Greetje Sanders stopt als keurmeester

Mw. G.H.P. Sanders, A-keurmeester sierduiven, heeft aangegeven per 31 december van dit jaar te stoppen als keurmeester. Wij danken haar van harte voor de inzet tijdens alle keuringen die zij namens de NBS sinds 1986 heeft uitgevoerd.

Provinciale kampioenschappen

Vanwege de corona-pandemie zijn enkele van onze provinciale kampioenschappen afgelast. Daarnaast zijn er aantal die dit jaar een van onze regionale bondsshows organiseren. Onderstaand het meest recente overzicht (dd. 13 september 2020).

Indien er verenigingen zijn die het provinciale kampioenschap kunnen en willen overnemen in provincies waar dit nu niet doorgaat, kunnen zij voor 1 november contact opnemen met de secretaris van de NBS.

Provincie

Originele toewijzing van provinciaal kampioenschap

Huidige status

Groningen

WPKC

Afgelast

Friesland

Sierduivenshow Noord-Nederland

Wordt regionale bondsshow

Drenthe

Noordshow

Wordt regionale bondsshow

Overijssel

Oneto

Wordt regionale bondsshow

Gelderland

EPV

Gaat vooralsnog door

Noord-Holland

KDV Winkel e.o.

Afgelast

Zuid-Holland

EZHSV

Gaat vooralsnog door

Utrecht

Keistadshow

Afgelast

Zeeland

Deltashow

Afgelast, provinciaal kampioenschap verplaatst naar Zeelandiashow

Noord-Brabant

Sierduivenshow Zuid-Nederland

Wordt regionale bondsshow

Limburg

Maasdalshow

Afgelast

Europashow 2022 in Polen

PERSBERICHT

Am 04. September 2020 trafen sich Andy Verelst, Istvan Rohringer und Gion Gross in Warschau mit den Bewerbern aus Polen, welche die abgesagte Europaschau 2021 in Österreich in Polen durchführen möchten.

Das Präsidium der EE nahm an der Videokonferenz vom 10. September 2020 mit grosser Freude zur Kenntnis, dass die 30. Europaschau vom 11. – 13. November 2022 in Kielce (Polen) stattfinden wird.

Die wunderschönen Ausstellungslokalitäten bieten Platz für 20‘000 bis 25‘000 Tiere, und die Verantwortlichen des polnischen Verbandes sind erfahrene Ausstellungsorganisatoren. Und weil sogar der Direktor der Messe in Kielce Einsitz in die Schauleitung nimmt, sollte einer schönen, gut organisierten Europaschau nichts mehr im Wege stehen.

11.09.2020

Gion Gross Präsident EE

NBS Prijzenschema tentoonstellingsseizoen 2020 – 2021

NBS-ereprijzen op tentoonstellingen

Voor toekenning van NBS-prijzen op tentoonstellingen gelden de volgende voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van een door het FB goedgekeurde tentoonstelling;
 2. de organiserende vereniging, speciaalclub of tentoonstellingsorganisatie moet lid zijn van de NBS;
 3. wanneer meer instanties als onder b bedoeld gezamenlijk een tentoonstelling organiseren dan moet tenminste één van deze instanties lid zijn van de NBS;
 4. de R-, en E-prijzen mogen enkel worden toegekend aan dieren, waaraan nog geen andere door of namens de tentoonstellingsorganisatie uitgeloofde prijs is toegekend, en minimaal 93 punten hebben behaald.
 5. de K-prijzen worden toegekend aan de fraaiste sierduif op 1 na van de keuring (bij meer dan 1.000 kooinummers sierduiven voor de fraaiste op 2 na).
 6. Voor het aantal ingeschreven sierduiven gelden de kooinummers: een volière met sierduiven geldt als één nummer.

Prijzenschema geldig voor alle tentoonstellingen die voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden, uitgezonderd Provinciale Kampioenschappen en de Regionale Bondsshows:

 1. R-prijs van € 4,00 per 15 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester.

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend: zie voorwaarden onder d.

Prijzenschema Provinciale Kampioenschappen

De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, hetgeen betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.

