Uitslagen keurmeester examens

Op de Gelderlandshow zijn de jaarlijkse examens afgenomen voor uitbreiding van de keurbevoegdheid van onze sierduivenkeurmeesters. Onderstaand de resultaten van de behaalde rassen:

  1. Nijman: Holle Kropper, Mokee, Gelderse Slenk, Groninger Slenk;
  2. C.N.M. Wijsman: Holle Kropper;
  3. A.P. Stout: Oosterse Meeuw, Nederlandse Hoogvlieger, Nederlandse Helmduif, Oud Hollandse Tuimelaar, Groninger Slenk, Gelderse Slenk, Berlijnse Kortsnavelige Tuimelaar.

De heer Stout mag hierdoor de volledige subgroep kortsnavelige tuimelaars aan zijn bevoegdheid toevoegen. Heren, gefeliciteerd!

Provinciale kampioenschappen NBS

Tentoonstellingsorganisaties die in het showseizoen 2020/2021 het provinciale NBS Kampioenschap in hun provincie wensen te organiseren dienen hun aanvraag hiervoor vóór 1 maart 2020 naar de secretaris van de NBS te verzenden: dhr. D.M. Meesters, Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht of per mail naar secretaris@sierduif.nl

Herinnering voor opgave van nationale kampioenschappen en raskampioenschappen

De formulieren voor deelname aan het Nationaal Kampioenschap “Rasgroep van het jaar” en voor het “Ras van het jaar” (Oud-Hollandse Kapucijn) staan op onze website (onder Downloads). Wanneer u deelneemt vragen wij u de formulieren graag zo spoedig mogelijk invullen en vóór 1 maart van dit jaar zenden aan: de heer R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten of per mail naar roel.bijkerk@hetnet.nl

Winnaars NBS Bondsshow

De NBS Bondsshow werd georganiseerd door de Gelderlandshow en op 13, 14 en 15 december gehouden in Wijchen.

De beste sierduif van de show was een Arabische Trommelduif van Roy Arbeider. De fraaiste oude doffer van een Oud Hollandse Kapucijn ingezonden door Rob Joosten. De beste oude duivin was een Voorburgse Schildkropper van H. Veenstra. De fraaiste jonge doffer was een Genuine Homer van Paul van Deelen en de fraaiste duivin jong de Arabische Trommelduif van Roy Arbeider.

De fraaiste doffer en duivin van een jeugdlid waren beide een Arabische Trommelduif van Laura Albert en Lennart Albert respectievelijk. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Versturen vraagprogramma’s en catalogussen

Ten behoeve van de NBS-ereprijzen worden er nog regelmatig catalogussen en/of vraagprogramma’s naar het NBS-secretariaat verzonden. Dit is niet juist. Om onnodige vertragingen in de uitbetaling van de prijzen te voorkomen dienen deze documenten, samen met de prijsoverzichten per post te worden verzonden naar de penningmeester van de NBS, de heer J.D. van Doorn, Postbus 253, 4330 AG Middelburg.

Tentoonstellingen waar NBS Erecertificaten kunnen worden gewonnen dienen de volledig ingevulde NBS Erecertificaten te verzenden naar de heer R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten.

Namens het NBS bestuur,

Dennis Meesters
secretaris