Provinciaal Kampioenschap van Noord Holland

Tentoonstelling Winkel en omstreken.

Provinciaal Kampioenschap van Noord-Holland. Foto’s door Johan Oudhuis.

Fraaiste duif van de show, Ned. Hoogvlieger, Roodroek, Inzender T. Entius Tevens Fraaiste duivin van de show

Fraaiste doffer jong, Deense Tuimelaar kaalb. Geel geeksterd. Inzender L.R. Docter

Fraaiste duivin oud, Saks. vleugelduif gekapt, Zwart, Inzender R. de Wit

Fraaiste doffer oud, Oosterse meeuw blondinet, Blauw witgeschubd, Inzender J. Verlaat. Tevens Fraaiste doffer van de show.

Fraaiste doffer jong, Figurita Meeuw, Geel, Inzender G.C.M. van Duivenvoorde

Foto’s prijswinnaars Bondsshow Wijchen

Foto’s van de winnaars van de NBS Bondsshow op de Gelderlandshow in Wijchen. De foto’s zijn gemaakt door Sytze de Bruine.

Winnaar van de Show, Arabische Trommelduif, duivin jong van Roy Arbeider.

Fraaiste doffer oud, O.H. Kapucijn van Rob Joosten

Fraaiste duivin oud, Voorburgse Schildkropper van Henk Veenstra

Fraaiste doffer jong, Genuine Homer van Paul van Deelen

Fraaiste duivin van een Jeugdinzender. Arabische Trommelduif van Lennart Albert

Fraaiste doffer van een Jeugdinzender. Arabische Trommelduif van Laura Albert

NBS Beleid Dierenwelzijn

Inleiding:
De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, de NBS, stelt zich ten doel: het bevorderen van de sierduiventeelt in Nederland (Stat. Art. 2). Daarbij werkt zij samen met verenigingen en speciaalclubs van sierduiven in Nederland en met de sectie Duiven van de Entente Européenne in Europees verband.
Het aspect dierenwelzijn is een uiterst belangrijk onderdeel van de inspanningen van de NBS omdat het welzijn van de dieren cruciaal is om het beoogde doel te bereiken.
Dierenwelzijn binnen de NBS richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • Welzijn van sierduiven voor deelname aan tentoonstellingen (huisvesting, klimaat, verzorging en transport)
 • Fokkerijaspecten (fokken op en keuren van specifieke raskenmerken bij sierduiven)
 • Omgaan met fokkerijoverschotten

Beleid:
De NBS volgt de kaders die door de overheid zijn vastgelegd in de Wet Dieren (01-01-2013) en gericht zijn op het houden, fokken, exposeren en doden van sierduiven. Zij stuurt op het implementeren van deze wetgeving bij de regelgeving voor tentoonstellingen en bij het vaststellen van de verschillende ras-standaarden.
Zij maakt gebruik van de adviezen van de onder haar vallende speciaalclubs, (rasverenigingen), de standaardcommissie en waar gewenst externe partijen. Opmerkingen vanuit het werkveld over welzijnsproblemen worden afhankelijk van de aard van de opmerking neergelegd bij het Facilitair Bureau van NBS/KLN en/of de standaardcommissie en/of de betreffende speciaalclub en/of de sectie Duiven van de Entente Européenne d’Avicluture et de Cuniculture.

Uitvoering van het beleid:
De NBS geeft uitvoering aan haar beleid door onder meer het (laten) uitvoeren van de volgende taken:

 • verstrekken van voorlichting over het houden en fokken van sierduiven;
 • bewaken van het tentoonstellingsreglement specifiek gericht op welzijnsaspecten voor sierduiven;
 • verstrekken van kennis over de mogelijkheden gericht op het omgaan met fokoverschotten;
 • het regelmatig houden van bijeenkomsten met sierduivenverenigingen en speciaalclubs met als onderwerp dierenwelzijn;
 • bewaken van de welzijnsaspecten die aan de orde zijn bij verkoopbeurzen van sierduiven op tentoonstellingen;
 • bewaken van de raskenmerken die een positieve impact op het dierenwelzijn hebben, dit voor zover het rassen betreft waarvan Nederland het standaardbepalende land is;
 • aansturen van de standaardcommissie en de keurmeestersvereniging (NVSK) gericht op het welzijn van de sierduivenrassen;
 • overleg binnen de EE (Entente Européene) over welzijnsaspecten bij sierduivenrassen waarvan Nederland niet het standaardbepalende land is;
 • jaarlijks brengt de NBS in haar jaarboek verslag uit van:
  o zaken die in het kader van dierenwelzijn haar aandacht hebben gevraagd;
  o eventuele afspraken die gemaakt zijn over het verbeteren van dierenwelzijn;
  o aanpassingen van ras-standaarden;
  o keurafspraken gericht op welzijnsaspecten.

Keurmeester Fens stopt

De heer M.C.A.M. Fens heeft te kennen gegeven om aan het einde van dit seizoen te stoppen als C-keurmeester sierduiven.

Graag rekening hiermee houden bij het vastleggen en contracteren van keurmeesters voor de komende seizoenen.

Wij danken de heer Fens voor al zijn keuringen die hij sinds 2006 voor de NBS heeft uitgevoerd.

SNN – Sierduivenshow Noord-Nederland 2019

Op 8 en 9 november werd de 5e SNN show weer gehouden in Drachten. SNN prijst zich gelukkig met de geweldige samenwerking met het Fries Congrescentrum, een prachtige showlocatie met voldoende ruimte voor wel veel duiven (we hadden er nu 1400, maar de hal is groot genoeg voor 4000) en een prachtig restaurant.

Overzicht van de show

18 Keurmeesters hadden 1400 sierduiven te keuren. Een flinke competitie dus. Als je dan in staat bent om te winnen is dat een geweldige prestatie.

Hieronder de prijswinnaars. De foto’s zijn gemaakt door Jan Weistra.

Kampioen van Noord-Nederland. Tevens fraaiste duivin jong: Duitse Modena Gazzi, J. van der Vegt, Rouveen

 

Fraaiste duivin oud. Nederlandse Schoonheidspostduif, Haico Bosma, Rohel

 

Fraaiste doffer oud. Oosterse Roller, Willem de Wal, Terwispel

 

Fraaiste doffer jong. Holle Kropper, P.van der Spek, Delft

Keistadshow 2019

Fraaiste doffer oud, Antwerpse Smierel, blauw gekrast M/O, Inzender A. Visser (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste doffer jong. Weense Midsnavelige Tuimelaar, Zwart M/J, Inzender R. Ojevaar (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin oud: Oosterse Roller V/O, Eigenaar J. de Bliek (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin jong Oud Hollandse Kapucijn, geel gemonnikt V/J, eigenaar R. Joosten. (foto Sytze de Bruine)

Provinciaal Kampioenschap Zuid-Holland

Fraaiste doffer: Holle Kropper – zwart – doffer jong – 97 punten – Inzender: Peter van der Spek. Foto Dirk de Zeeuw

Fraaiste duivin: Marchenero Kropper – blauwgekrast – duivin oud – 97 punten. Inzender Andre Verhoork (fotograaf Dirk de Zeeuw)

Provinciaal Kampioenen Zeeland

Delta-Show – Vlissingen – 8, 9 en 10 november 2019

Fraaiste doffer vande show.Italiaanse Meeuw, roodzilver gekrast, doffer jong,  97 pnt. Inzender:  J.D. van Doorn te Middelburg (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin van de show: Kleurpostduif, poederblauw geband, duivin jong,  97 pnt. Inzender: Combinatie Van Vliet te Krimpen aan den IJssel (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste doffer jeugd van de show: Italiaanse Meeuw, ijskleurig zwartgeband, doffer oud. Inzender: Niels Luime te Ouddorp (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin, jeugd. Italiaanse Meeuw, ijskleurig zwartgeband, duivin jong. Inzender: Niels Luime te Ouddorp (Foto: Sytze de Bruine)

Stemprocedure 2020

Op de laatste gehouden ledenvergadering van de NBS hebben we door stemming besloten om over te gaan naar de nieuwe stemprocedure.

