Het bestuur van de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen NBS heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 102de Algemene Vergadering welke gehouden zal worden op zaterdag 13 juni 2015 in restaurant Buitenlust, Hoofdstraat 89 te 3781 AC te Voorthuizen, tel. 0342-471363

Aanvang van de vergadering 10.30 uur

Gelegenheid tot het tekenen van de presentielijst vanaf 9.45 uur

Agenda algemene ledenvergadering

Toelichting agenda algemene ledenvergadering

01_03 Bijlage Kroppers

01_04 Bijlage Kip Vorm Wrat

01_05 Bijlage Stuctur Meeuw Trommel

01_06 Bijlage Kleur

01_07 Bijlage Tuimelaar Hoogvlieger

Met vriendelijke groeten,
Roel Bijkerk
Secretaris NBS