Winnaars NBS Keistadshow

De NBS-bondsmedailles tijdens de 49e Keistadshow zijn gewonnen door de volgende duiven:

Fraaiste doffer van de show
Engelse Langvoorhoofdtuimelaar
Ingezonden door J. Nijmeijer

Foto: S. van Mourik


Fraaiste duivin van de show
Exhibition Homer
ingezonden door D. van der Zwaard

Foto: S. de Bruine

Winnaars NBS op SNN

Op 10 en 11 november werd de SNN show gehouden in Drachten. Dit is het NBS Regionaal kampioenschap van Noord-Nederland, een open kampioenschap, wat betekent dat iedere inzender ongeacht de woonplaats hiervoor in aanmerking komt. Hier de winnaars van de bronzen NBS medailles.

Fraaiste duivin van de show
Giant Homer, blauw donkergekrast
Inzender: K.W. de With uit Leeuwarden

Tevens fraaiste van de show en Kampioen van Noord-Nederland

Foto: Jan Weistra

Fraaiste doffer van de show
Hollandse Kropper, blauw zwartgeband
Inzender: B. Feenstra uit Bolsward

Foto: Jan Weistra

Kijk voor meer informatie op www.snn.sierduif.nl

NBS-ereprijzen in 2022–2023

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waar tentoonstellingen dit seizoen vanwege de uitbraken van vogelgriep en de daarmee gepaard gaande vervoersverboden geconfronteerd worden heeft het NBS-bestuur het volgende besloten:

Tentoonstellingen die te maken krijgen met absente dieren die niet mogen worden ingebracht omdat de inzender op het moment van inkooien in een gebied met een vervoersverbod woont, mogen dit tentoonstellingsseizoen alle per daadwerkelijk ingezette keurmeester NBS-prijzen toekennen waarop de show na het sluiten van de inschrijvingen en het toekennen van de keurmeesters recht zou hebben gehad (dit geldt dus zowel voor de ere-certificaten als voor de geldprijzen).

Voorwaarden:

 • De dieren moeten zijn ingeschreven voordat een vervoersverbod van kracht werd of in de wetenschap dat het vervoersverbod op het moment van inkooien voorbij zou zijn (de 30 dagen regel)
 • Het vervoersverbod voor de betreffende inzender is ingesteld na sluiting van de inschrijving; voordat de inschrijving gesloten is kunnen de dieren immers teruggetrokken worden.
 • De dieren moeten na de definitieve sluiting door de tentoonstellingsorganisatie zijn verwerkt, genummerd en per keurmeester zijn ingedeeld.

Twee voorbeelden:

 • Als bijv. een keurmeester 78 dieren krijgt te keuren en er mogen 30 dieren niet komen wegens vervoersverbod, dan blijven er 48 over.

In dit geval mag de keurmeester beide NBS ere-certificaten toekennen en de 3 R-prijzen.

 • Als bijv. twee keurmeesters weinig dieren kunnen keuren en één van hen wordt afgezegd en de andere keurmeester heeft daardoor een keuring van bijv. 72 dieren, dan mag hij 2 NBS ere-certificaten toekennen en 3 R-prijzen. In dit geval dus geen 3 of 4 ere-certificaten.

Het NBS-bestuur hoopt hiermee zowel de showorganisaties als de inzenders enige zekerheid te bieden voor op een zo succesvol mogelijke show.

Vervoersverboden en shows

In antwoord op verschillende vragen van liefhebbers die hun dieren willen inzenden op tentoonstellingen geeft het NBS-bestuur hierbij nogmaals de regels hieronder aan.

