Provinciaal Kampioenschap van Noord Holland

Tentoonstelling Winkel en omstreken.

Provinciaal Kampioenschap van Noord-Holland. Foto’s door Johan Oudhuis.

Fraaiste duif van de show, Ned. Hoogvlieger, Roodroek, Inzender T. Entius Tevens Fraaiste duivin van de show

Fraaiste doffer jong, Deense Tuimelaar kaalb. Geel geeksterd. Inzender L.R. Docter

Fraaiste duivin oud, Saks. vleugelduif gekapt, Zwart, Inzender R. de Wit

Fraaiste doffer oud, Oosterse meeuw blondinet, Blauw witgeschubd, Inzender J. Verlaat. Tevens Fraaiste doffer van de show.

Fraaiste doffer jong, Figurita Meeuw, Geel, Inzender G.C.M. van Duivenvoorde

Foto’s prijswinnaars Bondsshow Wijchen

Foto’s van de winnaars van de NBS Bondsshow op de Gelderlandshow in Wijchen. De foto’s zijn gemaakt door Sytze de Bruine.

Winnaar van de Show, Arabische Trommelduif, duivin jong van Roy Arbeider.

Fraaiste doffer oud, O.H. Kapucijn van Rob Joosten

Fraaiste duivin oud, Voorburgse Schildkropper van Henk Veenstra

Fraaiste doffer jong, Genuine Homer van Paul van Deelen

Fraaiste duivin van een Jeugdinzender. Arabische Trommelduif van Lennart Albert

Fraaiste doffer van een Jeugdinzender. Arabische Trommelduif van Laura Albert

NBS Beleid Dierenwelzijn

Inleiding:
De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, de NBS, stelt zich ten doel: het bevorderen van de sierduiventeelt in Nederland (Stat. Art. 2). Daarbij werkt zij samen met verenigingen en speciaalclubs van sierduiven in Nederland en met de sectie Duiven van de Entente Européenne in Europees verband.
Het aspect dierenwelzijn is een uiterst belangrijk onderdeel van de inspanningen van de NBS omdat het welzijn van de dieren cruciaal is om het beoogde doel te bereiken.
Dierenwelzijn binnen de NBS richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • Welzijn van sierduiven voor deelname aan tentoonstellingen (huisvesting, klimaat, verzorging en transport)
 • Fokkerijaspecten (fokken op en keuren van specifieke raskenmerken bij sierduiven)
 • Omgaan met fokkerijoverschotten

Beleid:
De NBS volgt de kaders die door de overheid zijn vastgelegd in de Wet Dieren (01-01-2013) en gericht zijn op het houden, fokken, exposeren en doden van sierduiven. Zij stuurt op het implementeren van deze wetgeving bij de regelgeving voor tentoonstellingen en bij het vaststellen van de verschillende ras-standaarden.
Zij maakt gebruik van de adviezen van de onder haar vallende speciaalclubs, (rasverenigingen), de standaardcommissie en waar gewenst externe partijen. Opmerkingen vanuit het werkveld over welzijnsproblemen worden afhankelijk van de aard van de opmerking neergelegd bij het Facilitair Bureau van NBS/KLN en/of de standaardcommissie en/of de betreffende speciaalclub en/of de sectie Duiven van de Entente Européenne d’Avicluture et de Cuniculture.

Uitvoering van het beleid:
De NBS geeft uitvoering aan haar beleid door onder meer het (laten) uitvoeren van de volgende taken:

 • verstrekken van voorlichting over het houden en fokken van sierduiven;
 • bewaken van het tentoonstellingsreglement specifiek gericht op welzijnsaspecten voor sierduiven;
 • verstrekken van kennis over de mogelijkheden gericht op het omgaan met fokoverschotten;
 • het regelmatig houden van bijeenkomsten met sierduivenverenigingen en speciaalclubs met als onderwerp dierenwelzijn;
 • bewaken van de welzijnsaspecten die aan de orde zijn bij verkoopbeurzen van sierduiven op tentoonstellingen;
 • bewaken van de raskenmerken die een positieve impact op het dierenwelzijn hebben, dit voor zover het rassen betreft waarvan Nederland het standaardbepalende land is;
 • aansturen van de standaardcommissie en de keurmeestersvereniging (NVSK) gericht op het welzijn van de sierduivenrassen;
 • overleg binnen de EE (Entente Européene) over welzijnsaspecten bij sierduivenrassen waarvan Nederland niet het standaardbepalende land is;
 • jaarlijks brengt de NBS in haar jaarboek verslag uit van:
  o zaken die in het kader van dierenwelzijn haar aandacht hebben gevraagd;
  o eventuele afspraken die gemaakt zijn over het verbeteren van dierenwelzijn;
  o aanpassingen van ras-standaarden;
  o keurafspraken gericht op welzijnsaspecten.

Keurmeester Fens stopt

De heer M.C.A.M. Fens heeft te kennen gegeven om aan het einde van dit seizoen te stoppen als C-keurmeester sierduiven.

Graag rekening hiermee houden bij het vastleggen en contracteren van keurmeesters voor de komende seizoenen.

Wij danken de heer Fens voor al zijn keuringen die hij sinds 2006 voor de NBS heeft uitgevoerd.

SNN – Sierduivenshow Noord-Nederland 2019

Op 8 en 9 november werd de 5e SNN show weer gehouden in Drachten. SNN prijst zich gelukkig met de geweldige samenwerking met het Fries Congrescentrum, een prachtige showlocatie met voldoende ruimte voor wel veel duiven (we hadden er nu 1400, maar de hal is groot genoeg voor 4000) en een prachtig restaurant.

Overzicht van de show

18 Keurmeesters hadden 1400 sierduiven te keuren. Een flinke competitie dus. Als je dan in staat bent om te winnen is dat een geweldige prestatie.

Hieronder de prijswinnaars. De foto’s zijn gemaakt door Jan Weistra.

Kampioen van Noord-Nederland. Tevens fraaiste duivin jong: Duitse Modena Gazzi, J. van der Vegt, Rouveen

 

Fraaiste duivin oud. Nederlandse Schoonheidspostduif, Haico Bosma, Rohel

 

Fraaiste doffer oud. Oosterse Roller, Willem de Wal, Terwispel

 

Fraaiste doffer jong. Holle Kropper, P.van der Spek, Delft

Keistadshow 2019

Fraaiste doffer oud, Antwerpse Smierel, blauw gekrast M/O, Inzender A. Visser (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste doffer jong. Weense Midsnavelige Tuimelaar, Zwart M/J, Inzender R. Ojevaar (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin oud: Oosterse Roller V/O, Eigenaar J. de Bliek (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin jong Oud Hollandse Kapucijn, geel gemonnikt V/J, eigenaar R. Joosten. (foto Sytze de Bruine)