Dennis Meesters gepromoveerd tot PhD

Afgelopen donderdag 8 jui was een mooie dag voor onze secretaris. Hij promoveerde die dag aan de universiteit van Maastricht tot Doctor of Philosophy. Dit is de internationale term voor doctor in de wetenschap, de hoogste academische graad die je kunt behalen.

Het proefschrift van Dennis ging over de genezing van zeer moeilijk genezende botbreuken. Tijdens de verdediging van het proefschrift bleek dat het nuttigen van watermeloenen een positieve werking kan hebben. Het promotieteam overhandigde na afloop van de ceremonie dan ook een grote watermeloen aan Dennis.

Wij feliciteren Dennis van harte met deze geweldige prestatie.

Het bestuur van de NBS

In Memoriam Jan Sonnemans

Recentelijk bereikte ons het trieste bericht dat Jan Sonnemans, een icoon in de sierduivenwereld, op 3 maart op een leeftijd van 89 jaar is overleden.
Als fokker van hoenders maar vooral van sierduiven was Jan een ware promotor voor onze kleindierhobby. Met zijn Holle Kroppers en Duitse Modena’s was hij nationaal en internationaal bekend en een verdienstelijk fokker. Dit resulteerde in zeven NBS Kampioensdiploma’s in de periode tussen 1987 en 2007.
Voor zijn bijdragen aan de kleindierensport werd hij bij diverse verenigingen benoemd als erelid en werd hij tevens beloond met een Koninklijke onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2012 ontving hij daarnaast de NBS erespeld voor zijn verdiensten aan de sierduivenhobby.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige nabestaanden veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Het NBS bestuur

Nico Akkerman is gestopt als keurmeester

Recentelijk heeft de heer Nico Akkerman uit Tollebeek aangegeven te stoppen als A-keurmeester sierduiven.
Gedurende 45 jaar heeft hij voor de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen keuringen uitgevoerd. Wij bedanken hem voor zijn jarenlange toegewijde inzet voor onze hobby.

Namens het NBS bestuur,
Dennis M. Meesters, secretaris

Beëindiging keurmeesterschap

De heren R.H. Snijders te Langeveen en C. Meijer te Midwoud hebben aangegeven dat zij per 1 januari stoppen als C-keurmeester sierduiven.
Ze hebben hun keurjas aan de wilgen gehangen.

De heer Snijders was keurmeester sinds 1996 en de heer Meijer al sinds 1966.
Wij bedanken hen voor de inzet die zij gedurende deze vele jaren hebben getoond als NBS keurmeester.

Bestuur NBS.

In memoriam Nico van Benten

Op 25 oktober jl. is onze erespelddrager Nico van Benten op 77-jarige leeftijd overleden.

Elke sierduivenliefhebber wist dat Nico al geruime tijd met zijn gezondheid tobde en dat hij daardoor al enkele jaren nauwelijks nog op onze ontmoetingsmomenten zoals bijeenkomsten en tentoonstellingen aanwezig kon zijn. Toch kende iedereen hem nog. Dat zegt veel over de impact die Nico in onze liefhebberij heeft gehad.

We kennen hem natuurlijk als keurmeester een taak die hij uiterst nauwgezet en deskundig uitvoerde zodat de inzender precies wist hoe hij er met zijn duiven voor stond.

Veel mensen kenden hem ook als bestuurder. In landelijk verband vervulde hij jarenlang een belangrijke rol bij de toenmalige FK. Ook hier uiterst nauwgezet en punctueel. We kennen hem daarnaast als schrijver en redacteur bij Avicultura en later Kleindier Magazine. Maar de meesten van ons kennen hem vooral als de onvermoeibare en vasthoudende oprichter en hoofdredacteur van Aviculture-Europe, het digitale blad waarmee hij zijn tijd ver vooruit was en dat een enorme weerklank bij de liefhebbers van duiven en hoenders over de gehele wereld mocht ondervinden. De tijd die hij er in moest steken en het werk dat hij hiervoor moest verrichten waren voor hem van geen enkel belang. Met dit blad heeft hij onze liefhebberij een onvergetelijke dienst bewezen.

Dit digitale experiment kwam niet zomaar uit de lucht vallen. In de jaren ’80 was Nico een van de eersten die de toegevoegde waarde van de digitale mogelijkheden voor onze liefhebberij zag. Samen met een oud-collega ontwikkelde hij HeckBent, een tentoonstellingsprogramma dat onder MS-DOS op de computer een enorme verlichting voor tentoonstellingssecretarissen bood. Niet langer hoefde men avond aan avond samen de ingeschreven dieren te rubriceren en in te delen. Tentoonstellingsorganisaties hebben dit programma jarenlang gebruikt en het was de weg voorbereider voor dat wat we nu hebben.

