Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 22 juni 2019 is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering in De Veluwehal, Nieuwe Markt 6 te Barneveld. Alle verenigingssecretarissen hebben de vergaderagenda al via het NBS Jaarboek mogen ontvangen. Ook in onze NBS Nieuwsbrief zijn alle zaken opgenomen. Deze is ook terug te vinden op onze website.

Tijdens het middagprogramma van deze dag zal Sijmen van Mourik namens de Vrienden van de Vliegduivensport (VDS) een presentatie verzorgen over de beleving van de hobby door de leden van deze organisatie.

Werkgroep herziening tentoonstellingsreglementen

Al vele jaren wordt ons huidige tentoonstellingsreglement gebruikt en bijna jaarlijks komen hier aanpassingen in doorgevoerd of toevoegingen aan bijgevoegd. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat bepaalde zaken verouderd zijn of niet meer van toepassing, dan wel onduidelijk voor de gebruikers. Samen met Kleindierliefhebbers Nederland en het Facilitair Bureau is er een werkgroep opgericht om het hele reglement te controleren en te zorgen voor een herziening van dit reglement in 2021. Namens de NBS neemt ons bestuurslid en penningmeester Han van Doorn zitting in deze werkgroep.

Dierenwelzijn & Wetgeving

Samen met Kleindierliefhebbers Nederland en de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is er een commissie opgericht die zich richt op het dierenwelzijn en bijbehorende wetgeving. Namens de NBS neemt ons bestuurslid Wim Halsema zitting in deze commissie. Alle informatie omtrent deze onderwerpen zal worden besproken en via onze berichtgeving met de fokkers worden gedeeld.

Erkenningen NBS Standaardcommissie

Onderstaand een overzicht van de nieuwe erkenningen welke vanaf het komende tentoonstellingsseizoen zullen ingaan:

  • Exhibition Homer: wit en blauwzilverschimmel
  • Duitse Snavelgekapte Trommelduif: roodzilverschimmel
  • Valenciana: andalusisch blauw
  • Oosterse Roller: indigo gezoomd witpen. Tevens zal de kleurslag indigo worden hernoemd naar indigo gezoomd. De mate van zoming is van geen betekenis voor het predikaat.

Daarnaast zal de naam Felegyhazer Tuimelaar worden aangepast naat Kiskunfelegyhazer Tuimelaar. Dit is de internationaal gangbare naam onder welke dit ras ook in het Standaard Bepalende Land staat geregistreerd.

D.M. Meesters

Secretaris NBS