Voorstellen voor de ALV van 8 juni 2019

Op advies van de commissie Statuten heeft het NBS-bestuur besloten om de termijn voor het indienen van verenigingsvoorstellen die op de ALV behandeld moeten worden, te vervroegen naar uiterlijk 15 januari.

Argumentatie daarbij: Als de voorstellen vóór 15 januari ingediend zijn dan kunnen ze direct gepubliceerd worden op site en facebook en via de nieuwsbrief verspreid worden. In de verenigingen kan men de voorstellen dan voorafgaand aan de voorjaarsdag bespreken en gezamenlijk een standpunt innemen. Op de voorjaarsdag worden de meningen over de ingediende voorstellen met elkaar bediscussieerd en worden de uitgewisselde argumenten mee terug naar de vereniging genomen. Daar heeft men tot aan de ALV de gelegenheid om zich een definitieve mening over de voorstellen te vormen waarna op de ALV de stemmen worden uitgebracht.

Bijkomend voordeel is dat de beschrijvingsbrief voor de ALV eerder naar de verenigingen verstuurd kan worden waardoor deze ruimschoots voor de laatste verenigingsbijeenkomst voorafgaand aan de ALV besproken kan worden.

Voorjaarsdag 2019

De voorjaarsdag van de NBS die in samenwerking met de keurmeestersvereniging georganiseerd wordt vindt dit jaar op zaterdag 16 februari plaats in Voorthuizen waar we vorig jaar ook waren. In de ochtend hebben we de tijd voor NBS-zaken waaronder de eventueel ingediende voorstellen waarover we met elkaar een mening kunnen vormen die de basis kan zijn voor de stemming op de ALV. Na de middagpauze zullen weer enkele rassen door de KV besproken worden waarbij we de gelegenheid hebben om te ervaren hoe keurmeesters tot hun oordeel komen.

Het definitieve programma komt te zijner tijd via website, facebook en nieuwsbrief beschikbaar. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Het wordt een leerzame, maar ook een leuke dag.

 

www.dierevenementen.nl

Jeroen Borgman van De Baroen wees ons erop dat hij een website heeft het ingericht waarop hij alle bij hem bekende en gemelde evenementen die met dieren te maken hebben, op een overzichtelijke wijze bij elkaar zet in een actuele lijst. Evenementen van alle diergroepen komen hiermee in één totaaloverzicht te staan.

Hierdoor kan iemand die op zoek is naar een beurs, show of wat dan ook met dieren snel en gemakkelijk vinden wat, waar te doen is.

Hoe meer evenementen gemeld worden, hoe vollediger de lijst wordt. Vermelding op deze site is volledig gratis.

Het NBS-bestuur ondersteunt dit initiatief van harte en moedigt verenigingen, speciaalclubs maar eventueel ook individuele liefhebbers van harte aan hun evenement bij Jeroen te melden.

Hij zorgt dan verder voor opname op deze website.

Dag van de Sierduif op 6 augustus in Opmeer

Zoals bekend hebben wij de Dag van de Sierduif bij de Landbouwdag op 6 augustus jl. in Opmeer ondergebracht. De sierduivenliefhebberij stond daar met verschillende stands. Uiteraard was de PR-stand van de NBS aanwezig. Daarnaast was de SIS met een geweldige stand aanwezig met verschillende duiven waarmee men een demonstratie gaf van de wijze waarop de leden van de SIS hun liefhebberij beoefenen. Hiervoor was erg veel belangstelling. TV Noord-Holland heeft wel een half uur opnames gemaakt en een interview met Bas Mullekes en Tom van Iterson afgenomen. De Ringslagerclub was eveneens met dieren aanwezig en Jan Luchtmeijer presenteerde zijn nieuwe boek: De Duif waarvoor eveneens veel belangstelling was.

Daarnaast hadden Kees Verkolf en Theo van Dissel weer uitgepakt op de wijze die we van hen gewend zijn. Kees had zijn paardentrailer vol kunst en historische voorwerpen geladen en was via Scheveningen waar de schilderijen van Theo eveneens werden ingeladen, naar Opmeer gekomen. Zij hebben daar samen een stand gebouwd waarvan een bezoeker vol bewondering verzuchtte dat dit de mooiste stand van het gehele terrein was.

Jammer was het dat niet meer speciaalclubs gevolg hebben gegeven aan de uitnodiging om hier hun rassen en hun liefhebberij te promoten. Echt een gemiste kans.

Een en ander werd mogelijk doordat Sjaak Hinke en de mensen van Winkel e.o. zich zo geweldig voor onze deelname hebben ingespannen. De ontvangst en de hulp tijdens de dag door deze mensen was geweldig. Een woord van dank is dan ook vanaf deze plaats zeer op zijn plaats.

 

Sierduiven op de Europashow in Herning

Van 6 t/m 11 november a.s. vindt in Herning de Europashow plaats. Er hebben zich 29 deelnemers met 199 sierduiven gemeld. Dat zijn 55 dieren meer dan we drie jaar geleden naar de Europashow in Mewtz hebben gestuurd.

Het vervoer naar Herning wordt door de NBS verzorgd en is gratis. Met iedere inzender zijn individuele afspraken gemaakt over inleverplaats en de terugreis van de dieren.

Al met al een succes.