• 18 februari 2019
  • 20:00
  • Kantiner De Zielhorst

Ras van de maand; De  Haagse Tilkropper wordt besproken door de heer Sijmen van Mourik.