Brainstormsessie over duiven

Beste speciaal & sierduiven clubbestuurders,

Het NBS-bestuur heeft naar aanleiding tijdens de laatst gehouden NBS-jaarvergadering in 2021 een bijeenkomst gehad met de heren Arend, Bas, Paul en Dirk (leden van het bestuur SIS en de Speciaalcub voor Ringslagerrassen en de Smijter).

Hieruit voortkomend is dat zij u een uitnodiging hebben gestuurd voor open brainstormsessie omtrent duiven evenement bij bondsshow in 2022.

In de bijlage een brief hierover.

Ze zien jullie reactie met veel belangstelling tegemoet !

EU wetgeving bedreigt onze hobby

Beste Mensen,

Opnieuw werkt de EU aan wetgeving die de toekomst van onze hobby bedreigt.
Een nieuwe uitvoeringswet definieert de registratieplicht en de mogelijke uitzonderingen. Helaas voor ons zullen er bijna geen uitzonderingen zijn.

In de praktijk zal vrijwel iedere fokker/houders van ‘overige in gevangenschap levende vogels’ verplicht worden om zich te registreren in een nationale databank.
Dit zal ook gelden voor particulieren die slechts enkele dieren hebben.

Gelukkig is deze nieuwe wet nog niet gepubliceerd en kan deze nog gewijzigd worden. Dit betekent dat elke Europese burger of organisatie opmerkingen of bezwaren kan maken en de opmerkingen zullen door de commissie in overweging worden genomen.

Als we willen dat dit initiatief enig succes heeft, hebben we honderden reacties uit heel Europa nodig. Daarom vraag wij u ​​te klagen over deze nieuwe wet.

We hebben maar tijd tot deze week vrijdag (20 mei) middernacht, dus het is echt dringend!

Reageer alstublieft onmiddellijk en laat de stem van uw land horen en help zo de fokkers van alle Europese landen.

Zie deze link : Animal health – places where livestock (terrestrial animals) are kept (additional rules) (europa.eu)

Middagprogramma op de ALV

Beste mensen,

Zoals aangegeven in de laatste NBS-nieuwsbrief en in de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de NBS d.d. 11 juni 2022 zal Quido Valent na de lunch het middagprogramma invullen.

In tegenstelling tot wat aangegeven is in deze NBS-nieuwsbrief en in de uitnodiging gaat het niet alleen over de VSSNL. Het stamboek wordt wel aangestipt in een presentatie over zijn observaties, ideeën, ervaringen en visies rond de hobby. Wat stof tot nadenken zo gezegd.

U bent van harte welkom !