Dierlijke genenbank, ook voor duiven!

Nieuwe projectleider dierlijke genenbank maakt een vliegende start

Sinds 1 september heeft het CGN een nieuwe projectleider voor het genenbankproject en het project levend bewaren van rassen: Anouk Schurink. Zij promoveerde bij de leerstoelgroep fokkerij en genetica van Wageningen University en werkte als onderzoeker op verschillende projecten rondom genetische diversiteit, genomic selection en identificatie van genen verantwoordelijk voor afwijkingen bij paarden.

Anouk maakt een vliegende start en is samen met Henk Sulkers en Agnes de Wit begonnen om sperma van de bedreigde Nederlandse duivenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op vrijdag 24 november is met een afvaardiging van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS) vergaderd en zijn er afspraken gemaakt over het uittesten van het vangen en invriezen van sperma.

Het vangen en invriezen van duivensperma zal eerst worden uitgetest met een klein aantal doffers. De kwaliteit van het sperma na invriezen moet van voldoende kwaliteit zijn om uiteindelijk een bevruchting mogelijk te maken. Om de kwaliteit van sperma na invriezen te waarborgen, dient een protocol gevolgd te worden die veelal per diersoort anders is. Een pilot studie met gebruikmaking van doffers van een duivenfokker zal duidelijk maken of het protocol voor invriezen van hanensperma geschikt is of moet worden geoptimaliseerd voor duiven. Deze pilot studie stond gepland voor half december maar is helaas uitgesteld in verband met het uitbreken van de extreem besmettelijke variant H5 van vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.

Daarnaast zal met hulp van het NBS, rasverenigingen, experts en Stichting Zeldzame Huisdierrassen een keuze worden gemaakt welke bedreigde Nederlandse duivenrassen als eerste moeten worden veiliggesteld in de genenbank. Onderlinge relaties tussen de rassen, alsmede de risicostatus en invriesbaarheid van sperma zijn criteria voor het maken van keuzes.

Op 20 januari 2018 zal het CGN aanwezig zijn op het duivenplein tijdens de NBS Bondsshow in Boskoop waar het tentoonstellingsseizoen zal worden afgesloten en hoopt daar te spreken met de rasverenigingen, experts en andere betrokkenen.

Op de aanstaande Bondsshow NBS dd. 18,19 en 20 januari 2018 te Boskoop is de genenbank vertegenwoordigd middels een marktkraam.

Daar wordt u verwacht. Op al uw vragen kunnen zij antwoord geven. Interessant voor onze hobby. En de toekomst!

Theo en Rein

Heeft u al ingeschreven?


HEEFT U AL INGESCHREVEN??   DOE ZOALS VELEN AL GEDAAN HEBBEN, SCHRIJF TIJDIG IN VOOR DE BONDSSHOW IN HAZERSWOUDE.

ER STAAT U VEEL MOOIS TE WACHTEN DAAR, WIJ ZORGEN VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE SHOW, VAN U VERWACHTEN WE DE INSCHRIJVINGEN.

TOT ZIENS OP 18,19 EN 20 JANUARI 2018

 

Rectificatie NBS Bondsprijzen op Bondsshow

Rectificatie NBS Bondsprijzen op bondsshow:

In het vraagprogramma van onze bondsshow is bij de bondsprijzen een foutje geslopen. Waarschijnlijk een klassiek geval van verkeerd kopiëren en plakken. Hoewel het voor de meeste inzenders waarschijnlijk wel vanzelfsprekend is, zijn de prijzen 801 t/m 808 niet van toepassing!

Geen tentoonstellingsverbod voor Sierduiven

Geen tentoonstellingsverbod voor (sier)duiven

Wellicht ten overvloede:

Voor (sier)duiven geldt geen tentoonstellingsverbod naar aanleiding van de uitbraak van Aviaire Influenza in Biddinghuizen. Voor alle zekerheid is er deze middag nog even contact met het Ministerie geweest en daarin heeft men ons de afspraken, zoals eerder gemaakt, nogmaals bevestigd.

Duivenplein op de Bondsshow

Beste Speciaalclub, Vereniging, Inzender en Bezoeker,

De datum 18 t/m 20 januari 2018, Bondsshow N.B.S. te Boskoop, nadert met rasse schreden.

Daarom via dit medium de oproep om de show tot een groot succes te maken. Dat kan uiteraard o.a. door inzendingen (heel belangrijk) en het realiseren van een duivenplein. Han Voerman heeft het ook aangegeven in zijn artikel.

Een aantal speciaalclubs en de Stichting Zeldzame Huisdieren hebben zich  aangemeld  De Smijters/Ringslagers, SIS rassen zijn ook weer enthousiast. Het zou heel mooi zijn dat er zich nog een paar speciaalclubs zouden aansluiten. Leerzaam, gezellig, PR.

Het duivenplein is actief op zaterdag, de 20e januari. De dagen daarvoor is de show reeds te bewonderen .Prachtige aankleding door oa. Ben Makker (veel groen). Tafels worden door de N.B.S. betaald.

Ook verenigingen en dan bv de grote duivenshows. Bijvoorbeeld de Keistadshow, Oneto, Gelreshow, SNN, Noord-Show, Sierduivenshow Zuid-Nederland. Ongetwijfeld heb ik een show niet genoemd. Allen zijn van harte welkom.

Wij hopen dat velen hun medewerking verlenen en qua aantal dat  van 2017 wordt gehaald en liefst nog meer!
Een gezellig plein, aansprekende stand N.B.S., S.I.S. rassen, speciaalclubs een mooie plek rond het plein. Gelegenheid voor koffie enz. Catering aanwezig. Gratis parkeren en entree. Prachtig tuincentrum naast de hal.

