SNN – Sierduivenshow Noord-Nederland 2019

Op 8 en 9 november werd de 5e SNN show weer gehouden in Drachten. SNN prijst zich gelukkig met de geweldige samenwerking met het Fries Congrescentrum, een prachtige showlocatie met voldoende ruimte voor wel driemaal zoveel duiven (we hadden er nu 1400) en een prachtig restaurant.

Overzicht van de show

18 Keurmeesters hadden 1400 sierduiven te keuren. Een flinke competitie dus. Als je dan in staat bent om te winnen is dat een geweldige prestatie.

Hieronder de prijswinnaars. De foto’s zijn gemaakt door Jan Weistra.

Kampioen van Noord-Nederland. Tevens fraaiste duivin jong: Duitse Modena Gazzi, J. van der Vegt, Rouveen

Fraaiste duivin oud. Nederlandse Schoonheidspostduif, Haico Bosma, Rohel

Fraaiste doffer oud. Oosterse Roller, Willem de Wal, Terwispel

Fraaiste doffer jong. Holle Kropper, P.van der Spek, Delft

Keistadshow 2019

Fraaiste doffer oud, Antwerpse Smierel, blauw gekrast M/O, Inzender A. Visser (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste doffer jong. Weense Midsnavelige Tuimelaar, Zwart M/J, Inzender R. Ojevaar (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin oud: Oosterse Roller V/O, Eigenaar J. de Bliek (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin jong Oud Hollandse Kapucijn, geel gemonnikt V/J, eigenaar R. Joosten. (foto Sytze de Bruine)

Provinciaal Kampioenschap Zuid-Holland

Fraaiste doffer: Holle Kropper – zwart – doffer jong – 97 punten – Inzender: Peter van der Spek. Foto Dirk de Zeeuw

Fraaiste duivin: Marchenero Kropper – blauwgekrast – duivin oud – 97 punten. Inzender Andre Verhoork (fotograaf Dirk de Zeeuw)

Provinciaal Kampioenen Zeeland

Delta-Show – Vlissingen – 8, 9 en 10 november 2019

Fraaiste doffer vande show.Italiaanse Meeuw, roodzilver gekrast, doffer jong,  97 pnt. Inzender:  J.D. van Doorn te Middelburg (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin van de show: Kleurpostduif, poederblauw geband, duivin jong,  97 pnt. Inzender: Combinatie Van Vliet te Krimpen aan den IJssel (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste doffer jeugd van de show: Italiaanse Meeuw, ijskleurig zwartgeband, doffer oud. Inzender: Niels Luime te Ouddorp (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin, jeugd. Italiaanse Meeuw, ijskleurig zwartgeband, duivin jong. Inzender: Niels Luime te Ouddorp (Foto: Sytze de Bruine)

Inschrijven op de Gelderlandshow

Beste sierduivenliefhebbers,

Binnen onze liefhebberij gaan verhalen rond waarin wordt aangegeven dat het niet meer mogelijk zou zijn om duiven in te schrijven op de Gelderlandshow omdat er al te veel inschrijvingen zouden zijn.

Wij willen deze geruchten bij deze ten sterkste ontkrachten! Er is geen sprake van beperking op het inschrijven van sierduiven. U kunt dus allen uw dieren nog gewoon inschrijven naar deze tentoonstelling waar wij onze jaarlijkse NBS Bondsshow hebben ondergebracht.

Meer informatie over de Gelderlandshow kunt u vinden via www.gelderlandshow.nl

Het NBS-bestuur

Podium voor provinciale Kampioenschappen

De Provinciale Kampioenschappen zijn weer in volle gang.

Graag willen we deze winnaars een groter podium geven. Dit willen we gaan doen om de winnende duiven en hun eigenaars te plaatsen op de NBS site , in de NBS nieuwsbrief en op Facebook.

Hiervoor hebben we wel de hulp nodig van de betreffende tentoonstelling.
De foto’s met de informatie mag worden opgestuurd naar pr@sierduif.nl

Onderstaand de lijst met de provinciale kampioenschappen:

Groningen P.K.C.
Friesland Sierduivenshow Noord-Nederland
Drenthe Noordshow
Overijssel Oneto
Gelderland P.V. Ede (Kernhemshow)
Utrecht Keistadshow
N-Holland KDS Winkel e.o.
Z-Holland Z.H.S.V.
Zeeland Deltashow
N-Brabant Sierduivenshow Zuid-Nederland
Limburg Peelhorstshow

De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, dat betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.

Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester

Bij meer dan 1.000 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester en bij minimaal 96 punten.

 • Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show.
 • Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show.
 • NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid.
 • NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid.

Erkende rassen en kleurslagen

Regelmatig worden nieuwe rassen en kleurslagen erkend. Het is voor fokkers en tentoonstellingsorganisaties van belang over de juiste gegevens te kunnen beschikken.

In het menu onder downloads is de bijgewerkte lijst te vinden.

Hier ook nog eens een Link

Inspecties BOA op tentoonstellingen

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten (strafrecht/bestuursrecht) mag opsporen op een bepaald werkterrein. Sommige boa’s hebben daarbij politiebevoegdheden en mogen geweldsmiddelen inzetten. De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die boa kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen:

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

 1. Wijs één persoon aan die deze functionaris(sen) te woord staat. Liefst een bestuurslid.
 2. Zorg, dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze tips/adviezen en ga niet zelf met deze bezoeker(s) praten.
 3. Geef de medewerkers bij de ingang aan, dat ook boa als bezoeker aan een tentoonstelling of evenement zich kunnen ophouden.

