Algemene ledenvergadering 2019

Zoals u in de vorige bondsberichten hebt kunnen lezen hebben we onze Algemene ledenvergadering (ALV) moeten verplaatsen aangezien deze in het weekend van Pinksteren gepland was. Aangezien in de week erna al de KLN vergadering zal worden gehouden, is de NBS-ALV nu gepland op 22 juni 2019.

Voorjaarsdag 2019

Zoals u weet is onze jaarlijkse NBS Voorjaarsdag volgend jaar op 16 februari 2019. Tijdens deze bijeenkomst zullen we terugblikken op de afgelopen bondsshow en evalueren hoe deze is verlopen. Ook de voorstellen die worden ingediend voor de ALV zullen hier worden besproken en worden voorzien van een toelichting. Daarnaast zal er een rapportage zijn namens de commissie die de statuten van de NBS onder de loep heeft genomen. Tenslotte zal ook de samenwerking tussen de NBS, KLN en NBvV aan bod komen, en de manieren waarop de bonden elkaar kunnen versterken.

Het middagprogramma van deze bijeenkomst zal zoals in eerdere jaren wederom worden ingevuld door de sierduivenkeurmeestersvereniging. Over de invulling hiervan zult u op een later tijdstip worden geïnformeerd.

Europashow

Wegens een foute telling bij de organisatie van de Europashow zijn er achteraf nog twee prijswinnaars te melden die in de vorige bondsberichten nog niet bij de NBS bekend waren.

Willem Datema is met een aangewezen viertal Damasceners Europameister geworden.  Daarnaast heeft een blauwschimmel Gaditano Kropper van jeugdlid Tom Iterson 97 punten behaald, waarmee hij Europachampion is geworden. Beiden alsnog van harte gefeliciteerd!

Speciaalclubs

Als sinds enige jaren probeert de NBS de sierduivenspeciaalclubs meer te betrekken bij de ontwikkelingen en de koers van de NBS. Tot op heden heeft dit nog niet datgene opgeleverd wat wij voor ogen hadden. Vandaar dat de NBS momenteel bezig is met het opzetten van een enquête. Alle speciaalclubs zullen deze binnen afzienbare tijd ontvangen. De nadrukkelijke vraag aan alle besturen is om deze enquête met uw leden te bespreken en de positieve en/of negatieve uitkomsten hiervan terug te koppelen naar het NBS secretariaat.

Communicatie

De NBS vindt communicatie een van de belangrijkste aspecten binnen onze hobby. Vandaar dat wij u altijd zo goed mogelijk proberen te informeren over alle lopende zaken binnen de NBS. Om het belang hiervan de onderstrepen hebben wij Robert Hoornstra bereid gevonden om aan te schuiven bij onze bestuursvergaderingen en zich te richten op onder andere de periodieke nieuwsbrief, onze website en onze Facebook-pagina.

Dank

Het NBS bestuur wil voormalig KLN-secretaris Ronald Tiemes van harte bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Daarnaast wensen wij zijn opvolgster Erna Sanders succes in deze functie.

Bestuur NBS,

Dennis Meesters – secretaris