Doordat het tijdsbestek kort is, hopen wij, dat u als vereniging ons zo spoedig mogelijk antwoord geeft. Het liefst  uiterlijk 1 december 2017. (Mag iets later)

Wij beloven u, wij doen ons uiterste best, de N.B.S. Bondsshow, mede door uw inbreng, tot een succes te laten worden. Wij hebben er zin in!!

We zien uw positieve antwoord graag tegemoet,

Nadere info, zo dat van belang is, volgt.
Vragen, bellen, mailen enz. geen probleem.

Vriendelijke groeten,

P.R. Theo van Dissel en Rein Slikker tel.: 0514 602662 of 06 29058868

Avicultura terug

AVICULTURA TERUG IN ZUID HOLLAND

Geachte leden van AVICULTURA en andere belangstellenden,

U heeft het nieuws reeds gelezen,…..hoewel noodgedwongen maar daarom niet minder enthousiast kunnen wij u melden dat er weer een AVICULTURA georganiseerd wordt en wel op 18,19 en 20 januari 2018.

Met het uiteenvallen van de Championshow is ook aan de samenwerking met Ornithophilia een einde gekomen .  Wij zijn dankbaar voor de samenwerking in de afgelopen jaren en hopen dat ook Ornithophilia een oude traditie in ere gaat herstellen met wellicht een jongdierententoonstelling.

AVICULTURA gaat dat in ieder geval doen en dan ook nog in de provincie waar zij werd opgericht en groot werd.

Na de zoektocht van NBS en Avicultura welke veel energie heeft gekost zijn we neergestreken in Boskoop . Door de coöperatieve houding van het provinciale KLN bestuur Zuid -Holland zijn we tot een samenwerkingsverband gekomen en de verwachting is dat we een show met ongeveer 3000 dieren kunnen neerzetten op een schitterende locatie met veel daglicht , een uitstekende verzorging en een mooie “groene” aankleding.

Daarnaast is de datum de meest gunstige en haalbare t.o.v. de showkalender en beschikbaarheid van een top keurmeesterskorps.

Wij hopen als bestuur dan ook dat u massaal gaat inzenden op de bondsshow van de NBS . Aan de NBS zal het niet liggen. Er is een commissie samengesteld welke het vorig jaar zo succesvolle “sierduivenplein” gaat uitbouwen en verfijnen . Het wordt dus een ontmoetingsplaats voor sierduivenliefhebbers en belangstellenden . Bovendien organiseren we een vrije verkoop en veel belangstelling uit het buitenland.

Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro ,de administratiekosten 7 euro en de toegang is alle dagen gratis.

Bovendien is er vrijwel onbeperkt gratis parkeerruimte en zullen diverse stands de show completeren.

Nogmaals ,zend in, kom kijken en zegt het voort. Wij houden u op de hoogte via de website sierduif.nl en binnenkort onze eigen facebookpagina.

Uw Voorzitter,

Han Voerman

Rasgebonden Europashow Cauchois

Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er veel ras gebonden Europashow het komend seizoen

Voor de Cauchois- Europashow wil ik daarom extra aandacht vragen omdat deze show nu niet in Zuid-Duitsland of Frankrijk wordt gehouden maar in Battice België, dit ligt in de buurt van Luik vlak onder Maastricht. De show wordt gehouden op 18 en 19 november 2017 en wordt mede georganiseerd door de Belgische Cauchoisclub.

Ik wil hier ook graag aan deelnemen met enkele Cauchois om zo Nederland te vertegenwoordigen tussen het Franse, Belgische en Duitse geweld. Ik denk dat hier meer dan 1000 Cauchois te zien zijn in alle kleurslagen, een mooie kans voor de liefhebber en de keurmeesters om de kennis en kunde over dit ras wat te vergroten. Misschien is het mogelijk deze show te noemen in de berichtgeving van de NBS zodat dit wat meer bekendheid krijgt in Nederland.

Wim Poortinga  <wimpoortinga@solcon.nl>

NBS Bondsshow in Boskoop-Hazerswoude

NBS-bondsshow in Boskoop-Hazerswoude

Nadat de poging om de NBS-bondsshow bij de NPO-dagen in Rosmalen onder te brengen helaas niet bleek te kunnen slagen, heeft K.N.V. Avicultura in tweede instantie toch een overeenkomst met de provinciale afdeling Zuid-Holland van KLN weten te bereiken over het gezamenlijk organiseren van een tentoonstelling in het tweede januari-weekend in de Groen-Direkthallen in Boskoop-Hazerswoude.

K.N.V. Avicultura heeft het NBS/bestuur de verzekering gegeven dat zij, behoudens goedkeuring door het FB, in staat is om hier een representatieve bondsshow voorde NBS te organiseren. Voor het NBS-bestuur is het hebben van een bondsshow voor de sierduivenliefhebbers het allerbelangrijkste,

Het NBS-bestuur heeft dan ook besloten om haar bondsshow van 18 t/m 20 januari bij Avicultura onder te brengen, evenals de examens voor sierduivenkeurmeester en het tentoonstellen van nieuwe kleurslagen en rassen ter erkenning.

