Bondsberichten NBS Juli 2017

Wijziging secretariaat

Per 9 juni jl. is het secretariaat overgenomen door dhr. Dennis Meesters

Onderstaand de adres- en contactgegevens:

D.M. Meesters
Aalmoezenier Verheggenstraat 16
6221 TG Maastricht
T 06 – 30 41 41 70 (bij voorkeur na 18.00 uur)
E secretaris@sierduif.nl

Voorstellen ALV van 9 juni 2018

Bestuursvoorstellen:

  1. Aanpassing examenreglement aangenomen
  2. NBS-ringen zonder fokkersnummer aangenomen
  3. Wijziging tentoonstellingsreglement aangenomen*
  4. Wijziging tentoonstellingsreglement aangenomen*
  5. Wijziging tentoonstellingsreglement aangenomen*

*: treedt in werking na aanname van voorstel door ALV van KLN.

Verenigingsvoorstellen:

  1. Roulatie bondsshow afgewezen
  2. Onderzoek naar dierenmanifestatie afgewezen
  3. Ontkoppeling fokkerskaart en abo KM afgewezen

Keurmeesters

C-keurmeester sierduiven Dick Hamer is per direct gestopt als keurmeester. Reeds aangegane contacten voor het tentoonstellingsseizoen 2018 – 2019 kunnen gerespecteerd worden.

Toewijzing bondsshow

Op de Algemene Ledenvergadering op 9 juni jl. is de NBS Bondsshow voor het komende tentoonstellingsseizoen toegewezen aan de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Avicultura”. De show zal worden gehouden in Boskoop. Meer informatie volgt uiteraard op een later tijdstip.