 1. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring,

Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers per keurmeester

 1. Bij meer dan 1.000 kooinummers per keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers per keurmeester en bij minimaal 96 punten
 2. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show
 3. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show
 4. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
 5. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid (zie ook bij “jeugdtentoonstellingen”)
 6. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester tot 1.000 kooinummers; bij meer dan 1.000 kooinummers wordt deze prijs toegekend aan de fraaiste op 2 na van de keurmeester
 7. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Indien een sierduif drie keer onder verschillende keurmeesters een NBS-Erecertificaat heeft gewonnen, ontvangt de eigenaar, die tevens de fokker dient te zijn, een NBS-Kampioensdiploma en een verzilverde NBS-medaille. De betreffende erecertificaten dienen hiertoe vóór 1 maart naar de secretaris van de NBS te worden gezonden.

Prijzenschema Regionale Bondsshows

SNN – Oneto – Noordshow – SZN

 1. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif van zijn keuring,

minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers keurmeester

 1. Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,- voor de fraaiste sierduif op 1 na van zijn keuring,

Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 60 kooinummers per keurmeester.

 1. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste doffer
 2. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste duivin
 3. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 2 na van de keurmeester.
 4. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester.

De R-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend;
zie voorwaarden onder d.

Prijs alleen te winnen door jeugdleden jonger dan 17 jaar:

 1. Verzilverde NBS-medaille voor de fraaiste sierduif jeugdlid

Extra prijzen speciaalclubs:

Voor rassen waarvan de speciaalclubs de clubshow bij de Bondsshow hebben ondergebracht, worden extra prijzen beschikbaar gesteld. In die rassen mag een keurmeester toekennen:

 1. E-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers ter vrije beschikking van de keurmeester binnen de rassen van die speciaalclub.

De E-prijs mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend; zie voorwaarden onder d.

Prijzenschema speciale jeugdtentoonstellingen

 1. NBS-Standaard voor de fraaiste doffer van de show
 2. NBS-Standaard voor de fraaiste duivin van de show
 3. Oorkonde voor iedere deelnemer

Aanvullende voorwaarden:

 • er moet sprake zijn van een Jeugdshow als landelijk evenement of van een duidelijk gescheiden Jeugdshow, ondergebracht bij een Nationale Tentoonstelling.
 • er moet sprake zijn van concurrentie, hetgeen betekent dat meer dan één jeugdlid aan de onderhavige show moet mee doen.
 • als tevens het Provinciaal Kampioenschap of de Bondsshow wordt gehouden, gelden de jeugdprijzen alleen voor de afgesplitste Jeugdshow.

Nationaal kampioen “Ras van het jaar”

Doordat de Bondsshow en een aantal provinciale kampioenschappen niet gehouden kunnen worden vanwege de corona pandemie, is door het bestuur voor het komende seizoen 2020-2021 gekozen voor een andere opzet door het onderbrengen van een 4-tal regionale Bondsshows.

De competitie voor de Nationaal kampioen “Ras van het jaar” van dit seizoen wordt in het volgende tentoonstellingsseizoen gehouden.

Nationaal kampioen rasgroep

Doordat de Bondsshow en een aantal provinciale kampioenschappen niet gehouden kunnen worden vanwege de corona pandemie, is door het bestuur voor het komende seizoen 2020-2021 gekozen voor een andere opzet door het onderbrengen van een 4-tal regionale Bondsshows.

De competitie voor de Nationaal kampioen Rasgroep van dit seizoen wordt niet gehouden.

Uitbetaling van de R-prijzen van de NBS

Het aanvraagformulier voor uitbetaling van de R-prijzen dient te worden gedownload van de website van de NBS (www.sierduif.nl)

Dit aanvraagformulier dient samen met het vraagprogramma en de papieren catalogus te worden gestuurd naar de penningmeester van de NBS: J.D. van Doorn, Postbus 253 te 4330 AG  Middelburg.

Provinciale kampioenschappen / Regionale Bondsshows

De tentoonstellingsorganisaties waar de provinciale kampioenschappen zijn ondergebracht, alsmede de regionale bondsshows, ontvangen van de NBS een speciaal aanvraagformulier.

Voorts dienen zij het invulformulier met de gegevens over de provinciale (of bonds-) kampioenen èn de volledig ingevulde certificaatstroken, met het vraagprogramma èn een papieren catalogus te zenden naar: Adm. Erecertificaten: R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC  Winschoten

Regionale bondsshows

Vanwege de afgelasting van de Gelderlandshow, en dus ook van de NBS Bondsshow, is het NBS bestuur op zoek gegaan naar alternatieven. Het bestuur van de NBS heeft besloten om geen nieuwe traditionele bondstentoonstelling aan te wijzen, maar op vier andere tentoonstellingen (die naar het zich op dit moment laat aanzien wel door zullen gaan) vrijwel dezelfde ereprijzen uit te zetten die normaal alleen op de bondsshow te winnen zijn. Dit wil zeggen, o.a. dubbele erecertificaten, meer geldprijzen en eremedailles. De Almanak is bijgewerkt met het nieuwe prijzenschema. Het gaat hier om de volgende vier shows:

 • Sierduivenshow Noord-Nederland te Drachten;
 • Oneto te Enschede;
 • Noordshow te Assen;
 • Sierduivenshow Zuid-Nederland te Waalwijk.