Nadere informatie zal zo snel mogelijk door het tentoonstellingsbestuur worden verstrekt,

Het bestuur van de NBS

Bondshow in Rosmalen gaat niet door

KNV AVICULTURA KRIJGT NBS-BONDSSHOW NIET ROND 

Avicultura was zeer enthousiast toen een week of wat geleden zich de mogelijkheid aandiende om de NBS-bondsshow te mogen organiseren bij de NPO-dagen op 9 en 10 december in Rosmalen. De week ervoor had het Avicultura-bestuur samen met het NBS-bestuur alle mogelijkheden tot onderbrengen van de NBS-bondsshow onderzocht en er scheen nauwelijks een gelegenheid over te blijven.

Daarom was het Avicultura-bestuur zeer verheugd toen deze mogelijkheid zich aandiende. Evenals het NBS-bestuur zag zij een uitstekende gelegenheid om, los van de aanwezige bezwaren voor wat betreft de datum, onze liefhebberij uit te dragen naar het grote publiek van postduivenliefhebbers dat de NPO-dagen jaarlijks bezoekt. Ook de financiële consequenties leken haalbaar te zijn.

Toen we echter deze week de details gingen invullen, bleek het gecompliceerder te liggen. De toegewezen ruimte beneden bleek ontoereikend en op de galerijen moest de verlichting op peil gebracht worden. Vanwege het feit dat we onder andere bovendien door de vrije entree geen extra inkomsten konden verwerven, bleken de kosten helaas zo fors te worden dat het niet meer verantwoord was om door te gaan met de organisatie. De tijdsdruk beperkte ons in onze mogelijkheden om te zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben onze opdracht dan ook aan het NBS-bestuur moeten teruggeven.

Wij beseffen dat we organisaties en fokkers helaas op het verkeerde been hebben gezet. De tijdsdruk waaronder we besluiten moesten nemen en de druk vanuit organisaties en liefhebbers om snel met besluiten te komen, heeft ertoe geleid dat  we onvoldoende tijd hebben gehad om alle aspecten zorgvuldig af te wegen.

KNV Avicultura zal er desgewenst alles aan doen om in januari alsnog een show te organiseren waarbij de NBS haar bondsshow zou kunnen onderbrengen. Het is aan het NBS/bestuur om eventueel van deze gelegenheid gebruik te maken.

Het bestuur van Avicultura

 

REACTIE NBS-BESTUUR

De NBS betreurt de gang van zaken zeer. Samen met de NPO was de NBS ervan overtuigd dat deze, weliswaar door de nood geboren, oplossing voor de bondsshow een uitgelezen gelegenheid was om onze liefhebberij aan een groot publiek uit te dragen veel meer dan op welke andere tentoonstelling ook. Getuige de vele positieve en enthousiaste reacties van fokkers, die de enkele niet positieve melding verre overtroffen, kon sierduivenminnend Nederland zich uitstekend in de gevonden oplossing vinden, waarbij wij allen het natuurlijk jammer vonden dat we nu drie mooie shows op een rij hadden.

Wellicht heeft de tijdsdruk waaronder we stonden omdat het tentoonstellingsseizoen al begonnen was en daardoor zowel organisaties als fokkers snel wilden weten waar ze aan toe waren, geleid tot een te snelle beslissing. Zowel individuele fokkers als verenigingen en speciaalclubs vroegen aanhoudend naar de stand van zaken. Onze wens die we ook als een verplichting zien om u steeds zo snel mogelijk op de hoogte te willen stellen, heeft in dit geval tot gevolg gehad dat we dit keer misschien iets te snel met informatie zijn gekomen.

Het NBS-bestuur beschouwt het hebben van een bondsshow nog steeds als een prioriteit. Toch zal het bestuur nu even pas op de plaats maken en de tijd nemen om te kijken wat mogelijk is. Wij wachten daartoe de stappen van de KNV Avicultura af.

Het bestuur van de NBS.

Bondsshow NBS op 9 en 10 december in Rosmalen

BONDSSHOW NBS OP 9 EN 10 DECEMBER BIJ NPO-DAGEN IN AUTOTRON ROSMALEN

Zoals wij u gemeld hebben, heeft het NBS-bestuur afgelopen vrijdag 6 oktober, toen bekend werd dat de Championshow niet door kon gaan, besloten om een bijzondere bestuursvergadering te beleggen over dit onderwerp.

In deze vergadering van maandag 9 oktober, heeft het NBS-bestuur alle voor de hand liggende en aangedragen opties voor het elders onderbrengen of zelfstandig organiseren van haar bondsshow uitvoerig besproken. Alle voor- en nadelen zijn daarbij gewogen waarbij gebruik is gemaakt van onder andere door de organisaties aangeleverde gegevens. Het siert daarbij organisaties die aangegeven hebben organisatorisch een bondsshow niet aan te kunnen. Wij hebben veel respect en waardering voor deze verstandige bestuurders. Uitgangspunt voor het NBS-bestuur bleef dat de bondsshow dit tentoonstellingsseizoen absoluut moet plaatsvinden.

Het is nog maar even geleden dat de NBS haar Bondsshow voor de jaren tot 2019 heeft toegekend aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging Avicultura. Zoals daarom voor de hand lag, heeft het NBS-bestuur vanaf vrijdag jl. intensief contact onderhouden met het bestuur van KNV Avicultura met het doel om gezamenlijk tot een oplossing voor het ontstane probleem te komen. Helaas mochten de pogingen van KNV Avicultura niet tot een oplossing leiden.

Gelukkig onderhoudt de NBS uitstekende contacten met haar zusterorganisatie de Nederlandse Postduivenorganisatie NPO. Zij zijn vanmorgen met ons overeengekomen dat de NBS haar bondsshow kan onderbrengen bij de

Nationale NPO-dagen op 9 en 10 december in het Autotron in Rosmalen.