Hieronder vind u zoals het destijds is beschreven.

Inleiding:

Het stemmen en vooral de resultaten van het stemmen worden door veel mensen als onbevredigend ervaren.

Door het systeem van voor of tegen een voorstel door het gehele aantal fokkersnummers van een vereniging wordt te weinig gedaan met de minderheid van de betreffende vereniging.

Deze van de meerderheid afwijkende stem krijgt niet de waardering die ze ook verdient.

Bovendien kan het voorkomen dat de minderheden voor een voorstel per vereniging samen toch een meerderheid vormen.

Ook de stem van speciaalclubs die slechts één stem kunnen uitbrengen, levert her en der discussie op.

Een derde punt van aandacht vormt het gegeven dat een afgevaardigde slechts voor één vereniging zijn of haar stem mag uitbrengen.

 In de tijd waarin het lastig is om afgevaardigden voor een vergadering te vinden, vormt dit soms een belemmering om als vereniging de bondsvergadering te bezoeken.

Bij aanname van dit voorstel gaat dit voor een periode van twee jaar in vanaf het verenigingsjaar 2020.

In 2022 volgt een evaluatie van de ervaringen en wordt in de ALV van 2022 een definitief besluit genomen.

Op dit moment is de NBS met de speciaalclubs in overleg over hun rol binnen de bond.

Binnen dit overleg kan de stemprocedure voor speciaalclubs een onderwerp van gesprek zijn.

Dit geldt eveneens voor het aantal stemmen dat een afgevaardigde mag uitbrengen.

(Aangenomen)  voorstel:

De afgevaardigde van een vereniging stemt op de ALV namens de vereniging op basis van het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is geregistreerd.

Daarbij geeft hij zowel de voor-als de tegenstemmen alsmede het aantal onthoudingen voor een voorstel.

De vereniging registreert zelf voorafgaande aan de ALV het aantal voor-tegenstemmers en onthoudingen.

Het is aan de vereniging zelf om te bepalen hoe zij omgaat met de stem van die leden die om welke reden dan ook geen stem hebben uitgebracht.

Stemmen kunnen alleen via de secretaris van de vereniging kenbaar worden gemaakt.

Vanwege het feit dat de voorstellen voor de ALV op de voorjaarsdag bekend zijn, heeft elke vereniging voldoende tijd om deze onder de aandacht van haar leden te brengen en om deze door haar leden van een afgewogen oordeel te laten voorzien.

Een afgevaardigde mag slechts voor één vereniging zijn/haar stem uitbrengen.

Inschrijven op de Gelderlandshow

Beste sierduivenliefhebbers,

Binnen onze liefhebberij gaan verhalen rond waarin wordt aangegeven dat het niet meer mogelijk zou zijn om duiven in te schrijven op de Gelderlandshow omdat er al te veel inschrijvingen zouden zijn.

Wij willen deze geruchten bij deze ten sterkste ontkrachten! Er is geen sprake van beperking op het inschrijven van sierduiven. U kunt dus allen uw dieren nog gewoon inschrijven naar deze tentoonstelling waar wij onze jaarlijkse NBS Bondsshow hebben ondergebracht.

Meer informatie over de Gelderlandshow kunt u vinden via www.gelderlandshow.nl

Het NBS-bestuur

NBS nu ook op Twitter

NBS op Twitter. Klik op het Twitter Logo aan de rechterkant.

Wat is Twitter ?

Twitter is eigenlijk niets anders dan een microblog. In 140 tekens vertel jij aan andere mensen wat je op dat moment aan het doen bent. Twitter-expert Abdul Advany: “Je moet eigenlijk denken aan het gesprek bij de koffie-automaat. Alleen voer je dat niet met twee of drie mensen, maar met duizenden mensen tegelijk.” 

Wat zijn tweets?
De berichten die je via Twitter stuurt, worden ‘tweets’ genoemd. Als je een berichtje plaatst komt dat terecht bij mensen die jou volgen

Geschiedenis van twitter

Twitter is in 2006 in eerste instantie als een onderzoeksproject van het bedrijf Obvious uit San Francisco ontstaan. Nu, vier jaar later, heeft Twitter ruim 175 miljoen gebruikers (november 2010) en dagelijks komen er nog 370 duizend bij. Je kan dus met recht zeggen dat we eigenlijk niet meer om Twitter heen kunnen…

Podium voor provinciale Kampioenschappen

De Provinciale Kampioenschappen zijn weer in volle gang.

Graag willen we deze winnaars een groter podium geven. Dit willen we gaan doen om de winnende duiven en hun eigenaars te plaatsen op de NBS site , in de NBS nieuwsbrief en op Facebook.

Hiervoor hebben we wel de hulp nodig van de betreffende tentoonstelling.
De foto’s met de informatie mag worden opgestuurd naar pr@sierduif.nl

Onderstaand de lijst met de provinciale kampioenschappen:

Groningen P.K.C.
Friesland Sierduivenshow Noord-Nederland
Drenthe Noordshow
Overijssel Oneto
Gelderland P.V. Ede (Kernhemshow)
Utrecht Keistadshow
N-Holland KDS Winkel e.o.
Z-Holland Z.H.S.V.
Zeeland Deltashow
N-Brabant Sierduivenshow Zuid-Nederland
Limburg Peelhorstshow

De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, dat betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.

Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester

Bij meer dan 1.000 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester en bij minimaal 96 punten.

 • Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show.
 • Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show.
 • NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid.
 • NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid.

Erkende rassen en kleurslagen

Regelmatig worden nieuwe rassen en kleurslagen erkend. Het is voor fokkers en tentoonstellingsorganisaties van belang over de juiste gegevens te kunnen beschikken.

In het menu onder downloads is de bijgewerkte lijst te vinden.

Hier ook nog eens een Link

Uitnodiging Speciaalclubs

Geachte bestuurders,

Eind vorig jaar is er door de NBS een enquête verzonden naar alle bij onze bond aangesloten speciaalclubs. Alhoewel niet alle verenigingen hierop een reactie hebben gestuurd, zijn er wel een aantal interessante zaken uit naar voren gekomen. Vandaar dat wij u allen dan ook willen uitnodiging om met een delegatie deel te nemen aan een vergadering waar we de zaken over de rol van de speciaalclubs binnen onze bond en liefhebberij zullen bespreken. Vanwege de vele clubdagen, shows en andere evenementen tijdens de aankomende weekenden hebben wij voor deze vergadering dinsdagavond 15 oktober 2019 gepland in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en we zullen proberen te eindigen rond 21.30 uur zodat een ieder weer enigszins op tijd thuis zal zijn.

Speciaalclubs die deelnemen aan deze vergadering dienen dit vóór 1 oktober 2019 te melden bij de secretaris van de NBS.

Namens het NBS bestuur,

Met vriendelijke groet,

Dennis Meesters
secretaris

Inspecties BOA op tentoonstellingen

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten (strafrecht/bestuursrecht) mag opsporen op een bepaald werkterrein. Sommige boa’s hebben daarbij politiebevoegdheden en mogen geweldsmiddelen inzetten. De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die boa kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen:

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

 1. Wijs één persoon aan die deze functionaris(sen) te woord staat. Liefst een bestuurslid.
 2. Zorg, dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze tips/adviezen en ga niet zelf met deze bezoeker(s) praten.
 3. Geef de medewerkers bij de ingang aan, dat ook boa als bezoeker aan een tentoonstelling of evenement zich kunnen ophouden.

