RECTIFICATIE Kleindier Magazine

RECTIFICATIE Kleindier Magazine maart 2018, pagina 65

Samenwerking Avicultura en KLN Zuid-Holland krijgt vervolg.

 

Naar aanleiding van het bericht over de samenwerking tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland heeft het bestuur van Avicultura na overleg net het NBS-bestuur  besloten tot onderstaande rectificatie:

 

RECTIFICATIE

In het laatstverschenen nummer van Kleindiermagazine stond een verklaring van KLN Zuid Holland en Avicultura betreffende de in 2019 te houden NBS bondsshow.

Deze verklaring was onjuist en niet conform de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Op de komende jaarvergadering van de NBS zal hierover pas een besluit vallen.

Het bestuur van de K.N.V. Avicultura