Zowel het NPO-bestuur als het NBS-bestuur zien deze samenwerking als een uitstekende gelegenheid om kennis te nemen van elkaars liefhebberij. Voor ieder van ons is het een geweldige gelegenheid om de NPO-dagen te bezoeken waar ook postduiven geshowd worden en waar tevens een grote beurs van duivenzaken plaatsvindt. De enorme belangstelling voor deze beurs vanuit postduivenliefhebbers biedt ons een uitstekende gelegenheid om onze hobby bij een groot publiek onder de aandacht te brengen. Een ideale gelegenheid voor speciaalclubs om zich te presenteren. Niet onbelangrijke voordelen zijn verder: gratis entree en gratis parkeren.

Met het bestuur van Avicultura is afgesproken dat zij voor ons deze tentoonstelling gaan organiseren met de grootst mogelijke ondersteuning vanuit het NBS-bestuur. Wij hopen deze ondersteuning eveneens vanuit de verenigingen en speciaalclubs te mogen ontvangen. Wij gaan de komende twee weken de details met elkaar uitwerken en hopen u het vraagprogramma binnen twee weken (vakantietijd!) digitaal te kunnen presenteren.

We hebben hier te maken met een noodoplossing voor dit seizoen. We weten dat  organisaties, speciaalclubs, fokkers en keurmeesters hun planning voor dit jaar al klaar hadden. Toch willen wij iedereen vragen om volledige medewerking te verlenen. Club- en districtshows kunnen ook hier ondergebracht worden.

Laten wij er samen de schouders onder zetten. Ik vertrouw erop dat we hier samen een mooie bondsshow van kunnen maken.

Zoals u van ons gewend bent houden wij u middels site en facebook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Thom Laming

Nog even geduld A.U.B.

Nog even geduld a.u.b.

Zoals beloofd informeren wij u hierbij over de voortgang met betrekking tot de bondsshow van de NBS. Dank voor al uw suggesties via persoonlijk contact, telefoon, mail, whatsapp en social media. Het overgrote deel ervan hebben we inmiddels op haalbaarheid getoetst. Op dit moment zijn we de overgebleven opties aan het bekijken. Helaas kunnen  we daarom nu nog geen uitsluitsel geven. Nog even geduld dus. Eind van deze week hopen we u nader, en dan definitief, te kunnen inlichten.

Thom Laming

Nieuwsbrief NBS, oktober

Er staat weer een nieuwe Nieuwsbrief klaar. Met nieuws over Championshow en andere tentoonstellingszaken.

Deze en ook de vorige nieuwsbrieven kunt u vinden via het oranje menu aan de linkerzijde.

Championshow afgelast

Championshow afgelast

 Deze week is door de verantwoordelijke K.N.V. Ornithophilia het besluit genomen om de Championshow voor januari 2018 niet door te laten gaan. Door met name de onzekerheid die bleef bestaan over de huurovereenkomst met de tentoonstellingshal en de onder andere daaruit voortvloeiende personele consequenties, is het bestuur van de K.N.V. Ornithophilia tot de conclusie gekomen dat het niet verantwoord was om deze show te laten doorgaan. Dat spijt het het bestuur zeer, temeer daar de voortekenen om met elkaar tot een goed huurcontract te komen, lange tijd goed waren. Het spijt het bestuur van Ornithophilia in het bijzonder dat het hierdoor de verwachtingen van de fokkers niet waar heeft kunnen maken.

Dit weekend gaat de, mede door deze zaak enigszins vertraagde, NBS-nieuwsbrief bij u in de digitale postbus vallen. Daarin zullen we iets nader op de zaak ingaan.

Maandagavond a.s. zal het NBS-bestuur, in samenspraak met het bestuur van de K.N.V. Avicultura een besluit nemen over de show aan wie we zullen vragen om de NBS-bondsshow voor dit tentoonstellingsseizoen op zich te nemen.

Uiterlijk dinsdag zullen wij u daarover op de site en op Facebook berichten.

Thom Laming
Voorzitter NBS

Zeeuwse Dwergkropper Europees erkend!

Zeeuwse Dwergkropper Europees erkend

Tijdens het Internationaal keurmeesterscongres op 16 september jl. zijn aan de Standaardcommissie van de Entente Européenne een zestal Zeeuwse dwergkroppers voorgebracht met de vraag om deze op te nemen in de Europese rassenlijst.

De levende dieren waren vergezeld van een foto map met daarin de ontstaansgeschiedenis in beeld gebracht en de standaard van het ras. De leden van de Europese Standaardcommissie ESKT waren unaniem van mening dat de dieren eenvormig van type waren en dat ze duidelijk verschillend waren van andere erkende rassen en dan met name van de Hollandse kropper. De standaardcommissie zag in dat dit ras een aanwinst voor de Europese rassen was en besloot dan ook tot opname in de Europese rassenlijst over te gaan.

Een fraai resultaat voor Martin Timmerman die dit ras ontwikkeld heeft. Wij wensen hem en ons allen van harte proficiat met dit mooie ras.

Zeeuwse Dwergkropper, zwart

 

Zeeuwse Dwergkropper, rood

EE Scholingsbijeenkomst voor Keurmeesters

De EE-scholingsbijeenkomst voor Keurmeesters 2017

Link naar Foto’s

In het weekend van 16 en 17 september jl. kwamen de EE-keurmeesters ‘veren’ (Sierduiven & Hoenders) bijeen op landgoed Zonheuvel in Doorn. Deze Entente bijeenkomst gericht op het  opleiden van keurmeesters vindt eenmaal per jaar plaats en rouleert door Europa. Dit jaar was Nederland het centrum van Europa. De NBS en KLN hebben gezamenlijk de organisatie voor hun rekening genomen met als resultaat een prima verzorgd congres.

