Bondsbericht oktober 2017

Vanaf nu worden deze Bondsberichten op de site geplaatst: www.sierduif.nl

Nationale kampioenschappen

Op de ALV van 10 juni jl. heeft de vergadering een voorstel aangenomen om het Nationaal Kampioenschap zoals we dat drie jaar gekend hebben te veranderen. Daarvoor in de plaats zijn een tweetal nieuwe NBS-kampioenschappen gekomen:
– Nationaal kampioen “Ras van het Jaar”
– Nationaal kampioen rasgroep

Nationaal kampioen Ras van het Jaar

Elk jaar wordt er door het NBS-bestuur een zogenaamd Ras van het Jaar aangewezen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren op voordracht van een speciaalclub die een bijzonder jubileum te vieren heeft. Voorstellen daartoe moeten vóór 1 maart ingediend worden bij de secretaris van de NBS. Het NBS-bestuur maakt de uiteindelijke keuze.

De winnaar van deze competitie ontvangt op de ALV een fraaie ereprijs.

Deze is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS-bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. De resultaten van het showseizoen moeten daarvoor vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS zijn aangeleverd.

Als Ras van het Jaar 2017 is de Oud-Hollandse Tuimelaar aangewezen. Wij nodigen de fokkers van dit ras dan ook bijzonder uit om aan deze wedstrijd deel te nemen

Nationaal kampioen rasgroep

De NBS gaat in iedere rasgroep, zoals hieronder genoemd, een Nationaal Kampioenschap laten betwisten. De Nationaal Kampioen van elke rasgroep ontvangt op de Algemene Leden Vergadering een fraaie ereprijs. Deze ereprijs is te winnen door op één Provinciaal Kampioenschap èn de NBS-bondsshow met een kwartet duiven (mo, vo, mj en vj) van dat ras het hoogste aantal punten te behalen. Bij gelijk aantal punten beslist het lot. De resultaten van het showseizoen moeten daarvoor vóór 1 maart bij de secretaris van de NBS zijn aangeleverd.

De vijf groepen waarin een Nationaal Kampioenschap gewonnen kan worden zijn: Kropperrassen; Kip-, Wrat- en Vormduiven, Meeuwenrassen; Struktuur-, Trommel- en Kleurduivenrassen en de Tuimelaarrassen.

Provinciale kampioenschappen:

Uiteraard zijn de Provinciale Kampioenschappen van de NBS ruimschoots voor het afgelasten van de Championshow toegekend. Het schema hieronder blijft echter gewoon van kracht.

Schema van Toekenning provinciale kampioenschappen NBS

PROVINCIE NAAM SHOW DATUM
Zeeland Deltashow 10, 11, 12 nov 2017
Brabant West Brabantshow 4, 5 nov 2017
Limburg Peelhorstshow 13, 14, 15 oktober
Gelderland Gelderlandshow 15, 16, 17 dec 2017
Overijssel Oneto 1, 2, 3 dec 2017
Drenthe Noordshow 4, 5, 6 jan 2018
Groningen Winschoten
Friesland SNN Drachten 10, 11, 12 nov 2017
Noord Holland Winkel en Omstreken 9, 10 dec 2017
Utrecht Keistadshow 24, 25 nov 2017
Zuid Holland EZHSV show 17, 18, 19 nov 2017

Keurcontracten

Wij krijgen meldingen van het feit dat keurmeesters hun keurcontract (nog) niet definitief hebben gemaakt terwijl deze al langere tijd op “geaccepteerd staat.

Een verzoek aan alle keurmeesters om even te controleren of zij nog contracten ‘open‘  hebben staan.

Website

Na het in de lucht komen van de nieuwe website hebben we veel reacties gehad en deze worden steeds besproken en zonodig gebruikt om de site te verbeteren. We blijven graag ontwikkelen en willen u vragen de website opbouwend kritisch te blijven volgen.

Europabadge voor Nederlandse sierduivenkeurmeesters

Dat de Nederlandse sierduivenkleurmeesters bij de Entente in hoog aanzien staan, bleek wel uit het feit dat er maar liefst zeven Nederlandse keurmesters voldeden aan de criteria die gelden om voor een keurmeestersbadge van de Entente in aanmerking te komen. In het verleden bezochten zij congressen en scholingsbijeenkomsten en keurden verschillende keren op een Europashow, een rasgebonden Europashow of een internationale tentoonstelling van een bepaald ras. Uit handen van de voorzitter van de afdeling Duiven van de Entente, August Heftberger uit Oostenrijk, ontvingen Roy Arbeider, Jos de Poel, John Hartman, Hennie Schwarz, Jouke van de Siepkamp, Jan Spaepen en Ane Visser dit begeerde embleem. U kunt hen komend tentoonstellingsseizoen herkennen aan het EE-logo op hun keurjas.

Secretariaat:

Nog niet iedereen stuurt zijn/haar post naar het nieuwe secretariaatsadres .

Het Adres is:
Han Voerman
Sandersstraat 5
3784 WR Terschuur
Tel 0342 226208 of 0643536340 na 18.00 uur en in het weekend.