Bondsberichten NBS augustus 2018

NBS-medailles

De NBS krijgt regelmatig aanvragen over het beschikbaar stellen van NBS-medailles bij een jubileum van verenigingen/speciaalclubs. Door het bestuur wordt op aanvraag bij een 25, 40, 50, 60, 75, 90, 100, 125 enz. jarig jubileum van een aangesloten vereniging, speciaalclub e.d. een verzilverde NBS-medaille beschikbaar gesteld. Ander jarige jubilea komen hiervoor niet in aanmerking. Aanvragen van dergelijke medailles kunnen gericht worden aan de NBS secretaris.

Inzenden Europashow

De Europashow 2018 zal van 9 t/m 11 november 2018 worden gehouden in Herning, Denemarken. Inschrijven is nog mogelijk tot 24 augustus a.s. Inschrijvingen dienen te worden gezonden aan Thom Laming, Nieuwstraat 138, 5126 CH Gilze. Mail: voorzitter@sierduif.nl, telefoon: 06 – 18 80 90 68. Meer informatie over de Europashow is te vinden op de NBS website: www.sierduif.nl.

Recente contactgegevens

Onder andere bij het verzenden van nieuwsbrieven worden wij geconfronteerd met emailadressen van fokkers en/of verenigingen die niet meer actueel zijn. Wij willen de verenigingssecretarissen vragen om de emailadressen van de bij hun vereniging aangesloten fokkers met enige regelmaat te controleren en wanneer nodig wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie.

Theorie-examens keurmeesters

Er zal dit jaar geen tweede ronde theorie-examens worden georganiseerd voor sierduivenkeurmeesters. De mogelijke kandidaten hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.