Welke instanties kunnen verwacht worden op een onverwacht en onaangekondigd bezoek en hoe daar mee om te gaan.

 1. Een boa kan onverwacht en onaangekondigd als bezoeker bij een tentoonstelling komen. Des gevraagd dient een opsporingsambtenaar in uniform zich te legitimeren. In burger is legitimatie een verplichting. Ook het doel van zijn bezoek moet hij kenbaar maken.
 2. Vraag om legitimatie en noteer de namen en instantie of maak een kopie.
 3. Vraag naar de bedoelingen van dit bezoek en wie eventueel gevraagd heeft dit bezoek te doen of is het een eigen initiatief als routine of als target opgesteld door een opdrachtgever bijvoorbeeld de NVWA, de LID, de gemeente, de politie, de brandweer, e.d.
 4. Bezoek tijdens de keuring:

Wijs op de FB reglementen en vraagprogramma waar vermeld staat wie tijdens de keuring aanwezig mogen zijn. Ook de reglementen van NBS en KLN kunnen via de sites www.sierduif.nl en  www.kleindierliefhebbers.nl tijdens het bezoek bekeken worden.

 1. Bij vragen naar de namen en adressen van de inzenders e.d. verwijs dan naar de AVG (privacy wetgeving).
 2. Geef aan, dat gedelegeerden van het FB ook de interne controle voor de KLN uitvoeren. Daarnaast is altijd de begeleidende dierenarts, die aangewezen is als verlengde arm van de NVWA, aanwezig voor de veterinaire zaken.
 3. De volgende instanties kunnen onverwachts en onaangekondigd op bezoek komen:
  politieagenten die een specifieke taak hebben met betrekking tot dieren (volksmond: dierenpolitie), NVWA, LID, gemeentecontroleurs, Politie en Brandweer.

Wat is de status van de volgende inspecties en wat zijn de bevoegdheden van de controleurs en de gevolgen van hun bevindingen.

Er zijn zes domeinen waarin toezichthouders en boa’s werkzaam zijn. Elke BOA is aangewezen voor één domein! Deze personen hebben geen bevoegdheden uit een ander domein.

Alleen de politie heeft een ‘algemene’ opsporingsbevoegdheid.

Ook een gemeente ambtenaar dient aangewezen te zijn als toezichthouder door het bevoegd gezag (B&W).

De rvo voert de juridische kant uit van de lid (stichting in opdracht van het ministerie)

Districtsinspecteurs van de LID zijn BOA (strafrecht) en toezichthouder ( bestuursrecht).

 NVWA (Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit):

Wet dieren: o.a. transport, huisvesting, NCD entbewijzen, belastingaangiftes, CITES

Kan bestuurlijke straffen/boetes opleggen. Boetes, proces verbaal

LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming):

Dierenwelzijn, maak een verslag op van de bevindingen. Is niet vrijblijvend.

Kan rapporteren naar NVWA/politie

Kan bij een overtreding een proces verbaal opmaken (strafrecht) en/of een bestuurlijke boete

Politie met specifieke taak met betrekking tot dieren:

Dierenwelzijn, kan verbaal opmaken

Gemeente:

Controle op verordeningen en vergunningen voor het houden en tentoonstellen van dieren en huisvesting dieren, afvoer van producten van dieren zoals mest, kadavers etc.

Brandweer:

brandpreventie, nooduitgangen, breedte hoofdgangpaden, etc.

Vraag om een schriftelijke rapportage. Noteer datum en tijd van het bezoek en wie aanwezig zijn tijdens het bezoek. De rapportage zal bijna altijd na afloop plaats vinden en niet ter plaatse.

Altijd zal gevraagd worden om de rapportage te ondertekenen, maar dit is niet verplicht en beter om niet te doen.

Opnames van geluid of beeld mogen tijdens het bezoek altijd gemaakt worden, maar overleg eerst met de betreffende controleur. Wanneer hier negatief op geantwoord wordt, laat dit dan noteren in de schriftelijke rapportage.

23 augustus 2019
Dierhouderij aangelegenheden + Commissie D & W

Landelijke Jeugdbondsshow Laren

Het vraagprogramma voor onze unieke show, speciaal en alleen voor jeugdleden, staat op www.jeugdshow.nl en uiteraard heeft de NBS hier prijzen beschikbaar gesteld.
We hebben een goed gevulde prijzenpot en bieden de inzenders en bezoekers een compleet verzorgde dag met voor elk wat wils.
Natuurlijk is de TT hal aangekleed in de stijl van ons thema : Jeugdshow Laren goes Wild West.
Voor de beste fokkers is er zeker goud te verdienen op de Larense prairie.
Kortom, de ‘Landelijke Jeugdshow Laren’, mag je niet missen.
Zorg dat jij erbij bent op zaterdag 21 september ! “

 

Met vriendelijke groet,
Namens de Jeugdbondsshow Laren
Marjan Holmer.

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

De algemene ledenvergadering van de NBS, die op 22 juni jl. in Barneveld werd gehouden, verliep vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening :
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden.

Notulen en verslagen :
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met het geen in het Jaarboek is opgenomen.

Hierbij een beknopte weergave van de hoogtepunten van deze mooie dag :

Uitreiken NBS-Kampioenswimpels Bondsshow 2018-2019 aan de volgende fokkers:

 • Fraaiste jonge doffer:

Comb. Arbeider te Wijchen met Duitse Snavelgekapte Trommelduif

 • Fraaiste jonge duivin:

H. Voerman te Terschuur met Carrier

Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers:

 • M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena
  • J. de Groot te Smilde met Oud Hollandse Meeuw
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart

Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2018-2019

Gewonnen door J. Deneire te Oostkamp (B) met Thüringer Kropper

Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden.

Gewonnen door:

 • Fraaiste doffer:

Mats van Weyck te Ahaus (Dld) met Arabische Trommelduif

Fraaiste duivin:

 • Quentin Voncken te Simpelveld met Amsterdamse Baardtuimelaar

Uitreiken prijs behorende bij de Nationaal kampioen “Ras van het jaar”

Seizoen 2018-2019 de Engelse Non

Gewonnen door: J.G. Mulder te Apeldoorn (764 punten)

Uitreiken prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen rasgroep 2018-2019

Gewonnen door:

 • Kropperrassen:

P.L. van der Spek te Delft (767 punten)

 • Kip-, wrat en vormduivenrassen:

Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven (769 punten)

 • Meeuwenrassen:

G. Kreeft te Coevorden met Oud Hollandse Meeuwen (770 punten)

 • Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen:

R. Hoornstra te De Pol met Spreeuwduiven (770 punten)

 • Tuimelaarrassen:

geen inzendingen

Uitreiking NBS erespelden :
Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Elly Vogelaar.

Erespeld uitgereikt aan Frits Dommerholt.

Toewijzing “Ras van het jaar” – seizoen 2019-2020 dit is geworden de Oud-Hollandse Kapucijn.

Verkiezingen :

Bestuursverkiezing :

Volgens rooster waren de heren D.M. Meesters en W.B. Halsema aftredend en herkiesbaar beide heren worden herbenoemd.

het bestuur stelt voor om het bestuur uit te breiden met de heer R. Hoornstra te De Pol, ook dit wordt aangenomen.

Benoemen leden Standaard Commissie : in de Standaardcommissie wordt J.G.M. Hartman herbenoemd

Benoemen leden PR-commissie : Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen :

NBS Bondsshow seizoen 2019-2020 en toewijzing.

