Dierlijke genenbank, ook voor duiven!

Nieuwe projectleider dierlijke genenbank maakt een vliegende start

Sinds 1 september heeft het CGN een nieuwe projectleider voor het genenbankproject en het project levend bewaren van rassen: Anouk Schurink. Zij promoveerde bij de leerstoelgroep fokkerij en genetica van Wageningen University en werkte als onderzoeker op verschillende projecten rondom genetische diversiteit, genomic selection en identificatie van genen verantwoordelijk voor afwijkingen bij paarden.

Anouk maakt een vliegende start en is samen met Henk Sulkers en Agnes de Wit begonnen om sperma van de bedreigde Nederlandse duivenrassen veilig te stellen in de genenbank. Op vrijdag 24 november is met een afvaardiging van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen (NBS) vergaderd en zijn er afspraken gemaakt over het uittesten van het vangen en invriezen van sperma.

Het vangen en invriezen van duivensperma zal eerst worden uitgetest met een klein aantal doffers. De kwaliteit van het sperma na invriezen moet van voldoende kwaliteit zijn om uiteindelijk een bevruchting mogelijk te maken. Om de kwaliteit van sperma na invriezen te waarborgen, dient een protocol gevolgd te worden die veelal per diersoort anders is. Een pilot studie met gebruikmaking van doffers van een duivenfokker zal duidelijk maken of het protocol voor invriezen van hanensperma geschikt is of moet worden geoptimaliseerd voor duiven. Deze pilot studie stond gepland voor half december maar is helaas uitgesteld in verband met het uitbreken van de extreem besmettelijke variant H5 van vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen.

Daarnaast zal met hulp van het NBS, rasverenigingen, experts en Stichting Zeldzame Huisdierrassen een keuze worden gemaakt welke bedreigde Nederlandse duivenrassen als eerste moeten worden veiliggesteld in de genenbank. Onderlinge relaties tussen de rassen, alsmede de risicostatus en invriesbaarheid van sperma zijn criteria voor het maken van keuzes.

Op 20 januari 2018 zal het CGN aanwezig zijn op het duivenplein tijdens de NBS Bondsshow in Boskoop waar het tentoonstellingsseizoen zal worden afgesloten en hoopt daar te spreken met de rasverenigingen, experts en andere betrokkenen.

Op de aanstaande Bondsshow NBS dd. 18,19 en 20 januari 2018 te Boskoop is de genenbank vertegenwoordigd middels een marktkraam.

Daar wordt u verwacht. Op al uw vragen kunnen zij antwoord geven. Interessant voor onze hobby. En de toekomst!

Theo en Rein

Heeft u al ingeschreven?


HEEFT U AL INGESCHREVEN??   DOE ZOALS VELEN AL GEDAAN HEBBEN, SCHRIJF TIJDIG IN VOOR DE BONDSSHOW IN HAZERSWOUDE.

ER STAAT U VEEL MOOIS TE WACHTEN DAAR, WIJ ZORGEN VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE SHOW, VAN U VERWACHTEN WE DE INSCHRIJVINGEN.

TOT ZIENS OP 18,19 EN 20 JANUARI 2018

 

Rectificatie NBS Bondsprijzen op Bondsshow

Rectificatie NBS Bondsprijzen op bondsshow:

In het vraagprogramma van onze bondsshow is bij de bondsprijzen een foutje geslopen. Waarschijnlijk een klassiek geval van verkeerd kopiëren en plakken. Hoewel het voor de meeste inzenders waarschijnlijk wel vanzelfsprekend is, zijn de prijzen 801 t/m 808 niet van toepassing!

Geen tentoonstellingsverbod voor Sierduiven

Geen tentoonstellingsverbod voor (sier)duiven

Wellicht ten overvloede:

Voor (sier)duiven geldt geen tentoonstellingsverbod naar aanleiding van de uitbraak van Aviaire Influenza in Biddinghuizen. Voor alle zekerheid is er deze middag nog even contact met het Ministerie geweest en daarin heeft men ons de afspraken, zoals eerder gemaakt, nogmaals bevestigd.