Wijziging provinciaal kampioenschap NBS in Gelderland

Vanwege de toewijzing van de NBS Bondsshow aan de Gelderlandshow, zal het eerder aan deze tentoonstellingsorganisatie toegewezen provinciaal kampioenschap voor Gelderland komen te vervallen. Voor het seizoen 2019/2020 is dit provinciaal kampioenschap dan ook toegewezen aan de Edese Pluimvee Vereniging, welke dit jaar ook haar 100-jarige jubileum zal vieren.

Voorjaarsdag 2020

De NBS Voorjaarsdag zal worden gehouden op zaterdag 15 februari 2020. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal er een buitengewone algemene ledenvergadering worden georganiseerd waar de NBS Bondsshow voor de seizoenen 2020/2021 en 2021/2022 zal worden toegewezen. Organisaties die deze show willen aanvragen dienen dit vóór 15 januari 2020 schriftelijk aan te geven bij de secretaris van de NBS.

Zoals in het afgelopen jaar zal de Voorjaarsbijeenkomst ook weer in het teken staan van discussie over de verenigings- en bestuursvoorstellen waarover op de algemene ledenvergadering in juni 2020 zal worden gestemd. Ook deze voorstellen dienen vóór 15 januari 2020 schriftelijk bij het NBS secretariaat te zijn ingediend.

Nationale kampioenschappen

Zoals elk jaar organiseert de NBS ook dit jaar weer het Nationaal Kampioenschap in het ras van het jaar. Dit jaar is dit de Oud-Hollandse Kapucijn. Ook de Nationale Kampioenschappen per rasgroep zullen komend seizoen weer worden uitgereikt. We verwachten veel deelnemers! Indien u wilt deelnemen dient u zelf de resultaten van uw duiven vóór 1 maart in te sturen. Meer informatie vindt u op onze website.

Landbouwshow Opmeer

Op de jaarlijkse Landbouwshow te Opmeer in augustus is onder andere door de Kleindieren Sport Vereniging Winkel e.o. en de Speciaalclub voor Iberische Sierduivenrassen weer veel promotie gemaakt voor onze sierduivenhobby. Een pluim voor de organisatie en een voorbeeld voor veel andere verenigingen en speciaalclubs binnen onze liefhebberij.

Namens het NBS bestuur,

Dennis Meesters, secretaris