Dit geldt uiteraard alleen voor dit tentoonstellingsseizoen en op voorwaarde dat de shows doorgaan. Hiermee voorkomen we dat we geen alternatief hebben als een eventueel nieuw aangewezen bondsshow op het laatste moment toch moet worden afgelast. Op deze manier houden we gelijkwaardige alternatieven over. Ook worden op deze manier de inzenders ondersteund die er gezien de omstandigheden tegenop kunnen zien om over grotere afstand dieren in te zenden. Zij kunnen nu o.a. hun eventueel nog ontbrekende erecertificaten winnen op een show naar keuze en kunnen zij deelnemen aan shows van formaat.

Annulering Keistadshow Amersfoort

 Beste Sierduivenfokker,

Dit jaar geen Keistadshow!

Door het Coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen wordt het ons onmogelijk gemaakt een tentoonstelling neer te zetten, zoals u van ons al vele jaren gewend bent.

Waar is de gezelligheid bij op- en afbouw tussen de medewerkers plus het risico dat men elkaar zou kunnen besmetten met het virus. Dat geldt ook voor de inzenders die met hun duiven komen. Wij als bestuur willen al die risico’s niet lopen.

Het was een moeilijke beslissing. Wij hopen dat wij u in 2021 weer van harte welkom kunnen heten.

Het ga u goed in de komende tijd.

Namens de SAO-Keistadshow

Met vriendelijke groet,
Peter van Kaam

Secretaris Keistadshow
48e Keistadshow van 25 t/m 27 november 2021

Europashow in Polen (2021 of 2022)

De Europa Show van de EE gaat door!

Tijdens een videovergadering op 23 juli 2020 is door het EE Presidium besloten om de aanvraag van Polen om de geannuleerde Europese show van Tulln in het Poolse Kielce te mogen organiseren gehonoreerd.

Het EE Presidium is erg blij met de aanvraag vanuit Polen en dat zo de doorgang van de Europa Show in 2021 of 2022 lijkt te zijn verzekerd.

Een delegatie van het presidium gaat begin september naar Warschau voor een verkennend gesprek met de Poolse organisatie om de mogelijkheden voor een show in 2021 of 2022 te bespreken.

De uiteindelijke beslissing zal door het Presidium genomen worden op 10 september.

Nadere informatie volgt na 10 september 2020.

24 juli 2020, Gion Gross, EE-voorzitter

Tentoonstellingen en de coronabeperkingen

Nu een aantal tentoonstellingsorganisaties zich opmaken voor het voorbereiden van hun eventuele  show door het maken van afspraken en het vervaardigen van het vraagprogramma, komen er bij ons vragen binnen over hoe wij dit seizoen zullen omgaan met onze tentoonstellingen.

Op dit moment is het helaas niet mogelijk voor de NBS om een eenduidig advies te geven voor alle verenigingen die een show willen organiseren.

Het spreekt echter voor zich dat elke organisator zich zal moeten houden aan de richtlijnen die door onze overheid zijn aanbevolen of opgelegd, ondanks het feit dat deze nog wel eens aangepast worden. De NBS onderschrijft deze richtlijnen volledig en wijst organisatoren erop dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het voldoen hieraan.

De richtlijnen zijn te vinden op:  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

Deze adviezen m.b.t. tentoonstellingen kan de NBS wel geven:

 • Houd u zich aan de richtlijnen die gelden op het moment dat u vergaande afspraken met derden maakt die u contractueel binden of op het moment dat u uw vraagprogramma laat uitkomen.
 • Zorg ervoor dat u tijdens u show kunt voldoen aan alle voorwaarden voor het houden van voldoende afstand. Leg dit vast en geef aan dat u hier toezicht op zult houden
 • Vergewis u ervan of u bijvoorbeeld vanwege het aantal te verwachten deelnemers of bezoekers valt onder de noemer van evenement; dan gelden wellicht andere regels.
 • Vergewis u van de bereidheid van uw medewerkers die misschien om een of andere reden huiverig zijn hun bijdrage te leveren.