Welke instanties kunnen verwacht worden op een onverwacht en onaangekondigd bezoek en hoe daar mee om te gaan.

 1. Een boa kan onverwacht en onaangekondigd als bezoeker bij een tentoonstelling komen. Des gevraagd dient een opsporingsambtenaar in uniform zich te legitimeren. In burger is legitimatie een verplichting. Ook het doel van zijn bezoek moet hij kenbaar maken.
 2. Vraag om legitimatie en noteer de namen en instantie of maak een kopie.
 3. Vraag naar de bedoelingen van dit bezoek en wie eventueel gevraagd heeft dit bezoek te doen of is het een eigen initiatief als routine of als target opgesteld door een opdrachtgever bijvoorbeeld de NVWA, de LID, de gemeente, de politie, de brandweer, e.d.
 4. Bezoek tijdens de keuring:

Wijs op de FB reglementen en vraagprogramma waar vermeld staat wie tijdens de keuring aanwezig mogen zijn. Ook de reglementen van NBS en KLN kunnen via de sites www.sierduif.nl en  www.kleindierliefhebbers.nl tijdens het bezoek bekeken worden.

 1. Bij vragen naar de namen en adressen van de inzenders e.d. verwijs dan naar de AVG (privacy wetgeving).
 2. Geef aan, dat gedelegeerden van het FB ook de interne controle voor de KLN uitvoeren. Daarnaast is altijd de begeleidende dierenarts, die aangewezen is als verlengde arm van de NVWA, aanwezig voor de veterinaire zaken.
 3. De volgende instanties kunnen onverwachts en onaangekondigd op bezoek komen:
  politieagenten die een specifieke taak hebben met betrekking tot dieren (volksmond: dierenpolitie), NVWA, LID, gemeentecontroleurs, Politie en Brandweer.

Wat is de status van de volgende inspecties en wat zijn de bevoegdheden van de controleurs en de gevolgen van hun bevindingen.

Er zijn zes domeinen waarin toezichthouders en boa’s werkzaam zijn. Elke BOA is aangewezen voor één domein! Deze personen hebben geen bevoegdheden uit een ander domein.

Alleen de politie heeft een ‘algemene’ opsporingsbevoegdheid.

Ook een gemeente ambtenaar dient aangewezen te zijn als toezichthouder door het bevoegd gezag (B&W).

De rvo voert de juridische kant uit van de lid (stichting in opdracht van het ministerie)

Districtsinspecteurs van de LID zijn BOA (strafrecht) en toezichthouder ( bestuursrecht).

 NVWA (Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit):

Wet dieren: o.a. transport, huisvesting, NCD entbewijzen, belastingaangiftes, CITES

Kan bestuurlijke straffen/boetes opleggen. Boetes, proces verbaal

LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming):

Dierenwelzijn, maak een verslag op van de bevindingen. Is niet vrijblijvend.

Kan rapporteren naar NVWA/politie

Kan bij een overtreding een proces verbaal opmaken (strafrecht) en/of een bestuurlijke boete

Politie met specifieke taak met betrekking tot dieren:

Dierenwelzijn, kan verbaal opmaken

Gemeente:

Controle op verordeningen en vergunningen voor het houden en tentoonstellen van dieren en huisvesting dieren, afvoer van producten van dieren zoals mest, kadavers etc.

Brandweer:

brandpreventie, nooduitgangen, breedte hoofdgangpaden, etc.

Vraag om een schriftelijke rapportage. Noteer datum en tijd van het bezoek en wie aanwezig zijn tijdens het bezoek. De rapportage zal bijna altijd na afloop plaats vinden en niet ter plaatse.

Altijd zal gevraagd worden om de rapportage te ondertekenen, maar dit is niet verplicht en beter om niet te doen.

Opnames van geluid of beeld mogen tijdens het bezoek altijd gemaakt worden, maar overleg eerst met de betreffende controleur. Wanneer hier negatief op geantwoord wordt, laat dit dan noteren in de schriftelijke rapportage.

23 augustus 2019
Dierhouderij aangelegenheden + Commissie D & W

Landelijke Jeugdbondsshow Laren

Het vraagprogramma voor onze unieke show, speciaal en alleen voor jeugdleden, staat op www.jeugdshow.nl en uiteraard heeft de NBS hier prijzen beschikbaar gesteld.
We hebben een goed gevulde prijzenpot en bieden de inzenders en bezoekers een compleet verzorgde dag met voor elk wat wils.
Natuurlijk is de TT hal aangekleed in de stijl van ons thema : Jeugdshow Laren goes Wild West.
Voor de beste fokkers is er zeker goud te verdienen op de Larense prairie.
Kortom, de ‘Landelijke Jeugdshow Laren’, mag je niet missen.
Zorg dat jij erbij bent op zaterdag 21 september ! “

 

Met vriendelijke groet,
Namens de Jeugdbondsshow Laren
Marjan Holmer.

Kandidaten NBS Bondsshow 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni aanstaande zal de NBS Bondsshow worden toegewezen. Hiervoor hebben wij aanmeldingen ontvangen van:

 • Oneto
 • Noordshow
 • Gelderlandshow

In beginsel willen wij de show toewijzen voor een periode van 2 jaar. Echter, vandaag hebben wij van de organisatie van de Gelderlandshow vernomen dat zij op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de show voor 2 jaar aan te vragen. Vandaar dat hun aanvraag beperkt is tot één jaar. Wanneer de Bondsshow aan hen wordt toegewezen, zal dit dan ook maar voor één jaar zijn.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en tevens om u allen te mogen begroeten op onze ALV in Barneveld.