Vanuit de keurmeestersverenigingen van beide bonden is er gezorgd voor een bespreking van een aantal Nederlandse rassen die binnen de Entente in meerdere landen populair zijn. De NBS heeft tevens gezorgd voor een korte presentatie van de overige Nederlandse rassen, rassen die vaak binnen de EE onbekend zijn.

Alle NBS-rasbesprekingen waren uniform van opzet en terdege voorbereid. Er is zelfs een avond geoefend om te zien of er nog taal problemen waren en of alles wel binnen het strakke tijdschema zou passen. Op de Hyacintduif na waren van alle rassen twee goede duiven aanwezig zodat de buitenlandse deelnemers ook een ‘live’ indruk van de Nederlandse fokkerskunst kregen.

Dit alles klinkt logisch en simpel maar heeft heel wat energie gekost van de organisatoren, presentatoren en bevlogen liefhebbers. In de hoek van de ‘duiven zaal’ had Theo van Dissel gezorgd voor een stand met informatie over de Nederlandse manier van sierduiven houden. Kees Verkolf kwam op vrijdagmiddag ‘even’ naar Doorn gereden met de  manshoge Voorburgse Schildkropper die hij en Marleen gemaakt hebben. Vanuit de KV en door keurmeesters met ondersteuning van  Jan Bosch en Jan Renes lag er op vrijdag een congres map klaar voor iedere deelnemer  waarin alle presentaties zaten. Deze waren ook nog eens op een USB kaart gezet, een kaart die voorzien was van de logo’s van beide organiserende bonden.

Veel waardering was er voor de talen waarin de mappen waren opgezet. Naar keuze van de deelnemers waren de presentaties in het Duits, Frans of Engels afgedrukt. Meelezen in een voor hen bekende taal was daardoor mogelijk.  Aan dit vertalen hebben op de achtergrond een aantal mensen hard gewerkt, deels buitenlandse collega keurmeester maar ook liefhebbers als Hein van Grouw.

Vrijdagmiddag was vanaf één uur de ontvangst in het hotel en werden de mappen, USB kaarten en kamersleutels uitgereikt. Waarschijnlijk als gevolg van taalproblemen zat er in de geplande kamerbezetting hier en daar een foutje maar samen met de receptie van het hotel werd oplossingen gezocht en gevonden.

Om half acht waren de meeste buitenlandse deelnemers aanwezig en werd er gezamenlijk gegeten. Namens de beide bonden werden de gasten warm welkom geheten door Thom Laming. Fijn dat hij zowel de Duitse, de Frans en de Engelse taal machtig is. Voor de gasten beslist een plus om begroet te worden in een verstaanbare taal.

Het mooie van zo’n congres is dat er ook ruim de tijd is voor informele contacten. Aan een tafeltje met een goed glas wijn blijken verschillen tussen de standaarden van de verschillende landen makkelijker oplosbaar dan in een formele setting. De discussies verlopen dan ontspannen maar lang duren ze wel! Velen gasten gingen daarom  in de bar van het hotel verder met het gesprek met de collega’s.

Zaterdag ving het officiële programma aan en werd het gezelschap van circa 140 deelnemers opgesplitst in de beide secties. De presentaties werden in het Duits gegeven, de deelnemers konden vanuit hun eigen map meelezen in het Duits, Engels of Frans. Steeds was er tijd voor vragen, Jean-Louis Frindel zorgde vanuit de sparte voor vertaling van de vragen en antwoorden in de drie talen. Vrijwel alle presentaties waren rasgebonden maar passend in deze tijd was er ook ruimte gemaakt voor het geven van informatie en een visie over dierenwelzijn. Roy Arbeider hield een prima betoogl over de gewenste opbouw van het voetstuk van voetbevederde duiven en vroeg aandacht voor afwijkingen in de tenen en voetveren, dit alles met het doel dat ook deze rassen zich op een natuurlijke wijze kunnen bewegen. Ook KLN had een onderwerp over welzijn opgenomen wat een goede zaak is en waarmee we ook hebben laten zien dat er in de groep veren overleg is en wordt samengewerkt.

De zaterdagavond werd er natuurlijk weer samen gegeten en werden de ervaringen van de dag tot in de late uurtjes doorgenomen.

De zondagmorgen was er nog een kort programma waarin gesproken werd over algemene zaken die het keuren aangaan, dit alles met het doel eenheid te krijgen in de wijze van beoordeling en het toekennen van ereprijzen. Rond half elf werd het Sierduivencongres gesloten en konden veel deelnemers de soms erg lang weg terug naar huis (10 uur in de auto zat er ook tussen) aanvaarden.

De organisatoren wachtte nu nog de klus alles weer op te ruimen en het hotel weer enigszins toonbaar op te leveren. De beheerders van hotel Zonheuvel zullen denk ik de komende dagen nog hier en daar wat beukensnippers of houtmot tegenkomen.

Op maandag kwamen de eerste mailtjes al binnen met positief commentaar op het visitekaartje wat we als Nederland aan de EE hebben afgegeven. Dit maakt dat het vermoeide gevoel weer snel wegtrekt.

Aad Rijs

Link naar Foto’s

 

 

Agenda ALV van de NBS op 10 juni 2017 in Barneveld

Algemene ledenvergadering NBS op 10 juni 2017 in Barneveld

De 104e algemene ledenvergadering van de NBS zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni 2017 in partycentrum Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te 3771 CB Barneveld.
De vergadering begint om 10.30 uur.
Vanaf 09.45 is de zaal open voor het tekenen van de presentielijst.

