NBS Bondsshow

De digitale versie van het vraagprogramma van de 61e Gelderlandshow 2023 waarbij is ondergebracht de NBS Bondshow is beschikbaar op  www.gelderlandshow.nl

U schrijft er toch ook een paar in ?

Voor digitaal inschrijven (Ctrl + klik op) :  www.gelderlandshow.nl/inschrijven

De Gelderlandshow 2023 zal worden gehouden op donderdag 14 t/m zaterdag 16 december in de Jan Massinkhal in Nijmegen.

Sluiting Inschrijving is over 9 dagen : Vrijdag 17 November 2023

Meld u aan als vrijwilliger voor de 61e Gelderlandshow ! ze kunnen u hulp goed gebruiken.

50e Keistadshow

Beste sierduivenliefhebber,

Vanaf heden is het mogelijk om (online) in te schrijven voor onze jaarlijkse Keistadshow in Amersfoort. Kijk op https://keistadshow.sierduif.nl voor het vraagprogramma en (online) inschrijfblad.

De kenmerken van dit jubileum jaar:

  • eenmalig in Sporthal Midland, Zangvogelweg 138 in Amersfoort;
  • eenmalig verhoogd ere prijzengeld i.v.m. 50 jaar Keistadshow en 75 jarig bestaan SAO;
  • eenmalig 25 euro per keurmeester beschikbaar gesteld door Ornithophilia.

En wensen wij de Gelderlandshow in december succes met hun show en het vieren van het 100-jarig bestaan van de koninklijke NBS.

Mocht u dit jaar helaas niet kunnen inzenden, dan bent u ook van harte welkom om onze show te bezoeken. Want ook in de verkoophoek kunt u uw slag slaan om een paar mooie sierduiven te kopen. Tot ziens in Amersfoort!

Met vriendelijke groet,

Peter van Kaam

Secretaris Keistadshow

50e Keistadshow: 24 & 25 november 2023

SNN 2023

Beste sportvrienden,

Dit jaar vindt de Sierduivenshow Noord Nederland (SNN) plaats in SNEEK, in plaats van in Drachten. Het adres is: Veemarkthal, Lange Veemarktstraat 11, 8601 ET Sneek.

Deze locatie delen wij met de Waterpoortshow, waar konijnen en cavia’s worden gevraagd.

SNN 2023 is van 3 November 17:00u tot 4 November 16:00u. Inschrijven kan nog t/m 17 oktober. Op https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/inschrijven-snn-2023 vindt u alle opties.

Donderdag 2 november dienen de dieren te worden ingekooid, tussen 14:00 en 21:30.

Hulp bij het op- en afbouwen is zeer welkom! Bent u hiervoor nog niet aangemeld? Neem dan contact op met de TT-secretaris Wierd de Boer (06-51230103 (graag ´s avonds na 19 uur), info@sierduivenshownoordnederland.nl).

Alle informatie over SNN 2023 is te vinden in het vraagprogramma, dat is te downloaden via: https://www.sierduivenshownoordnederland.nl/wp-content/uploads/2023/09/Vraagprogramma-SNN-Waterpoortshow-2023.pdf.

NBS Nieuwsbrief

Er is weer een NBS Nieuwsbrief uit met daarin diverse onderwerpen.

U kunt deze hier downloaden
Alle nieuwsbrieven kunt u ook vinden via het menu links onder Downloads.

Uitnodiging 100 jaar NBS

Nederlandse Bond van

Sierduivenliefhebbers-verenigingen

1923-2023

100 jaar

Nodigt u uit voor de dag van de Sierduif

op 2 september 2023 in de “Veluwehal” te Barneveld.

De NBS wordt 100 jaar en nodigt daarom alle sierduivenliefhebbers uit om samen met haar deze gebeurtenis te vieren op 2 september a.s.

Natuurlijk wilt u deze dag niet missen want er valt een heleboel te beleven.

Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een presentje in een vorm waardoor u dagelijks aan de NBS kunt denken.

U gaat ongetwijfeld met een mooie ervaring naar huis om deze dag te blijven herinneren.

Programma:

10:00 uur ontvangst in het restaurant met koffie en gebak!

10:30 – 11:30 uur Opening.

  • Presentatie nieuwe logo
  • Presentatie jubileum boek

11:30 – 11:45 uur Genetische aspecten bij ras eigenschappen.

11:45 – 12:30 uur Rondgang langs de stands, presentaties en sponsoren.

12:30 – 13:30 uur Lunch (voor opgave zie onder).

13:30 – 14:30 uur Lezing Remco de Koster (thema : positie van de NBS in Europa)

14:30 – 15:30 uur Première NBS Film!

15:30 -…. Nazit met een drankje en een hapje.

Het is wel fijn als u zich voor deze dag wilt aanmelden zodat wij weten wat we allemaal mogen voorbereiden.

