En weer zit het niet mee

Het is inmiddels wel duidelijk dat de NBS en haar bondsshow de laatste jaren geen gelukkige combinatie is geweest. We dachten dit probleem dit jaar afgesloten te hebben maar toen bleek de Gelderlandshow om alleszins begrijpelijke redenen niet door te kunnen gaan. Gelukkig konden we snel schakelen door onze bondsshow aan de SZN toe te kennen.
Toen bleek gisteravond dat ook deze optie niet realistisch meer was.

Helaas dus ook dit jaar geen bondsshow.

Gezien de ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen heeft het NBS bestuur ook besloten om de voorjaarsdag van 17 februari te annuleren. Het is spijtig maar we kunnen op dit moment geen afspraken voor deze relatief korte termijn maken.

Het betekent dat we elkaar dus weer enige tijd niet zullen zien want of er dit seizoen nog shows zullen plaatsvinden, is maar zeer de vraag. Het zou zo maar kunnen zijn dat we elkaar pas op onze ALV in juni weer lijfelijk in een groter verband kunnen ontmoeten.

Berichten die ons spijten maar we vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ons geen andere keuze laat.

We gaan ons dus weer stilaan richten op het komende fokseizoen. Ga dus op bezoek bij collega-fokkers als dat mogelijk en verantwoord is en houd via allerlei andere middelen contact met elkaar. Het NBS-bestuur zal u zo nodig via de bekende wegen blijven informeren. Wij blijven ons best voor u doen in de dossiers die er liggen zodat we hopelijk vanaf het seizoen 22 – 23

Ik sluit het jaar graag af met u mede namens het NBS-bestuur hele fijne kerstdagen toe te wensen en een bijzonder goed, succesvol en vooral een gezond 2022.

Thom Laming

NBS Bondsshow naar SZN

Na het annuleren van de Gelderlandshow waar de NBS-Bondshow zou worden gehouden heeft het NBS-bestuur maandagavond besloten deze onder te brengen bij:

Sierduivenshow Zuid-Nederland te Waalwijk op 14 en 15 januari 2022.

Voor meer informatie, kijk op de website van SZN

NBS Bondsshow op Gelderlandshow

Wellicht kent u ons al en anders willen wij ons graag aan u voorstellen.
De Gelderlandshow is van oorsprong een kleindiertentoonstelling, welke jaarlijks georganiseerd wordt door 5 kleindierverenigingen uit de omgeving van de Betuwe tot Nijmegen.
De Gelderlandshow is een Nationale tentoonstelling van; konijnen, cavia’s, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, siervogels, watervogels. Tevens wordt bij ons ondergebracht;   NBS Bondsshow, Eendaagse keuring Kleine Knagers en Provinciale Bondsshow Kleindierliefhebbers Gelderland

Jarenlang kon onze organisatie rekenen op de locatie in het Gelderse Wijchen.
Echter door de verkoop van deze hal werden wij genoodzaakt elders een onderkomen te vinden.
Dit leek te lukken in Druten. Echter hebben wij zeer recent moeten vernemen, dat wij geen gebruik meer kunnen maken van deze locatie. De coronapandemie heeft vele sporen nagelaten in onze liefhebberij.
Geen tentoonstellingsseizoen en vele locaties zijn noodgedwongen overgegaan op andere inkomstenbronnen, waardoor vele organisaties niet meer terecht kunnen in hun vertrouwde locaties.

Echter, de Gelderlandshow heeft een nieuwe locatie kunnen vinden om in december haar Kleindiertentoonstelling te houden. De Gelderlandshow 2021 zal worden gehouden op donderdag 16 t/m zaterdag 18 december in Hart van Holland te Nijkerk. Dit jaar hopen wij de tentoonstelling een extra feestelijk tintje te geven met de viering van ons 60-jarig jubileum.

U zult begrijpen dat een tentoonstelling met ongeveer 3500 kleindieren, de nodige voeten in de aarde heeft organisatorisch. Ons motto is altijd geweest, vele handen maken licht werk. Met deze instelling gaan wij uiteraard ook deze nieuw uitdaging weer aan. Graag zouden wij u willen vragen als sierduivenliefhebber om ons hierbij te ondersteunen.

Een greep uit de werkzaamheden: 
Woensdag 15 december: opbouw van de tentoonstelling
Donderdag 16 december:  keurdag van de diverse soorten kleindieren / verzorging van de dieren
Vrijdag 17 december:  verzorging van de dieren, diverse werkzaamheden op de vloer
Zaterdag 18 december: verzorging van de dieren en in de loop van de middag, afbreken en opruimen van de tentoonstelling.

