Ontwikkelingen vogelgriep


Afgelopen dagen hebben we te maken gehad met een uitbraak van Vogelgriep in Biddinghuizen. In het gebied van 10 km rond de besmetting is een vervoersverbod voor vogels en pluimvee ingesteld.
Uiteraard betekent dit dat er evenmin (sierd)duiven vanuit en binnen dit gebied vervoerd mogen worden. Het vervoersverbod in dit gebied geldt voorlopig tot eind december.

Vogelgriep, sierduivenshows mogen doorgaan

Zojuist ontvingen wij bericht van het ministerie dat zij de interpretatie van de NBS met betrekking tot de definitie van pluimvee onderschrijven.
Een regel uit hun bericht:
Verzamelen van pluimvee en watervogels is verboden. Pluimvee is in de gezondheid en welzijnswet voor dieren als volgt gedefinieerd: pluimvee: dieren zijnde hoenderachtigen, eenden of ganzen.
Hier vallen duiven dus niet onder.
Specifieke sierduivententoonstellingen kunnen dus gewoon doorgaan en op andere tentoonstellingen die doorgaan, mogen ook sierduiven worden ingezonden.

Vogelgriep, tentoonstellingsverbod voor pluimvee en watervogels

Zojuist is onderstaande mededing op de site van het Ministerie van Economische zaken verschenen.
Het betekent dat tot nader order alle voorgenomen tentoonstellingen voor deze diergroepen geen doorgang kunnen vinden. Vooralsnog kunnen specifieke sierduiven tentoonstellingen dus nog doorgaan.
Houd u de berichtgeving s.v.p. zorgvuldig in de gaten, wij houden u op de hoogte.
Aanvullende maatregelen vogelgriep

Nieuwsbericht | 14-11-2016 | 19:51
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby-vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels.

Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.

Vogelgriep, ophokplicht duiven

Wellicht is onderstaand bericht van staatssecretaris Van Dam voor u op dit moment nog minder van toepassing, maar wij willen u hierbij toch informeren over de situatie rond de opgedoken vogelgriep en de genomen maatregelen zoals de ophokplicht voor duiven.
Aanzienlijk risico HPAI (H5N8) in Nederland (9-11-2016)

Staatssecretaris Van Dam meldde vandaag aan de Tweede Kamer dat er sprake is van een aanzienlijk hoger risico voor de Nederlandse pluimveesector door insleep van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5N8. Om insleep op pluimveebedrijven te voorkomen, heeft hij een landelijke ophok- en afschermplicht ingesteld om zo het risico van insleep van vogelgriep vanuit de wilde watervogelpopulatie te beperken.
Dit is ook de minimale maatregel die aan hobbymatig gehouden hoenders, sier en watervogels en duiven wordt opgelegd. De regeling geeft namelijk aan dat houders van niet-commercieel gehouden gevogelte, behorende tot de hiervoor genoemde diergroepen, een passende maatregel treffen wanneer het gevogelte ten minste binnen een volière of gebouw gebracht en gehouden wordt.
Tevens rekening houdend met de toelichting, houdt dit nog geen verzamel of tentoonstellingsverbod in. Bij navraag bij de NVWA werd wel gesteld dat van tentoonstellingsorganisaties verwacht wordt dat de tentoonstellingsorganisaties passende maatregelen nemen zoals:
– Dierverzorgers en bezoeker informeren over de het risico op HPAI;
– Desinfectiematten bij de ingang;
– Tijdens inkooien een gezondheidscheck;
– Transport van dieren in transportkisten of dichte vervoermiddelen;
– Geen eenden in waterpartijen;
– Verklaring dat de vogels niet gehouden worden op het terrein van een commercieel pluimveebedrijf;
– Dekkende tracking en tracing, dus archivering adresgegevens inzenders op de show, registratie naam en adres van kopers van gekochte dieren;
– Extra aandacht om diefstal te voorkomen, zodat geen dieren missen. Zo is de tentoonstelling voor de NVWA een epidemiologische eenheid.

Kijk verder regelmatig op de websites van NBS en KLN en volg de media nauwlettend.