Voorjaarsdag

Op 16 februari jl. hebben wij wederom een geslaagd Voorjaarsoverleg gehad in Barneveld. Het ochtendprogramma bestond uit het meningsvormende overleg van de NBS met haar leden over de lopende zaken en de voorstellen voor de komende algemene ledenvergadering. Het middagprogramma werd verzorgd door de sierduivenkeurmeestersvereniging. In dit deel werden door een viertal keurmeesters enkele rassen besproken en was er aandacht voor vakuitdrukkingen en veel voorkomende fouten. De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Op onze website kunt u een uitgebreid verslag met foto’s terugvinden.

Website

Websites van verenigingen en speciaalclubs wijzigen regelmatig, of worden compleet opnieuw gemaakt. Tevens blijkt ook regelmatig dat links van verenigingen niet meer werken. De mogelijkheid bestaat om de websites van verenigingen/speciaalclubs gratis onder te brengen bij de NBS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Hoornstra (pr@sierduif.nl).

Provinciale NBS-kampioenschappen

Onderstaand de toewijzing van de provinciale NBS-kampioenschappen voor het tentoonstellingsseizoen 2019/2020:

Groningen:         W.P.K.C.

Friesland:            Sierduivenshow Noord-Nederland

Drenthe:             Noordshow

Overijssel:          Oneto

Gelderland:        Gelderlandshow

Utrecht:              Keistadshow

N-Holland:          KDS Winkel e.o.

Z-Holland:           E.Z.H.S.V.

Zeeland:              Deltashow

N-Brabant:         Sierduivenshow Zuid-Nederland

Limburg:             Peelhorstshow

Als op een van bovenstaande tentoonstellingen de NBS Bondsshow wordt ondergebracht, zal de toewijzing van het provinciale kampioenschap op deze show komen te vervallen en naar een andere organisatie gaan.

D.M. Meesters

Secretaris NBS