Graag zouden wij met “de kracht van samen sterk”, deze nieuwe uitdaging met u aangaan.
Hopelijk mogen wij op uw rekenen en wilt u ons helpen bij één of meerdere taken die op ons liggen te wachten. Zoals een goede gastheer betaamd, kunt u er uiteraard van uitgaan dat er tijdens deze dagen ook voor u gezorgd wordt.

Mogen wij op u rekenen? Laat het ons weten! 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Gelderlandshow,

Reijer Schothorst, voorzitter  
Email; schothorstr@hotmail.com of 06-24416354,
Email; secretaris, annitaschothorst@hotmail.com

Flyer Gelderlandshow 2021

NBS Erespeld voor Ton Brouwers

Ook voor 2021 heeft het bestuur een kandidaat gevonden waarvan zij vindt dat hij deze onderscheiding ten volle verdient. Hij kan er op de NBS- jaarvergadering op 30 oktober 2021 niet bij zijn vanwege de broze gezondheid van zijn vrouw na een operatie. Het gaat om Ton Brouwers uit St-Michielsgestel.

Ton heeft zijn sporen verdiend als bestuurder van Bois le Duc uit Den Bosch waar hij jarenlang voorzitter is geweest. Hij was eveneens sinds jaar en dag lid van Het Zuiden uit Eindhoven, Zo kwam hij terecht bij Sierduivenshow Zuid-Nederland waar hij penningmeester was en waar hij bovendien zorgde voor hulpkrachten vanuit zijn werk als activiteitenbegeleider bij een GGZ-instelling. Hij heeft daarmee zowel de SZN als de jongens van die instelling elke keer een mooie dag bezorgd. Ook was hij op meerdere plaatsen actief in het bestuur van de Krulveer en Trommelduivenclub, als voorzitter, secretaris maar vooral als grote promotor van de rassen.

Zelf fokte Ton zeer succesvol Krulduiven. Alsof dit alles niet genoeg was, wist hij het ook tot A-keurmeester te brengen in welke functie hij vooral de  inzenders op regionale en plaatselijke shows uiterst positief wist te benaderen waardoor ze met een gerust hart op groter shows konden inzenden. In die zin heeft Ton veel bijgedragen aan de positieve uitstraling van het showen. Geleidelijk aan heeft Ton vanwege zijn afnemende gezondheid zijn functies af moeten stoten. Dit jaar is hij ook gestopt met het keuren.

Er is met Ton afgesproken hem de NBS erespeld op een ander geschikt moment uit te reiken.

Thom Laming.

Provinciaal NBS kampioenschap Friesland

Vanwege de afgelasting van de Sierduivenshow Noord-Nederland is het provinciaal NBS kampioenschap voor de provincie Friesland voor het seizoen 2021-2022 eenmalig verplaatst naar de Súdwest-Fryslân show te Sneek. De show wordt gehouden van 25 tot 27 november 2021.
Alle informatie over deze show vindt u hier

Rapport toekomstbestendig showen

Afgelopen jaar hebben KLN en NBS samen de commissie Toekomstgericht showen geïnstalleerd.

Deze commissie heeft in juli haar eindrapport aan een beperkt aantal betrokken organisaties gepresenteerd.
In het rapport staan een aantal voorstellen die het organiseren van tentoonstellingen en het showen ook in de toekomst mogelijk en interessant moeten houden.

KLN en NBS hebben samen afgesproken om iedere belangstellende de mogelijkheid te geven in de komende tijd van dit rapport kennis te nemen.
In het voorjaar van 2022 zullen KLN en NBS, mogelijk middels een buitengewone ALV, een beslissing nemen over de voorstellen die hier gedaan worden zodat deze met de aanvang van het tentoonstellingsseizoen 2022 – 2023 in werking kunnen treden.

Tijdens de komende ALV’s van 2021 zal het rapport door de commissie worden toegelicht.

Het rapport vindt u hier

Keurmeester W. van de Wal is gestopt

A-keurmeester sierduiven de heer W. van de Wal uit Krimpen a/d IJssel heeft aangegeven dat hij vanwege gezondheidsredenen per direct zal moeten stoppen als keurmeester.
Verenigingen die hierdoor problemen ondervinden bij de keuring van de sierduiven op hun tentoonstelling kunnen contact opnemen met de NBS secretaris om een geschikte oplossing te vinden.
Het NBS bestuur dankt de heer Van de Wal voor zijn jarenlange inzet als keurmeester en de keuringen die hij sinds 1986 voor onze bond heeft verricht.