Voor de Bondsshow hebben zich kandidaat gesteld :

 • Gelderlandshow te Wijchen
 • Oneto te Enschede
 • Noordshow te Assen

Onderstaand de uitslagen van de stemmingen :

Gelderlandshow             188  ( aangenomen voor 1 jaar ! )

Noordshow                     151

Oneto                             121

Blanco                              45

Voorstel stemprocedure :          

Voor                                    319

Tegen                                 185

Blanco                                    1

Het voorstel reglementswijziging voor de standaardcommissie van de NBS, aanvulling artikel 2 is aangenomen.

Verenigingsvoorstellen :

De benamingen van de basiskleuren moeten worden aangepast, zodat er één lijn in de benamingen wordt getrokken om deze eenduidig te maken en verwarring te voorkomen is niet aangenomen.


In het middagprogramma heeft Sijmen van Mourik van de VDS (Vereniging vrienden van de VliegDuivenSport) een presentatie houden over de wijze waarop de VDS leden hun liefhebberij bedrijven.

Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag : Robert Hoornstra.
Foto’s : Jan Bosch.

Ere wie ere toekomt

Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd. Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collega-fokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.

Wij hebben vandaag twee kandidaten voor een erespeld die deze eer grotendeels danken aan hun inzet voor de liefhebberij in een ondersteunende rol. Tijdens de opening kon ik helaas geen vertegenwoordiger van Aviculture Europe meer welkom  heten omdat dit digitale blad zeer recent is opgehouden te verschijnen. Nico van Benten, Piet Steeman, Sytze de Bruine en anderen hebben ons jarenlang verwend met een fantastisch mooi magazine, waarvoor wij hen bijzonder dankbaar zijn. Naar de verschijning van een nieuwe editie werd halsreikend uitgekeken. Het kan geen kwaad onze waardering hiervoor op deze plaats nogmaals uit te spreken.

Toen het voor Nico op een gegeven moment wat zwaar werd om dit monnikenwerk vol te houden, viel dat weinig mensen op. Het blad bleef punctueel verschijnen met dezelfde kwalitatief uitstekende artikelen erin. Dat was grotendeels de verdienste van één persoon op de achtergrond: Elly Vogelaar. Ofschoon afkomstig uit de hoek van de hoenders, nam zij het redactiewerk van Nico naadloos over. Daarmee heeft zij ons duivenliefhebbers een groot aantal jaren heel veel leesplezier bezorgd.

Toen ik ons plan om jou een erespeld toe te kennen aan de rest van het redactieteam van Aviculture Europe voorlegde, was hun reactie: volkomen terecht maar niks te vroeg. Het geeft aan dat je niet alleen bij de lezers op handen werd gedragen maar ook bij je mede-redactieleden,.

Elly, mag ik je naar voren vragen

Onze tweede kandidaat is ook zo iemand die zich volledig kan wegcijferen. Van een tentoonstelling ziet hij vaak niet veel meer dan de catalogus en de liefhebber die zijn prijzen komt afhalen. Hij is afkomstig uit een familie van dierenliefhebbers die eveneens haar sporen in de sierduivenwereld heeft verdiend maar niet alleen daar.

Als ik het ras noem weet u om wie het gaat.

De Deense Svaber is het ras van vader en zoon Dommerholt, Op de afgelopen Europashow in Herning in Denemarken zond Frits zijn dieren met name voor zijn vader in. Hij wilde heel graag met diens ras in het land van oorsprong aanwezig zijn. Wij hebben Frits echter voorgedragen voor zijn ongelooflijke inzet gedurende meerdere Europashows niet alleen voor KLN maar evenzeer en in gelijke mate voor de NBS. Hij was op al die shows de spil waar de hele administratie op draaide. Frits had de kooinummers, gaf de catalogus en de prijzen uit en was vraagbaak voor zowel fokker, als bestuurder als organisator. Hij heeft naadloos de inzet van zijn vader overgenomen. Frits doet zijn werk onverstoorbaar terwijl hem soms vragen gesteld worden waarvan je je af kunt vragen of daar een antwoord op gegeven moet worden. Meerdere Europashows heeft hij echt maar ten dele gezien.

Jij werkt volledig op de achtergrond en laat niet merken hoe belangrijk jouw inzet is. Vandaar dat het goed is dat wij daar vandaag de aandacht op richten Jouw  werkzaamheden en jouw inzet daarin hebben van veel liefhebbers tevreden inzenders gemaakt.

Thom Laming.

Kandidaten NBS Bondsshow 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni aanstaande zal de NBS Bondsshow worden toegewezen. Hiervoor hebben wij aanmeldingen ontvangen van:

 • Oneto
 • Noordshow
 • Gelderlandshow

In beginsel willen wij de show toewijzen voor een periode van 2 jaar. Echter, vandaag hebben wij van de organisatie van de Gelderlandshow vernomen dat zij op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de show voor 2 jaar aan te vragen. Vandaar dat hun aanvraag beperkt is tot één jaar. Wanneer de Bondsshow aan hen wordt toegewezen, zal dit dan ook maar voor één jaar zijn.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en tevens om u allen te mogen begroeten op onze ALV in Barneveld.

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters, secretaris

Almanak 2019 is uit

De Almanak 2019 van NBS en KLN is uit. Hierin alle informatie over het nieuwe showseizoen.

U vindt de Almanak hier en via het menu onder Tentoonstellingen.

Landbouwdag Opmeer

Vorig jaar zijn we met de PR-commissie van de NBS aanwezig geweest op de Landbouw dag 2019 in Opmeer. Een evenement op de eerste maandag in augustus dat duizenden bezoekers trekt. We hebben daar de sierduivenliefhebberij goed onder de aandacht van de bezoekers kunnen brengen met een prachtige stand, veel informatie over de liefhebberij met boeken, presentaties en kunst. Kortom een erg geslaagde dag waar enkele speciaalclubs hun rassen goed hebben kunnen presenteren tot zelfs op de regionale televisie van Noord-Holland toe.

Het is een uitstekende gelegenheid voor elke speciaalclub om aandacht voor hun rassen te vragen. Daarnaast is het een bijzonder gezellige dag met veel mogelijkheden tot contacten. Graag willen wij deze dag dan ook bij u aanbevelen. Probeer daar met een paar mensen en dieren aanwezig te zijn!

Informatie kunt u inwinnen bij Rein Slikker. Tel.: 06 29058868 r.j.slikker@home.nl

Aad Rijs                                                       Tel.: 06 55843028 / aad.en.ineke.rijs@planet.nl

Sjaak Hinke                                                 Tel:  06 12519306  / sjaak.hinke@gmail.com

Erkenningen standaardcommissie

Onderstaand een overzicht van de nieuwe erkenningen welke vanaf het komende tentoonstellingsseizoen zullen ingaan:

 • Exhibition Homer: wit en blauwzilverschimmel
 • Duitse Snavelgekapte Trommelduif: roodzilverschimmel
 • Valenciana: andalusisch blauw
 • Oosterse Roller: indigo gezoomd witpen. Tevens zal de kleurslag indigo worden hernoemd naar indigo gezoomd. De mate van zoming is van geen betekenis voor het predikaat.

Daarnaast zal de naam Felegyhazer Tuimelaar worden aangepast naat Kiskunfelegyhazer Tuimelaar. Dit is de internationaal gangbare naam onder welke dit ras ook in het Standaard Bepalende Land staat geregistreerd.

Hans Schipper benoemd als erelid KV

Kersvers erelid Hans Schipper met Gerard Simonis, voorzitter van de KV

Op het keurmeesterscongres op 3 en 4 mei 2019 is tot erelid benoemd de heer Hans Schipper.
Dit voor zijn jarenlange inzet, nationaal en internationaal op het gebied van sierduiven in het algemeen en zijn tomeloze inzet bij congressen en lezingen en voor het geven van informatie vanuit de standaard commissie in Nederland en Europa.

Hans, nogmaals bedankt namens de Nederlandse Vereniging van Sierduiven Keurmeesters,

secretaris,
Gerard Adriaanse.

