Championshow 2017

Persbericht:
Beste kleindieren liefhebber !
Helaas hebben we ( weer ) te maken met de “spelregels” van de heersende vogelgriep.
We verwachten dat net zoals 2 jaar geleden dat de Champion Show door kan gaan.
We willen u dan ook vragen ook de dieren in te zenden die vallen binnen deze groep.
In het geval van een verlenging van het tentoonstelling verbod van “pluimvee” zal de Champion Show doorgaan zonder deze groep….het is vanzelfsprekend dat u als inzender van deze groep dan niets hoeft te betalen !
De Champion Show in Nieuwegein is de meest unieke kleindierenshow van Nederland!
Op donderdag 26 vrijdag 27 en zaterdag 28 januari a.s. zal in de BEURSFABRIEK te Nieuwegein een grote, nationale kleindierenshow worden gehouden. Deze show herbergt vrijwel alle soorten en rassen van de sierduiven, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, serama’s, oorspronkelijke duivensoorten en park- en watervogels. Meer dan 7000 kleindieren worden in optimale showconditie aan het publiek gepresenteerd. Ook zal Aviornis dit jaar weer aanwezig zijn.
Het feit dat de twee grote liefhebbersbonden, Kleindierliefhebbers Nederland en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen, hier hun bondsshow ’s hebben ondergebracht geeft de garantie van een zeer hoge kwaliteit bij de ingezonden dieren.
Kortom, een evenement dat u niet mag missen.
Welkom in het Beursfabriek , Symfonielaan 1, 3438 EW te Nieuwegein.
Openingstijden: Donderdag 26 januari van 8.00 tot 19.00 uur.
Vrijdag 27 januari van 8.00 tot 19.30 uur
Zaterdag 28 januari van 8.00 tot 16.00 uur.
Er is gratis parkeerruimte!!
Robert Hoornstra (PR)

Hagenaar, ras van het jaar 2017

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) kiest elk jaar een “Ras van het jaar”. SZH zet zich in voor het behoud van de oorspronkelijke (landbouw)huisdierrassen die ons Nederlands levend erfgoed vormen. Hiermee proberen zij zeldzame huisdierrassen onder de aandacht van een groter publiek te brengen en zo hun populariteit te vergroten.

Dit jaar hebben zij gekozen voor de Hagenaar als ras van het jaar 2017. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit een van oorsprong Amsterdams ras dat helaas nog maar enkele fokkers heeft.

Op de Championshow van 26 t/m 28 januari wordt de aftrap voor de promotie van dit ras gegeven. Wij gaan in ieder geval proberen om in samenwerking met de leden van de Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars op onze bondsshow een volière met Hagenaars te laten zien.

Hier de Link naar de pagina van SZH, de stichting zeldzame huisdierrassen.

Ontwikkelingen vogelgriep


Afgelopen dagen hebben we te maken gehad met een uitbraak van Vogelgriep in Biddinghuizen. In het gebied van 10 km rond de besmetting is een vervoersverbod voor vogels en pluimvee ingesteld.
Uiteraard betekent dit dat er evenmin (sierd)duiven vanuit en binnen dit gebied vervoerd mogen worden. Het vervoersverbod in dit gebied geldt voorlopig tot eind december.

Vogelgriep, sierduivenshows mogen doorgaan

Zojuist ontvingen wij bericht van het ministerie dat zij de interpretatie van de NBS met betrekking tot de definitie van pluimvee onderschrijven.
Een regel uit hun bericht:
Verzamelen van pluimvee en watervogels is verboden. Pluimvee is in de gezondheid en welzijnswet voor dieren als volgt gedefinieerd: pluimvee: dieren zijnde hoenderachtigen, eenden of ganzen.
Hier vallen duiven dus niet onder.
Specifieke sierduivententoonstellingen kunnen dus gewoon doorgaan en op andere tentoonstellingen die doorgaan, mogen ook sierduiven worden ingezonden.

Vogelgriep, tentoonstellingsverbod voor pluimvee en watervogels

Zojuist is onderstaande mededing op de site van het Ministerie van Economische zaken verschenen.
Het betekent dat tot nader order alle voorgenomen tentoonstellingen voor deze diergroepen geen doorgang kunnen vinden. Vooralsnog kunnen specifieke sierduiven tentoonstellingen dus nog doorgaan.
Houd u de berichtgeving s.v.p. zorgvuldig in de gaten, wij houden u op de hoogte.
Aanvullende maatregelen vogelgriep

Nieuwsbericht | 14-11-2016 | 19:51
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Vogelgriep, ophokplicht duiven

Wellicht is onderstaand bericht van staatssecretaris Van Dam voor u op dit moment nog minder van toepassing, maar wij willen u hierbij toch informeren over de situatie rond de opgedoken vogelgriep en de genomen maatregelen zoals de ophokplicht voor duiven.
Aanzienlijk risico HPAI (H5N8) in Nederland (9-11-2016)