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters, secretaris

Almanak 2019 is uit

De Almanak 2019 van NBS en KLN is uit. Hierin alle informatie over het nieuwe showseizoen.

U vindt de Almanak hier en via het menu onder Tentoonstellingen.

Erkenningen standaardcommissie

Onderstaand een overzicht van de nieuwe erkenningen welke vanaf het komende tentoonstellingsseizoen zullen ingaan:

 • Exhibition Homer: wit en blauwzilverschimmel
 • Duitse Snavelgekapte Trommelduif: roodzilverschimmel
 • Valenciana: andalusisch blauw
 • Oosterse Roller: indigo gezoomd witpen. Tevens zal de kleurslag indigo worden hernoemd naar indigo gezoomd. De mate van zoming is van geen betekenis voor het predikaat.

Daarnaast zal de naam Felegyhazer Tuimelaar worden aangepast naat Kiskunfelegyhazer Tuimelaar. Dit is de internationaal gangbare naam onder welke dit ras ook in het Standaard Bepalende Land staat geregistreerd.

Provinciale Kampioenschappen 2019-2020

Onderstaand de toewijzing van de provinciale NBS-kampioenschappen voor het tentoonstellingsseizoen 2019/2020:

Groningen W.P.K.C.
Friesland Sierduivenshow Noord-Nederland
Drenthe Noordshow
Overijssel Oneto
Gelderland Gelderlandshow
Utrecht Keistadshow
Z-Holland KDS Winkel e.o.
Z-Holland E.Z.H.S.V.
Zeeland Deltashow
N-Brabant Sierduivenshow Zuid-Nederland
Limburg Peelhorstshow

 

Als op een van bovenstaande tentoonstellingen de NBS Bondsshow wordt ondergebracht, zal de toewijzing van het provinciale kampioenschap op deze show komen te vervallen en naar een andere organisatie gaan.

Winnaars NBS Bondsshow in Wijchen

Foto’s van de prijswinnaars door Sytse de Bruine

Algemeen kampioen, Thüringer Kropper van Joris Deneire, tevens de fraaiste oude doffer.
Fraaiste oude duivin, Marchenero Kropper van J. Verlaat.
Fraaiste jonge doffer, een Duitse Snavelgekapte Trommelduif van Combinatie Arbeider.
Carrier van H. Voerman, beste jonge duivin van de show.
Jeugdkampioen, Arabische Trommelduif doffer van Mats van Weyck
Jeugdkampioen, Amsterdamse Baardtuimelaar duivin van Quentin Voncken.

Bondsshow NBS definitief naar Gelderlandshow

Met heel veel plezier kunnen wij u melden dat de participerende verenigingen in de Gelderlandshow unaniem toegestemd hebben op ons verzoek om de bondsshow voor de NBS bij hun show onder te brengen die van 14 t/m 16 december in Wijchen wordt gehouden. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Speciaalclubs en individuele fokkers kunnen hier in hun planning rekening mee houden en hun plannen voor het komend tentoonstellingsseizoen hierop aanpassen.

Via de Nieuwsbrief die u eind volgende week zult ontvangen zullen wij u over alle details informeren.

Wij nodigen onze liefhebbers nadrukkelijk uit om de Maasdashow en Oneto die beide in de week voorafgaand aan de Gelderlandshow plaatsvinden ook niet te vergeten en zo mogelijk ook daar enkele dieren in te zenden.

 

Bestuur NBS

NBS Bondsshow 2018-2019

Helaas is in de afgelopen weken gebleken dat er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland die in januari 2019 de NBS-bondsshow in Boskoop zouden organiseren.
Als gevolg daarvan heeft Avicultura de samenwerking met KLN Zuid-Holland beëindigd. Daarom heeft het NBS-bestuur besloten de toekenning van de bondsshow aan Avicultura voor het organiseren daarvan in Boskoop terug te nemen.
Het NBS-bestuur is op zoek gegaan naar een alternatief en is daarvoor terecht gekomen bij de Gelderlandshow die van 14 t/m 16 december 2018 in Wijchen gehouden zal worden. Het bestuur van de Gelderlandshow dat bestaat uit vijf participerende verenigingen,  staat zeer positief tegenover ons verzoek. Zij zullen ons verzoek dan ook met een positief advies aan hun leden voorleggen. De NBS zal intensief bij voorbereiding en uitvoering van deze show betrokken worden.

Binnen twee weken zullen we daar uitsluitsel over krijgen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de participerende verenigingen in de Gelderlandshow zal de NBS-bondsshow dus plaatsvinden bij de Gelderlandshow. Wij vragen individuele liefhebbers en speciaalclubs hier alvast rekening mee te houden in hun plannen.