 • Als u in een gebied woont waar een vervoersverbod geldt (te zien aan de blauwe borden langs de toegangswegen met vervoersverbod erop vermeld) dan mag u niet met uw dieren naar een show waarvoor u hebt ingeschreven. U mag immers met uw dieren het gebied niet uit.
 • Als u dat toch doet, kunnen uw dieren door de tentoonstellingsorganisatie de toegang geweigerd worden. U zou dan ook niet meer met uw dieren terug naar huis mogen vanwege het daar geldende vervoersverbod.
 • Een vervoersverbod wordt ingesteld voor een afstand van 10 km. rond de locatie van een uitbraak en aangeduid met blauwe borden op de toegangswegen. Het vervoersverbod duurt 30 dagen, daarna kunt u weer met uw dieren reizen.
 • U mag wel met uw duiven over de snelweg door een gebied rijden waar een vervoersverbod geldt bijvoorbeeld naar een show in een gebied zonder vervoersverbod.
 • Ook tentoonstellingen die liggen in een gebied waarvoor een vervoersverbod geldt op de dagen waarop de show gehouden zou worden, kunnen niet doorgaan.
 • Houd de actuele kaart van de vogelgriep uitbraken bij, deze is te vinden op: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.html

Hoe tentoonstellingsorganisaties omgaan met reeds betaalde inschrijfgelden in de gevallen waarin de inzender zijn dieren niet kan brengen vanwege het voor hem/haar geldende vervoersverbod, is niet aan de NBS. Tentoonstellingsorganisaties gaan daar zelf over en zullen de inzender daar zelf over informeren.

Het bestuur van de NBS

Verslag bijeenkomst 6 oktober 2022

Op donderdag 6 oktober 2022 heeft de NBS voor de tweede keer een bijeenkomst georganiseerd voor de speciaalclubs en sierduivenverenigingen.

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst in Barneveld is er door Dennis Meesters een presentatie gegeven over de betekenis van de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR) voor onze verenigingen.

Hier de presentatie

Wim Halsema gaf een presentatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Animal Health Regulation (AHR), traces en de registratieplicht, waarbij hij ook inging op de huidige vogelgriep problematiek en de betekenis hiervan voor o.a. het tentoonstellingsseizoen.

Tenslotte gaf Erik Apperlo (voorzitter Dierenwelzijn commissie van de Entente Européenne) een lezing over Gezondheids- een dierenwelzijn zaken in het algemeen en met betrekking tot onze hobby.

Hier de presentatie

Bijeenkomst 6 oktober 2022

Bij deze nodigen wij alle secretarissen van bij de NBS aangesloten speciaalclubs en sierduivenverenigingen van harte uit om onze tweede bijeenkomst in het kader van dierenwelzijn en wet- en regelgeving bij te wonen. Zoals u allen al in onze bondsberichten en op onze website heeft kunnen lezen, zal deze bijeenkomst worden gehouden op donderdag 6 oktober 2022 in “De Veluwehal”, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. We beginnen om 19.30 uur.

Programma van de avond:

 1. Welkom
 2. Informatie over de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 3. KleindierNed (lezing door W. Halsema)
 4. Animal Health Regulation, traces en registratieplicht (lezing door W. Halsema)
 5. Gezondheids- en Dierenwelzijncommissie (lezing door E. Apperlo)
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Rondvraag
 8. Afsluiting van de avond

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij hopen u allen op 6 oktober te mogen begroeten!

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters

Jeugdshow Laren

De Landelijke Jeugdbondsshow Laren Gld kent u hoogstwaarschijnlijk wel. Of omdat u er al jaren aan deelneemt met uw jeugdleden of via facebook, www.jeugdshow.nl en publicaties in Kleindier Magazine.
Het kan ook zijn dat u nog minder bekend bent met onze unieke Jeugdbondsshow Laren gld. De
Landelijke Jeugdshow is meer dan alleen een kleindierenkeuring. Het is een echte SHOW zoals de naam het al zegt.

Het is de KLN NBS Bondsshow voor de jeugd, elke derde zaterdag van september is het weer zover. En dat komende editie al voor het 46e jaar, 17 september 2022!

Ondersteun uw jeugdleden.

De Landelijke Jeugdbondsshow Laren biedt een kant en klare dag voor jeugdleden, of dat er nu één, twee of meer jeugdleden zijn. Omdat het organiseren van een speciale activiteit voor de
jeugd niet altijd eenvoudig is, biedt de Jeugdbondsshow alle kansen iets voor en met jeugdleden te ondernemen.