Nico was op allerlei terreinen, zowel bestuurlijk als innovatief als uitvoerend van onschatbare waarde voor onze liefhebberij. Wij zijn dan ook meer dan schatplichtig aan hem en aan zijn nagedachtenis.

Wij herdenken hem met groot respect en in dankbare herinnering.

Thom Laming
Voorzitter NBS

Greetje Sanders neemt afscheid met een NBS erespeld

Vandaag, zaterdag 3 oktober 2020 heeft Greetje Sanders haar laatste keuring uitgevoerd ter gelegenheid van de 75-jarige jubileumstentoonstelling van KPV Silvolde e.o. in Ulft.

Aan het eind van de keuring werd zij door de NBS-voorzitter Thom Laming bedankt voor haar 35 jaar inzet als keurmeester en de vele verdiensten die zij heeft gehad voor de gehele kleindierliefhebberij en voor de sierduivenliefhebberij in het bijzonder.

Hij kon haar verrassen door haar mede te delen dat het NBS-bestuur heeft gemeend haar de NBS-erespeld te mogen toekennen en dat deze toekenning door haar collega-keurmeesters volledig wordt onderschreven. Gezien de huidige omstandigheden vond het NBS-bestuur deze gelegenheid een uitstekend moment om haar deze eer hier te bewijzen en niet te wachten tot de volgende ALV zoals eigenlijk gebruikelijk is.

De lange reizen naar keuringen en de vroege tijdstippen van vertrek die daarvoor noodzakelijk zijn, gekoppeld aan een stijgende leeftijd hebben haar tot het besluit van stoppen gebracht.

Zij heeft haar sporen echter meer dan verdiend. Als keurmeester vanaf 1986 heeft ze zich ontwikkeld tot A-keurmeester met een grote kennis van  diverse rassen, van kroppers tot kortsnavelige tuimelaars. Als fokker heeft ze met haar dieren grote successen gekend zoals haar Europees kampioenschap met een Engels Kortvoorhoofdtuimelaar op de Europashow in Zuidlaren. Successen behaalde ze overigens niet alleen met duiven maar eveneens met haar hoenders en cavia’s.

Zij was een van de oprichters van de Temesburger Scheckenclub in 1982. Zij zat en zit nog steeds in diverse besturen en vervult van daaruit een belangrijke rol in het ondersteunen en begeleiden van andere fokkers.

Wij hopen dat ze deze belangrijke rol nog heel lang wil blijven vervullen.

Het bestuur van de NBS

NBS-erespeld voor Piet Langenkamp

Geen ALV van de NBS vandaag maar wel een NBS-erespeld voor Piet Langenkamp

Normaal gesproken zouden we vandaag onze ALV gehouden hebben met daarin ons agendapunt: “Uitreiking NBS-erespelden”.  De corona-crisis heeft ook hier roet in het eten gegooid. Het NBS-bestuur heeft echter al geruime tijd voor deze crisis binnen haar bestuur besloten dat aan Piet Langenkamp de NBS-erespeld zal worden toegekend, en heeft hem daarvan vandaag op de hoogte gesteld. De definitieve uitreiking zal uiteraard later alsnog tijdens onze eerstvolgende ALV plaatsvinden.

De NBS-erespeld wordt toegekend aan personen die grote verdiensten voor de NBS en de sierduivenliefhebberij in het algemeen hebben. Dat is bij Piet zeker het geval.

Hij heeft zich al tientallen jaren belangeloos en geëngageerd ingezet voor de sierduivenliefhebberij, waarbij hij betrokken was bij tal van activiteiten die de hobby steeds aanpasten aan de ontwikkelingen in de tijd. Zo was hij betrokken bij de overgang van FB naar KLD (Kleindier Liefhebbers Drenthe) en FB. Rond de eeuwwisseling was hij 10 jaar voorzitter  van de provinciale afdeling van de FK. Van 2007 tot 2016 was hij voorzitter van KLD. Vanaf 1997 is hij gedelegeerde op tentoonstellingen. Door zijn interesse in de hobby en in de mensen die deze bedrijven, is hij heel goed op de hoogte van alle ontwikkelingen die in onze hobby spelen. Daar doen onze besturen hun voordeel mee.

Piet  was betrokken bij de oprichting van de Drentse Sierduiven Club (DSC)waarvan hij nu voorzitter is. Tevens is hij medebestuurder bij de Sierduivenshow Noord Nederland (SNN). Hij is al jaren actief bij de organisatie van de sierduiven op de Noordshow. ook was hij betrokken bij de oprichting van de Damascener Club. Hier heeft hij vanaf de oprichting steeds bestuurlijke functies bekleed.

Kortom redenen te over om deze NBS-erespeld toe te kennen aan Piet Langenkamp en om u daarvan in kennis te stellen.

Wij feliciteren Piet hiermee van harte en beloven hem dat we er op terug zullen komen.