Het NBS-bestuur

Inzendingen op Europashow Denemarken

Ingezonden op de Europashow in Herning door NBS-fokkers in totaal 199 sierduiven:

Kroppers:               
Canario 1
Gaditano 2
Rafeno 1
Hana 4
Thüringer 4
Jiennense 6
Granadino 4
Beierse 4
Nederbeierse 4
Vormduiven:
Cauchois 12
Damascener 6
Show Racer 4
Kipduiven:
King 4
Duitse Modena 4
Wratduiven:
Carriër 4
Neurenb. Bagadet 12
Meeuwenrassen:
Figurita 12
Oosterse 3
Structuurduiven:
O-H Kapucijn 2
Kleurduiven:
Deense Svaber 4
Hyacintduif 2
Spreeuwduif 20
Thüringer Goudkever 2
Thüringer Witstaart 4
Thüringer Zwaluw 6
Tuimelaars:
Berlijnse Lange 8
Deense tuim. 12
Felegyhazer 12
Gelderse Slenk 4
Altstammer 6
Stettiner 12
Oosterse roller 10
Poolse langsnav. 4

Inschrijven voor Europashow

Beste (voor)inschrijver,

Eind volgende week is de sluiting voor de Europashow in Herning. Ik zou heel erg graag de inschrijfbladen aan het eind van het volgende weekend (26 augustus) in mijn bezit hebben. Deze kan ik dan nog verwerken zodat ze op 4 september in het bezit van de organisatie in Herning zijn zoals gevraagd.

De kosten voor de deelname kunt u gelijktijdig overmaken op NL60 INGB 0005 7487 t.n.v. T.A.M. Laming.

Ik moet het totaalbedrag voor de Nederlandse inzenders van duiven namelijk eveneens vóór 4 september naar Denemarken overmaken.

Bijgevoegd is:

 • Een digitaal in te vullen Inschrijfblad
 • Aangepaste Informatie met betrekking tot inzenden, aanleveren dieren, enz.
 • Een verklaring van enting tegen Paramixo van de Deense organisatie Entverklaring EE.
  Wellicht is een entverklaring van uw eigen dierenarts ook handig want op dit bijgevoegde formulier hoeft de uitvoerende dierenarts niet te tekenen, maar moet u dat zelf doen.
 • Een recente gezondheidsverklaring die op maandag 5 november in Apeldoorn door de dierenarts zal worden afgetekend
 • Veterinaire richtlijnen; uiteraard is alleen het kleine stukje over duiven voor ons van belang

Ik zie uw inschrijvingen graag tegemoet.

Stuurt u ze a.u.b. naar mijn privé-mailadres of neemt u even telefonisch contact met me op want mijn voorzitter mail-adres laat me in de steek.

 Vriendelijke groeten,

Thom Laming

Dag van de Sierduif – 6 augustus 2018

De 109e Landbouwshow te Opmeer.
Dag van De Sierduif: Kijk een Duif,

De landbouwshow in het Noord-Hollandse Opmeer is een jaarlijks terugkerend evenement dat ieder jaar plaats vindt op de eerste maandag van augustus.
Dit is een dag vol van wervelende en niet alledaagse activiteiten alsmede vele bijzondere shows  waarin een grote verscheidenheid van agrarische activiteiten en dieren centraal staan.
De 109e Landbouwshow Opmeer is niet voor  niets het grootste agrarische evenement van Noord-Holland  en is de ontmoetingsplaats voor professionals, bedrijven en particulieren. Al sinds vele jaren zeer geslaagd, mede door de zeer bijzondere gezellige en ontspannen atmosfeer waar het gevarieerde publiek kennis kan maken met de deelnemers alsmede de landbouw activiteiten en hierover uitgebreid met hen in gesprek kan gaan.

De landbouwshow weet hier al vele jaren succesvol op in te spelen en biedt de bezoekers een hele dag vermaak op evenementen terrein ‘’De Weyver’’,vanzelfsprekend is ook de NBS hier met de PR stand compleet met achterwand en fraaie schilderijen van Jan de Jong aanwezig.
Uiteraard staan tussen het uitgebreide landbouwgebeuren ook activiteiten met onze sierduiven in velerlei vorm op het programma, zoals onder meer een uitgebreide demonstratie met de vele prachtige SIS rassen.
Maar ook kunst van Marleen Brouwer welke word gepresenteerd door Kees Verkolf in de vorm van haar ongeëvenaarde beeldjes en schilderijen en levensgrote afbeeldingen ontbreken niet.

Als klap op de vuurpijl introduceert Jan Luchtmeijer zijn laatste zojuist uitgekomen forse boek ‘’De Duif,’’ op dit gebied het mooiste boek dat ooit in ons land en in onze taal is verschenen, hij is tevens in hoogst eigen persoon aanwezig om zijn boek te signeren.

Dit alleen al maakt uw bezoek zeer de moeite waard, maar ook de aanwezigheid van Klein Dier Sport vereniging Winkel onder leiding van zijn bevlogen voorzitter Sjaak Hinke zorgt voor een fraaie presentatie van onze onvolprezen hobby. Ook is een doorlopende presentatie over het wel en wee van onze prachtige hobby te bewonderen.

Maar er is nog veel meer moois, er is werkelijk voor elk wat wils in het bijzonder voor de dierenliefhebbers die de combinatie van dieren en natuur weten te waarderen. Hier is voor het hele gezin veel te bekijken in een gemoedelijke en boeiende omgeving waar niemand de kans krijgt zich te vervelen, denk alleen maar eens aan de aanwezigheid van onze internationale beroemdheid, wereldkampioen IJsbrand Chardon met zijn beroemde vierspan.
Maar ook de bekende media persoonlijkheid Britt Dekker is met haar eigen paard aanwezig, ze is bovendien persoonlijk aanspreekbaar.

