Kampioenen Europashow

Op de afgelopen Europashow in Herning zijn een aantal mooie resultaten behaald door fokkers uit Nederland. Drie fokkers hebben de titel Europees kampioen weten te behalen:

  • Ruurd Bosma met een Figurita Meeuw
  • Jan van der Sloot met een Gelderse Slenk
  • Aad Stout met een Stettiner Tuimelaar.

Ook in de jeugdklasse was er succes, hier werd ook een Europees Kampioenschap behaald door:

  • Leon Kocken met een Thüringer Witstaart

Allen van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mooie resultaten!

 Indienen voorstellen voor ALV

Zoals u eerder heeft kunnen lezen is de procedure rond indiening van de verenigingsvoorstellen vanaf komend jaar aangepast. Alle voorstellen dienen uiterlijk op 15 januari 2019 binnen te zijn bij de secretaris van de NBS. In onze nieuwsbrief, op de website en Facebook worden deze voorstellen vervolgens gepubliceerd. Op de voorjaarsdag op 16 februari 2019 kunnen de voorstellen toegelicht, beargumenteerd en bediscussieerd worden, dit is alleen een meningsvormende bijeenkomst. Binnen uw vereniging heeft u vervolgens tot aan de Algemene ledenvergadering in juni 2019 de tijd om uw stem te bepalen.

Algemene ledenvergadering 2019

Op dit moment is de NBS ALV vastgesteld op 8 juni 2019 te Voorthuizen. Dit is de zaterdag in het Pinksterweekend. Aangezien dit voor veel mensen een onhandige dag is, zijn wij op zoek naar een alternatief. Wij houden u hiervan op de hoogte via de bondsberichten en onze website!

Nieuwsbrief

In december verschijnt er weer een nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief. Alle leden zullen die op het bij ons bekende emailadres ontvangen. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit via de secretaris van uw vereniging waar u uw fokkersnummer hebt door te geven bij de ledenadministratie. Zo kunnen wij garanderen dat u altijd de laatste bericht zult ontvangen.

Namens het hele NBS bestuur wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig 2019 !

Dennis Meesters

Secretaris NBS