Intrekking kandidaatstelling Bondsshow

Op 12 januari heeft Sierduivenshow Noord-Nederland SNN zich kandidaat gesteld om de NBS Bondsshow in 2020 en 2021 te organiseren. Dit in de veronderstelling dat de Gelderlandshow geen kandidaat zal zijn omdat hun showlocatie niet langer beschikbaar is.

Naderhand is bekend geworden dat de Gelderlandshow een nieuwe, ruimere locatie heeft vastgelegd in de maand december. SNN gaat er van uit dat ze daarmee de beste papieren hebben de Bondsshow ook in de komende jaren te gaan organiseren.

Dit is voor SNN de reden de kandidaatstelling in te trekken. In verband met de gewijzigde stemprocedure leek het ons raadzaam dit nu alvast bekend te maken, zodat de verenigingen daar met het uitbrengen van hun stemmen op de Voorjaarsdag rekening mee kunnen houden.

Wierd de Boer,
Voorzitter SNN

Keurmeester Albert van Feggelen gestopt

De heer Albert van Feggelen heeft te kennen gegeven om per direct te stoppen als C-keurmeester sierduiven.

Graag rekening hiermee houden bij het vastleggen en contracteren van keurmeesters voor de komende seizoenen.

Wij danken de heer Albert van Feggelen voor al zijn keuringen die hij sinds 1979 voor de NBS heeft uitgevoerd.

Uitnodiging NBS Voorjaarsdag 2020

Op zaterdag 15 februari 2020 zullen wij weer de jaarlijkse NBS Voorjaarsdag organiseren. Deze zal worden gehouden in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6, 3771 CB te Barneveld (tel.: 0342-417623). Het programma begint 9.30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 9.00 uur.

Hier de link naar de Agenda NBS Voorjaarsdag 2020

Onderdeel van de Agenda is de Algemene Ledenvergadering, waarin de NBS Bondsshow voor 2020 en 2021 zal worden toegewezen. Hier de link naar de Agenda ALV

Provinciaal Kampioenen Noordshow

Hierbij de foto’s van De Dierenparade Noordshow 2020, provinciaal kampioenschap van Drenthe.

Oud Hollandse Meeuw roodzilverschild gekrast doffer oud van John de Groot. Tevens de winnaar van de show.

Duitse snavelgekapte trommelduif, blauwschimmel, vrouw jong van Roy Arbeider.

Aanvraag Bondsshow

Aanvraag NBS Bondsshow 2020/2021 en 2021/2022

Middels dit bericht willen wij de tentoonstellingsorganisaties die voor zowel het showseizoen 2020/2021 als 2021/2022 de NBS Bondsshow willen aanvragen, herinneren dat de aanvraag uiterlijk 15 januari 2020 ontvangen moet zijn door de secretaris van de NBS. Dit kan via post: (Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht) of via email (secretaris@sierduif.nl).

Ook verenigingsvoorstellen voor behandeling tijdens onze algemene ledenvergadering dienen uiterlijk 15 januari 2020 binnen te zijn bij de NBS secretaris.

Tijdens de NBS Voorjaarsdag op 15 februari zal er (bij meerdere kandidaten) een stemming plaatsvinden over de toewijzing van de NBS Bondsshow. Tevens zullen de voorstellen voor de Algemene ledenvergadering in juni worden toegelicht.

In de loop van komende week zullen alle leden de benodigde informatie en details over de NBS Voorjaarsdag ontvangen. Dit zal tevens op onze website en Facebook gepubliceerd worden.

Groet,

Dennis

Opgave Nationale Kampioenschappen

Herinnering voor opgave van nationale kampioenschappen en raskampioenschappen

De formulieren voor deelname aan het Nationaal Kampioenschap “Rasgroep van het jaar” en voor het “Ras van het jaar” (Oud-Hollandse Kapucijn) staan op onze website (Menu, Downloads). Wanneer u deelneemt vragen wij u de formulieren graag zo spoedig mogelijk invullen en vóór 1 maart van dit jaar zenden aan: de heer R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten of per mail naar roel.bijkerk@hetnet.nl

Foto’s Bondsshow

King Andalusisch blauw, Th Thomassen

Arabische Trommelduif, Roy Arbeider

Kleurpostduif, Milky, Combinatie van Vliet

Show Homer, S de Bruine

OH Kapucijn, Martin Treffers

Oosterse meeuw, satinette, Treffers, Martin

Oosterse meeuw, satinet, Treffers, Martin

OH Kapucijn, rood. Rob Joosten

Felegyhazer blauw. Fabio van Olst

Oudduitse meeuw, blauw geband. Jalmer de Groot

Oudhollandse meeuw, geel. Albert van Zijl

Oudhollandse meeuw, blauwzilver. Klaas de With

Arabische Trommelduif, blue splash. Peter Brauckmann

Brünner Kropper, wit. Rob Peters

Brünner kropper blauw. Menno Apperlo

Hollandse Kropper, blauwschimmel. Sjef Heijs