Algehele verwondering en gezamenlijke gezelligheid zijn al ruim honderd jaar de sleutelwoorden van dit festijn waar u geen kans krijgt op verveling.

We ontmoeten u graag, de NBS PR commissie. Op Facebook en via internet word u uitgebreid geïnformeerd

Zie ook de website http://www.landbouwshow-opmeer.nl/

Verder zijn er keuringen

RECTIFICATIE Kleindier Magazine

RECTIFICATIE Kleindier Magazine maart 2018, pagina 65

Samenwerking Avicultura en KLN Zuid-Holland krijgt vervolg.

 

Naar aanleiding van het bericht over de samenwerking tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland heeft het bestuur van Avicultura na overleg net het NBS-bestuur  besloten tot onderstaande rectificatie:

 

RECTIFICATIE

In het laatstverschenen nummer van Kleindiermagazine stond een verklaring van KLN Zuid Holland en Avicultura betreffende de in 2019 te houden NBS bondsshow.

Deze verklaring was onjuist en niet conform de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Op de komende jaarvergadering van de NBS zal hierover pas een besluit vallen.

Het bestuur van de K.N.V. Avicultura

 

Aanmelden Ras en Rasgroep van het jaar

Nationale Kampioenschappen

De inschrijfformulieren voor het Nationale kampioenschap ras van het jaar en voor het Nationale Kampioenschap rasgroepen zijn op de site beschikbaar onder downloads

Doe mee en laat uw mooiste resultaten zien !

 

Winnaars Bondsshow NBS

Carrier zwartbont ingezonden door H. Voerman. Fraaiste van de show.

Boheemse Vleugelduif, C. van der Post

Dragoon, blauw zwartgeband, ingezonden door D. van Doorn. Fraaiste duivin jong van de show.

Mooiste oude doffer van de show. K.Wijsman.

Heeft u al ingeschreven?


HEEFT U AL INGESCHREVEN??   DOE ZOALS VELEN AL GEDAAN HEBBEN, SCHRIJF TIJDIG IN VOOR DE BONDSSHOW IN HAZERSWOUDE.

ER STAAT U VEEL MOOIS TE WACHTEN DAAR, WIJ ZORGEN VOOR EEN MOOIE EN SFEERVOLLE SHOW, VAN U VERWACHTEN WE DE INSCHRIJVINGEN.

TOT ZIENS OP 18,19 EN 20 JANUARI 2018

 

Rectificatie NBS Bondsprijzen op Bondsshow

Rectificatie NBS Bondsprijzen op bondsshow:

In het vraagprogramma van onze bondsshow is bij de bondsprijzen een foutje geslopen. Waarschijnlijk een klassiek geval van verkeerd kopiëren en plakken. Hoewel het voor de meeste inzenders waarschijnlijk wel vanzelfsprekend is, zijn de prijzen 801 t/m 808 niet van toepassing!

Geen tentoonstellingsverbod voor Sierduiven

Geen tentoonstellingsverbod voor (sier)duiven

Wellicht ten overvloede:

Voor (sier)duiven geldt geen tentoonstellingsverbod naar aanleiding van de uitbraak van Aviaire Influenza in Biddinghuizen. Voor alle zekerheid is er deze middag nog even contact met het Ministerie geweest en daarin heeft men ons de afspraken, zoals eerder gemaakt, nogmaals bevestigd.

Duivenplein op de Bondsshow

Beste Speciaalclub, Vereniging, Inzender en Bezoeker,

De datum 18 t/m 20 januari 2018, Bondsshow N.B.S. te Boskoop, nadert met rasse schreden.

Daarom via dit medium de oproep om de show tot een groot succes te maken. Dat kan uiteraard o.a. door inzendingen (heel belangrijk) en het realiseren van een duivenplein. Han Voerman heeft het ook aangegeven in zijn artikel.

Een aantal speciaalclubs en de Stichting Zeldzame Huisdieren hebben zich  aangemeld  De Smijters/Ringslagers, SIS rassen zijn ook weer enthousiast. Het zou heel mooi zijn dat er zich nog een paar speciaalclubs zouden aansluiten. Leerzaam, gezellig, PR.

Het duivenplein is actief op zaterdag, de 20e januari. De dagen daarvoor is de show reeds te bewonderen .Prachtige aankleding door oa. Ben Makker (veel groen). Tafels worden door de N.B.S. betaald.

Ook verenigingen en dan bv de grote duivenshows. Bijvoorbeeld de Keistadshow, Oneto, Gelreshow, SNN, Noord-Show, Sierduivenshow Zuid-Nederland. Ongetwijfeld heb ik een show niet genoemd. Allen zijn van harte welkom.

Wij hopen dat velen hun medewerking verlenen en qua aantal dat  van 2017 wordt gehaald en liefst nog meer!
Een gezellig plein, aansprekende stand N.B.S., S.I.S. rassen, speciaalclubs een mooie plek rond het plein. Gelegenheid voor koffie enz. Catering aanwezig. Gratis parkeren en entree. Prachtig tuincentrum naast de hal.

Doordat het tijdsbestek kort is, hopen wij, dat u als vereniging ons zo spoedig mogelijk antwoord geeft. Het liefst  uiterlijk 1 december 2017. (Mag iets later)

Wij beloven u, wij doen ons uiterste best, de N.B.S. Bondsshow, mede door uw inbreng, tot een succes te laten worden. Wij hebben er zin in!!