Exposeren in het buitenland

Afgelopen weekend hebben we tijdens de bijeenkomst van de Entente Européenne gevraagd naar de situatie rond de Animal Health Regulation, specifiek de problemen bij het inzenden van dieren op buitenlandse tentoonstellingen (EU verordening 2020/688, art. 67).

Er is aangegeven dat de wet en de bepalingen uit dit artikel op 21 oktober in werking zal treden.

Dit betekent als men in het buitenland wil exposeren het volgende:

 • De in te zenden duiven moeten drie weken voordat ze naar de buitenlandse show gaan in quarantaine geweest zijn. Dit mag het eigen hok zijn.
 • Een dierenarts van de NVWA moet voor de in te zenden dieren een gezondheidscertificaat, afgeven.
 • De dierenarts moet bij iedere inzender afzonderlijk keuren; verzamelen van dieren bij één liefhebber mag niet (ivm quarantaine).
 • Met dit gezondheidscertificaat kunnen de dieren naar de gewenste show vervoerd worden.
 • Na de show moeten de dieren verplicht weer teruggaan naar het hok van herkomst.
 • Ingezonden dieren op de show verkopen kan dus niet.
 • Quarantaine in het land van de show na afloop hoeft niet.

Het is dus ook na oktober nog mogelijk om op een buitenlandse show in te zenden als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

De kosten om het doorvoercertificaat te verkregen zijn voor elke inzender zelf.

We hebben bij het NVWA nagevraagd hoe een en ander in zijn werk dient te gaan.

Zij gaven de volgende procedure:

 • Op de website van de NVWA kan men kosteloos een klantnummer aanmaken; dit heeft men nodig om een aanvraag voor keuring te kunnen doen.
 • Met behulp van dit klantnummer kan men een aanvraag doen voor keuring van de dieren die naar een buitenlandse show gaan.
 • Het gaat als volgt:
  • Op de home page van de NVWA (nvwa.nl) gaat men naar het blauwe blokje: Vee laten keuren
  • Na aanklikken hiervan bij Veelgebruikt, gaat men naar Overige keuringen aanvragen
  • Men komt dan op de pagina Aanvraagformulier keuring NVWA. Hier moet men eerst helemaal onderaan gaan naar Aanmelden als nieuwe gebruiker
  • Zo verkrijgt men het klantnummer waarmee men op dezelfde pagina naar Aanvraag keuring kan gaan
  • Nu kan men de keuring aanvragen
 • De kosten van deze keuring zijn als volgt:
  • Basistarief € 116,00
  • Per kwartier € 46,00 (men gaat uit van minimaal een half uur)
  • Opmaak certificaat € 46,00

Dit zijn de regels die vanaf dit najaar gaan gelden. Het maakt geen verschil of de buitenlandse show ver weg of dichtbij is. Hiermee hopen we wel duidelijkheid te hebben. Ondertussen wordt er op allerlei platforms richting de EU aan gewerkt om hier verandering in te brengen.

Het NBS-bestuur

Nieuw duivenboek van Jan Luchtmeijer

In juli 2021 is er van Jan Luchtmeijer weer een nieuw boek verschenen. Het nieuwe werk schenkt aandacht aan duiven als onderwerp of bijfiguur in de kunst en met name in de westerse schilderkunst van de 3e tot de 21e eeuw.

Als geïnteresseerde in de culturele achtergrond van de duif ging hij op zoek naar een boek waarin de rol van de duif in de kunst wordt beschreven. Zo’n boek bleek niet te bestaan. Er zijn boeken geschreven die het paard, de hond of de kat in de kunst als onderwerp hebben, maar de duif, het dier dat ongetwijfeld het veelvuldigst in de westerse kunst voorkomt, is onverklaarbaar niet aan de orde gekomen. Er bestaat van Jan Luchtmeijer al het boek ‘De Duif, met kunst en vliegwerk door de tijd en ruimte’ waarin veel kunstwerken zijn opgenomen met de duif als onderwerp. Dat boek beschrijft de culturele achtergrond van de duif, maar gaat minder diep in op de functie van de duif in de schilderkunst. Dat er geen speciaal boek bestond over de rol van de duif in de kunst zeer verbazingwekkend, want duiven hebben sinds lang een belangrijke rol gespeeld in het leven van veel mensen en doen dat nog steeds.

