W.B.T.R.

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten op 1 juli 2021 voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen WBTR. Veel verenigingen en stichtingen ontkomen er niet aan om de statuten te wijzigen (of nog op te stellen). Er zijn waarschijnlijk verenigingen die geen statuten hebben maar alleen een soort algemeen reglement. Die raden wij aan om statuten in te voeren.

In de bijlage meer informatie.