Beëindiging keurmeesterschap

C-keurmeester sierduiven de heer B. Kleine heeft aangegeven te stoppen met keuren. Wij willen hem danken voor zijn inzet tijdens de ruim 30 jaar dat hij keuringen in binnen- en buitenland heeft uitgevoerd.

Uitslagen keurmeesterexamens

Tijdens de Gelderlandshow zijn door een 7-tal keurmeesters de praktijkexamens voor uitbreiding van hun keurbevoegdheid afgelegd. Onderstaand de resultaten.

  • Ed Meijer: Damascener, Duitse Schoonheidspostduif, Rijnlandse Ringslager, Engelse Ekstertuimelaar, Groninger Slenk, Oud-Hollandse Meeuw en Figurita. Hiermee is tevens de bevoegdheid voor de gehele groep Tuimelaars en Hoogvliegers behaald.
  • Harry Nijman: Hollandse Kropper en Voorburgse Schildkropper.
  • Rein Slikker: Gaditano Kropper. Hiermee is tevens de bevoegdheid voor de gehele groep Kropperrassen behaald.
  • Aad Stout: Oud-Hollandse Meeuw, Italiaanse Meeuw, Oud-Duitse Meeuw, Felegyhazer Tuimelaar en Weense Midsnavelige Tuimelaar.
  • Johan Verdeuzeldonk: Neurenberger Zwaluw. Tevens bevordering tot A-keurmeester.
  • Han Voerman: IJsduif, Neurenberger Zwaluw, Thüringer Zwaluw. Tevens bevordering tot A-keurmeester.
  • Kees Wijsman: Marchenero Kropper, Gaditano Kropper en Laudino Sevillano.

Wij willen iedereen feliciteren met de behaalde resultaten!

Provinciale kampioenschappen NBS

Op het moment van schrijven zijn pas drie aanvragen voor de provinciale NBS-kampioenschappen ontvangen. We vragen iedere vereniging vóór 1 maart hun aanvraag naar het secretariaat van de NBS te verzenden.

AVG en catalogussen

Regelmatig worden er catalogussen ontvangen voor uitbetaling van de bondsprijzen zonder dat er een complete lijst met inzenders is toegevoegd. Ook ontbreken vaak namen in de inzenderslijst vanwege de AVG wetgeving. Zonder deze gegevens kan niet worden gecontroleerd of de bondsprijzen volgens de juiste regels zijn toegekend. Dit betekent veel onnodige communicatie achteraf tussen de penningmeester van de NBS en de tentoonstellingsorganisatie. Graag uw aandacht zodat alle informatie compleet wordt aangeleverd om vertraging bij de uitbetaling tegen te gaan.

Winnaars bondsshow

Met ruim 2400 ingeschreven sierduiven mag de bondsshow een succes worden genoemd. De algemeen kampioen was een Thüringer Kropper van Joris Deneire. Dit was tevens de fraaiste oude doffer. De fraaiste oude duivin was een Marchenero Kropper van J. Verlaat. De fraaiste jonge doffer was een Duitse Snavelgekapte Trommelduif van Combinatie Arbeider. Een Carrier van H. Voerman was de beste jonge duivin van de show. De jeugdkampioenen waren een Arabische Trommelduif doffer van Mats van Weyck en de Amsterdamse Baardtuimelaar duivin van Quentin Voncken.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

Opgave Nationaal Kampioenschap

De formulieren voor deelname aan het Nationaal Kampioenschap voor Rasgroep van het jaar en voor het Ras van het jaar staan op onze website. Wanneer u deelneemt de formulieren graag zo spoedig mogelijk invullen en vóór 1 maart van dit jaar zenden aan: de heer R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten of per mail naar roel.bijkerk@hetnet.nl

D.M. Meesters
Secretaris NBS