Hoe mooi zou het zijn als uw vereniging samen met uw jeugdlid of jeugdleden een grandioze dag kunnen beleven. Met jonge sportfokkertjes en liefhebbers onder elkaar. Samen op pad met dieren en meedoen aan de Jeugdbondsshow. Uw jeugdleden verdienen die aandacht en ondersteuning.

We hebben weer een mooie keurdag in voorbereiding. Een goed gevulde prijzenpot, een keuring die je live beleeft, hier direct vragen kunt stellen aan de keurmeesters en misschien wel Nederlands kampioen kunt worden. Gaaf toch?

Thema – aankleding

Daarbij is er een gevarieerd nevenprogramma voor de kinderen, vermakelijk en leerzaam.
En wat dacht u van de entourage? Elk jaar is er een thema verbonden aan de show en in die stijl wordt de tentoonstellingshal en de entree uitgedost. Soms zelfs de keurmeesters ook! Dit jaar is het thema: ‘Liefde voor dieren’. Dat is wat we allen gemeen hebben. Het is fijn om elkaar weer te zien tussen de kooien en zeker met jeugdleden. De Landelijke Jeugdshow Laren is een evenement waarbij de jeugd centraal staat.
Daar horen uw jeugdleden ook bij. Kunnen we u welkom heten?

Verenigingsbeker

Als club kun je deelnemen aan de onderlinge competitie tussen de kleindierverenigingen. Voor de beste drie clubs zijn er prijzen te vergaren. Altijd spannend, welke club presteert het beste en gaat er met de beker naar huis?

Kom in actie!

We moedigen verenigingen aan contact op te nemen met al uw jeugdleden om samen op 17 september naar de Landelijke Jeugdbondsshow Laren te gaan om deel te nemen aan de 46e Jeugdshow Laren.
Vraagprogramma’s zijn vanaf half juli beschikbaar op www.jeugdshow.nl. Uiteraard kan er digitaal worden ingeschreven. Jeugdleden ontvangen allen een vraagprogramma thuis.
We zien u graag op de Landelijke Jeugdbondsshow Laren’ op
17 september 2022!

Met een hartelijke groet,
Namens de ‘Landelijke Jeugdshow Laren Gld”

Marjan Holmer-Vriezekolk, secr./pennm.

AC Dolk plaquette voor Jouke van de Siepkamp

Op 11 juni 2022 is de A.C. Dolk Plaquette uitgereikt aan de bekende sierduivenkeurmeester Jouke van de Siepkamp.

Deze prachtige eigenslag medaille werd aan hem uitgereikt tijdens de ALV van de NBS door Dick de Boer, de voorzitter van deze commissie. Jouke van de Siepkamp was zeer vereerd met deze prijs, die toch wel een hele bijzondere betekenis heeft.

Deze plaquette, genoemd naar de heer Dolk, een bekende sierduivenkeurmeester uit de vorige eeuw, wordt uitsluitend toegekend aan hooggewaardeerde keurmeester die bijvoorbeeld schrijven in het huidige Kleindier Magazine en of tekenen en zich breed in zetten voor de hobby. (Jouke heeft o.a. meerdere secretariaten in zijn beheer en is “duizendpoot” in tentoonstellingsland)

De plaquette wordt maar eens in de 5 jaar toegekend, afwisselend aan een konijnen-,kippen- of sierduivenkeurmeester.

Ook nog een bloemetje van de NBS

Ere wie ere toekomt

Op deze wijze maakte voorzitter Thom Laming tijdens de laatstgehouden ALV de winnaar van de NBS erespeld bekend.

“Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd.

Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collega-fokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.

Er is een gezegde dat luidt: De wijzen komen uit het oosten. Welnu degene aan wie wij dit keer de NBS-erespeld willen toekennen, komt ook uit het oosten van ons land. Vaak wordt ook gezegd dat mensen van buiten de randstad maar meer afkomstig van het platteland van huis uit bescheiden zijn en dat zij zich niet zo snel op de voorgrond zullen plaatsen.

