Keurmeesters

De heer M.C.A.M. Fens, C-keurmeester sierduiven sinds 2006, heeft te kennen gegeven om na het huidige seizoen te stoppen als keurmeester.  Gelieve hiermee rekening te houden bij het vastleggen van keurmeesters voor volgend seizoen.

Aanmelden keurmeesterexamens

Ook de keurmeesterexamens zullen worden afgenomen tijdens de Gelderlandshow, en wel op zaterdag 14 december. Keurmeesters die zich nog willen aanmelden kunnen dit doen bij Aad Rijs. Het verschuldigde examengeld moet tenminste 3 weken vóór het examen zijn voldaan, bij geen/te late betaling vervalt de aanmelding.

Verenigings- en bestuursvoorstellen 2020

Op 15 februari 2020 zal de NBS Voorjaarsdag worden gehouden, deze zal zoals elk jaar weer in het teken staan van discussie over de verenigings- en bestuursvoorstellen waarover op de Algemene Ledenvergadering in juni zal worden gestemd. Verenigingen die een voorstel willen indienen dienen dit vóór 15 januari 2020 schriftelijk aan te leveren bij de secretaris van de NBS. Dit geldt ook voor verenigingen of tentoonstellingsorganisaties die zich kandidaat wensen te stellen voor de organisatie van de NBS Bondsshow in zowel 2020/2021 als 2021/2022.

Herinnering Nationale kampioenschappen

Elk jaar organiseert de NBS een Nationaal Kampioenschap in de verschillende rasgroepen alsmede een Nationaal Kampioenschap in het Ras van het Jaar (Oud-Hollandse Kapucijn). Afgelopen jaar was er weinig animo voor deelname in een aantal groepen. Wij willen iedereen herinneren en stimuleren om deel te nemen aan deze mooie competitie! Alle informatie vindt u op onze website.