U kunt dat doen via onderstaand mailadres.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet tot en met zaterdag 26 augustus.

Vergeet niet uzelf voor de lunch op te geven als u daar gebruik van wilt maken (kosten €15,00)

Als u zich opgeeft voor de lunch, dan ligt er op 2 september een lunch bon voor u klaar.

Mailadres voor aanmelding:

jubileum@sierduif.nl

Tot ziens op zaterdag 2 september in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6 in Barneveld

Het bestuur van de NBS

“Aan het eind van deze dag ontvangt u van ons een blijvende herinnering van de NBS”

Voorinschrijving jubileumboek 100 jaar NBS gestart

Op 2 september 2023 – tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van de NBS op de “Dag van de Sierduif” in Barneveld – verschijnt het Jubileumboek 100 Jaar NBS

Het boek, uitgevoerd in hardcover genaaid en in full color, verhaalt in 136 pagina’s over de NBS in 100 jaar.

Een boek “dat de gebeurtenissen binnen de NBS gedurende de afgelopen 100 jaar weliswaar niet chronologisch beschrijft, maar het geeft verhalen die de moeite waard zijn om te onthouden”…

Het boek is samengesteld door Kees Verkolf.

De voorinschrijving is gestart !

U kunt zich nu inschrijven op het jubileumboek door een mailtje te sturen naar penningmeester@sierduif.nl  met uw naam en volledig adres.

Het boek wordt dan voor u gereserveerd.

Zorg voor tijdige betaling, zodat u het boek op 2 september in Barneveld kunt meenemen, dan wel dat het direct na deze datum wordt verzonden.

Ook is het mogelijk om op een later tijdstip het jubileumboek op een tentoonstelling af te halen. Hiervoor ruim tevoren contact opnemen met de penningmeester van de NBS: Han van Doorn: penningmeester@sierduif.nl

Prijs per boek:

Nederland: € 25,- (zonder verzendkosten) of € 30,- inclusief verzendkosten.

Overig Europa: € 40,- inclusief verzendkosten.

Betaling:

Bankrekening: NL17 INGB 0000 4555 17  

t.n.v. Ned Bond Sierduivenliefh verenigingen (BIC code: INGBNL2A)

>> Niet vergeten volledig adres bij de betaling te vermelden voor toezending<<

In memoriam Gré Sanders

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Gré Sanders op 82-jarige leeftijd is overleden.

Gré was jarenlang de enige vrouw binnen ons keurmeesterscorps en heeft op vakkundige wijze vele keuringen voor de NBS verricht. Haar interesse lag onder andere binnen de tuimelaarrassen en zijn was in 1982 dan ook van de oprichters van de Temeschburger Schecken en Zuid-Oost Europese Tuimlaar Club. Als combinatie The Pigeon heeft zij onder andere vele jaren Engelse Kortvoorhoofdtuimelaars en Oud Duitse Meeuwen van goede kwaliteit gefokt en tentoongesteld. Toen zij enkele jaren geleden aangaf haar keurjas aan de wilgen te hangen, heeft zij voor haar vele verdiensten de NBS Erespeld ontvangen.

Wij wensen haar partner Herbert en alle andere nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Het NBS bestuur

De NBS is 100 jaar

Precies vandaag, zaterdag 22 juli, is het 100 jaar geleden dat de N.B.S. in Utrecht werd opgericht. Elke organisatie die 100 jaar bestaat zonder noemenswaardige conflicten, afscheidingen, fusies en wat dan ook is een organisatie die er toe doet en die respect verdient. Dat komt vooral door de saamhorigheid en verbondenheid die de leden, in ons geval de liefhebbers, met elkaar verbindt en waar men trots op mag zijn. Dat geldt zeker voor ons als sierduivenliefhebbers.

Na honderd jaar staat artikel 2 van de statuten die in 1923 zijn vastgesteld, “het in de meest uitgebreide zin des woords bevorderen der sierduiventeelt in Nederland”, nog steeds recht overeind. De tijden zijn veranderd, we kijken anders tegen de liefhebberij aan dan honderd jaar geleden, regels en opvattingen zijn veranderd, maar we willen nog steeds het allerbeste voor onze dieren. Dat zien we op onze bijeenkomsten van speciaalclubs en op tentoonstellingen. Onze dieren willen we zo optimaal mogelijk aan anderen tonen. Dat kan alleen als ze in een uitstekende gezondheid verkeren en zonder stress in de kooien zitten. In die zin kunnen wij dus met een gerust hart aan de volgende honderd jaar beginnen. Een opdracht aan de liefhebbers is wel om oog te houden voor de ontwikkelingen in maatschappij en in de regelgeving en te proberen daar zo efficiënt mogelijk op in te spelen.