Staatssecretaris Van Dam meldde vandaag aan de Tweede Kamer dat er sprake is van een aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimveesector door insleep van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5N8. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen, heeft hij een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld om zo het risico van insleep van vogelgriep vanuit de wilde watervogelpopulatie te beperken.
Dit is ook de minimale maatregel die aan hobbymatig gehouden hoenders, sier en watervogels en duiven wordt opgelegd. De regeling geeft namelijk aan dat houders van niet-commercieel gehouden gevogelte, behorende tot de hiervoor genoemde diergroepen, een passende maatregel treffen wanneer het gevogelte ten minste binnen een volière of gebouw gebracht en gehouden wordt.
Tevens rekening houdend met de toelichting, houdt dit nog geen verzamel of tentoonstellingsverbod in. Bij navraag bij de NVWA werd wel gesteld dat van tentoonstellingsorganisaties verwacht wordt dat de tentoonstellingsorganisaties passende maatregelen nemen zoals:
– Dierverzorgers en bezoeker informeren over de het risico op HPAI;
– Desinfectiematten bij de ingang;
– Tijdens inkooien een gezondheidscheck;
– Transport van dieren in transportkisten of dichte vervoermiddelen;
– Geen eenden in waterpartijen;
– Verklaring dat de vogels niet gehouden worden op het terrein van een commercieel pluimveebedrijf;
– Dekkende tracking en tracing, dus archivering adresgegevens inzenders op de show, registratie naam en adres van kopers van gekochte dieren;
– Extra aandacht om diefstal te voorkomen, zodat geen dieren missen. Zo is de tentoonstelling voor de NVWA een epidemiologische eenheid.

Kijk verder regelmatig op de websites van NBS en KLN en volg de media nauwlettend.

Een week van onderscheidingen

Afgelopen week heeft de voorzitter van de NBS twee uitgestelde onderscheidingen uitgereikt.

NBS-erespeld voor John Hartman


Op de eerste plaats was daar de NBS-erespeld voor John Hartman die hem op de Algemene Leden Vergadering van de NBS op 11 juni jl. werd toegekend. Helaas kon John toen niet aanwezig zijn, dus heeft Thom Laming hem die erespeld afgelopen maandag 10 oktober uitgereikt op de ledenvergadering van sierduivenvereniging Keizer Karel in Nijmegen. Daarbij werden de beweegredenen om John voor deze erespeld in aanmerking te laten komen in het kort nog even gememoreerd. De leden van Keizer Karel grepen de gelegenheid aan om John van harte te feliciteren met dit blijk van waardering voor zijn activiteiten.

Jan de Jong kwartetprijs voor Rinus Sebregts

De eerste van een reeks van tien herinneringsprijzen van Avicultura en de NBS voor het fraaiste kwartet op de bondsshow, werd dit jaar gewonnen door Rinus Sebregts met zijn Modena’s. Helaas kon hij op de opening van de bondsshow vanwege ziekte zelf niet aanwezig zijn om deze prijs in ontvangst te nemen.
Daarom toog voorzitter Thom Laming op dinsdagmorgen 11 oktober naar Wouw om deze eervolle prijs alsnog uit te reiken. Het leverde naast een gezellig bezoek ook nog een fraaie excursie naar een prachtig hok en een geweldige beleving van onze liefhebberij op. Het is geen wonder dat Rinus op tentoonstellingen zo vaak hoge ogen gooit met zijn dieren.

Bondsshow 2017

De bondsshow is al jaren de plaats waar we het tentoonstellingsseizoen afsluiten.

Deze vindt eind januari plaats bij de Championshow in Nieuwegein. Een uitstekende tentoonstelling met veel kwaliteit in de medewerkers en bestuur waardoor een vlekkeloos verloop van de tentoonstelling gewaarborgd is. Over de verzorging van de dieren hoeven we ons evenmin zorgen te maken en aangezien Nieuwegein centraal in het land ligt, is de locatie voor elke lefhebber betrekkelijk eenvoudig te bereiken.

Naast natuurlijk de wil om op de bondsshow enkele dieren te tonen en deze te vergelijken met de andere fokkers van het eigen ras, is deze tentoonstelling nog in een ander opzicht een belangrijk evenement. Sinds enkele jaren spelen we elk jaar om het Nationaal Kampioenschap in een of meerdere groepen. Om in aanmerking te komen om als Nationaal Kampioen op de Algemene Ledenvergadering van de NBS gehuldigd te worden, is inzending op de bondsshow verplicht.
Het blijft echter vooral de laatste gelegenheid om je dieren voor een groot publiek te showen en om met je collega-fokkers te overleggen over het nieuwe fokseizoen dat aanstaande is.

NBS Jaarvergadering

Roel BijkerkOp 11 juni 2016 werd weer de algemene ledenvergadering van de NBS gehouden. Ook dit jaar ook weer in Restaurant Buitenlust in Voorthuizen.

Op deze vergadering van de NBS van 11 juni jl. is Roel Bijkerk gestopt als bestuurslid van de NBS.

Roel is jaren lang secretaris geweest van de NBS zijn plaats wordt nu ingenomen door Han Voerman zijn adres gegevens vind u onder het kopje bestuur. Zijn mailadres is secretaris@sierduif.nl

Voorjaarsoverleg NBS zeer geslaagd

NBS logoOp 21 februari 2016 werd weer het jaarlijkse voorjaarsoverleg van de NBS gehouden. In een informele setting kon de NBS ideeen voor hetg voetlicht brengen en de leden om reacties en input vragen.