Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

De algemene ledenvergadering van de NBS, die op 22 juni jl. in Barneveld werd gehouden, verliep vlot en als vanouds in een gemoedelijke sfeer. Kenmerkend voor de bondsvergadering is al jaren het eren en waarderen van fokkers die met hun dieren hoge prestaties leveren. Daarnaast worden ook ieder jaar weer mensen geëerd vanwege hun persoonlijke inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de sierduivenliefhebberij of voor de kleindierenliefhebberij in het algemeen.

Opening :
Voorzitter Thom Laming kan bij de opening van de vergadering een goed gevulde zaal met genodigden, belangstellenden en afgevaardigden van plaatselijke- en regionale sierduivenverenigingen, gemengde verenigingen, tentoonstellingsorganisaties en speciaalclubs welkom heten.
Als ieder jaar wordt allereerst stil gestaan bij de overleden sportvrienden.

Notulen en verslagen :
De behandeling van de notulen van de vergadering van vorig jaar, de diverse jaarverslagen en het financiële deel zijn een hamerstuk. Ieder is tevreden met het geen in het Jaarboek is opgenomen.

Hierbij een beknopte weergave van de hoogtepunten van deze mooie dag :

Uitreiken NBS-Kampioenswimpels Bondsshow 2018-2019 aan de volgende fokkers:

 • Fraaiste jonge doffer:

Comb. Arbeider te Wijchen met Duitse Snavelgekapte Trommelduif

 • Fraaiste jonge duivin:

H. Voerman te Terschuur met Carrier

Uitreiken NBS Kampioensdiploma’s met bijbehorende medaille aan de volgende fokkers:

 • M.C.M. Sebregts te Wouw met Engelse Modena
  • J. de Groot te Smilde met Oud Hollandse Meeuw
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart
  • J. Hartman te Angeren met Pauwstaart

Uitreiken Plaquette Entente Européenne aan de winnaar van de Bondsshow 2018-2019

Gewonnen door J. Deneire te Oostkamp (B) met Thüringer Kropper

Uitreiken medailles Bondsshow jeugdleden.

Gewonnen door:

 • Fraaiste doffer:

Mats van Weyck te Ahaus (Dld) met Arabische Trommelduif

Fraaiste duivin:

 • Quentin Voncken te Simpelveld met Amsterdamse Baardtuimelaar

Uitreiken prijs behorende bij de Nationaal kampioen “Ras van het jaar”

Seizoen 2018-2019 de Engelse Non

Gewonnen door: J.G. Mulder te Apeldoorn (764 punten)

Uitreiken prijzen behorende bij de Nationaal Kampioen rasgroep 2018-2019

Gewonnen door:

 • Kropperrassen:

P.L. van der Spek te Delft (767 punten)

 • Kip-, wrat en vormduivenrassen:

Comb. Van Vliet te Krimpen a/d IJssel met Kleurpostduiven (769 punten)

 • Meeuwenrassen:

G. Kreeft te Coevorden met Oud Hollandse Meeuwen (770 punten)

 • Structuur-, trommel- en kleurduivenrassen:

R. Hoornstra te De Pol met Spreeuwduiven (770 punten)

 • Tuimelaarrassen:

geen inzendingen

Uitreiking NBS erespelden :
Beiden worden door de voorzitter gefeliciteerd met deze toekenning.

Erespeld uitgereikt aan Elly Vogelaar.

Erespeld uitgereikt aan Frits Dommerholt.

Toewijzing “Ras van het jaar” – seizoen 2019-2020 dit is geworden de Oud-Hollandse Kapucijn.

Verkiezingen :

Bestuursverkiezing :

Volgens rooster waren de heren D.M. Meesters en W.B. Halsema aftredend en herkiesbaar beide heren worden herbenoemd.

het bestuur stelt voor om het bestuur uit te breiden met de heer R. Hoornstra te De Pol, ook dit wordt aangenomen.

Benoemen leden Standaard Commissie : in de Standaardcommissie wordt J.G.M. Hartman herbenoemd

Benoemen leden PR-commissie : Rein Slikker wordt herbenoemd in de NBS PR-commissie.

Bestuursvoorstellen :

NBS Bondsshow seizoen 2019-2020 en toewijzing.

