AC Dolk plaquette voor Jouke van de Siepkamp

Op 11 juni 2022 is de A.C. Dolk Plaquette uitgereikt aan de bekende sierduivenkeurmeester Jouke van de Siepkamp.

Deze prachtige eigenslag medaille werd aan hem uitgereikt tijdens de ALV van de NBS door Dick de Boer, de voorzitter van deze commissie. Jouke van de Siepkamp was zeer vereerd met deze prijs, die toch wel een hele bijzondere betekenis heeft.

Deze plaquette, genoemd naar de heer Dolk, een bekende sierduivenkeurmeester uit de vorige eeuw, wordt uitsluitend toegekend aan hooggewaardeerde keurmeester die bijvoorbeeld schrijven in het huidige Kleindier Magazine en of tekenen en zich breed in zetten voor de hobby. (Jouke heeft o.a. meerdere secretariaten in zijn beheer en is “duizendpoot” in tentoonstellingsland)

De plaquette wordt maar eens in de 5 jaar toegekend, afwisselend aan een konijnen-,kippen- of sierduivenkeurmeester.

Ook nog een bloemetje van de NBS

Ere wie ere toekomt

Op deze wijze maakte voorzitter Thom Laming tijdens de laatstgehouden ALV de winnaar van de NBS erespeld bekend.

“Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd.

Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collega-fokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.

Er is een gezegde dat luidt: De wijzen komen uit het oosten. Welnu degene aan wie wij dit keer de NBS-erespeld willen toekennen, komt ook uit het oosten van ons land. Vaak wordt ook gezegd dat mensen van buiten de randstad maar meer afkomstig van het platteland van huis uit bescheiden zijn en dat zij zich niet zo snel op de voorgrond zullen plaatsen.

Ook deze eigenschap is zeker van toepassing op de persoon over wie ik het hier heb. Dat hij duivenfokker is, daar bent u van uit gegaan en ook dat is natuurlijk juist. Dat doet hij al jaren lang succesvol en met passie.

Het spreekt haast vanzelf dat hij met zijn dieren vanuit zijn regio in het oosten van het land vaak inzond op Duitse shows en daar goede contacten met fokkers van zijn rassen onderhield. Voor zijn eigen vereniging is hij nog steeds een vraagbaak in duivenaangelegenheden.

Hij is keurmeester vanaf 1974 en opgeklommen tot A-keurmeester.

Voor de speciaalclub van zijn ras heeft hij zich jarenlang ingezet als secretaris.

De afgelopen clubdagen werden bij hem thuis in de tuin en in de garage gehouden. De deelnemers aan deze clubdagen roemden de ondervonden gastvrijheid.

Al de hierboven genoemde kwalificaties komen volledig overeen met het beeld wat wij van hem hebben: bescheiden, aimabel en zeer bekwaam.

Dat hij een gepassioneerd liefhebber van dansen is, was bij ons tot nog toe niet bekend, als ik u zeg dat ik de naam van zijn ras in het Engels zou kunnen noemen, dan voelt u wel aan dat dit ras iets met Het verenigd Koninkrijk te maken heeft.

Ik houd u niet langer in spanning: het gaat hier om de Engelse Kropper en dus om Harrie Kruize !”

Bondsshow NBS op Gelderlandshow

Wat heeft de Gelderlandshow voor de inzenders op de NBS Bondsshow in petto?

De Gelderlandshow organiseert haar 60e tentoonstelling en daarom ontvangt elke speciaalclub die haar clubshow bij de Gelderlandshow onderbrengt € 1,- per ingezonden dier in haar clubkas. Voorbeeld: Holle Kroppers club komt met 120 dieren op haar clubshow, dan storten wij € 120,- in hun clubkas

De Gelderlandshow wil niet alleen een mooie collectie sierduiven aan Nederland presenteren, maar ook een inkijk geven in onze mooie hobby en met name ook in andere aspecten dan alleen maar het showen er van. Daartoe hebben wij dan ook een samenkomst op 2 juli in Amersfoort met duivenclubs van binnen en buiten de NBS om een mooi en gevarieerd duivenplein op onze show aan duivenminnend Nederland te laten zien

De Gelderlandshow is dé show die met afstand het meest royale prijzen pakket voor haar inzenders ter beschikking stelt. Dit is alleen maar mogelijk door het grote aantal sponsoren

Als de Gelderlandshow vorig jaar in Nijkerk was doorgegaan dan had de Koninklijke Vereniging Ornithophilia de alom bekende “ Grote Prijzen van Nederland “ ter beschikking gesteld. Wij gaan in overleg met Ornithophilia om dat ook voor dit jaar te realiseren

Er zijn 32 sierduiven keurmeesters gecontracteerd uit Nederland en België om een optimale en vakkundige beoordeling van de duiven te garanderen

Namens de Gelderlandshow,
Met groet,
John Hartman

Waar zijn we mee bezig?

Quido Valent heeft tijdens de ALV van de NBS op 11 juni een presentatie gegeven over zijn zienswijze als herintreder op de hobby van nu.

De presentatie vind je hier

EU wetgeving bedreigt onze hobby (2)

Beste Mensen,

Op de komende ALV van de NBS d.d. 11 juni heeft het bestuur gemeend een agendapunt te moeten toevoegen aan de agenda.

Wim Halsema zal een presentatie geven over de diergezondheidswet AHR ( Animal Health Regulation ) en de (mogelijke) registratie plicht die er aan zit te komen.