Wij wensen u bij uw besluitvorming en de organisatie van uw show veel wijsheid toe.

Het bestuur van de NBS.

 

Opschorten bijeenkomsten

Heden avond (23 maart 2020) is door de regering bekend gemaakt dat alle samenkomsten in Nederland tot 1 juni verboden zijn. Alle door de NBS georganiseerde bijeenkomsten en vergaderingen in deze periode zullen dan ook worden afgelast. Wij hopen dat onze Algemene Jaarvergadering op 13 juni gewoon zal kunnen doorgaan. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. Het NBS bestuur blijft in deze periode gewoon via de gebruikelijke kanalen (telefoon en email) bereikbaar.

Ondanks de huidige omstandigheden wensen wij u allen een succesvol kweekseizoen toe in goede gezondheid van uzelf en uw dierbaren.

Namens het NBS bestuur,
Dennis Meesters, secretaris

Keurmeestersexamens uitgesteld

op 28 maart zouden wij onze theorie-examens houden op de Aeres locatie in Barneveld gelijktijdig met de examens van de KLN keurmeesters.
Gisteren heb ik overleg gehad met Hendrik Timmer (de KLN examen secretaris) en vandaag met Thom Laming, dit n.a.v. de richtlijnen rondom het Coronavirus.

Voor ons is het logisch omdat er keurmeesters vanuit het hele land zouden samenkomen om de richtlijnen van de overheid te volgen.
Dit betekent dat het examen op 28 maart niet doorgaat en zoals het er nu voor staat doorgeschoven wordt naar eind mei.

Over de exacte datum van het mei examen ontvangt u tijdig bericht

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht

Met vriendelijke groet, Aad Rijs

Bondsshow 2020/21 en 21/22 naar Gelderlandshow

Toewijzing NBS Bondsshow

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de NBS, gehouden tijdens de NBS Voorjaarsdag op 15 februari jl. te Barneveld, is er door de aanwezige afgevaardigden van de verschillende bij de NBS aangesloten speciaalclubs en verenigingen gestemd over de toewijzing van de NBS Bondsshow.

De uitslag van de stemming was als volgt:

Oneto 55
Gelderlandshow 256
Noordshow 169
Blanco/ onthouding 36

Deze uitslag resulteert in het onderbrengen van de NBS Bondsshow bij de Gelderlandshow voor de tentoonstellingsseizoenen 2020/2021 en 2021/2022.

Theorie examen keurmeesters

Beste keurmeesters,

Op zaterdag 28 maart is er weer gelegenheid om theoretische uitbreidingsexamens af te leggen. Deze examens worden afgenomen op dezelfde locatie als het vorig jaar:

Aeres MBO
Barnseweg 3
Barneveld

Als jullie gebruik willen maken van dit uitbreidingsexamen dan kunnen jullie dit tot 15 maart aan mij doorgeven. Dit kan per mail met opgave van de rassen of door het invullen en doorsturen van bijgaand Formulier.

Graag gelijktijdig met de opgave het verschuldigde examengeld (€ 25,-) overmaken naar:

Ned. Bond voor Sierduivenliefhebbers Verenigingen

IBAN nr. : NL17INGB0000455517

Onder de vermelding ‘examengeld maart 2020’

Met vriendelijke groet

Aad Rijs

Intrekking kandidaatstelling Bondsshow

Op 12 januari heeft Sierduivenshow Noord-Nederland SNN zich kandidaat gesteld om de NBS Bondsshow in 2020 en 2021 te organiseren. Dit in de veronderstelling dat de Gelderlandshow geen kandidaat zal zijn omdat hun showlocatie niet langer beschikbaar is.

Naderhand is bekend geworden dat de Gelderlandshow een nieuwe, ruimere locatie heeft vastgelegd in de maand december. SNN gaat er van uit dat ze daarmee de beste papieren hebben de Bondsshow ook in de komende jaren te gaan organiseren.

Dit is voor SNN de reden de kandidaatstelling in te trekken. In verband met de gewijzigde stemprocedure leek het ons raadzaam dit nu alvast bekend te maken, zodat de verenigingen daar met het uitbrengen van hun stemmen op de Voorjaarsdag rekening mee kunnen houden.

Wierd de Boer,
Voorzitter SNN

Keurmeester Albert van Feggelen gestopt

De heer Albert van Feggelen heeft te kennen gegeven om per direct te stoppen als C-keurmeester sierduiven.

Graag rekening hiermee houden bij het vastleggen en contracteren van keurmeesters voor de komende seizoenen.

