Nationaal Kampioenschap

Wij wijzen u erop dat u de gegevens welke benodigd zijn voor het nationaal kampioenschap nog kunt insturen tot 1 april a.s.Inmiddels heeft de bondsshow plaatsgevonden en  kunt u de opgave zo snel mogelijk aanleveren zodat uw deelname verzekerd is.

U kunt de reglementen er nog eens op nalezen op de website en de gegevens kunt u aanleveren bij Dhr Roel Bijkerk, Rosa Caninalaan 9   9674EC te Winschoten . Per mail is wellicht nog eenvoudiger en het mailadres is roel.bijkerk@hetnet.nl.

In het nieuws!

De NBS heft het idee opgevat om van alle winnaars van de provinciale kampioenschappen  t.w. beste man oud en jong, Beste vrouw oud en jong al tijdens de show online te zetten. De foto’s daarvoor kunt u aanleveren bij de secretaris . secretaris@sierduif.nl  Wij vragen dus aan de tt organisaties om deze foto’s zsm digitaal aan te leveren . Wij zullen dan zorgdragen voor plaatsing op de website en de facebookpagina.

Het is voor liefhebbers leuk en eervol om hun dieren in de spotlights te zien en het geeft een indruk van de kwaliteit van de Nederlandse sierduiven.

Programma Voorjaarsdag 17 februari in Buitenlust, Voorthuizen

Op zaterdag 17 februari organiseert de NBS samen met de Keurmeestersvereniging van de NBS weer haar voorjaarsdag. De voorjaarsdag is er met name om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die de liefhebberij bezighouden en die belangrijk voor onze organisatie zijn. Hier kan over tal van onderwerpen met elkaar van gedachten gewisseld worden zonder dat er meteen een besluit over genomen hoeft te worden. Sommige zaken kunnen eventueel op de ALV in de vorm van een voorstel terugkomen. Aanwezigheid wordt dus niet alleen zeer op prijs gesteld maar kan ook van groot belang voor u of uw vereniging zijn.

Ieder kan zich voor deze dag aanmelden. Men hoeft geen vertegenwoordiger van een vereniging te zijn.

Plaats: Restaurant Buitenlust, hoofdstraat 89, Voorthuizen

Aanvang: 09.30u.

Programma:

Agendapunten NBS:

  • Nabeschouwing Bondsshow
  • Commissies Statuten en Dag van de Sierduif (Thom Laming)
  • Consequenties besluit Houders van dieren en Dierenwelzijn voor shows (Aad Rijs)
  • Jonge duivenziekte, adeno en coli (Wim Halsema)
  • Activiteiten CGN (Centrum Genetische Bronnen) m.b.t. zeldzame rassen (Anouk Schurink)
  • Onderwerpen door u aan te dragen; wat u op uw hart heeft

Rasbesprekingen KV:

  • Groninger Slenke door W. Halsema
  • Engelse Modena door G. Simonis
  • Oud-Oosterse Meeuw door M. van Uden
  • Vedervoetige Eksterkropper door J. v.d. Siepkamp

De programmaonderdelen zullen per onderdeel niet langer dan 20 tot max. 30 minuten duren en zullen afwisselend plaats vinden waardoor de gehele dag een afwisselend geheel wordt en dus zeker de moeite waard om te bezoeken.

U wordt ’s morgens tussen 09.00u en 09.30u ontvangen met een kop koffie. Rond 11.00u is er weer een koffiepauze. De koffie wordt u door de NBS aangeboden. Bij uw lunchbon ontvangt u gratis twee koffiebonnen. De dag wordt tussen 15.00u en 15.30u afgesloten met een hapje en een drankje dat u door de Keurmeestersvereniging wordt aangeboden. De enige kosten voor u bestaan uit de lunch à €15,00 die zo rond 12.30u klaar zal staan.

Onze vorige voorjaarsdag was een doorslaand succes voor wat betreft de deelname. Helaas waren er veel mensen die zich niet aangemeld hadden en waarvoor de aangevraagde ruimte eigenlijk te klein was en waardoor er ook veel geïmproviseerd moest worden bij de lunch. Enkele mensen meer is nooit een probleem maar de helft zoals vorig jaar zorgt wel voor een flinke uitdaging! Uiteraard is iedereen van harte welkom maar het is wel heel fijn als u zich tevoren wilt opgeven. Graag aanmelden dus.

Aanmelden:

Vóór 10 februari a.s. via:

penningmeester@sierduif.nl

of telefonisch bij Penningmeester Han van Doorn: Tel: 0118 636309

DAG VAN DE SIERDUIF

Het NBS bestuur wil dit jaar op 23 juni de “DAG VAN DE SIERDUIF” organiseren op een nog nader te bepalen locatie. Het belooft een mooie dag te worden met alles op het gebied van sierduiven.

Er zijn diverse mensen benaderd om een bijdrage te leveren aan deze dag, maar ook uw ideeën kunnen nog worden besproken en toegevoegd.

Noteer deze datum dus alvast in uw agenda.

Han Voerman

Secretaris.