Nog 2 Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen voor twee ereleden van de Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken.

Op vrijdag 26 april jl. zijn een aantal mensen blij verrast in Nederland met een lintje en daar bij waren Gijs van den Broek en Jan van Schalkwijk.
Ze zijn beide benoemd tot lid in de orde van  Oranje -Nassau. Al een heel leven lang actief voor ons als gemeenschap en vereniging. Wij zijn trots  dat we zulke dragende leden in ons midden mogen hebben. Onze gelukwensen gaan uit naar beide heren en verdere familie leden.

Bestuur SAO

Roel Bijkerk koninklijk onderscheiden

ROEL BIJKERK BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op 26 april 2019 is Roel Bijkerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen in het museum Slag bij Heiligerlee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die hierbij behoren, werden hem door mevrouw Sikkema, de burgemeester van Oldambt waar Winschoten toe behoort, opgespeld.

Roel Bijkerk en zijn vrouw samen met Burgemeester Sikkema.

De burgemeester benoemde uitvoerig de verdiensten van Roel voor de sierduivenliefhebberij. Zij wees op zijn functie als secretaris van de NBS die hij 12 jaar heeft vervuld en waarin hij naast een vakkundig en gedreven bestuurder een vraagbaak voor fokkers, verengingen en organisaties was. Zij wees eveneens op zijn grote verdiensten voor de reorganisatie van de opleiding tot keurmeester en het examenbureau alsmede het feit dat Roel mede aan de basis van de oprichting van het Facilitair Bureau heeft gestaan en dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het boek Genetica bij duiven. Mevrouw Sikkema kwalificeerde zijn werkzaamheden als zeer kundig, onbaatzuchtig, punctueel met een groot plichtsbesef en een tomeloze inzet, die hij nog steeds in een aantal werkzaamheden voor de NBS aan de dag legt.

Bij het uitreiken van deze onderscheiding waren vertegenwoordigers van het NBS-bestuur, de Groninger Sierduiven Club, de Examencommissie en de Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars aanwezig.

Wij feliciteren Roel van harte met deze hoge onderscheiding.

Het bestuur van de NBS

Henk Houpst overleden

Afgelopen zondag 14 april kregen we het droeve bericht dat Henk Houpst na meerdere hersenbloedingen overleden was.

Hoewel wij wisten dat Henk al geruime tijd met zijn gezondheid sukkelde, kwam zijn overlijden voor velen van ons als een onaangename verrassing.

Wij herinneren Henk als een trouw bezoeker van alle bijeenkomsten waar hij voor de NBS van waarde kon zijn.

Bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering was hij altijd aanwezig als afgevaardigde van zijn speciaalclub of vereniging.

Hij  was zeer betrokken bij de PR van onze liefhebberij en maakte deel uit van de stand van de Ned. Kleindierpublicaties, KLN en NBS.

Daarnaast stond hij als gedelegeerde van het Facilitair Bureau tentoonstellingen met raad en daad bij voorafgaand aan en tijdens de show.

Wij herinneren ons Henk als een bijzonder aimabel, rechtvaardig en bescheiden mens. Eigenschappen die ervoor zullen zorgen dat hij in onze gedachten zal blijven voortbestaan.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Het bestuur van de NBS

Provinciale Kampioenschappen 2019-2020

Onderstaand de toewijzing van de provinciale NBS-kampioenschappen voor het tentoonstellingsseizoen 2019/2020:

Groningen W.P.K.C.
Friesland Sierduivenshow Noord-Nederland
Drenthe Noordshow
Overijssel Oneto
Gelderland Gelderlandshow
Utrecht Keistadshow
Z-Holland KDS Winkel e.o.
Z-Holland E.Z.H.S.V.
Zeeland Deltashow
N-Brabant Sierduivenshow Zuid-Nederland
Limburg Peelhorstshow

 

Als op een van bovenstaande tentoonstellingen de NBS Bondsshow wordt ondergebracht, zal de toewijzing van het provinciale kampioenschap op deze show komen te vervallen en naar een andere organisatie gaan.

Websites onder Sierduif.nl

Geachte speciaalclub bestuurders,

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 juni 2017 hebben we besloten dat dat verenigingen en speciaalclubs hun website voortaan gratis bij die van de NBS kunnen onderbrengen.

Iedere geregistreerde fokker heeft daar immers een bijdrage aan geleverd.

De website is tegenwoordig een niet meer weg te denken bron van informatievoorziening voor elke sierduivenliefhebber of geïnteresseerde die iets over sierduiven wil weten. De naam van onze site is zodanig dat iedereen gemakkelijk en snel gebruik van de site kan maken. Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze site en zeker ook aan de beveiliging ervan. De kosten voor de site, de hosting bij een provider, de beveiliging en het onderhoud ervan zijn aanzienlijk.

Omdat iedere sierduivenliefhebber baat heeft bij de website is het daarom vanzelfsprekend dat de kosten van de website niet enkel door verenigingen en speciaalclubs gedragen worden maar dat deze in de fokkersbijdrage verrekend zijn.

Echter websites van verenigingen en speciaalclubs wijzigen regelmatig, of worden compleet opnieuw gemaakt.

Tevens blijkt ook regelmatig dat links van verenigingen niet meer werken.

De mogelijkheid bestaat om de websites van verenigingen/speciaalclubs gratis onder te brengen bij de NBS.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (pr@sierduif.nl).

In opdracht van het NBS bestuur.

Met vriendelijke groet,

Robert Hoornstra.

Fokkersv. Ned. Tuimelaars

Afgelopen 16 maart hield de Fokkersverenging van Nederlandse tuimelaars haar jaarvergadering  cultureel centrum “De Kiekmure” te Harderwijk.

Op de foto links Willem de Wal 2e prijs van de club in 2018, midden Ad van Baast de grote winnaar, die tevens e jongdierendag won en rechts Henk de Vos die de 3e plaats voor zich opeiste.

Kortom een dag die gezellig en leerzaam was.

Als extra wil ik nog vermelden dat ik zie dat de sport leeft.

Maar het is niet eenvoudig om onze sport de toekomst te geven doe ze verdient.

Dat er kritiek is op veranderingen en voorstelen begrijp ik.

Laten we nooit vergeten dat het ons allen uiteindelijk gaat om hetzelfde: onze mooie sport behouden en de sport ontwikkelen voor de lieghebbers van nu en de komende generatie.
Rein Slikker

Herinnering enquête voor speciaalclubs

Enige tijd geleden hebben alle speciaalclub secretarissen van ons bericht ontvangen over de enquête waarin wij als NBS naar de rol van de speciaalclubs informeren. Zoals tijdens het recente NBS Voorjaarsoverleg al is aangegeven is er tot op heden pas van minder dan een kwart van alle speciaalclubs een respons gekomen. Middels dit bericht willen wij u er aan herinneren om onderstaande vragen met uw leden te bespreken en de antwoorden naar het secretariaat van de NBS te sturen.

Graag willen wij u ter voorbereiding meegeven hoe wij als NBS-bestuur denken wat uw rol als speciaalclub binnen onze bond zou moeten zijn:

 • Er is tussen uw speciaalclub en de standaardcommissie van de NBS over en weer inhoudelijk contact over uw ras(sen) wanneer daar aanleiding toe bestaat.
 • De speciaalclub investeert in de relatie met het bestuur van de NBS en de standaardcommissie van de NBS.
 • De speciaalclub zorgt er voor dat haar leden vertegenwoordigd zijn op de ALV waar de afgevaardigde de stem namens de speciaalclub uitbrengt bij de voorliggende voorstellen.
 • De speciaalclub heeft een belangrijke rol in de voorlichting en bij het introduceren in de speciaalclub van nieuwe fokkers, met name over rastechnische zaken.
 • De speciaalclub heeft een belangrijk rol bij het op de hoogte brengen van keurmeesters bij ontwikkelingen binnen haar ras(sen) door hen uit te nodigen clubdagen bij te wonen.
 • De speciaalclub is een platform voor nieuwe keurmeesters.
 • De speciaalclubs van de Nederlandse rassen waarvoor zij SBI zijn binnen de EE, maken beleid over de richting die men met hun ras(sen) op wil gaan.

