NBS Erespeld voor R. de Graaf

Tijdens de jaarvergadering werd aan de heer R. de Graaf uit Haarlem de NBS erespeld uitgereikt.


Dit zijn de woorden waarmee onze voorzitter Thom Laming de heer De Graaf in het zonnetje zette:

Ook dit jaar is er weer een kandidaat voor het verkrijgen van een NBS-erespeld door u voorgedragen. Het is een persoon waar velen van u mee te maken hebben gehad. Zoals u weet kent de NBS een drietal categorieën waarvoor erespelden kunnen worden uitgereikt: uitzonderlijke fokprestaties waardoor de sierduivenliefhebberij in Nederland naar een hoger plan wordt getild, bestuurder die het aan anderen mede mogelijk heeft gemaakt om de liefhebberij te beoefenen en als medewerker die niet bang was om voor de liefhebberij zijn handen uit de mouwen te steken.

De kandidaat van vandaag past uitstekend in dit profiel. In de ongeveer 50 jaar dat hij in de sierduivenliefhebberij actief is, heeft hij hel veel functies binnen besturen gehad en is hij van haast evenveel verenigingen lid geweest.

Nou zijn natuurlijk het aantal verenigingen waarvan je lid bent niet de graadmeter voor het verkrijgen van een erespeld maar de werkzaamheden die je binnen zo’n vereniging verricht, dragen daar wel aan bij.

U mag deze persoon geografisch plaatsen in Noord- maar voor zijn activiteiten toch ook wel in Zuid-Holland. Hij is voorzitter, secretaris en penningmeester geweest van meerdere Noord-Hollandse en Amsterdamse verenigingen maar hij was ook lid van de Haagse vereniging EZHSV en de Koninklijke vereniging Avicultura.

Als ik u vertel dat hij komt uit de gelederen van de NNKC, de Nederlandse Norwich Kropper Club en de Zeldzame Kropperclub en dat hij betrokken was bij de Europashow die in 1981 door SAVOA is georganiseerd, dan weet u ook dat deze persoon jarenlang de secretaris van de Airsport show in Hoofddorp is geweest.

Nu weet u het weer: de heer De Graaf uit Haarlem.

U krijgt de NBS-erespeld niet alleen namens al deze mensen die u hiervoor hebben aanbevolen maar namens de gehele sierduivenliefhebberij voor uw onstuitbare inzet in onze hobby. Ik heb het aantal verenigingen geteld waar u zich actief hebt ingezet en ik durf het aantal eigenlijk niet te noemen omdat ik bang ben er vast nog eentje naast te zitten maar het aantal gaat de 10 te boven. Veel mensen zijn wel lid van meerdere verenigingen maar zijn dat alleen maar om af en toe naar bijeenkomsten te gaan of om door hun lidmaatschap de vereniging te steunen zonder er daadwerkelijk echt deel van te willen uitmaken.  U niet, u treedt gewoon tot het bestuur toe als men daar om vraagt en dan deinst u ook nog niet terug voor de lastige baantjes in het dagelijks bestuur.

U verdient de erespeld om nog een reden. Wij hebben het tegenwoordig veel over samenwerken en onze hobby uitdragen naar andere groepen liefhebbers. Al lang voor wij daar over nadachten, deed u het al in uw activiteiten bij Airsport. U verbond daar in uw hobby de postduiven met de sierduiven. Het getuigt van visie op de toekomst.

Mag ik u heel erg danken voor al uw inspanningen en u namens de sierduivenliefhebbers in Nederland deze NBS-erespeld opspelden.

Inzenden op Europashow Denemarken

Aanvullende informatie voor inzenders NBS op de Europashow in Herning, Denemarken

 • De show vindt plaats van 9 t-m 11 november in MCH Messecenter Herning, DK
 • Inschrijven uiterlijk 24 augustus bij Thom Laming, adres staat op inschrijfblad
 • Aanleveren van de sierduiven op maandag 5 november in de middag bij Thom Laming in Gilze of in de avond in Aperldoorn of Ede. Met elke inzender van sierduiven wordt daarover apart afgesproken
 • Verplicht is een entverklaring tegen paramixo. Bij het inleveren van de dieren is een dierenarts aanwezig die voor een gezondheidsverklaring van de dieren zal zorgen.
 • De dieren worden door de NBS kosteloos naar Herning vervoerd. In principe neemt de inzender de eigen dieren weer mee terug maar ook daarover kunnen afspraken gemaakt worden. De verzorging van de dieren gedurende de show (voer en water) wordt door ons in de gaten gehouden en zo nodig aangevuld.
 • Inschrijfgelden en andere kosten staan op het inschrijfformulier vermeld.
 • Elke inzender van minimaal 4 dieren ontvangt een herinneringsplaquette.
 • Te winnen:
 • Europameister:
  De beste collectie van 4 dieren in een kleurslag in elk ras met een minimum van 20 ingezonden dieren in dat ras (minimum 376 pnt)
 • Europachampion:
  In elk ras met een minimum van 20 ingezonden dieren wordt de titel Europchampion toegekend aan het beste dier (min. 95 pnt). Bij meer dan 40 dieren per ras wordt zowel aan de doffers als aan de duivinnen deze titel toegekend. Eveneens wordt de titel aan een bepaalde kleurslag toegekend als er van deze kleurslag minimaal 20 dieren aanwezig zijn en bij 32 dieren van deze kleurslag zowel aan een doffer als aan een duivin.
 • Jeugdshow:
  EE-Jugend-Europameister voor een collectie van 4 dieren zowel doffers als duivinnen in een kleurslag in elk ras bij een deelname van minstens 3 inzenders in dat ras (min. 372 pnt).
  EE-Jugend-Europachampion voor minimaal 12 aangemelde dieren in een ras (min. 94 pnt).

Nadere informatie en individuele afspraken:

Thom Laming
Mail: voorzitter@sierduif.nl
Tel.: 06 1880 9068

Wijziging secretariaat

Per 9 juni jl. is het secretariaat overgenomen door dhr. Dennis Meesters. Graag alle correspondentie via de onderstaande contactgegevens te laten verlopen.

D.M. Meesters

Aalmoezenier Verheggenstraat 16

6221 TG Maastricht

Tel: 06 – 30 41 41 70 (bij voorkeur na 18.00 uur)

Email: secretaris@sierduif.nl