Ook deze eigenschap is zeker van toepassing op de persoon over wie ik het hier heb. Dat hij duivenfokker is, daar bent u van uit gegaan en ook dat is natuurlijk juist. Dat doet hij al jaren lang succesvol en met passie.

Het spreekt haast vanzelf dat hij met zijn dieren vanuit zijn regio in het oosten van het land vaak inzond op Duitse shows en daar goede contacten met fokkers van zijn rassen onderhield. Voor zijn eigen vereniging is hij nog steeds een vraagbaak in duivenaangelegenheden.

Hij is keurmeester vanaf 1974 en opgeklommen tot A-keurmeester.

Voor de speciaalclub van zijn ras heeft hij zich jarenlang ingezet als secretaris.

De afgelopen clubdagen werden bij hem thuis in de tuin en in de garage gehouden. De deelnemers aan deze clubdagen roemden de ondervonden gastvrijheid.

Al de hierboven genoemde kwalificaties komen volledig overeen met het beeld wat wij van hem hebben: bescheiden, aimabel en zeer bekwaam.

Dat hij een gepassioneerd liefhebber van dansen is, was bij ons tot nog toe niet bekend, als ik u zeg dat ik de naam van zijn ras in het Engels zou kunnen noemen, dan voelt u wel aan dat dit ras iets met Het verenigd Koninkrijk te maken heeft.

Ik houd u niet langer in spanning: het gaat hier om de Engelse Kropper en dus om Harrie Kruize !”

Bondsshow NBS op Gelderlandshow

Wat heeft de Gelderlandshow voor de inzenders op de NBS Bondsshow in petto?

De Gelderlandshow organiseert haar 60e tentoonstelling en daarom ontvangt elke speciaalclub die haar clubshow bij de Gelderlandshow onderbrengt € 1,- per ingezonden dier in haar clubkas. Voorbeeld: Holle Kroppers club komt met 120 dieren op haar clubshow, dan storten wij € 120,- in hun clubkas

De Gelderlandshow wil niet alleen een mooie collectie sierduiven aan Nederland presenteren, maar ook een inkijk geven in onze mooie hobby en met name ook in andere aspecten dan alleen maar het showen er van. Daartoe hebben wij dan ook een samenkomst op 2 juli in Amersfoort met duivenclubs van binnen en buiten de NBS om een mooi en gevarieerd duivenplein op onze show aan duivenminnend Nederland te laten zien

De Gelderlandshow is dé show die met afstand het meest royale prijzen pakket voor haar inzenders ter beschikking stelt. Dit is alleen maar mogelijk door het grote aantal sponsoren

Als de Gelderlandshow vorig jaar in Nijkerk was doorgegaan dan had de Koninklijke Vereniging Ornithophilia de alom bekende “ Grote Prijzen van Nederland “ ter beschikking gesteld. Wij gaan in overleg met Ornithophilia om dat ook voor dit jaar te realiseren

Er zijn 32 sierduiven keurmeesters gecontracteerd uit Nederland en België om een optimale en vakkundige beoordeling van de duiven te garanderen

Namens de Gelderlandshow,
Met groet,
John Hartman

Waar zijn we mee bezig?

Quido Valent heeft tijdens de ALV van de NBS op 11 juni een presentatie gegeven over zijn zienswijze als herintreder op de hobby van nu.

De presentatie vind je hier

EU wetgeving bedreigt onze hobby (2)

Beste Mensen,

Op de komende ALV van de NBS d.d. 11 juni heeft het bestuur gemeend een agendapunt te moeten toevoegen aan de agenda.

Wim Halsema zal een presentatie geven over de diergezondheidswet AHR ( Animal Health Regulation ) en de (mogelijke) registratie plicht die er aan zit te komen.

