Kandidaten NBS Bondsshow 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni aanstaande zal de NBS Bondsshow worden toegewezen. Hiervoor hebben wij aanmeldingen ontvangen van:

  • Oneto
  • Noordshow
  • Gelderlandshow

In beginsel willen wij de show toewijzen voor een periode van 2 jaar. Echter, vandaag hebben wij van de organisatie van de Gelderlandshow vernomen dat zij op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de show voor 2 jaar aan te vragen. Vandaar dat hun aanvraag beperkt is tot één jaar. Wanneer de Bondsshow aan hen wordt toegewezen, zal dit dan ook maar voor één jaar zijn.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en tevens om u allen te mogen begroeten op onze ALV in Barneveld.

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters, secretaris

Almanak 2019 is uit

De Almanak 2019 van NBS en KLN is uit. Hierin alle informatie over het nieuwe showseizoen.

U vindt de Almanak hier en via het menu onder Tentoonstellingen.