We zien uw positieve antwoord graag tegemoet,

Nadere info, zo dat van belang is, volgt.
Vragen, bellen, mailen enz. geen probleem.

Vriendelijke groeten,

P.R. Theo van Dissel en Rein Slikker tel.: 0514 602662 of 06 29058868

Avicultura terug

AVICULTURA TERUG IN ZUID HOLLAND

Geachte leden van AVICULTURA en andere belangstellenden,

U heeft het nieuws reeds gelezen,…..hoewel noodgedwongen maar daarom niet minder enthousiast kunnen wij u melden dat er weer een AVICULTURA georganiseerd wordt en wel op 18,19 en 20 januari 2018.

Met het uiteenvallen van de Championshow is ook aan de samenwerking met Ornithophilia een einde gekomen .  Wij zijn dankbaar voor de samenwerking in de afgelopen jaren en hopen dat ook Ornithophilia een oude traditie in ere gaat herstellen met wellicht een jongdierententoonstelling.

AVICULTURA gaat dat in ieder geval doen en dan ook nog in de provincie waar zij werd opgericht en groot werd.

Na de zoektocht van NBS en Avicultura welke veel energie heeft gekost zijn we neergestreken in Boskoop . Door de coöperatieve houding van het provinciale KLN bestuur Zuid -Holland zijn we tot een samenwerkingsverband gekomen en de verwachting is dat we een show met ongeveer 3000 dieren kunnen neerzetten op een schitterende locatie met veel daglicht , een uitstekende verzorging en een mooie “groene” aankleding.

Daarnaast is de datum de meest gunstige en haalbare t.o.v. de showkalender en beschikbaarheid van een top keurmeesterskorps.

Wij hopen als bestuur dan ook dat u massaal gaat inzenden op de bondsshow van de NBS . Aan de NBS zal het niet liggen. Er is een commissie samengesteld welke het vorig jaar zo succesvolle “sierduivenplein” gaat uitbouwen en verfijnen . Het wordt dus een ontmoetingsplaats voor sierduivenliefhebbers en belangstellenden . Bovendien organiseren we een vrije verkoop en veel belangstelling uit het buitenland.

Het inschrijfgeld bedraagt 6 euro ,de administratiekosten 7 euro en de toegang is alle dagen gratis.

Bovendien is er vrijwel onbeperkt gratis parkeerruimte en zullen diverse stands de show completeren.

Nogmaals ,zend in, kom kijken en zegt het voort. Wij houden u op de hoogte via de website sierduif.nl en binnenkort onze eigen facebookpagina.

Uw Voorzitter,

Han Voerman

Rasgebonden Europashow Cauchois

Zoals je waarschijnlijk wel weet zijn er veel ras gebonden Europashow het komend seizoen

Voor de Cauchois- Europashow wil ik daarom extra aandacht vragen omdat deze show nu niet in Zuid-Duitsland of Frankrijk wordt gehouden maar in Battice België, dit ligt in de buurt van Luik vlak onder Maastricht. De show wordt gehouden op 18 en 19 november 2017 en wordt mede georganiseerd door de Belgische Cauchoisclub.

Ik wil hier ook graag aan deelnemen met enkele Cauchois om zo Nederland te vertegenwoordigen tussen het Franse, Belgische en Duitse geweld. Ik denk dat hier meer dan 1000 Cauchois te zien zijn in alle kleurslagen, een mooie kans voor de liefhebber en de keurmeesters om de kennis en kunde over dit ras wat te vergroten. Misschien is het mogelijk deze show te noemen in de berichtgeving van de NBS zodat dit wat meer bekendheid krijgt in Nederland.

Wim Poortinga  <wimpoortinga@solcon.nl>

NBS Bondsshow in Boskoop-Hazerswoude

NBS-bondsshow in Boskoop-Hazerswoude

Nadat de poging om de NBS-bondsshow bij de NPO-dagen in Rosmalen onder te brengen helaas niet bleek te kunnen slagen, heeft K.N.V. Avicultura in tweede instantie toch een overeenkomst met de provinciale afdeling Zuid-Holland van KLN weten te bereiken over het gezamenlijk organiseren van een tentoonstelling in het tweede januari-weekend in de Groen-Direkthallen in Boskoop-Hazerswoude.

K.N.V. Avicultura heeft het NBS/bestuur de verzekering gegeven dat zij, behoudens goedkeuring door het FB, in staat is om hier een representatieve bondsshow voorde NBS te organiseren. Voor het NBS-bestuur is het hebben van een bondsshow voor de sierduivenliefhebbers het allerbelangrijkste,

Het NBS-bestuur heeft dan ook besloten om haar bondsshow van 18 t/m 20 januari bij Avicultura onder te brengen, evenals de examens voor sierduivenkeurmeester en het tentoonstellen van nieuwe kleurslagen en rassen ter erkenning.

Nadere informatie zal zo snel mogelijk door het tentoonstellingsbestuur worden verstrekt,

Het bestuur van de NBS

Bondshow in Rosmalen gaat niet door

KNV AVICULTURA KRIJGT NBS-BONDSSHOW NIET ROND 

Avicultura was zeer enthousiast toen een week of wat geleden zich de mogelijkheid aandiende om de NBS-bondsshow te mogen organiseren bij de NPO-dagen op 9 en 10 december in Rosmalen. De week ervoor had het Avicultura-bestuur samen met het NBS-bestuur alle mogelijkheden tot onderbrengen van de NBS-bondsshow onderzocht en er scheen nauwelijks een gelegenheid over te blijven.