Minstens even belangrijk als hoe wij zaken zien, is hoe u daar tegen aan kijkt. Wij hopen dat uw ons van uw adviezen op onderstaande vragen kunt voorzien:

 • Hoe ziet uw speciaalclub haar rol binnen de NBS?
 • Kunt u deze gewenste rol voldoende vervullen?
 • Zijn de contacten met de NBS van voldoende kwaliteit?
 • Wordt u door de NBS voldoende op de hoogte gehouden van ontwikkleingen?
 • Zijn er belemmeringen waar u als speciaalclub in uw samenwerking met de NBS tegenaan loopt?
 • Kunt u aangeven welke dit zijn en welke oplossingen u daarvoor ziet?
 • Kunt u aangeven hoe u uw rol binnen de NBS belangrijker zou kunnen maken (als u dit wenselijk acht)?

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters – secretaris
secretaris@sierduif.nl

Geslaagde voorjaarsdag

Wederom een geslaagd NBS voorjaarsoverleg in Barneveld.

Voor de ochtenduren stond op de agenda het voor overleg tussen NBS en haar leden, de middaguren werden ingevuld door de  Keurmeestersvereniging met een viertal prachtige raspresentaties. Een combinatie van zaken die door de prima opkomst een succes genoemd mag worden. Een volle zaal was dan ook het gevolg.

Thom Laming opende de ochtend met de mededeling dat deze dag een meningsvormende vergadering is, we gaan dus de verenigingsvoorstellen behandelen maar deze komen pas tot stemming in de ALV. Het voordeel in deze is dan ook de tijdwinst. Helaas zijn er een tweetal droeve mededelingen. Ons ontvallen zijn Harrie Arbeider en Tjeerd de Vries, we nemen een moment van stilte in acht.

Robert Hoornstra gaat ons proberen te helpen bij de website, Facebook, de notulen en de nieuwsbrieven, het is geen bestuursfunctie puur ter ondersteuning van het NBS bestuur. Verder ging Thom in op de diverse shows die later in het jaar toch wel erg dicht op elkaar zitten. Gelukkig zijn de grote (Nationale) shows in gesprek met elkaar. De eerstvolgende NBS vergadering zal niet plaats vinden op 8 juni maar op 22 juni te Barneveld. De Dag van de Sierduif zal in eerste instantie worden besproken door Kees Verkolf, helaas is Kees ziek en heeft zich dan ook afgemeld. Kees heeft dan ook een prima vervanger gevonden in de persoon van Theo van Dissel, Theo vond het die dag niet warm maar erg heet… en vroeg zich ook af of het wel de juiste plaats was om onze sport te promoten. Levert het fokkers op of liefhebbers dus fokkerskaarten … nee, maar het was wel een geweldige dag ! Rein Slikker maakte zich sterk voor de 24e Voorjaarsbeurs welke gehouden zal gaan worden op 2 & 3 maart. De postduiven voeren natuurlijk de boventoon. Toch zijn er steeds meer speciaalclubs die mee gaan doen. Een prachtige plaats om meer tot elkaar te komen. In 2023 bestaat de NBS 100 jaar ! hier wil de NBS graag passende aandacht aan besteden. Theo en Kees zijn al voorzichtig begonnen…Thom vraagt of er nog ideeën zijn, ze zijn van harte welkom. Ook bijdragen van speciaalclubs zijn van harte welkom ! 

Boek presentatie “Nederlandse sierduivenrassen” van Jan de Wit (Jean Leblanc). Thom Laming, Theo van Dissel en Jan Bosch mochten de eerste boeken in ontvangst nemen. Een prachtig boek dat zeer de moeite waard is.

Onze penningmeester Han van Doorn gaat in op het te veranderen prijzenschema van de NBS. Helaas kunnen de K.N.V. Ornithophilia vanen niet meer uitgereikt worden omdat “O” geen show meer organiseert, deze komen dan ook te vervallen. Deze en nog meer veranderingen zullen opgenomen worden in de Almanak. Wel graag de verandering ook meenemen in uw vraagprogramma en catalogus.

De NBS ringencommissaris Dhr. A. van Wel gaf een uiteenzetting over de ringen bestellingen en het invullen van de AVG. Tot nu toe maar een enkel bezwaar, maar wel lastig om dit bij te gaan houden met het huidige systeem. Er zijn enkele liefhebbers in de problemen gekomen omdat hun duif werd opgevangen en dit de nodige kosten met zich meebracht. We moeten echter wel onderscheid blijven maken dat bij de postduiven er een eigendomsbewijs bij de ring zit en wij dit niet hebben. Ook nu is het nog zo dat wie geen contributie betaald heeft de ringen niet krijgt…

Onze secretaris Dennis Meesters ging even in op de op de speciaalclubs die de moeite hadden genomen de enquête in te vullen. U kunt het nog steeds doorgeven !

Ons volgende punt in deze voorjaarsdag was het bespreken van onze Bondshow, afgelopen jaar ondergebracht bij de “Gelderlandshow” te Wijchen. Veel punten passeren de revue zoals is het maximale aantal dieren bereikt en kan er nog meer bij, te weinig ruimte voor eventuele stands. vanuit de zaal kwam de wens om toch ook de positieve punten te benoemen. Er is veel waardering voor de “Gelderlandshow “ dat ze de bondshow onder wilden brengen ! Om meer rust in en bij de organisatie te creëren is het voornemen om in de toekomst de show voor 2 jaar toe te kennen. Er zijn op dit moment een tweetal aanvragen voor het organiseren van de NBS bondshow dit zijn de “Dierenparade Noordshow” en de “Gelderlandshow”. De uiteindelijke toekenning zal plaatsvinden op de ALV van 22 juni 2019.

Na de koffiepauze wordt ingegaan op de voorstellen van de ALV. Thom neemt het woord namens de commissie Statuten de stemprocedure wordt uitgelegd, niet een ieder is het hier mee eens. De NBS wil graag dat van alle fokkerkaarthouders hun stem gaat tellen, het is wel de bedoeling dat de vereniging waar ze lid van zijn dit zelf gaat organiseren. Er is een proeftijd van 2 jaar vastgesteld mocht de vergadering positief stemmen op 22 juni.

Bij het voorstel van de EZHSV kwam naar voren dat bepaalde kleurslagen niet mee zouden kunnen doen. Echter kwam tijdens de discussie al naar voren dat dit snel en makkelijk op te lossen is. Een brief naar de standaard commissie en het laten zien van een 4 tal dieren op een JDD is al voldoende. De EZHSV trek het voorstel dan ook in.

Quido Valent zag graag dat de namen van kleurslagen logischer worden, waarom noemen we de duiven niet bij de kleur van wat het is ? De vergadering snapt de verwarring. Rob Joosten beantwoordde de vraag namens de standaardcommissie. Bij wijziging van gangbare namen zouden grote aantallen standaards alleen om die reden moeten worden aangepast. Doe je dat geleidelijk dan blijven meerdere namen langere tijd naast elkaar bestaan. Dit leidt tot verwarring in de TT procedures in discussies enzovoort. Mocht je wat willen veranderen dan zou dat dus ook bij de EE moeten. Quido wil graag klein beginnen en een lijst met kleuren zou in eerste instantie al voldoen.

