Erkende rassen en kleurslagen

Regelmatig worden nieuwe rassen en kleurslagen erkend. Het is voor fokkers en tentoonstellingsorganisaties van belang over de juiste gegevens te kunnen beschikken.

In het menu onder downloads is de bijgewerkte lijst te vinden.

Hier ook nog eens een Link

Het veilig stellen van de Nederlandse sierduivenrassen in de genenbank.

Anouk Schurink, onderzoeker en projectleider van het Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van Wageningen University & Research wilde graag een toelichting geven op het project dat als doel heeft Nederlandse sierduivenrassen veilig te stellen in de genenbank.ij deed dat op zaterdag 20 januari op de kleindierenshow te Boskoop, de N.B.S.  hield ook haar Bondsshow daar.

Anouk Schurink

Waarom willen we dierlijke genetische bronnen, zoals de Nederlandse sierduivenrassen, conserveren?

Het is een verzekering voor de toekomst! Je weet immers nooit hoe die er uit gaat zien. De omgeving is onderhevig aan verandering, waarop je wilt kunnen blijven inspelen. Daarnaast kan de vraag vanuit de markt veranderen (bijv. melk met een andere samenstelling). En rampen zoals dierziektes kunnen een grote impact hebben. Met het conserveren van genetische bronnen, vooral van landbouwhuisdieren, kunnen we dus de flexibiliteit van onze voedselvoorziening veilig stellen.

Daarnaast zijn (landbouw)huisdieren van Nederlandse afkomst natuurlijk een waardevol onderdeel van ons cultureel erfgoed!

Hoe conserveren en gebruiken we dierlijke genetische bronnen?
Het CGN draagt bij aan het conserveren en gebruiken van dierlijke genetische bronnen door het samenstellen en beheer van de genenbank waarin voornamelijk sperma is opgeslagen van een diversiteit aan (landbouw)huisdieren.  Daarnaast geeft het CGN advies aan rasverenigingen over genetisch management en fokkerij van hun zeldzame rassen. Andere taken van het CGN zijn beleidsadvisering (op nationaal en internationaal niveau)  en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

  1. Hoe gaan we de genenbank collectie voor Nederlandse sierduivenrassen samenstellen?
    Onderwerpen die van belang zijn om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn:
    het invriezen van doffer sperma. Sperma dient na invriezen van voldoende kwaliteit te zijn om zo een bevruchting mogelijk te maken. Een protocol zal moeten worden ontwikkeld om het sperma van doffers op een goede manier in te vriezen. Dit zal via een pilot studie worden getest en ontwikkeld.
  2. Welke Nederlandse sierduivenrassen? Een prachtige diversiteit aan rassen is aanwezig, maar te veel om in één keer op een goede manier veilig te stellen in de genenbank. In overleg met de NBS en rasverenigingen zal bepaald worden welke rassen als eerste zullen worden veiliggesteld. Het aantal nog levende duiven van een ras (risicostatus), onderlinge relaties tussen en zuiverheid van de rassen, alsmede de invriesbaarheid van het sperma zijn criteria voor het maken van keuzes.
  3. Uiteindelijk de praktische uitvoering. Gekeken zal worden hoe het verzamelen van voldoende sperma van goede kwaliteit op een efficiënte manier uitgevoerd kan worden.

Wij willen dan ook Anouk hartelijk danken voor haar uiteenzetting voor een belangstellende groep duivenhouders. Vele vragen werden door Anouk beantwoord. Ook ontstonden er discussies.

PR  N.B.S.

Zeeuwse Dwergkropper Europees erkend!

Zeeuwse Dwergkropper Europees erkend

Tijdens het Internationaal keurmeesterscongres op 16 september jl. zijn aan de Standaardcommissie van de Entente Européenne een zestal Zeeuwse dwergkroppers voorgebracht met de vraag om deze op te nemen in de Europese rassenlijst.

De levende dieren waren vergezeld van een foto map met daarin de ontstaansgeschiedenis in beeld gebracht en de standaard van het ras. De leden van de Europese Standaardcommissie ESKT waren unaniem van mening dat de dieren eenvormig van type waren en dat ze duidelijk verschillend waren van andere erkende rassen en dan met name van de Hollandse kropper. De standaardcommissie zag in dat dit ras een aanwinst voor de Europese rassen was en besloot dan ook tot opname in de Europese rassenlijst over te gaan.

Een fraai resultaat voor Martin Timmerman die dit ras ontwikkeld heeft. Wij wensen hem en ons allen van harte proficiat met dit mooie ras.

Zeeuwse Dwergkropper, zwart

 

Zeeuwse Dwergkropper, rood

Hagenaar, ras van het jaar 2017

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) kiest elk jaar een “Ras van het jaar”. SZH zet zich in voor het behoud van de oorspronkelijke (landbouw)huisdierrassen die ons Nederlands levend erfgoed vormen. Hiermee proberen zij zeldzame huisdierrassen onder de aandacht van een groter publiek te brengen en zo hun populariteit te vergroten.

Dit jaar hebben zij gekozen voor de Hagenaar als ras van het jaar 2017. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is dit een van oorsprong Amsterdams ras dat helaas nog maar enkele fokkers heeft.

Op de Championshow van 26 t/m 28 januari wordt de aftrap voor de promotie van dit ras gegeven. Wij gaan in ieder geval proberen om in samenwerking met de leden van de Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars op onze bondsshow een volière met Hagenaars te laten zien.

Hier de Link naar de pagina van SZH, de stichting zeldzame huisdierrassen.