In memoriam Gré Sanders

Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Gré Sanders op 82-jarige leeftijd is overleden.

Gré was jarenlang de enige vrouw binnen ons keurmeesterscorps en heeft op vakkundige wijze vele keuringen voor de NBS verricht. Haar interesse lag onder andere binnen de tuimelaarrassen en zijn was in 1982 dan ook van de oprichters van de Temeschburger Schecken en Zuid-Oost Europese Tuimlaar Club. Als combinatie The Pigeon heeft zij onder andere vele jaren Engelse Kortvoorhoofdtuimelaars en Oud Duitse Meeuwen van goede kwaliteit gefokt en tentoongesteld. Toen zij enkele jaren geleden aangaf haar keurjas aan de wilgen te hangen, heeft zij voor haar vele verdiensten de NBS Erespeld ontvangen.

Wij wensen haar partner Herbert en alle andere nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Het NBS bestuur

De NBS is 100 jaar

Precies vandaag, zaterdag 22 juli, is het 100 jaar geleden dat de N.B.S. in Utrecht werd opgericht. Elke organisatie die 100 jaar bestaat zonder noemenswaardige conflicten, afscheidingen, fusies en wat dan ook is een organisatie die er toe doet en die respect verdient. Dat komt vooral door de saamhorigheid en verbondenheid die de leden, in ons geval de liefhebbers, met elkaar verbindt en waar men trots op mag zijn. Dat geldt zeker voor ons als sierduivenliefhebbers.

Na honderd jaar staat artikel 2 van de statuten die in 1923 zijn vastgesteld, “het in de meest uitgebreide zin des woords bevorderen der sierduiventeelt in Nederland”, nog steeds recht overeind. De tijden zijn veranderd, we kijken anders tegen de liefhebberij aan dan honderd jaar geleden, regels en opvattingen zijn veranderd, maar we willen nog steeds het allerbeste voor onze dieren. Dat zien we op onze bijeenkomsten van speciaalclubs en op tentoonstellingen. Onze dieren willen we zo optimaal mogelijk aan anderen tonen. Dat kan alleen als ze in een uitstekende gezondheid verkeren en zonder stress in de kooien zitten. In die zin kunnen wij dus met een gerust hart aan de volgende honderd jaar beginnen. Een opdracht aan de liefhebbers is wel om oog te houden voor de ontwikkelingen in maatschappij en in de regelgeving en te proberen daar zo efficiënt mogelijk op in te spelen.

Vandaag is een feestdag en hebt u een “verjaardagskaart” van de NBS in uw email aangetroffen. Hiermee zijn we onze feestperiode begonnen die het hoogtepunt zal bereiken op zaterdag 2 september op de Dag van de Sierduif in Barneveld. U kunt zich daarvoor aanmelden op het adres jubileum@sierduif.nl.

Ik wens onszelf nog vele jaren toe waarin wij volop kunnen genieten van onze sierduivenliehebberij.

Thom Laming