Rapport toekomstbestendig showen

Afgelopen jaar hebben KLN en NBS samen de commissie Toekomstgericht showen geïnstalleerd.

Deze commissie heeft in juli haar eindrapport aan een beperkt aantal betrokken organisaties gepresenteerd.
In het rapport staan een aantal voorstellen die het organiseren van tentoonstellingen en het showen ook in de toekomst mogelijk en interessant moeten houden.

KLN en NBS hebben samen afgesproken om iedere belangstellende de mogelijkheid te geven in de komende tijd van dit rapport kennis te nemen.
In het voorjaar van 2022 zullen KLN en NBS, mogelijk middels een buitengewone ALV, een beslissing nemen over de voorstellen die hier gedaan worden zodat deze met de aanvang van het tentoonstellingsseizoen 2022 – 2023 in werking kunnen treden.

Tijdens de komende ALV’s van 2021 zal het rapport door de commissie worden toegelicht.

Het rapport vindt u hier

Keurmeester W. van de Wal is gestopt

A-keurmeester sierduiven de heer W. van de Wal uit Krimpen a/d IJssel heeft aangegeven dat hij vanwege gezondheidsredenen per direct zal moeten stoppen als keurmeester.
Verenigingen die hierdoor problemen ondervinden bij de keuring van de sierduiven op hun tentoonstelling kunnen contact opnemen met de NBS secretaris om een geschikte oplossing te vinden.
Het NBS bestuur dankt de heer Van de Wal voor zijn jarenlange inzet als keurmeester en de keuringen die hij sinds 1986 voor onze bond heeft verricht.

Exposeren in het buitenland

Afgelopen weekend hebben we tijdens de bijeenkomst van de Entente Européenne gevraagd naar de situatie rond de Animal Health Regulation, specifiek de problemen bij het inzenden van dieren op buitenlandse tentoonstellingen (EU verordening 2020/688, art. 67).

Er is aangegeven dat de wet en de bepalingen uit dit artikel op 21 oktober in werking zal treden.

Dit betekent als men in het buitenland wil exposeren het volgende:

 • De in te zenden duiven moeten drie weken voordat ze naar de buitenlandse show gaan in quarantaine geweest zijn. Dit mag het eigen hok zijn.
 • Een dierenarts van de NVWA moet voor de in te zenden dieren een gezondheidscertificaat, afgeven.
 • De dierenarts moet bij iedere inzender afzonderlijk keuren; verzamelen van dieren bij één liefhebber mag niet (ivm quarantaine).
 • Met dit gezondheidscertificaat kunnen de dieren naar de gewenste show vervoerd worden.
 • Na de show moeten de dieren verplicht weer teruggaan naar het hok van herkomst.
 • Ingezonden dieren op de show verkopen kan dus niet.
 • Quarantaine in het land van de show na afloop hoeft niet.

Het is dus ook na oktober nog mogelijk om op een buitenlandse show in te zenden als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

De kosten om het doorvoercertificaat te verkregen zijn voor elke inzender zelf.

We hebben bij het NVWA nagevraagd hoe een en ander in zijn werk dient te gaan.

Zij gaven de volgende procedure:

 • Op de website van de NVWA kan men kosteloos een klantnummer aanmaken; dit heeft men nodig om een aanvraag voor keuring te kunnen doen.
 • Met behulp van dit klantnummer kan men een aanvraag doen voor keuring van de dieren die naar een buitenlandse show gaan.
 • Het gaat als volgt:
  • Op de home page van de NVWA (nvwa.nl) gaat men naar het blauwe blokje: Vee laten keuren
  • Na aanklikken hiervan bij Veelgebruikt, gaat men naar Overige keuringen aanvragen
  • Men komt dan op de pagina Aanvraagformulier keuring NVWA. Hier moet men eerst helemaal onderaan gaan naar Aanmelden als nieuwe gebruiker
  • Zo verkrijgt men het klantnummer waarmee men op dezelfde pagina naar Aanvraag keuring kan gaan
  • Nu kan men de keuring aanvragen
 • De kosten van deze keuring zijn als volgt:
  • Basistarief € 116,00
  • Per kwartier € 46,00 (men gaat uit van minimaal een half uur)
  • Opmaak certificaat € 46,00

Dit zijn de regels die vanaf dit najaar gaan gelden. Het maakt geen verschil of de buitenlandse show ver weg of dichtbij is. Hiermee hopen we wel duidelijkheid te hebben. Ondertussen wordt er op allerlei platforms richting de EU aan gewerkt om hier verandering in te brengen.

Het NBS-bestuur

Nieuw duivenboek van Jan Luchtmeijer

In juli 2021 is er van Jan Luchtmeijer weer een nieuw boek verschenen. Het nieuwe werk schenkt aandacht aan duiven als onderwerp of bijfiguur in de kunst en met name in de westerse schilderkunst van de 3e tot de 21e eeuw.

Als geïnteresseerde in de culturele achtergrond van de duif ging hij op zoek naar een boek waarin de rol van de duif in de kunst wordt beschreven. Zo’n boek bleek niet te bestaan. Er zijn boeken geschreven die het paard, de hond of de kat in de kunst als onderwerp hebben, maar de duif, het dier dat ongetwijfeld het veelvuldigst in de westerse kunst voorkomt, is onverklaarbaar niet aan de orde gekomen. Er bestaat van Jan Luchtmeijer al het boek ‘De Duif, met kunst en vliegwerk door de tijd en ruimte’ waarin veel kunstwerken zijn opgenomen met de duif als onderwerp. Dat boek beschrijft de culturele achtergrond van de duif, maar gaat minder diep in op de functie van de duif in de schilderkunst. Dat er geen speciaal boek bestond over de rol van de duif in de kunst zeer verbazingwekkend, want duiven hebben sinds lang een belangrijke rol gespeeld in het leven van veel mensen en doen dat nog steeds.

De oud wereldkampioen boksen Mike Tyson zei zelfs: “Het eerste waar ik ooit van gehouden heb, was een duif. Ik weet niet waarom… ik vind het raar om het uit te leggen. Duiven zijn onderdeel van mijn leven.
(meer…)