Brainstormsessie over duiven

Beste speciaal & sierduiven clubbestuurders,

Het NBS-bestuur heeft naar aanleiding tijdens de laatst gehouden NBS-jaarvergadering in 2021 een bijeenkomst gehad met de heren Arend, Bas, Paul en Dirk (leden van het bestuur SIS en de Speciaalcub voor Ringslagerrassen en de Smijter).

Hieruit voortkomend is dat zij u een uitnodiging hebben gestuurd voor open brainstormsessie omtrent duiven evenement bij bondsshow in 2022.

In de bijlage een brief hierover.

Ze zien jullie reactie met veel belangstelling tegemoet !

EU wetgeving bedreigt onze hobby

Beste Mensen,

Opnieuw werkt de EU aan wetgeving die de toekomst van onze hobby bedreigt.
Een nieuwe uitvoeringswet definieert de registratieplicht en de mogelijke uitzonderingen. Helaas voor ons zullen er bijna geen uitzonderingen zijn.

In de praktijk zal vrijwel iedere fokker/houders van ‘overige in gevangenschap levende vogels’ verplicht worden om zich te registreren in een nationale databank.
Dit zal ook gelden voor particulieren die slechts enkele dieren hebben.

Gelukkig is deze nieuwe wet nog niet gepubliceerd en kan deze nog gewijzigd worden. Dit betekent dat elke Europese burger of organisatie opmerkingen of bezwaren kan maken en de opmerkingen zullen door de commissie in overweging worden genomen.

Als we willen dat dit initiatief enig succes heeft, hebben we honderden reacties uit heel Europa nodig. Daarom vraag wij u ​​te klagen over deze nieuwe wet.

We hebben maar tijd tot deze week vrijdag (20 mei) middernacht, dus het is echt dringend!

Reageer alstublieft onmiddellijk en laat de stem van uw land horen en help zo de fokkers van alle Europese landen.

Zie deze link : Animal health – places where livestock (terrestrial animals) are kept (additional rules) (europa.eu)

Middagprogramma op de ALV

Beste mensen,

Zoals aangegeven in de laatste NBS-nieuwsbrief en in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de NBS d.d. 11 juni 2022 zal Quido Valent na de lunch het middagprogramma invullen.

In tegenstelling tot wat aangegeven is in deze NBS-nieuwsbrief en in de uitnodiging gaat het niet alleen over de VSSNL. Het stamboek wordt wel aangestipt in een presentatie over zijn observaties, ideeën, ervaringen en visies rond de hobby. Wat stof tot nadenken zo gezegd.

U bent van harte welkom !

Koninklijke onderscheiding voor Ane Visser

Tijdens de dag van de “Lintjesregen” van dit jaar is aan Ane Visser de eer te beurt gevallen om een Koninklijke Onderscheiding te mogen ontvangen. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om Ane te benomen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft dit voor ons zeer begrijpelijke en terechte besluit genomen vanwege de vele verdiensten die Ane onder andere voor de sierduivenliefhebberij heeft gehad, en gelukkig nog heeft.

Ane heeft een dikke vinger in de pap bij Sierduivenvereniging Amersfoort en omstreken, heeft grote inbreng bij de jaarlijkse Keistadshow. Ook bij Gallinova heeft Ane zijn sporen verdiend. Bovendien is hij een veelgevraagd keurmeester en daarnaast ook nog een bijzonder succesvol fokker van vooral diverse meeuwenrassen. Op dit moment is er in het Pluimveemuseum een expositie over sierduiven waaraan Ane eveneens een bijdrage heeft geleverd.

Activiteiten ten behoeve van de liefhebberij dus in overvloed en dus is deze onderscheiding voor hem meer dan verdiend.

De NBS feliciteert Ane van harte met dit geweldige blijk van waardering

Commissie 100 jaar NBS

Toen we twee jaar geleden de commissie 100 jaar NBS oprichtten, leek ons jubileum nog erg ver weg en konden we naar hartenlust ideeën over dit jubileum opperen zonder daar meteen al mee aan de slag te gaan. Inmiddels is het volgend jaar al zo ver. Ondanks de afgelopen periode waarin het vanwege de covid beperkingen moeilijk was om bij elkaar te komen, hebben we toch een aantal stappen gezet.

