Nog 2 Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen voor twee ereleden van de Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken.

Op vrijdag 26 april jl. zijn een aantal mensen blij verrast in Nederland met een lintje en daar bij waren Gijs van den Broek en Jan van Schalkwijk.
Ze zijn beide benoemd tot lid in de orde van  Oranje -Nassau. Al een heel leven lang actief voor ons als gemeenschap en vereniging. Wij zijn trots  dat we zulke dragende leden in ons midden mogen hebben. Onze gelukwensen gaan uit naar beide heren en verdere familie leden.

Bestuur SAO

Roel Bijkerk koninklijk onderscheiden

ROEL BIJKERK BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op 26 april 2019 is Roel Bijkerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen in het museum Slag bij Heiligerlee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die hierbij behoren, werden hem door mevrouw Sikkema, de burgemeester van Oldambt waar Winschoten toe behoort, opgespeld.

Roel Bijkerk en zijn vrouw samen met Burgemeester Sikkema.

De burgemeester benoemde uitvoerig de verdiensten van Roel voor de sierduivenliefhebberij. Zij wees op zijn functie als secretaris van de NBS die hij 12 jaar heeft vervuld en waarin hij naast een vakkundig en gedreven bestuurder een vraagbaak voor fokkers, verengingen en organisaties was. Zij wees eveneens op zijn grote verdiensten voor de reorganisatie van de opleiding tot keurmeester en het examenbureau alsmede het feit dat Roel mede aan de basis van de oprichting van het Facilitair Bureau heeft gestaan en dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het boek Genetica bij duiven. Mevrouw Sikkema kwalificeerde zijn werkzaamheden als zeer kundig, onbaatzuchtig, punctueel met een groot plichtsbesef en een tomeloze inzet, die hij nog steeds in een aantal werkzaamheden voor de NBS aan de dag legt.

Bij het uitreiken van deze onderscheiding waren vertegenwoordigers van het NBS-bestuur, de Groninger Sierduiven Club, de Examencommissie en de Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars aanwezig.

Wij feliciteren Roel van harte met deze hoge onderscheiding.

Het bestuur van de NBS

Henk Houpst overleden

Afgelopen zondag 14 april kregen we het droeve bericht dat Henk Houpst na meerdere hersenbloedingen overleden was.

Hoewel wij wisten dat Henk al geruime tijd met zijn gezondheid sukkelde, kwam zijn overlijden voor velen van ons als een onaangename verrassing.

Wij herinneren Henk als een trouw bezoeker van alle bijeenkomsten waar hij voor de NBS van waarde kon zijn.

Bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering was hij altijd aanwezig als afgevaardigde van zijn speciaalclub of vereniging.

Hij  was zeer betrokken bij de PR van onze liefhebberij en maakte deel uit van de stand van de Ned. Kleindierpublicaties, KLN en NBS.

Daarnaast stond hij als gedelegeerde van het Facilitair Bureau tentoonstellingen met raad en daad bij voorafgaand aan en tijdens de show.

Wij herinneren ons Henk als een bijzonder aimabel, rechtvaardig en bescheiden mens. Eigenschappen die ervoor zullen zorgen dat hij in onze gedachten zal blijven voortbestaan.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Het bestuur van de NBS

Provinciale Kampioenschappen 2019-2020

Onderstaand de toewijzing van de provinciale NBS-kampioenschappen voor het tentoonstellingsseizoen 2019/2020:

Groningen W.P.K.C.
Friesland Sierduivenshow Noord-Nederland
Drenthe Noordshow
Overijssel Oneto
Gelderland Gelderlandshow
Utrecht Keistadshow
Z-Holland KDS Winkel e.o.
Z-Holland E.Z.H.S.V.
Zeeland Deltashow
N-Brabant Sierduivenshow Zuid-Nederland
Limburg Peelhorstshow

 

Als op een van bovenstaande tentoonstellingen de NBS Bondsshow wordt ondergebracht, zal de toewijzing van het provinciale kampioenschap op deze show komen te vervallen en naar een andere organisatie gaan.