Daarom was het Avicultura-bestuur zeer verheugd toen deze mogelijkheid zich aandiende. Evenals het NBS-bestuur zag zij een uitstekende gelegenheid om, los van de aanwezige bezwaren voor wat betreft de datum, onze liefhebberij uit te dragen naar het grote publiek van postduivenliefhebbers dat de NPO-dagen jaarlijks bezoekt. Ook de financiële consequenties leken haalbaar te zijn.

Toen we echter deze week de details gingen invullen, bleek het gecompliceerder te liggen. De toegewezen ruimte beneden bleek ontoereikend en op de galerijen moest de verlichting op peil gebracht worden. Vanwege het feit dat we onder andere bovendien door de vrije entree geen extra inkomsten konden verwerven, bleken de kosten helaas zo fors te worden dat het niet meer verantwoord was om door te gaan met de organisatie. De tijdsdruk beperkte ons in onze mogelijkheden om te zoeken naar creatieve oplossingen. We hebben onze opdracht dan ook aan het NBS-bestuur moeten teruggeven.

Wij beseffen dat we organisaties en fokkers helaas op het verkeerde been hebben gezet. De tijdsdruk waaronder we besluiten moesten nemen en de druk vanuit organisaties en liefhebbers om snel met besluiten te komen, heeft ertoe geleid dat  we onvoldoende tijd hebben gehad om alle aspecten zorgvuldig af te wegen.

KNV Avicultura zal er desgewenst alles aan doen om in januari alsnog een show te organiseren waarbij de NBS haar bondsshow zou kunnen onderbrengen. Het is aan het NBS/bestuur om eventueel van deze gelegenheid gebruik te maken.

Het bestuur van Avicultura

 

REACTIE NBS-BESTUUR

De NBS betreurt de gang van zaken zeer. Samen met de NPO was de NBS ervan overtuigd dat deze, weliswaar door de nood geboren, oplossing voor de bondsshow een uitgelezen gelegenheid was om onze liefhebberij aan een groot publiek uit te dragen veel meer dan op welke andere tentoonstelling ook. Getuige de vele positieve en enthousiaste reacties van fokkers, die de enkele niet positieve melding verre overtroffen, kon sierduivenminnend Nederland zich uitstekend in de gevonden oplossing vinden, waarbij wij allen het natuurlijk jammer vonden dat we nu drie mooie shows op een rij hadden.

Wellicht heeft de tijdsdruk waaronder we stonden omdat het tentoonstellingsseizoen al begonnen was en daardoor zowel organisaties als fokkers snel wilden weten waar ze aan toe waren, geleid tot een te snelle beslissing. Zowel individuele fokkers als verenigingen en speciaalclubs vroegen aanhoudend naar de stand van zaken. Onze wens die we ook als een verplichting zien om u steeds zo snel mogelijk op de hoogte te willen stellen, heeft in dit geval tot gevolg gehad dat we dit keer misschien iets te snel met informatie zijn gekomen.

Het NBS-bestuur beschouwt het hebben van een bondsshow nog steeds als een prioriteit. Toch zal het bestuur nu even pas op de plaats maken en de tijd nemen om te kijken wat mogelijk is. Wij wachten daartoe de stappen van de KNV Avicultura af.

Het bestuur van de NBS.

Opgeven dieren voor Nationaal Kampioenschap

Het is februari en het showseizoen zit er op. Tijd om de balans op te maken. In het seizoen 2016-2017 kunnen inzenders van Kroppers en Kleurduiven meedingen naar het NBS Nationaal Kampioenschap. Het Nationaal Kampioenschap is de hoogste eretitel van de NBS die in Nederland behaald kan worden. Deze prijs is in de plaats gekomen van de kwartetprijs.

Het Nationale Kampioenschap wordt behaald door de kwartetresultaten van eenzelfde ras van een drietal shows waarop NBS erecertificaten te winnen zijn, in een bepaald jaar bij elkaar te tellen. Een kwartet bestaat uit doffer oud, duivin oud, doffer jong en duivin jong.

Om mee te kunnen doen moet men het kwartet dieren inzenden op 3 tentoonstellingen, te weten: op het provinciaal kampioenschap van de provincie waar men woonachtig is, op de bondsshow en op een provinciaal kampioenschap van een provincie naar eigen keuze.

Klik hier om het opgaveformulier te downloaden, waarmee u kunt meedingen naar deze prijs. Let op. Het formulier moet voor 1 maart 2017 worden opgestuurd.