De oud wereldkampioen boksen Mike Tyson zei zelfs: “Het eerste waar ik ooit van gehouden heb, was een duif. Ik weet niet waarom… ik vind het raar om het uit te leggen. Duiven zijn onderdeel van mijn leven.
(meer…)

Vrijwillig Sierduiven Stamboek

De Het VRIJWILLIG SIERDUIVEN STAMBOEK NL – kortweg: VSSNL – heeft een eigen website en biedt alle sierduivenfokkers in Nederland de mogelijkheid om een simpele digitale fokadministratie bij te houden, zonder de noodzaak om zelf de ins & outs van een digitaal stamboek systeem te moeten beheersen.

Het doel is om zoveel mogelijk diergegevens op één plek te verzamelen, waardoor er meer inzicht komt voor de fokkers in de afstamming van fokdieren – ook als die van collega fokkers zijn verkregen.

Meer informatie kunt u vinden via : https://stamboek.sierduif.nl/

Dennis Meesters gepromoveerd tot PhD

Afgelopen donderdag 8 jui was een mooie dag voor onze secretaris. Hij promoveerde die dag aan de universiteit van Maastricht tot Doctor of Philosophy. Dit is de internationale term voor doctor in de wetenschap, de hoogste academische graad die je kunt behalen.

Het proefschrift van Dennis ging over de genezing van zeer moeilijk genezende botbreuken. Tijdens de verdediging van het proefschrift bleek dat het nuttigen van watermeloenen een positieve werking kan hebben. Het promotieteam overhandigde na afloop van de ceremonie dan ook een grote watermeloen aan Dennis.

Wij feliciteren Dennis van harte met deze geweldige prestatie.

Het bestuur van de NBS

Steunbetuiging Burgerinitiatief

De maatschappelijke status van dierenliefhebberij

Beste dierenliefhebber,

De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de dierenliefhebberij in het nauw komt omdat bij de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd. Vanzelfsprekend heeft iedere echte dierenliefhebber het beste voor met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven, konijnen, cavia’s, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc.
Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend voorop. Alleen door dieren goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te geven, beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente wetswijziging lijkt het erop dat zelfs deze goede zorg niet meer voldoende is.
Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van uw dierenliefhebberij. Daar hebben ze in het parlement niet bij stil gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt. Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.
Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de toekomst met uw dieren kunt blijven omgaan, kom dan nu samen met K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers. Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging. Onderteken daarvoor het formulier in de bijlage (op bladzijde 2) en stuur dit naar: Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen of de kleurenscan mailen naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij met dit burgerinitiatief de Tweede Kamer aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent.
We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het belang van de dierenliefhebberij in Nederland!

Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia

W.B.T.R.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten op 1 juli 2021 voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen WBTR. Veel verenigingen en stichtingen ontkomen er niet aan om de statuten te wijzigen (of nog op te stellen). Er zijn waarschijnlijk verenigingen die geen statuten hebben maar alleen een soort algemeen reglement. Die raden wij aan om statuten in te voeren.

In de bijlage meer informatie.

KleindierNed van start

KleindierNed is een overlegplatform van 8 dierhouderijorganisaties die samenwerken op het gebied van belangenbehartiging en dierenwelzijn. Wat ons verbindt is de liefde voor de dierhouderij.

KleindierNed richt zich op:

 • uitwisseling van kennis op het terrein van verantwoorde dierhouderij en -fokkerij en de overdracht ervan aan de leden
 • belangenbehartiging richting overheden opdat regels goed aansluiten op de praktijk van onze dierhouderij

Gehouden diersoorten
Volièrevogels, sier- en postduiven, watervogels, pluimvee, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren en landbouwhuisdieren, zowel oorspronkelijke diersoorten als gedomesticeerde rassen.

Meer Weten? Kijk op de website (klik op het logo).

Voorzitter

Secretaris

Ing. Sible Westendorp, dierenarts 06-51206439

Drs. Paula Polman MPH 06-30672517

Deelnemende organisaties KleindierNed
(voorheen verenigd onder de naam Nederlandse Werkgroep Pluimvee en Parkvogels, NWPP)

Aviornis International

Nederlandse Bond van Sierduiven (NBS)

Kleindierliefhebbers Nederland (KLN)

Nederlandse Postduiven Organisatie (NPO)

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH)

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen (vSKBN)

 

Toewijzing Provinciale Kampioenschappen

Voor het tentoonstellingsseizoen 2021-2022 zijn de provinciale NBS-kampioenschappen toegekend. Op de lijst kunt u zien welke organisaties ze gaan organiseren.

Het tentoonstellingsrooster kunt u hier downloaden.