Vandaag is een feestdag en hebt u een “verjaardagskaart” van de NBS in uw email aangetroffen. Hiermee zijn we onze feestperiode begonnen die het hoogtepunt zal bereiken op zaterdag 2 september op de Dag van de Sierduif in Barneveld. U kunt zich daarvoor aanmelden op het adres jubileum@sierduif.nl.

Ik wens onszelf nog vele jaren toe waarin wij volop kunnen genieten van onze sierduivenliehebberij.

Thom Laming

NBS Erespeld voor Jaap Mulder

De NBS-erespeld is op de algemene ledenvergadering toegekend aan Jaap Mulder.
Jaap komt oorspronkelijk uit het hoge noorden van ons land maar is al in de 70er jaren afgezakt naar het midden van ons land waar hij diverse bestuurlijke functies, zowel in zijn werk als in de hobby, vervulde.

Hij is dus vooral bekend als bestuurder maar ook als fokker van een zeer moeilijk ras dat hij al sinds de jaren 50 fokte.

Geboren Groninger uit Sappemeer. Jaap is bij velen bekend al voorzitter van De Driehoek.

Hij is daar vanaf 2002 maar liefst 21 jaar voorzitter van geweest, maar al vanaf 1976 is hij lid van deze vereniging. Bijna 50 jaar dus. Dit jaar is hij gestopt met de duiven en is hij afgetreden als voorzitter van de Driehoek waarvoor hij grote verdiensten heeft gehad.

Geen wonder dat hij bij zijn aftreden als voorzitter benoemd is tot erevoorzitter van deze vereniging.

Zijn ras de Nonduif, een uiterst moeilijk ras. Ook voor de Nonduivenclub heeft Jaap veel gedaan.

Toen Cees Schoonenberg te kampen kreeg met gezondheidsproblemen, heeft Jaap ook het voorzitterschap van deze vereniging op zich genomen.

Dit is Jaap ten voeten uit. Altijd bereid om te helpen en om verantwoordelijkheid te nemen bij de verenigingen waar hij lid van is. Ook individuele liefhebbers konden altijd bij hem terecht voor goede Nonduiven.

Nog steeds zit hij in het bestuur van deze vereniging.

Jaap is een zeer bescheiden mens, hij treedt niet vaak op de voorgrond maar hij heeft een duidelijke visie en is altijd een stuwende kracht op de achtergrond voor de verenigingen waar hij lid van is.

Voor het NBS-bestuur waren dit meer dan voldoende redenen om Jaap de NBS-erespeld toe te kennen. Mensen met de instelling van Jaap Mulder hebben we hard nodig in onze liefhebberij.

Bestuur NBS.

Nieuw boek van Jan Luchtmeijer

Softcover, 22 x 22 cm. 96 pagina’s 153 afbeeldingen, de meeste in kleur.

Het boek zal te koop zijn op de diverse duivenshows voor € 27,50 of is te bestellen door storten van € 32,50 op IBAN: NL56 RABO 0153 8794 59 t.n.v. J. Luchtmeijer, onder vermelding van Duivenslagpoorten in Friesland.

Graag hierbij duidelijk uw naam en adres aangeven.

Auteur: Jan Luchtmeijer  
Uitgever: Meijerij de Witte Raaf 
Uitgave: 2023

ISBN: 9789083295312     

Bondsblad en Politiek

Kleindier Magazine is het bondsblad van de KLN en NBS.
We hebben echter geen directe verantwoordelijkheid voor de advertenties en bijgesloten flyers.
Naar aanleiding van het verschijnen van het maart nummer, krijgen wij afkeurende apps, mails en telefoontjes over de bijgesloten folder.
In onze achterban worden verschillende politieke voorkeuren aangehangen maar de hobby is datgene wat ons bindt.
Politieke uitingen van welke partij in ons bondsblad dan ook kunnen polariserend werken, hetgeen onze liefhebberij niet ten goede komt.
Zowel het KLN-bestuur als het NBS-bestuur neemt dan ook sterk afstand van elke vorm van propaganda voor politieke partijen meegezonden in ons bondsblad.
Wij hebben dit met Kleindierpubllikaties gedeeld.

Namens het KLN-en NBS-bestuur
Jan Dirk Nijkamp en Thom Laming
voorzitter KLN en NBS.

Gerhard Kelderman overleden

Deze week ontvingen wij het droevige bericht dat Gerhard Kelderman is overleden. Wij herinneren ons hem als een buitengewoon kundig A-keurmeester die veelgevraagd was en zeer gewaardeerd werd om zijn kundige oordelen. Als examinator heeft hij vele beginnende keurmeesters begeleid tijdens hun eerste schreden op het pad als keurmeester.

Wij wensen de nabestaanden van Gerhard veel sterkte met dit verlies.

