Indienen van voorstellen voor ALV

Verenigingen of speciaalclubs die een voorstel willen indienen waarvan zij willen dat het op onze Algemene Leden Vergadering van 10 juni a.s. behandeld gaat worden, moeten dit voorstel uiterlijk 9 april a.s. bij de secretaris van de NBS hebben aangeleverd.

Het voorstel moet zo helder en bondig mogelijk geformuleerd zijn, voorzien van achterliggende argumentatie en door een lid van de NBS (vereniging of speciaalclub) worden ingediend.

Voorstellen die niet op 9 april in ons bezit zijn kunnen helaas niet meer in de beschrijvingsbrief voor de ALV van 10 juni worden opgenomen en kunnen dus daar niet op de agenda komen.