Namens het gehele NBS-bestuur
Thom Laming

In memoriam – Rinus van den Heuvel

Ons bereikte het trieste bericht dat Rinus van den Heuvel op de respectabele leeftijd van 88 jaar is overleden. Rinus was een erkend en bekend A-keurmeester sierduiven, een ambt dat hij ruim 50 jaar vervulde, met een voorliefde en specialisatie voor de Kropperrassen. Vele jaren is hij als bestuurslid ook betrokken geweest bij de tentoonstellingen welke werden georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Vereniging “Avicultura”, waarvan hij ook erelid was. Binnen de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen is hij zowel lid geweest van de examencommissie als van de standaardcommissie. Tevens is hij in de periode tussen 1988 en 1996 als 2e secretaris lid geweest van het NBS bestuur. Voor deze werkzaamheden werd hem tijdens zijn afscheid van het bestuur dan ook de NBS Erespeld uitgereikt.

Met het overlijden van Rinus verliest de sport een markante en geliefde persoonlijkheid. Wij wensen zijn familie, vrienden en andere dierbaren dan ook veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters, secretaris

Ere wie ere toekomt

Een van de mooiste agendapunten van onze ALV is het als we mensen kunnen eren die een bijzondere bijdrage aan onze liefhebberij hebben geleverd. Doordat de kandidaten voor een erespeld bijna altijd voorgedragen worden door de collega-fokkers zelf, is het verkrijgen van de NBS-erespeld een eerbetoon vanuit de basis van de liefhebberij. Degene die deze eer te beurt valt, mag hier dan ook met recht trots op zijn.

Wij hebben vandaag twee kandidaten voor een erespeld die deze eer grotendeels danken aan hun inzet voor de liefhebberij in een ondersteunende rol. Tijdens de opening kon ik helaas geen vertegenwoordiger van Aviculture Europe meer welkom  heten omdat dit digitale blad zeer recent is opgehouden te verschijnen. Nico van Benten, Piet Steeman, Sytze de Bruine en anderen hebben ons jarenlang verwend met een fantastisch mooi magazine, waarvoor wij hen bijzonder dankbaar zijn. Naar de verschijning van een nieuwe editie werd halsreikend uitgekeken. Het kan geen kwaad onze waardering hiervoor op deze plaats nogmaals uit te spreken.

Toen het voor Nico op een gegeven moment wat zwaar werd om dit monnikenwerk vol te houden, viel dat weinig mensen op. Het blad bleef punctueel verschijnen met dezelfde kwalitatief uitstekende artikelen erin. Dat was grotendeels de verdienste van één persoon op de achtergrond: Elly Vogelaar. Ofschoon afkomstig uit de hoek van de hoenders, nam zij het redactiewerk van Nico naadloos over. Daarmee heeft zij ons duivenliefhebbers een groot aantal jaren heel veel leesplezier bezorgd.

Toen ik ons plan om jou een erespeld toe te kennen aan de rest van het redactieteam van Aviculture Europe voorlegde, was hun reactie: volkomen terecht maar niks te vroeg. Het geeft aan dat je niet alleen bij de lezers op handen werd gedragen maar ook bij je mede-redactieleden,.

Elly, mag ik je naar voren vragen

Onze tweede kandidaat is ook zo iemand die zich volledig kan wegcijferen. Van een tentoonstelling ziet hij vaak niet veel meer dan de catalogus en de liefhebber die zijn prijzen komt afhalen. Hij is afkomstig uit een familie van dierenliefhebbers die eveneens haar sporen in de sierduivenwereld heeft verdiend maar niet alleen daar.

Als ik het ras noem weet u om wie het gaat.

De Deense Svaber is het ras van vader en zoon Dommerholt, Op de afgelopen Europashow in Herning in Denemarken zond Frits zijn dieren met name voor zijn vader in. Hij wilde heel graag met diens ras in het land van oorsprong aanwezig zijn. Wij hebben Frits echter voorgedragen voor zijn ongelooflijke inzet gedurende meerdere Europashows niet alleen voor KLN maar evenzeer en in gelijke mate voor de NBS. Hij was op al die shows de spil waar de hele administratie op draaide. Frits had de kooinummers, gaf de catalogus en de prijzen uit en was vraagbaak voor zowel fokker, als bestuurder als organisator. Hij heeft naadloos de inzet van zijn vader overgenomen. Frits doet zijn werk onverstoorbaar terwijl hem soms vragen gesteld worden waarvan je je af kunt vragen of daar een antwoord op gegeven moet worden. Meerdere Europashows heeft hij echt maar ten dele gezien.

Jij werkt volledig op de achtergrond en laat niet merken hoe belangrijk jouw inzet is. Vandaar dat het goed is dat wij daar vandaag de aandacht op richten Jouw  werkzaamheden en jouw inzet daarin hebben van veel liefhebbers tevreden inzenders gemaakt.

Thom Laming.