Het bestuur van de NBS.

Een succesvolle voorjaarsdag

De jaarlijkse voorjaarsdag van de NBS op zaterdag 11 februari, was een zeer goed bezochte dag met een afwisselend programma dat aan vele behoeften voldeed.

Enkele mededelingen

  • Het NBS-bestuur verschafte duidelijkheid over de bondsshow van dit jaar. Het overleg tussen Keistadshow en Gelderlandshow heeft niet tot een andere afspraak geleid dan we voorafgaand aan de coronacrises met elkaar hebben gemaakt. Ook dit jaar wordt de bondsshow van de NBS ondergebracht bij de Gelderlandshow in Nijmegen.
  • Op onze ALV in juni zal de bondsshow voor het seizoen 2024-2025 worden toegekend. Kandidaten om deze dan te organiseren, kunnen zich voor 1 maart melden bij de secretaris van de NBS.
  • De ALV van de NBS zal dit jaar een week eerder dan gewoonlijk plaatsvinden en wel op zaterdag 3 juni.
  • Op zaterdag 2 september zal het 100-jarig jubileum van de NBS gevierd worden met de Dag van de Sierduif. Het definitieve programma volgt nog en zal via nieuwsbrief, website, facebook en Kleindier Magazine verspreid worden. Alle liefhebbers van sierduiven worden hiervoor uitgenodigd.

Verder werden er enkele bijzonder interessante presentaties gegeven. John Hartman beet namens de Keurmeestersvereniigng en Examencommissie het spits af met een pleidooi voor een korter en meer op de hedendaagse praktijk gerichte opleiding tot keurmeester, Het was verheugend te horen dat er zich al een vijftiental belangstellenden gemeld hebben.

Meteen hierna kwam de workshop Het vaccineren en verantwoord doden van dieren door Sible Westendorp, en Harrie Arts namens KleindierNed. De deelnemers ontvangen de presentaties digitaal en later een bijbehorend certificaat van deelneming.

Na de lunch wam Arie Bood aan het woord met een indrukwekkende presentatie over het Ethisch verantwoord fokken van sierduiven. Met voorbeelden uit alle rasgroepen nodigde hij ons uit om onszelf bewust te worden van de wijze waarop  we de standaardidealen nastreven en de gevolgen daarvan voor onze dieren. Een presentatie met elementen om over na te denken.

Concluderend kunnen we zeggen dat de voorjaarsdag van 2023 een succes is geweest en voldeed aan de behoeften van onze liefhebbers.

Hier een aantal foto’s gemaakt door Sytze de Bruine.

Dierenparade Noordshow

Van 19 tot en met 21 januari werd de Dierenparade Noordshow gehouden. De organisatie was erg ingenomen met de nieuwe locatie de Evenementenhal in Hardenberg. De show was mooi ruim opgezet en er was een geweldige opkomst van het publiek.

Hieronder de winnaars.

Winnaar van de show en tevens beste jonge doffer

Hollandse Kropper,
geelzilver geband

Ingezonden door: Dik van Putten

foto : Sytze de Bruine

Fraaiste doffer van jeugdinzender

Oud Duitse Meeuw,
blauwschild zwartgeband

Ingezonden door: Simon van Loo

foto : Sytze de Bruine

Winnaars NBS regionaal kampioenschap Zuid

Op 13 en 14 januari 2023 werd de SZN show gehouden in Waalwijk. Dit is het NBS Regionaal kampioenschap van Zuid-Nederland, een open kampioenschap, wat betekent dat iedere inzender ongeacht de woonplaats hiervoor in aanmerking komt. Hier de winnaars van de bronzen NBS medailles en van de jeugd.

Winnaar NBS medaille beste doffer
en tevens winnaar van de show

Oudhollandse Kapucijn, rood

Ingezonden door Rob Joosten

Foto: Sytze de Bruine

Fraaiste sierduif van de jeugd

Kingduif, zwarte duivin

Ingezonden door de Combinatie Sem en Yfke Goossens

Foto: Sytze de Bruine

Winnaars Gelderlandshow 2022

Gelderlandshow 2022, Nationale Kleindieren Tentoonstelling waarin ondergebracht de NBS Bondsshow

De kampioenen voor Grote Prijs van Nederland.


Gaditano Kropper
Andalusich blauw, Doffer Oud
Inzender: Theo van Iterson

Foto: Sytze de Bruine


Pauwstaart
Blauwkras, Duivin Oud
Inzender: John Hartman

Foto: Sytze de Bruine


Exibition Homer
Blauw zwartgeband, Doffer Jong
Inzender: J.D. van Doorn

Foto: Sytze de Bruine


Stettiner Tuimelaar
Blauwschimmel witbuik
Duivin Jong
Inzender: Thom Laming

Foto: Sytze de Bruine