ProvincieOrganisatie
GroningenWPKC
FrieslandSierduivenshow Noord-Nederland
DrentheMidden-Drenthe Show
OverijsselOneto
GelderlandEPV Ede
Noord-HollandKDS Winkel e.o.
Zuid-HollandEZHSV
UtrechtKeistadshow
ZeelandDeltashow
Noord-BrabantSierduivenshow Zuid-Nederland
LimburgMaasdalshow

Toekomstbestendig showen

KLN en NBS hebben een commissie ingesteld met als opdracht onderzoek te doen naar het toekomstbestendig showen en met voorstellen te komen.

De commissie bestaat uit Wim Voskamp, Bert Apperlo, Rob Joosten, Alfred Rozemeijer en Alexander van Ittersum. Rob Joosten is voorzitter en Erna Sanders is toegevoegd als secretaris.

In de bijlage het persbericht.

In Memoriam Jan Sonnemans

Recentelijk bereikte ons het trieste bericht dat Jan Sonnemans, een icoon in de sierduivenwereld, op 3 maart op een leeftijd van 89 jaar is overleden.
Als fokker van hoenders maar vooral van sierduiven was Jan een ware promotor voor onze kleindierhobby. Met zijn Holle Kroppers en Duitse Modena’s was hij nationaal en internationaal bekend en een verdienstelijk fokker. Dit resulteerde in zeven NBS Kampioensdiploma’s in de periode tussen 1987 en 2007.
Voor zijn bijdragen aan de kleindierensport werd hij bij diverse verenigingen benoemd als erelid en werd hij tevens beloond met een Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2012 ontving hij daarnaast de NBS erespeld voor zijn verdiensten aan de sierduivenhobby.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige nabestaanden veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Het NBS bestuur

Nico Akkerman is gestopt als keurmeester

Recentelijk heeft de heer Nico Akkerman uit Tollebeek aangegeven te stoppen als A-keurmeester sierduiven.
Gedurende 45 jaar heeft hij voor de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen keuringen uitgevoerd. Wij bedanken hem voor zijn jarenlange toegewijde inzet voor onze hobby.

Namens het NBS bestuur,
Dennis M. Meesters, secretaris

Datum NBS Algemene Ledenvergadering

Onze NBS algemene ledenvergadering zou zoals elk jaar worden georganiseerd in juni van dit jaar. Vanwege de problemen omtrent corona hebben wij besloten om deze onder voorbehoud te verplaatsen naar een later moment in het jaar. De voorlopige datum hiervoor is 30 oktober 2021, op onze gebruikelijke locatie, De Veluwehal te Barneveld. Op een later moment zullen wij verdere informatie via de gebruikelijke kanalen publiceren.

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters, secretaris

Dierenparade Noordshow (3)

Wij hebben u vorige week gemeld dat KLN en NBS om een bindend advies hebben gevraagd met betrekking tot de voorgenomen data voor een Dierenparade Noordshow in 2021 – 2022.
Dit bindend advies heeft opgeleverd dat het FB onder de verantwoordelijkheid van KLN en NBS aan Dierenparade Noordshow geen toestemming zal verlenen voor de organisatie van een Dierenparade Noordshow in december 2021.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter NBS
Thom Laming

Het persbericht kunt u hier downloaden

Verantwoord doden van dieren

De NBS heeft samen met de aangesloten organisaties in KleindierNed (voorheen NWPP) handvatten opgesteld over dit onderwerp.

Organisaties van dierhouders groeien mee met de veranderende maatschappelijke opvattingen en vertalen dit naar regels voor de praktijk van de liefhebberij. Vanuit dit oogpunt is een document opgesteld door KleindierNed. Het biedt handvatten om ervoor te zorgen dat dieren zorgvuldig worden gedood, met respect voor het dier en volgens de wettelijke regels. Aan de totstandkoming van dit document hebben dierenartsen die betrokken zijn bij KleindierNed bijgedragen. In aanvulling hierop is de faculteit Diergeneeskunde geconsulteerd.

U kunt het hier downloaden

Beëindiging keurmeesterschap

De heren R.H. Snijders te Langeveen en C. Meijer te Midwoud hebben aangegeven dat zij per 1 januari stoppen als C-keurmeester sierduiven.
Ze hebben hun keurjas aan de wilgen gehangen.

De heer Snijders was keurmeester sinds 1996 en de heer Meijer al sinds 1966.
Wij bedanken hen voor de inzet die zij gedurende deze vele jaren hebben getoond als NBS keurmeester.

Bestuur NBS.