Uitnodiging Speciaalclubs

Geachte bestuurders,

Eind vorig jaar is er door de NBS een enquête verzonden naar alle bij onze bond aangesloten speciaalclubs. Alhoewel niet alle verenigingen hierop een reactie hebben gestuurd, zijn er wel een aantal interessante zaken uit naar voren gekomen. Vandaar dat wij u allen dan ook willen uitnodiging om met een delegatie deel te nemen aan een vergadering waar we de zaken over de rol van de speciaalclubs binnen onze bond en liefhebberij zullen bespreken. Vanwege de vele clubdagen, shows en andere evenementen tijdens de aankomende weekenden hebben wij voor deze vergadering dinsdagavond 15 oktober 2019 gepland in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en we zullen proberen te eindigen rond 21.30 uur zodat een ieder weer enigszins op tijd thuis zal zijn.

Speciaalclubs die deelnemen aan deze vergadering dienen dit vóór 1 oktober 2019 te melden bij de secretaris van de NBS.

Namens het NBS bestuur,

Met vriendelijke groet,

Dennis Meesters
secretaris