Afgevaardigden van de bij de NBS aangesloten verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties hebben alleen stemrecht wanneer zij de Geloofsbrief vóór 5 juni 2017 hebben ingezonden naar de penningmeester van de NBS: J.D. van Doorn, Postbus 253 te 4330 AG  Middelburg.
Alle bij de NBS aangesloten verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties hebben inmiddels het Jaarboek 2017 met daarbij de in te vullen Geloofsbrief ontvangen.
Daarbij is ook een opgave gevoegd voor het deelnemen aan het gezamenlijk lunchbuffet.
Tevoren dient men zich ook hiervoor op te geven bij de penningmeester van de NBS.

Na de lunchpauze zal de bekende duivendierenarts drs. De Weerd uit Breda een lezing over de gezondheid van onze duiven houden waarbij hij aandacht zal schenken aan de meest voorkomende ziekten die ook bij onze vastzittende sierduiven kunnen voorkomen met daarbij aandacht voor de mogelijke oplossingen. Uiteraard zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over eventuele specifieke problemen.

Klik op de link voor de Agenda en Bijlagen Algemene Ledenvergadering NBS 2017

Indienen van voorstellen voor ALV

Verenigingen of speciaalclubs die een voorstel willen indienen waarvan zij willen dat het op onze Algemene Leden Vergadering van 10 juni a.s. behandeld gaat worden, moeten dit voorstel uiterlijk 9 april a.s. bij de secretaris van de NBS hebben aangeleverd.

Het voorstel moet zo helder en bondig mogelijk geformuleerd zijn, voorzien van achterliggende argumentatie en door een lid van de NBS (vereniging of speciaalclub) worden ingediend.

Voorstellen die niet op 9 april in ons bezit zijn kunnen helaas niet meer in de beschrijvingsbrief voor de ALV van 10 juni worden opgenomen en kunnen dus daar niet op de agenda komen.

 

 

Voorjaarsoverleg in Barneveld

Een geslaagd NBS voorjaarsoverleg in het Pluimveemuseum

Het voorjaarsoverleg wat dit jaar in overleg met de Keurmeestersvereniging op zaterdag de 18e februari gepland. De ochtenduren stonden op de agenda voor het overleg tussen NBS en haar leden, de middaguren werden ingevuld door de KV met een viertal raspresentaties.

Een combinatie van zaken die door de prima opkomst een succes genoemd mag worden. Een zeventigtal leden bezocht deze dag die in het Pluimvee Museum in Barneveld gehouden werd.  Een aandachtspuntje is het vooraf opgeven. Nu was dit maar door 40 personen gedaan wat als gevolg had dat de catering in de stress schoot en de zaal wat krap aan voelde.

Thom Laming opende de ochtend met als eerste bespreekpunt het aanpassen van de NBS statuten. Dit is nodig om met onze veranderende omgeving om te kunnen gaan. Het  bestuur geeft aan op de ALV een voorstel te willen voorleggen waarin verwerkt is dat iedere fokker rechtstreeks lid is van de NBS en daarmee ook direct stemrecht heeft. Binnen de huidige structuur hebben we het gevoel dat door de wijze van stemmen via locale verenigingen en het gegeven dat speciaalclubs slechts één enkele stem hebben er niet uit de stemprocedure komt wat er werkelijk onder de leden leeft.

Een tweede idee wat uitgewerkt zal worden voor de ALV is het verhogen van de prijs van de fokkerskaart. De extra inkomsten die hier mee behaald worden zullen besteed worden aan de NBS website. In dit voorstel vervalt het abonnement van de speciaalclubs, zij kunnen gratis gebruik maken van www.sierduif.nl om hun eigen website te koppelen en/of informatie over hun rasvereniging op de website te plaatsen. Communicatie is een belangrijk item in de huidige tijd en door deze structuur wordt bereikbaarheid en vindbaarheid van ook kleine speciaalclubs vergroot zonder dat deze tegen een financieel probleem aanlopen.

Gedacht wordt aan prijsverhoging van € 1,50 maar de zaal stelde voor de verhoging op te trekken naar de prijs van de fokkerskaart van KLN.

Hierna kwam de evaluatie van de erecertificaten in het afgelopen seizoen aan bod. Duidelijk werd dat de doorgevoerde wijziging niet goed bevallen is. Met name het minimum aantal dieren van 75 stuks wat een keurmeester moet beoordelen om twee certificaten te mogen uitgeven werkt niet goed. Opmerkingen waren dat hierdoor teveel geschoven wordt met rassen en keurmeesters waardoor de fokkers niet meer weten welke keurmeester hun dieren werkelijk gaat keuren. Ook de belasting van de keurmeester werd benoemd. Afhankelijk van het te keuren ras en de keurmeester is 75+ soms gewoon teveel.

Verder werd verder nog aangegeven dat door de inzet op grotere aantallen per keurmeester de kans op roulatie van keurmeesters op de verschillende shows kleiner is geworden waardoor het moeilijker wordt om drie certificaten onder verschillende keurmeesters te halen.

Om het schuiven met keurmeesters te voorkomen werd aangegeven dat we het Duitse of Belgische systeem zouden kunnen volgen wat betekent dat in het vraagprogramma wel de keurmeesters staan maar niet wat zij gaan keuren. Een keuze waarbij de vraag gesteld werd of dit wel tot meer inzendingen zal gaan leiden en daar is de wijziging in 2016 nu juist voor ingezet.

