Enquête speciaalclubs

Van een aantal speciaalclubs hebben wij inmiddels de antwoorden mogen ontvangen van de enquête die eerder dit jaar naar alle secretarissen is verzonden. De eerste resultaten zijn besproken op onze Voorjaarsdag. Wij hopen dat we nog een reactie zullen ontvangen van de speciaalclubs die tot op heden nog geen mogelijkheid hebben gezien om dit terug te zenden naar het NBS bestuur.

Algemene ledenvergadering

Onze reguliere locatie voor de Algemene ledenvergadering op 22 juni is dit jaar helaas niet beschikbaar. Vandaar dat wij dit jaar uitwijken naar de Veluwehal in Barneveld. Meer informatie zult u later terugvinden op deze site en in de beschrijvingsbrief in ons jaarboek.

Keurmeesterexamens

De theoretische keurmeestersexamens zullen worden gehouden op zaterdag 11 mei 2019 in Aeres, Barnseweg 3 te Barneveld. Aanmelding dient te geschieden via de formulieren die te vinden zijn op onze website. Ingevulde formulieren dienen te worden verzonden naar de heer Aad Rijs, ambtelijk secretaris van de examencommissie.

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters, secretaris