Koninklijke onderscheiding voor Ane Visser

Tijdens de dag van de “Lintjesregen” van dit jaar is aan Ane Visser de eer te beurt gevallen om een Koninklijke Onderscheiding te mogen ontvangen. Het heeft Zijne Majesteit behaagd om Ane te benomen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft dit voor ons zeer begrijpelijke en terechte besluit genomen vanwege de vele verdiensten die Ane onder andere voor de sierduivenliefhebberij heeft gehad, en gelukkig nog heeft.

Ane heeft een dikke vinger in de pap bij Sierduivenvereniging Amersfoort en omstreken, heeft grote inbreng bij de jaarlijkse Keistadshow. Ook bij Gallinova heeft Ane zijn sporen verdiend. Bovendien is hij een veelgevraagd keurmeester en daarnaast ook nog een bijzonder succesvol fokker van vooral diverse meeuwenrassen. Op dit moment is er in het Pluimveemuseum een expositie over sierduiven waaraan Ane eveneens een bijdrage heeft geleverd.

Activiteiten ten behoeve van de liefhebberij dus in overvloed en dus is deze onderscheiding voor hem meer dan verdiend.

De NBS feliciteert Ane van harte met dit geweldige blijk van waardering

Commissie 100 jaar NBS

Toen we twee jaar geleden de commissie 100 jaar NBS oprichtten, leek ons jubileum nog erg ver weg en konden we naar hartenlust ideeën over dit jubileum opperen zonder daar meteen al mee aan de slag te gaan. Inmiddels is het volgend jaar al zo ver. Ondanks de afgelopen periode waarin het vanwege de covid beperkingen moeilijk was om bij elkaar te komen, hebben we toch een aantal stappen gezet.

Op de eerste plaats hebben we met elkaar de datum van de officiële viering van dit jubileum vastgesteld. Op zaterdag 2 september 2023 zullen we een Dag van de Sierduif organiseren in de Veluwehal in Barneveld.

Alle sierduivenliefhebbers zijn daar voor uitgenodigd en natuurlijk zullen we daarvoor ook onze collega-bonden uitnodigen.

Ook is na afloop van de ALV in september een groep mensen uit alle delen van Nederland onder leiding van Kees Verkolf bij elkaar geweest om de invulling van de Dag van de Sierduif met elkaar te bespreken. Sierduivenverenigingen uit de verschillende windstreken hebben daar met elkaar afgesproken om zichzelf en de hobby in hun omgeving op deze dag te zullen promoten met een stand, een presentatie, een demonstratie  of wat dan ook. Daardoor kunnen we er zeker van zijn dat de Veluwehal wordt aangekleed met de verschillende aspecten die de sierduivenliefhebberij biedt.

De bezoekers van onze ALV hebben toen gezien dat we opnamen gemaakt hebben van deze bijeenkomst. Een professionele cineast maakt een film over de NBS. Ondertussen heeft hij opnames gemaakt op een show en tijdens de keuring daarvan. Tevens heeft hij interviews met enkele mensen afgenomen en in dit jaar zal hij nog enkele bijeenkomsten en hokken van liefhebbers gaan bezoeken om niet alleen mooie beelden over onze liefhebberij te verzamelen maar ook de verhalen eromheen vast te leggen. Deze film zal op de Dag van de \sierduif klaar zijn en wordt ter beschikking van de sierduivenverenigingen gesteld.

Natuurlijk zal de bondsshow van 2023 in het teken van ons honderd jarig jubileum staan en denken we nu nog na over een aandenken voor de inzenders op deze show. Zo zijn er nog enkele plannen die nog verder uitgewerkt moeten worden.

De commissie is er hard mee bezig.

Thom Laming