Tijdens de rondvraag komen nog een paar punten aan bod onder andere het ras van het jaar wat zijn eigenlijk de afspraken ? het is een leerproces en enkele zaken kunnen dan ook beter. Ook kwam er een verzoek aan de tentoonstellingsorganisaties om de prijzen per speciaalclub door te geven ,nu is het soms erg zoeken.

Na een heerlijke lunch was er tijd voor een viertal prachtige raspresentaties van de KV.

 • Persische Roller door W. de Wal,
 • Rijsselse kropper door P. v.d. Spek,
 • Keulse tuimelaar door W. Halsema,
 • Vakuitdrukingen door R. Joosten.

De aanwezigen werden getrakteerd op een drankje en een bittergarnituur. Voldaan en met een goed gevoel werd de dag afgesloten. Het samen optrekken van NBS en KV  op deze voorjaarsdag is een prima combinatie.

Robert Hoornstra
Foto’s Dennis van Doorn

In Memoriam Jo Dommerholt

Jo Dommerholt, in z’n element op de show

Vandaag 27 februari ontvingen wij het bericht dat onze erespeld-drager Jo Dommerholt  op 25 februari jl. op 78 jarige leeftijd is overleden. Jo was al geruime tijd ernstig ziek maar dat hij zo snel zou overlijden konden wij niet vermoeden. Tijdens de Europashow in Herning van enkele maanden geleden spraken wij er nog over hoe geweldig hij het zou hebben gevonden om te zien dat deze tentoonstelling in het land van zijn geliefde ras succesvol voor hem zou zijn geweest. Op de kennisgeving van zijn overlijden staat dan ook: verwacht en toch nog onverwacht.

Jo heeft de liefhebberij een grote dienst bewezen door zijn bestuurlijke inzet voor het tentoonstellingswezen en verenigingen waarvoor hij de NBS-ersespeld in 1993 heeft mogen ontvangen. Daarnaast was Jo een verdienstelijk fokker en exposant van onder andere Deense Svabers.

Wij onthouden de mooie dingen die hij onze hobby gebracht heeft en wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het NBS bestuur

Nieuwste duivenboek “de Nederlandse sierduivenrassen”

Tijdens onze recente NBS Voorjaarsdag is door ons erelid Jan de Wit zijn nieuwe boek “De Nederlandse Sierduivenrassen” gepresenteerd. Hierin worden alle negentien Nederlandse sierduivenrassen beschreven. Aan de hand van een stuk geschiedenis, de ontwikkeling van het ras, de huidige stand van zaken en een algemene rasbeschrijving neemt de auteur u mee in een stuk cultuurgoed die onze Nederlandse sierduivenrassen ontegenzeggelijk toch vertegenwoordigen.
Het boek wordt uitgegeven op A5-formaat en bestaat uit 23 hoofdstukken en bevat 192 bladzijden. Ter illustratie zijn 135 foto’s en tekening opgenomen, alles in full-color. De prijs van het boek is gesteld op € 25,- exclusief eventuele verzendkosten. Bij interesse kunt u contact opnemen met Jan de Wit, Judostraat 3, 6942 DZ Didam, telefoon: 0316-224618 email: jean.leblanc@chello.nl .

24e Voorjaarsbeurs Houten

24e Voorjaarsbeurs op 2 & 3 maart wordt weer een volle bak in Expo Houten

Op 2 en 3 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe kweek seizoen willen meemaken. Het postduiven gehalte voert wel de boventoon op dit internationale evenement. De sierduiven activiteiten zijn net als voorgaande jaren volledig geïntegreerd in hal 3. Naast de speciaal clubs die hun mooiste exemplaren tentoonstellen zijn er ook individuele sierduiven liefhebbers die hun sierduiven ter verkoop aanbieden. Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse bezoekers. Met name de vliegrassen vinden gretig aftrek. Overigens kunt u bij de aanwezige speciaal clubs een staaltje van fokkerskunst bewonderen. Een grote groep van speciaal clubs hebben een stand in Houten en kunnen u over de desbetreffende rassen van alles vertellen. Neem gerust een kijkje op de deelnemerslijst van www.proffsport.nl om te kijken welke speciaal clubs er aanwezig zijn. De inschrijvingen voor Europa’s grootste evenement in het voorjaar zijn al weer enkele maanden in volle gang. Met nog een paar vrije plaatsen te gaan zit het complex van Expo Houten tot de nok toe vol. U kunt gerust de tijd nemen voor een beursbezoek want zitplaats is er voldoende in Houten. Op de grote terrassen in hal 2 en 3 en in het sfeervolle restaurant kunnen zo’n 700 bezoekers de benen strekken.

Duivensport bedrijfsleven

Naast het aanbod van de vele duizenden duiven is er een reeks van fabrikanten welke hun mengelingen presenteren en supplementen aanbieden. Want de betere liefhebbers weten het al vele jaren, onze duiven zijn topatleten welke ook als zodanig verzorgd willen worden. Zowel traditioneel of geheel nieuw, u vindt een keur aan exposanten met veel voedingssupplementen die klaar staan om u van een uitstekend advies en dito producten te voorzien, profiteer van hun kennis en ervaring, het loont altijd de moeite een praatje met hen te maken. Naast de product introducties van de bekende firma’s ook  exposanten die nieuw in de duivensport binnentreden, zeker de moeite waard. Verder alle nieuwe ontwikkelingen op gebied van hokkenbouw, hokinterieur, volières en noem maar op.

Meer dan 250 exposanten is uniek in Europa

Om alles goed te zien in Houten is het ondoenlijk om over de beursvloer te racen. Mocht u een bezoek aan de Voorjaarsbeurs voorbereiden, plan dan voldoende tijd in. In meer dan 20 jaar heeft organisator Pieter Kos een beurs met naam & faam opgebouwd, het is juist deze uitstraling die elk jaar borg staat voor fijn duivenplezier, maar ook hernieuwde kennismaking met gelijkgestemden. Even binnenlopen en info op te pikken, dat is, zoals al aangehaald, de ultieme kans om als liefhebber het best mogelijke voor uw duiven te verkrijgen. De meeste exposanten hebben wel een beursaanbieding of speciale korting. Profiteer ervan!!! De beursplattegrond 2019 met de imposante lijst van exposanten is inmiddels vrijgegeven. Via de website van Proff Sport wordt u verder geïnformeerd. Om een idee te krijgen van er allemaal te zien is op de beurs zijn er foto impressies en zelfs filmpjes te zien op de website. Een bezoek aan de Voorjaarsbeurs is gewoon een dagje uit en nogmaals neem er beslist de tijd voor. Noteer in ieder geval de datum van 2 & 3 maart alvast in uw agenda!

De Voorjaarsbeurs is geopend op zaterdag 2 maart van 9.00 – 17.00 uur en zondag 3 maart van 9.00 – 14.30 uur. De entree kost € 12,50 p.p., parkeren is gratis.

Meer informatie vind u op www.proffsport.nl

24e Voorjaarsbeurs Houten

24e Voorjaarsbeurs op 2 & 3 maart wordt weer een volle bak in Expo Houten

 Op 2 en 3 maart 2018 gaan de deuren weer open voor de vele duizenden bezoekers die allen het startschot voor het nieuwe kweek seizoen willen meemaken. Het postduiven gehalte voert wel de boventoon op dit internationale evenement. De sierduiven activiteiten zijn net als voorgaande jaren volledig geïntegreerd in hal 3. Naast de speciaal clubs die hun mooiste exemplaren tentoonstellen zijn er ook individuele sierduiven liefhebbers die hun sierduiven ter verkoop aanbieden. Veel duiven worden verkocht naar de duizenden buitenlandse bezoekers. Met name de vliegrassen vinden gretig aftrek. Overigens kunt u bij de aanwezige speciaal clubs een staaltje van fokkerskunst bewonderen. Een grote groep van speciaal clubs hebben een stand in Houten en kunnen u over de desbetreffende rassen van alles vertellen. Neem gerust een kijkje op de deelnemerslijst van www.proffsport.nl om te kijken welke speciaal clubs er aanwezig zijn.

