NBS Voorjaarsdag 2020

Zoals aangegeven in de bondsberichten van november zal de Voorjaarsdag op 15 februari 2020 gehouden worden. Hier kunnen alle ingediende verenigingsvoorstellen en bestuursvoorstellen besproken worden. Hiervoor dienen deze wel uiterlijk 15 januari schriftelijk bij de secretaris van het NBS-bestuur aangeleverd te zijn.

Tevens zal er tijdens de Voorjaarsdag ook een buitengewone algemene ledenvergadering worden gehouden, waarop zal worden gestemd over de toewijzing van de NBS Bondsshow voor zowel het tentoonstellingsseizoen 2020/2021 als 2021/2022. Ook de aanvragen hiervoor dienen uiterlijk 15 januari bij de secretaris te zijn. De stemming hiervoor zal plaatsvinden volgens de nieuwe stemprocedure zoals in aangenomen tijdens onze algemene ledenvergadering in 2019. De procedure in het kort:

De afgevaardigde van een vereniging stemt op de algemene ledenvergadering namens de vereniging op basis van het aantal fokkersnummers dat bij zijn of haar vereniging is geregistreerd. Daarbij geeft hij zowel de voor-als de tegenstemmen alsmede het aantal onthoudingen voor een voorstel.

Meer gedetailleerde informatie over de stemprocedure vindt u in het NBS Jaarboek 2019, op de website en in de eerstvolgende NBS Nieuwsbrief.

Speciaalclubs

Op 15 oktober jl. heeft het NBS bestuur een bijeenkomst georganiseerd met alle speciaalclubs. Verschillende onderwerpen zijn hier besproken. Onder andere het dierenwelzijn, dat steeds meer onder de aandacht wordt gebracht via allerhande media. Daarnaast is er ook gesproken over de problematiek omtrent diverse websites van de speciaalclubs. U kunt hier op korte termijn meer informatie over verwachten vanuit de NBS. Tenslotte is er ook afgesproken dat deze bijeenkomst met de speciaalclubs jaarlijks zal terugkeren.

Nieuwsbrief

In december verschijnt er weer een nieuwe uitgave van onze periodieke NBS Nieuwsbrief. Alle liefhebbers met een geregistreerd fokkersnummer waarvan bij ons het emailadres bekend is zullen deze brief per mail ontvangen. Wanneer uw emailadres wijzigt, dient u dit via de secretaris van uw vereniging waar u uw fokkersnummer hebt door te geven bij de ledenadministratie. Zo kunnen wij garanderen dat u altijd de laatste bericht zult ontvangen.

Dank

Op 11 oktober zijn wij de trotse ouders geworden van onze prachtige dochter Julia. Bij deze willen wij dan ook iedereen hartelijk danken voor de vele felicitaties, kaarten, berichten en gelukwensen die wij hebben mogen ontvangen van de liefhebbers in onze prachtige hobby!

Namens het gehele NBS bestuur wens ik u allen prettige Kerstdagen en een gelukkig 2020 !

Dennis Meesters
Secretaris NBS