Op de eerste plaats hebben we met elkaar de datum van de officiële viering van dit jubileum vastgesteld. Op zaterdag 2 september 2023 zullen we een Dag van de Sierduif organiseren in de Veluwehal in Barneveld.

Alle sierduivenliefhebbers zijn daar voor uitgenodigd en natuurlijk zullen we daarvoor ook onze collega-bonden uitnodigen.

Ook is na afloop van de ALV in september een groep mensen uit alle delen van Nederland onder leiding van Kees Verkolf bij elkaar geweest om de invulling van de Dag van de Sierduif met elkaar te bespreken. Sierduivenverenigingen uit de verschillende windstreken hebben daar met elkaar afgesproken om zichzelf en de hobby in hun omgeving op deze dag te zullen promoten met een stand, een presentatie, een demonstratie  of wat dan ook. Daardoor kunnen we er zeker van zijn dat de Veluwehal wordt aangekleed met de verschillende aspecten die de sierduivenliefhebberij biedt.

De bezoekers van onze ALV hebben toen gezien dat we opnamen gemaakt hebben van deze bijeenkomst. Een professionele cineast maakt een film over de NBS. Ondertussen heeft hij opnames gemaakt op een show en tijdens de keuring daarvan. Tevens heeft hij interviews met enkele mensen afgenomen en in dit jaar zal hij nog enkele bijeenkomsten en hokken van liefhebbers gaan bezoeken om niet alleen mooie beelden over onze liefhebberij te verzamelen maar ook de verhalen eromheen vast te leggen. Deze film zal op de Dag van de \sierduif klaar zijn en wordt ter beschikking van de sierduivenverenigingen gesteld.

Natuurlijk zal de bondsshow van 2023 in het teken van ons honderd jarig jubileum staan en denken we nu nog na over een aandenken voor de inzenders op deze show. Zo zijn er nog enkele plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden.

De commissie is er hard mee bezig.

Thom Laming

Toekomstbestendig showen (rapport)

In de vorige update over de commissie toekomstbestendig showen hebben we aangekondigd u op de hoogte te houden van de vorderingen.
Hierbij vindt u het definitieve rapport van deze commissie.

We hebben het voornemen als bestuur (lees: Thom Laming) om binnenkort afspraken te maken met de sierduivenverenigingen om het rapport te bespreken en te verduidelijken waarom er voor deze opzet is gekozen. 

In de komende algemene leden vergadering zal vervolgens een voorstel gedaan worden. 

Uit deze groep zal een nieuwe werkgroep gevormd worden die zich over deel 2, zoals aanbevolen door de werkgroep, zullen buigen.

Download rapport

Toekomstbestendig showen (2)

In het afgelopen jaar heeft de commissie “Toekomstbestendig showen” meerdere keren vergaderd en de leden van KLN en NBS geïnformeerd over de ideeën die de commissie in hun rapport heeft gepresenteerd. Een volgende stap is om deze plannen uit te werken tot voorstellen en deze aan de leden voor te leggen tijdens de buitengewone algemene ledenvergaderingen van beide bonden in het begin van het voorjaar van 2022.
Omdat wij de leden grondig willen informeren met concrete voorstellen en omdat dit op dit moment niet goed mogelijk is vanwege de corona-omstandigheden, is door de besturen besloten om dit moment uit te stellen tot de reguliere ledenvergaderingen in juni 2022.
Nadat tijdens de algemene ledenvergaderingen van beide bonden is ingestemd met de voorstellen, zullen de hoofdbesturen van NBS en KLN gelijk starten met de uitvoering van de plannen.

Via de gebruikelijke kanalen stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte van onze vorderingen.

Namens de bonden

Erna Sanders                                                   Dennis Meesters

Secretaris KLN                                                 Secretaris NBS