De inschrijvingen voor Europa’s grootste evenement in het voorjaar zijn al weer enkele maanden in volle gang. Met nog een paar vrije plaatsen te gaan zit het complex van Expo Houten tot de nok toe vol. U kunt gerust de tijd nemen voor een beursbezoek want zitplaats is er voldoende in Houten. Op de grote terrassen in hal 2 en 3 en in het sfeervolle restaurant kunnen zo’n 700 bezoekers de benen strekken.

 

Duivensport bedrijfsleven

Naast het aanbod van de vele duizenden duiven is er een reeks van fabrikanten welke hun mengelingen presenteren en supplementen aanbieden. Want de betere liefhebbers weten het al vele jaren, onze duiven zijn topatleten welke ook als zodanig verzorgd willen worden. Zowel traditioneel of geheel nieuw, u vindt een keur aan exposanten met veel voedingssupplementen die klaar staan om u van een uitstekend advies en dito producten te voorzien, profiteer van hun kennis en ervaring, het loont altijd de moeite een praatje met hen te maken. Naast de product introducties van de bekende firma’s ook  exposanten die nieuw in de duivensport binnentreden, zeker de moeite waard. Verder alle nieuwe ontwikkelingen op gebied van hokkenbouw, hokinterieur, volières en noem maar op.

Meer dan 250 exposanten is uniek in Europa

Om alles goed te zien in Houten is het ondoenlijk om over de beursvloer te racen. Mocht u een bezoek aan de Voorjaarsbeurs voorbereiden, plan dan voldoende tijd in. In meer dan 20 jaar heeft organisator Pieter Kos een beurs met naam & faam opgebouwd, het is juist deze uitstraling die elk jaar borg staat voor fijn duivenplezier, maar ook hernieuwde kennismaking met gelijkgestemden. Even binnenlopen en info op te pikken, dat is, zoals al aangehaald, de ultieme kans om als liefhebber het best mogelijke voor uw duiven te verkrijgen. De meeste exposanten hebben wel een beursaanbieding of speciale korting. Profiteer ervan!!!

De beursplattegrond 2019 met de imposante lijst van exposanten is inmiddels vrijgegeven. Via de website van Proff Sport wordt u verder geïnformeerd. Om een idee te krijgen van er allemaal te zien is op de beurs zijn er foto impressies en zelfs filmpjes te zien op de website. Een bezoek aan de Voorjaarsbeurs is gewoon een dagje uit en nogmaals neem er beslist de tijd voor. Noteer in ieder geval de datum van 2 & 3 maart alvast in uw agenda!

De Voorjaarsbeurs is geopend op zaterdag 2 maart van 9.00 – 17.00 uur en zondag 3 maart van 9.00 – 14.30 uur. De entree kost € 12,50 p.p., parkeren is gratis.

Meer informatie vind u op www.proffsport.nl

In memoriam Harrie Arbeider

Op vrijdag 15 februari jl. ontvingen wij het bericht dat eerder op deze dag Harrie Arbeider is overleden. Alhoewel het bekend was dat Harrie ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch nog onverwachts. Na ooit als konijnenfokker te zijn begonnen was Harrie vooral een verdienstelijk fokker van onder andere Arabische Trommelduiven. Vele prijzen zoals de Ornitophilia Kampioenswimpels, NBS Kampioensdiploma’s en de Giesbersprijs werden door hem gewonnen. Aan vele shows heeft hij als medewerker binnen de organisatie een bijdrage geleverd, onder andere de Champion Show, maar meest recent ook de Gelderlandshow in Wijchen, waar afgelopen jaar onze bondsshow werd gehouden. Daarnaast was hij tevens bestuurslid van verschillende sierduivenverenigingen en speciaalclubs. Op de algemene ledenvergadering in 2017 werd Harrie voor al zijn verdiensten onderscheiden met de NBS erespeld. Bij de uitreiking hiervan werd naast de eerder genoemde betrokkenheid binnen de organisatie met name de toegankelijkheid en behulpzaamheid benoemd om mensen vooruit te helpen binnen de kleindierensport.

Wij verliezen in Harrie een persoon met een immense betrokkenheid binnen onze sierduivenwereld, maar nog veel groter is het verlies voor zijn familie. Wij willen hen dan ook veel sterkte wensen bij de verwerking van dit verlies.

Het NBS bestuur

Uitnodiging NBS voorjaarsdag

Uitnodiging en aanmelding NBS Voorjaarsdag 2019

Op zaterdag 16 februari 2019 zullen wij weer de jaarlijkse Voorjaarsdag organiseren. Deze zal worden gehouden in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6, 3771 CB te Barneveld (tel.: 0342-417623). Het programma begint om 9.30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur.

Bij de Veluwehal is het betaald parkeren; Men kan gratis parkeren op 500 m afstand (8 minuten lopen) op parkeerterrein De Vetkamp aan de Stationsweg.

Het bestuur van de NBS hecht eraan te melden dat wij niet alleen graag onze bestuurders van verenigingen en speciaalclubs verwelkomen, maar juist erg graag ook al onze fokkerskaarthouders in het overleg en afwegingen betrekken. Komt dus allen!

Programma

9.00 uur               Zaal open en ontvangst met koffie

9.30 uur               Aanvang ochtendprogramma (rond 11.00 uur is er een koffiepauze)

Mededelingen

 • Datum shows
 • Nabeschouwing bondsshow en toekomst
 • Datum ALV
 • 100 jaar NBS
 • Prijzenschema NBS
 • Rol van de speciaalclubs (resultaten enquete)

Voorstellen

 • stemprocedure
 • kleurbenamingen en patronen bij sierduiven
 • erkenning kleurslagen

12.30 uur             Lunch

13.30-15.30u      Middagprogramma door keurmeestersvereniging

 • Rasbespreking Perzische Roller door W. de Wal
 • Rasbespreking Rijsselse Kropper door P. van der Spek
 • Rasbespreking Keulse Tuimelaar door W. Halsema
 • Presentatie “Vakuitdrukkingen en fouten” door standaardcommissie (R. Joosten)

Het middagprogramma zal worden afgesloten door een hapje & drankje, aangeboden door de sierduivenkeurmeestersvereniging.

Wij nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst. Aanmelding dient te geschieden vóór 5 februari 2019 bij de secretaris van de NBS, de heer D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht, tel.: 06-30414170, email: secretaris@sierduif.nl Bij aanmelding graag het aantal personen vermelden en aangeven of u ook deelneemt aan de lunch. De kosten hiervoor bedragen € 15,00. Hierbij ontvangt u ook twee koffiebonnen. De koffie bij ontvangst wordt u aangeboden door de NBS. Betaling van de lunch dient contant te geschieden voor aanvang van de bijeenkomst bij de penningmeester van de NBS, de heer J.D. van Doorn.

Namens het bestuur
Dennis Meesters – secretaris

Winnaars NBS Bondsshow in Wijchen

Foto’s van de prijswinnaars door Sytse de Bruine

Algemeen kampioen, Thüringer Kropper van Joris Deneire, tevens de fraaiste oude doffer.
Fraaiste oude duivin, Marchenero Kropper van J. Verlaat.
Fraaiste jonge doffer, een Duitse Snavelgekapte Trommelduif van Combinatie Arbeider.
Carrier van H. Voerman, beste jonge duivin van de show.
Jeugdkampioen, Arabische Trommelduif doffer van Mats van Weyck
Jeugdkampioen, Amsterdamse Baardtuimelaar duivin van Quentin Voncken.