Championshow 2017

Persbericht:
Beste kleindieren liefhebber !
Helaas hebben we ( weer ) te maken met de “spelregels” van de heersende vogelgriep.
We verwachten dat net zoals 2 jaar geleden dat de Champion Show door kan gaan.
We willen u dan ook vragen ook de dieren in te zenden die vallen binnen deze groep.
In het geval van een verlenging van het tentoonstelling verbod van “pluimvee” zal de Champion Show doorgaan zonder deze groep….het is vanzelfsprekend dat u als inzender van deze groep dan niets hoeft te betalen !
De Champion Show in Nieuwegein is de meest unieke kleindierenshow van Nederland!
Op donderdag 26 vrijdag 27 en zaterdag 28 januari a.s. zal in de BEURSFABRIEK te Nieuwegein een grote, nationale kleindierenshow worden gehouden. Deze show herbergt vrijwel alle soorten en rassen van de sierduiven, konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, hoenders, dwerghoenders, serama’s, oorspronkelijke duivensoorten en park- en watervogels. Meer dan 7000 kleindieren worden in optimale showconditie aan het publiek gepresenteerd. Ook zal Aviornis dit jaar weer aanwezig zijn.
Het feit dat de twee grote liefhebbersbonden, Kleindierliefhebbers Nederland en de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen, hier hun bondsshow ’s hebben ondergebracht geeft de garantie van een zeer hoge kwaliteit bij de ingezonden dieren.
Kortom, een evenement dat u niet mag missen.
Welkom in het Beursfabriek , Symfonielaan 1, 3438 EW te Nieuwegein.
Openingstijden: Donderdag 26 januari van 8.00 tot 19.00 uur.
Vrijdag 27 januari van 8.00 tot 19.30 uur
Zaterdag 28 januari van 8.00 tot 16.00 uur.
Er is gratis parkeerruimte!!
Robert Hoornstra (PR)

Bondsshow 2017

De bondsshow is al jaren de plaats waar we het tentoonstellingsseizoen afsluiten.

Deze vindt eind januari plaats bij de Championshow in Nieuwegein. Een uitstekende tentoonstelling met veel kwaliteit in de medewerkers en bestuur waardoor een vlekkeloos verloop van de tentoonstelling gewaarborgd is. Over de verzorging van de dieren hoeven we ons evenmin zorgen te maken en aangezien Nieuwegein centraal in het land ligt, is de locatie voor elke lefhebber betrekkelijk eenvoudig te bereiken.

Naast natuurlijk de wil om op de bondsshow enkele dieren te tonen en deze te vergelijken met de andere fokkers van het eigen ras, is deze tentoonstelling nog in een ander opzicht een belangrijk evenement. Sinds enkele jaren spelen we elk jaar om het Nationaal Kampioenschap in een of meerdere groepen. Om in aanmerking te komen om als Nationaal Kampioen op de Algemene Ledenvergadering van de NBS gehuldigd te worden, is inzending op de bondsshow verplicht.
Het blijft echter vooral de laatste gelegenheid om je dieren voor een groot publiek te showen en om met je collega-fokkers te overleggen over het nieuwe fokseizoen dat aanstaande is.

Beoordelingskaarten voor Sierduiven aangepast

> FB logo blijft op beoordelingskaart voor sierduiven
> Formaat beoordelingskaart aangepast
> Indeling iets gewijzigd
> Toelichting bij uitsluitingsfout

Aanpassingen beoordelingskaart voor sierduiven ingaande tentoonstellingseizoen 2015-2016

FB logo
KLN is voornemens om op de beoordelingskaarten het FB logo te vervangen door het KLN logo, dan wel het KLN logo naast dat van het FB aan te brengen.
Ook aan de NBS is gevraagd om een dergelijke wijziging aan te brengen.
Aangezien het FB een gezamenlijk initiatief is van KLN en NBS, is de NBS van mening dat een dergelijke wijziging niet eenzijdig door één van de partijen kan worden doorgevoerd.
De NBS heeft geen behoefte om op de beoordelingskaarten voor sierduiven een wijziging in het logo aan te brengen en op de beoordelingskaarten blijft het FB logo ongewijzigd staan.
Wellicht ten overvloede zij nog vermeld: een en ander houdt in dat in het computerprogramma – of welke afgeleide daarvan ook – op de sierduiven beoordelingskaarten géén KLN logo komt te staan, maar enkel het FB logo.

Nadat vorig jaar mede op aandragen van de Keurmeestersvereniging is besloten tot het gaan gebruiken van een nieuwe beoordelingskaart volgens EE-model, is in het voorbije tentoonstellingsseizoen deze nieuwe beoordelingskaart in gebruik genomen. Daarbij is afgesproken dat na het tentoonstellingsseizoen zou worden geëvalueerd. Keurmeesters en fokkers hebben op- of aanmerkingen over de beoordelingskaart aangereikt.
Over het algemeen was men erg tevreden over de nieuwe indeling op de beoordelingskaart, maar er kwamen wel enkele praktische zaken naar voren.

Beoordeling
De Keurmeestersvereniging heeft tijdens haar congres in mei de beoordelingskaart geëvalueerd en daarbij zijn enkele wijzigingen op de beoordelingskaart voorgesteld en akkoord bevonden.
Zo moet het aantal regels bij positieve punten iets worden uitgebreid, bij wensen meer worden uitgebreid en bij fouten kan het worden ingekort.
Verder moet bij de uitsluitingsfout i.v.m. conditie en/of verzorging een toelichtingsregel komen. Gebleken is in de praktijk dat enkel het vakje aankruisen niet voldoende is. De keurmeester wil in het kort beschrijven waarom hij dit aangekruist heeft en de fokker/inzender wil graag weten waarom zijn dier is uitgesloten.

Formaat
Ook zijn er opmerkingen ontvangen van tentoonstellingsorganisaties dat men op een A6 kaart – dus 4 kaarten op een A4 staand – te weinig ruimte heeft om alles te kunnen noteren, waardoor de ruimte voor de keurmeesters teveel wordt beperkt. Verder waren er opmerkingen van keurmeesters dat zij bij een A6 kaart te weinig ruimte hebben om alles neer te schrijven, speciaal bij de wensen.
Daarom is de maat aangepast in formaat: 9,5 x 21 cm: 3 kaarten op een A4 liggend.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,
Han van Doorn.