Bondsshow

De NBS bondsshow voor het seizoen 2018-2019 is definitief ondergebracht bij de Gelderlandshow te Wijchen. De show wordt gehouden van 14 t/m 16 december 2018. Ook het provinciale kampioenschap voor de provincie Gelderland zal op deze show plaatsvinden. Er zijn op deze show per keurmeester twee erecertificaten te verdienen. Wij hopen op een groot aantal ingeschreven sierduiven op deze show.

Er is beperkt ruimte voor promotie van de speciaalclubs aanwezig. Om een beeld te hebben van de vraag naar ruimte verzoeken wij u vóór 15 november op te geven of u een mogelijkheid tot promotie van uw ras(sen) op prijs zou stellen. Aanmelding voor promotie en het verkrijgen van meer informatie kan via Aad Rijs; aad.en.ineke.rijs@planet.nl

Aanmelden keurmeesterexamens

Ook de keurmeesterexamens zullen worden afgenomen tijdens de Gelderlandshow, en wel op zaterdag 15 december. Keurmeesters die zich nog willen aanmelden kunnen dit doen bij Aad Rijs. Het verschuldigde examengeld moet tenminste 3 weken vóór het examen zijn voldaan, bij geen/te late betaling vervalt de aanmelding.

Voorstellen 2019

Op advies van de commissie Statuten heeft het bestuur besloten op de procedure rond indiening van van voorstellen op de jaarlijkse ALV aan te passen. Voorstellen dienen uiterlijk op 15 januari 2019 ingediend te zijn bij de secretaris van de NBS. De voorstellen worden vervolgens via de nieuwsbrief, website en Facebook bekend gemaakt. Op de voorjaarsdag op 16 februari 2019 krijgt men de gelegenheid om de voorstellen van argumenten te voorzien. Deze dag blijft een meningsvormende bijeenkomst, hier worden geen besluiten genomen. Hierna hebben de vereniging ruimschoots de gelegenheid om hun stem te bepalen. Tijdens de ALV in juni komen de voorstellen in stemming.

Namens het NBS bestuur,

Dennis Meesters, secretaris