Agenda ALV van de NBS op 10 juni 2017 in Barneveld

Algemene ledenvergadering NBS op 10 juni 2017 in Barneveld

De 104e algemene ledenvergadering van de NBS zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni 2017 in partycentrum Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te 3771 CB Barneveld.
De vergadering begint om 10.30 uur.
Vanaf 09.45 is de zaal open voor het tekenen van de presentielijst.

Afgevaardigden van de bij de NBS aangesloten verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties hebben alleen stemrecht wanneer zij de Geloofsbrief vóór 5 juni 2017 hebben ingezonden naar de penningmeester van de NBS: J.D. van Doorn, Postbus 253 te 4330 AG  Middelburg.
Alle bij de NBS aangesloten verenigingen, speciaalclubs en tentoonstellingsorganisaties hebben inmiddels het Jaarboek 2017 met daarbij de in te vullen Geloofsbrief ontvangen.
Daarbij is ook een opgave gevoegd voor het deelnemen aan het gezamenlijk lunchbuffet.
Tevoren dient men zich ook hiervoor op te geven bij de penningmeester van de NBS.

Na de lunchpauze zal de bekende duivendierenarts drs. De Weerd uit Breda een lezing over de gezondheid van onze duiven houden waarbij hij aandacht zal schenken aan de meest voorkomende ziekten die ook bij onze vastzittende sierduiven kunnen voorkomen met daarbij aandacht voor de mogelijke oplossingen. Uiteraard zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen over eventuele specifieke problemen.

Klik op de link voor de Agenda en Bijlagen Algemene Ledenvergadering NBS 2017