Bondsshow NBS definitief naar Gelderlandshow

Met heel veel plezier kunnen wij u melden dat de participerende verenigingen in de Gelderlandshow unaniem toegestemd hebben op ons verzoek om de bondsshow voor de NBS bij hun show onder te brengen die van 14 t/m 16 december in Wijchen wordt gehouden. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Speciaalclubs en individuele fokkers kunnen hier in hun planning rekening mee houden en hun plannen voor het komend tentoonstellingsseizoen hierop aanpassen.

Via de Nieuwsbrief die u eind volgende week zult ontvangen zullen wij u over alle details informeren.

Wij nodigen onze liefhebbers nadrukkelijk uit om de Maasdashow en Oneto die beide in de week voorafgaand aan de Gelderlandshow plaatsvinden ook niet te vergeten en zo mogelijk ook daar enkele dieren in te zenden.

 

Bestuur NBS

NBS Bondsshow 2018-2019

Helaas is in de afgelopen weken gebleken dat er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland die in januari 2019 de NBS-bondsshow in Boskoop zouden organiseren.
Als gevolg daarvan heeft Avicultura de samenwerking met KLN Zuid-Holland beëindigd. Daarom heeft het NBS-bestuur besloten de toekenning van de bondsshow aan Avicultura voor het organiseren daarvan in Boskoop terug te nemen.
Het NBS-bestuur is op zoek gegaan naar een alternatief en is daarvoor terecht gekomen bij de Gelderlandshow die van 14 t/m 16 december 2018 in Wijchen gehouden zal worden. Het bestuur van de Gelderlandshow dat bestaat uit vijf participerende verenigingen,  staat zeer positief tegenover ons verzoek. Zij zullen ons verzoek dan ook met een positief advies aan hun leden voorleggen. De NBS zal intensief bij voorbereiding en uitvoering van deze show betrokken worden.

Binnen twee weken zullen we daar uitsluitsel over krijgen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de participerende verenigingen in de Gelderlandshow zal de NBS-bondsshow dus plaatsvinden bij de Gelderlandshow. Wij vragen individuele liefhebbers en speciaalclubs hier alvast rekening mee te houden in hun plannen.

Het NBS-bestuur

Inzendingen op Europashow Denemarken

Ingezonden op de Europashow in Herning door NBS-fokkers in totaal 199 sierduiven:

Kroppers:               
Canario 1
Gaditano 2
Rafeno 1
Hana 4
Thüringer 4
Jiennense 6
Granadino 4
Beierse 4
Nederbeierse 4
Vormduiven:
Cauchois 12
Damascener 6
Show Racer 4
Kipduiven:
King 4
Duitse Modena 4
Wratduiven:
Carriër 4
Neurenb. Bagadet 12
Meeuwenrassen:
Figurita 12
Oosterse 3
Structuurduiven:
O-H Kapucijn 2
Kleurduiven:
Deense Svaber 4
Hyacintduif 2
Spreeuwduif 20
Thüringer Goudkever 2
Thüringer Witstaart 4
Thüringer Zwaluw 6
Tuimelaars:
Berlijnse Lange 8
Deense tuim. 12
Felegyhazer 12
Gelderse Slenk 4
Altstammer 6
Stettiner 12
Oosterse roller 10
Poolse langsnav. 4

Piet Catsman is overleden

Overlijden Piet Catsman

Vanmorgen, 3 september, hebben wij vernomen dat onze oudste sierduivenliefhebber Piet Catsman in de leeftijd van 102 jaar is overleden.

Wij waren getuige van een energiek sierduivenliefhebber en –keurmeester die veel kennis en liefde in de liefhebberij heeft uitgestraald en aan anderen heeft overgebracht.
We hebben begrepen dat Piet vrede had met zijn naderend afscheid van het leven.
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte en wensen hen toe dat ze de mooie herinneringen aan Piet nog lang mogen koesteren,

Nadere gegevens omtrent zijn afscheid hebben wij op dit moment nog niet. Mochten we die krijgen dan zullen we ze ook op site en Facebook plaatsen.

Namens het bestuur van de NBS,

Thom Laming