Uiteindelijk kwam de zaal tot de volgende uitspraak: behoud het tweede certificaat maar stel de grens op 60 tot 65 duiven per keurmeester. Deze vraag zal neergelegd worden bij de commissie die het voorstel oorspronkelijk heeft uitgewerkt.

Na afsluiting van deze discussie kwam de evaluatie van de Hoofdereprijzen op tafel.  Het afgelopen seizoen hebben we veel varianten gezien, – de loterij uit alle 97 punten dieren, – het kiezen van de winnaar door onafhankelijk geven van punten en de klassieke methode. Helder was dat veel leden en keurmeesters niet gecharmeerd zijn van het loten. Een ding waar iedereen het over eens was was het aantrekkelijk maken van het systeem. Het moet als eervol worden ervaren dat je in een grote groep de winnaar bent en meer spektakel zorgt voor meer publiek.  De oproep om meer actie in het showgebeuren te krijgen was duidelijk hoorbaar. Als goede voorbeelden werd de invulling van de SIS op de Championshow genoemd maar ook het het sierduivenplein. Gevraagd werd om de regels minder zwart-wit te maken en ruimte te bieden om binnen één show verschillende manieren van beoordelen mogelijk te maken. Dit alles met hetzelfde doel; het verenigen van onze gezamenlijke liefde voor de sierduif onder één dak. Dat bestuurders hierbij creatief moeten zijn en anders moeten durven denken was een  helder statement.

Vastgesteld werd dat we hier verder naar moeten kijken maar dat het in ieder geval betekend dat we de spelegels rond het vaststellen van de HEP-winnaars laten zoals het nu is, het geeft immers alle vrijheid.

Vervolgens werd er kort stil gestaan bij de Vogelgriep. Er werd waardering uitgesproken over het snel reageren in november door het NBS-bestuur wat als gevolg had dat we dit jaar onze duiven toch hebben kunnen showen. Verder werd aangegeven dat het ons niet direct heeft getroffen maar indirect wel degelijk. Veel shows komen financieel in een moeilijk vaarwater en daar hebben we allemaal last van. Hoe het verder zal gaan is op dit moment erg onduidelijk. Zeker is dat het bestuur de ontwikkelingen op de voet volgt.

Als agendapunt vanuit het bestuur stond de vraag centraal ‘wat zien we als de rol van de speciaalclub?‘ De zaal benoemde de volgende rollen:

 • de speciaalclub is een trefpunt voor liefhebbers met een gelijke interesse
 • de speciaalclub is de rasbewaker. Zij richt zich op zaken als erkenning van nieuwe kleuren, zeldzame rassen, kwaliteit van het ras en diertechnische zaken
 • het begeleiden van nieuwe leden en het behouden er van
 • promoten van het houden van sierduiven en deelnemen aan fokkersdagen.

Als knelpunt voor het werven van nieuwe leden werd de koppeling van het lidmaatschap aan het abonnement op het KleindierMagazine genoemd. Voor startende leden is dit een (te) dure instap.

Vervolgens lag de vraag op tafel of en hoe de NBS deze rollen kan faciliteren? Hieruit kwam naar voren dat hier niet zo’n grote rol voor de NBS ligt, feitelijk zijn dit zaken die de speciaalclubs in eigen huis moeten oppakken. Samenwerking bij het opleiden van keurmeesters en communicatie zijn praktische aandachtsgebieden.

Voortbordurend op dit punt werd benoemd dat het belangrijk is dat iedere speciaalclub beschikt over EE-gecertificeerde keurmeesters. Dit zodat de club ook op Europa-shows haar gezicht kan laten zien. De clubs werden daarmee nogmaals attent gemaakt op het deelnemen van keurmeesters aan het internationale KV wat dit jaar in het 3e weekend van september in Doorn gehouden wordt.

Als laatste agendapunt vanuit het bestuur kwam de Keurmeestersopleiding aan bod. Dit jaar zijn er twee nieuwe A-keurmeesters bij gekomen en hebben we één nieuwe keurmeester kunnen aanstellen. Vijf van onze keurmeesters zijn dit jaar EE-gecertificeerd. Alle betrokkenen van harte gefeliciteerd.

De aanwas  van nieuwe keurmeesters is erg klein en dat baart zorgen. Een mogelijke verbetering zou kunnen zijn het geven van meer begeleiding tijdens de opleiding. Het benoemen van een coach werd aangegeven. Ook de wijze van examineren zou voor sommige aspiranten een probleem kunnen zijn. Gezocht gaat worden naar andere mogelijkheden zoals het mondeling toetsen van kennis. We waren het er over eens dat het opleiden gaat om het doorgeven van kennis die noodzaak is voor het juist kunnen beoordelen van de verschillende rassen. Speciaalclubs zouden zeker een rol kunnen/moeten spelen in dit proces. Afgesproken werd dat dit punt de aandacht van het bestuur heeft en dat er met betrokken partijen  verder over nagedacht zal worden.

Vanuit de zaal werd als afsluiting van het ochtend programma nog het volgende aangedragen:

 • Recentelijk was er een uitbraak van het geel bij houtduiven in het nieuws. Moeten we als NBS hier iets mee? Deze uitbraken zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Er wordt nu nieuws van gemaakt maar nieuw is het niet. Fokkers die hun duiven vrije uitvlucht bieden moeten alert zijn en tijdig kuren.
 • Een oproep werd gedaan de postduivenbeurs in Houten begin maart te bezoeken en hier als sierduiven clubs akte de présence te geven.
 • Verplicht enten tegen Paramyxo is een bijna jaarlijks terugkerend punt. Dit onderwerp kwam op tafel omdat Nederland het enige land is waar deze enting niet verplicht is. Uitgesproken werd dat we dit graag zo willen houden maar dat het advies naar fokkers is en blijft enten! Als liefhebber neem je een risico door niet te enten maar wel in sturen op shows. De vraag is of dit verantwoord is als je liefhebber bent?

