Inschrijven voor Europashow

Beste (voor)inschrijver,

Eind volgende week is de sluiting voor de Europashow in Herning. Ik zou heel erg graag de inschrijfbladen aan het eind van het volgende weekend (26 augustus) in mijn bezit hebben. Deze kan ik dan nog verwerken zodat ze op 4 september in het bezit van de organisatie in Herning zijn zoals gevraagd.

De kosten voor de deelname kunt u gelijktijdig overmaken op NL60 INGB 0005 7487 t.n.v. T.A.M. Laming.

Ik moet het totaalbedrag voor de Nederlandse inzenders van duiven namelijk eveneens vóór 4 september naar Denemarken overmaken.

Bijgevoegd is:

  • Een digitaal in te vullen Inschrijfblad
  • Aangepaste Informatie met betrekking tot inzenden, aanleveren dieren, enz.
  • Een verklaring van enting tegen Paramixo van de Deense organisatie Entverklaring EE.
    Wellicht is een entverklaring van uw eigen dierenarts ook handig want op dit bijgevoegde formulier hoeft de uitvoerende dierenarts niet te tekenen, maar moet u dat zelf doen.
  • Een recente gezondheidsverklaring die op maandag 5 november in Apeldoorn door de dierenarts zal worden afgetekend
  • Veterinaire richtlijnen; uiteraard is alleen het kleine stukje over duiven voor ons van belang

Ik zie uw inschrijvingen graag tegemoet.

Stuurt u ze a.u.b. naar mijn privé-mailadres of neemt u even telefonisch contact met me op want mijn voorzitter mail-adres laat me in de steek.

 Vriendelijke groeten,

Thom Laming