Voor de Bondsshow hebben zich kandidaat gesteld :

 • Gelderlandshow te Wijchen
 • Oneto te Enschede
 • Noordshow te Assen

Onderstaand de uitslagen van de stemmingen :

Gelderlandshow             188  ( aangenomen voor 1 jaar ! )

Noordshow                     151

Oneto                             121

Blanco                              45

Voorstel stemprocedure :          

Voor                                    319

Tegen                                 185

Blanco                                    1

Het voorstel reglementswijziging voor de standaardcommissie van de NBS, aanvulling artikel 2 is aangenomen.

Verenigingsvoorstellen :

De benamingen van de basiskleuren moeten worden aangepast, zodat er één lijn in de benamingen wordt getrokken om deze eenduidig te maken en verwarring te voorkomen is niet aangenomen.


In het middagprogramma heeft Sijmen van Mourik van de VDS (Vereniging vrienden van de VliegDuivenSport) een presentatie houden over de wijze waarop de VDS leden hun liefhebberij bedrijven.

Voorzitter dankt hierop de aanwezigen voor hun komst en inbreng, wenst allen wel thuis en sluit vervolgens de vergadering.

Verslag : Robert Hoornstra.
Foto’s : Jan Bosch.

Ere wie ere toekomt

Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd. Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collega-fokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.

Wij hebben vandaag twee kandidaten voor een erespeld die deze eer grotendeels danken aan hun inzet voor de liefhebberij in een ondersteunende rol. Tijdens de opening kon ik helaas geen vertegenwoordiger van Aviculture Europe meer welkom  heten omdat dit digitale blad zeer recent is opgehouden te verschijnen. Nico van Benten, Piet Steeman, Sytze de Bruine en anderen hebben ons jarenlang verwend met een fantastisch mooi magazine, waarvoor wij hen bijzonder dankbaar zijn. Naar de verschijning van een nieuwe editie werd halsreikend uitgekeken. Het kan geen kwaad onze waardering hiervoor op deze plaats nogmaals uit te spreken.

Toen het voor Nico op een gegeven moment wat zwaar werd om dit monnikenwerk vol te houden, viel dat weinig mensen op. Het blad bleef punctueel verschijnen met dezelfde kwalitatief uitstekende artikelen erin. Dat was grotendeels de verdienste van één persoon op de achtergrond: Elly Vogelaar. Ofschoon afkomstig uit de hoek van de hoenders, nam zij het redactiewerk van Nico naadloos over. Daarmee heeft zij ons duivenliefhebbers een groot aantal jaren heel veel leesplezier bezorgd.

Toen ik ons plan om jou een erespeld toe te kennen aan de rest van het redactieteam van Aviculture Europe voorlegde, was hun reactie: volkomen terecht maar niks te vroeg. Het geeft aan dat je niet alleen bij de lezers op handen werd gedragen maar ook bij je mede-redactieleden,.

Elly, mag ik je naar voren vragen

Onze tweede kandidaat is ook zo iemand die zich volledig kan wegcijferen. Van een tentoonstelling ziet hij vaak niet veel meer dan de catalogus en de liefhebber die zijn prijzen komt afhalen. Hij is afkomstig uit een familie van dierenliefhebbers die eveneens haar sporen in de sierduivenwereld heeft verdiend maar niet alleen daar.

Als ik het ras noem weet u om wie het gaat.

De Deense Svaber is het ras van vader en zoon Dommerholt, Op de afgelopen Europashow in Herning in Denemarken zond Frits zijn dieren met name voor zijn vader in. Hij wilde heel graag met diens ras in het land van oorsprong aanwezig zijn. Wij hebben Frits echter voorgedragen voor zijn ongelooflijke inzet gedurende meerdere Europashows niet alleen voor KLN maar evenzeer en in gelijke mate voor de NBS. Hij was op al die shows de spil waar de hele administratie op draaide. Frits had de kooinummers, gaf de catalogus en de prijzen uit en was vraagbaak voor zowel fokker, als bestuurder als organisator. Hij heeft naadloos de inzet van zijn vader overgenomen. Frits doet zijn werk onverstoorbaar terwijl hem soms vragen gesteld worden waarvan je je af kunt vragen of daar een antwoord op gegeven moet worden. Meerdere Europashows heeft hij echt maar ten dele gezien.

Jij werkt volledig op de achtergrond en laat niet merken hoe belangrijk jouw inzet is. Vandaar dat het goed is dat wij daar vandaag de aandacht op richten Jouw  werkzaamheden en jouw inzet daarin hebben van veel liefhebbers tevreden inzenders gemaakt.

Thom Laming.