Na een kort bezoek aan het Pluimveemuseum en de lunch vervolgende de KV ‘s middag het programma met een viertal prima rasbesprekingen die ook veel niet keurmeesters trok. Het ras van het jaar werd natuurlijk besproken dus opnieuw stond de zeldzame Hagenaar in het zonnetje. Henny Schwarz maakte helder wat er van dit ras mooie verwacht mag worden en waar het vandaan komt.  Het is een Amsterdamse Hagenaar!

Aad Stout gaf als nieuweling binnen het KV zijn kijk op de Stettiner tuimelaar. Hij opende met de stelling dat de afbeelding in de standaard niet klopt en wist dit prima te onderbouwen. De KV-voorzitter sprak zijn waardering uit voor deze  nieuweling door aan te geven dat hij vaker een beroep op hem gaat doen voor rasbesprekingen. Ook de Steigerkropper werd belicht en hiermee werd bereikt dat er weer meer kennis over deze zeldzame schone werd opgedaan. Als laatste werd de Ooievaarsduif besproken. Ook al een zeldzaamheid maar wel een hele knappe verschijning. Ondanks het kleine aantal fokkers wel een ras waarin topkwaliteit getoond wordt.

Als laatste punt een geste van de KV die goed werkte voor de informele contacten. De aanwezigen werden getrakteerd op een drankje en een bitter garnituur. Voldaan en met een goed gevoel werd de dag afgesloten. Het samen optrekken van NBS en KV  op deze voorjaarsdag zal zeker een vervolg krijgen.

Ingen, 19 februari

Aad Rijs

Uitnodiging Voorjaarsdag

Aan alle leden  aangesloten bij de  NBS

In het afgelopen jaar is het idee ontstaan om de Open Keurdag te gaan combineren met het voorjaarsoverleg van de NBS.

De insteek om dit gezamenlijk te organiseren was onder andere het verminderen van de belasting op de agenda van bestuurders en keurmeesters, tevens kruisbestuiving door hogere opkomst/deelname aan NBS voorjaarsoverleg en vergroten belangstelling van niet-keurmeesters voor de activiteiten van de KV

Deze samenwerking tussen de Keurmeestersvereniging en het NBS bestuur  is nu concreet uitgewerkt en de dag gaat plaatsvinden op 18 februari a.s.

Het programma voor de dag ziet er  als volgt uit:

9.30 -11.30 overleg NBS

 • Evaluatie erecertificaten m.b.t het aantal te keuren duiven
 • Evaluatie toekenning hoofdereprijzen
 • Rol Speciaalclubs
 • Stand van zaken keurmeestersopleiding
 • Vogelgriep en duiven.

11.30-12.00 uur uitloop programma NBS
12.00 lunch
12.45 – 16.00 Open Keur(mid)dag.

Locatie: Pluimvee museum te Barneveld. Hessenweg 2A te Barneveld

De volgende rasbesprekingen  gaan op deze middag  plaatsvinden:

 • Steigerkropper door Peter v.d. Spek
 • Stettiner Tuimelaar door Aad Stout
 • Thuringer Ooievaar door Hans Schipper
 • Hagenaar door Hennie Schwarz

Aan het einde van dit programma biedt de KV u een hapje en een drankje aan.
Lunchbonnen a 12 euro verkrijgbaar aldaar.

In verband met de lunch willen wij u vragen zich aan te melden  bij de secretaris van de NBS op het mailadres : secretaris@sierduif.nl

Opgeven dieren voor Nationaal Kampioenschap

Het is februari en het showseizoen zit er op. Tijd om de balans op te maken. In het seizoen 2016-2017 kunnen inzenders van Kroppers en Kleurduiven meedingen naar het NBS Nationaal Kampioenschap. Het Nationaal Kampioenschap is de hoogste eretitel van de NBS die in Nederland behaald kan worden. Deze prijs is in de plaats gekomen van de kwartetprijs.

Het Nationale Kampioenschap wordt behaald door de kwartetresultaten van eenzelfde ras van een drietal shows waarop NBS erecertificaten te winnen zijn, in een bepaald jaar bij elkaar te tellen. Een kwartet bestaat uit doffer oud, duivin oud, doffer jong en duivin jong.

Om mee te kunnen doen moet men het kwartet dieren inzenden op 3 tentoonstellingen, te weten: op het provinciaal kampioenschap van de provincie waar men woonachtig is, op de bondsshow en op een provinciaal kampioenschap van een provincie naar eigen keuze.

Klik hier om het opgaveformulier te downloaden, waarmee u kunt meedingen naar deze prijs. Let op. Het formulier moet voor 1 maart 2017 worden opgestuurd.

Keurmeester Rinus van de Heuvel

Recentelijk heeft Rinus van de Heuvel een hersenbloeding gehad. Op dit moment maakt hij het gegeven de omstandigheden redelijk goed. Hij is in afwachting van een plaats in een revalidatiecentrum waar hij verder zal moeten revalideren.

Een kaartje als blijk van belangstelling stelt hij erg op prijs.

U kunt dit sturen naar zijn huisadres:
Kon. Wilhelminalaan 409
2274 BA  Voorburg