Bondsshow 2020/21 en 21/22 naar Gelderlandshow

Toewijzing NBS Bondsshow

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de NBS, gehouden tijdens de NBS Voorjaarsdag op 15 februari jl. te Barneveld, is er door de aanwezige afgevaardigden van de verschillende bij de NBS aangesloten speciaalclubs en verenigingen gestemd over de toewijzing van de NBS Bondsshow.

De uitslag van de stemming was als volgt:

Oneto 55
Gelderlandshow 256
Noordshow 169
Blanco/ onthouding 36

Deze uitslag resulteert in het onderbrengen van de NBS Bondsshow bij de Gelderlandshow voor de tentoonstellingsseizoenen 2020/2021 en 2021/2022.

Theorie examen keurmeesters

Beste keurmeesters,

Op zaterdag 28 maart is er weer gelegenheid om theoretische uitbreidingsexamens af te leggen. Deze examens worden afgenomen op dezelfde locatie als het vorig jaar:

Aeres MBO
Barnseweg 3
Barneveld

Als jullie gebruik willen maken van dit uitbreidingsexamen dan kunnen jullie dit tot 15 maart aan mij doorgeven. Dit kan per mail met opgave van de rassen of door het invullen en doorsturen van bijgaand Formulier.

Graag gelijktijdig met de opgave het verschuldigde examengeld (€ 25,-) overmaken naar:

Ned. Bond voor Sierduivenliefhebbers Verenigingen

IBAN nr. : NL17INGB0000455517

Onder de vermelding ‘examengeld maart 2020’

Met vriendelijke groet

Aad Rijs