Wij danken de heer Albert van Feggelen voor al zijn keuringen die hij sinds 1979 voor de NBS heeft uitgevoerd.

Provinciaal Kampioenen Noordshow

Hierbij de foto’s van De Dierenparade Noordshow 2020, provinciaal kampioenschap van Drenthe.

Oud Hollandse Meeuw roodzilverschild gekrast doffer oud van John de Groot. Tevens de winnaar van de show.

Duitse snavelgekapte trommelduif, blauwschimmel, vrouw jong van Roy Arbeider.

Aanvraag Bondsshow

Aanvraag NBS Bondsshow 2020/2021 en 2021/2022

Middels dit bericht willen wij de tentoonstellingsorganisaties die voor zowel het showseizoen 2020/2021 als 2021/2022 de NBS Bondsshow willen aanvragen, herinneren dat de aanvraag uiterlijk 15 januari 2020 ontvangen moet zijn door de secretaris van de NBS. Dit kan via post: (Aalmoezenier Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht) of via email (secretaris@sierduif.nl).

Ook verenigingsvoorstellen voor behandeling tijdens onze algemene ledenvergadering dienen uiterlijk 15 januari 2020 binnen te zijn bij de NBS secretaris.

Tijdens de NBS Voorjaarsdag op 15 februari zal er (bij meerdere kandidaten) een stemming plaatsvinden over de toewijzing van de NBS Bondsshow. Tevens zullen de voorstellen voor de Algemene ledenvergadering in juni worden toegelicht.

In de loop van komende week zullen alle leden de benodigde informatie en details over de NBS Voorjaarsdag ontvangen. Dit zal tevens op onze website en Facebook gepubliceerd worden.

Groet,

Dennis

Opgave Nationale Kampioenschappen

Herinnering voor opgave van nationale kampioenschappen en raskampioenschappen

De formulieren voor deelname aan het Nationaal Kampioenschap “Rasgroep van het jaar” en voor het “Ras van het jaar” (Oud-Hollandse Kapucijn) staan op onze website (Menu, Downloads). Wanneer u deelneemt vragen wij u de formulieren graag zo spoedig mogelijk invullen en vóór 1 maart van dit jaar zenden aan: de heer R. Bijkerk, Rosa Caninalaan 9, 9674 EC Winschoten of per mail naar roel.bijkerk@hetnet.nl

Foto’s Bondsshow

King Andalusisch blauw, Th Thomassen

Arabische Trommelduif, Roy Arbeider

Kleurpostduif, Milky, Combinatie van Vliet

Show Homer, S de Bruine

OH Kapucijn, Martin Treffers

Oosterse meeuw, satinette, Treffers, Martin

Oosterse meeuw, satinet, Treffers, Martin

OH Kapucijn, rood. Rob Joosten

Felegyhazer blauw. Fabio van Olst

Oudduitse meeuw, blauw geband. Jalmer de Groot

Oudhollandse meeuw, geel. Albert van Zijl

Oudhollandse meeuw, blauwzilver. Klaas de With

Arabische Trommelduif, blue splash. Peter Brauckmann

Brünner Kropper, wit. Rob Peters

Brünner kropper blauw. Menno Apperlo

Hollandse Kropper, blauwschimmel. Sjef Heijs

Provinciaal Kampioenschap van Noord Holland

Tentoonstelling Winkel en omstreken.

Provinciaal Kampioenschap van Noord-Holland. Foto’s door Johan Oudhuis.

Fraaiste duif van de show, Ned. Hoogvlieger, Roodroek, Inzender T. Entius Tevens Fraaiste duivin van de show

Fraaiste doffer jong, Deense Tuimelaar kaalb. Geel geeksterd. Inzender L.R. Docter

Fraaiste duivin oud, Saks. vleugelduif gekapt, Zwart, Inzender R. de Wit

Fraaiste doffer oud, Oosterse meeuw blondinet, Blauw witgeschubd, Inzender J. Verlaat. Tevens Fraaiste doffer van de show.

Fraaiste doffer jong, Figurita Meeuw, Geel, Inzender G.C.M. van Duivenvoorde

Foto’s prijswinnaars Bondsshow Wijchen

Foto’s van de winnaars van de NBS Bondsshow op de Gelderlandshow in Wijchen. De foto’s zijn gemaakt door Sytze de Bruine.

Winnaar van de Show, Arabische Trommelduif, duivin jong van Roy Arbeider.

Fraaiste doffer oud, O.H. Kapucijn van Rob Joosten

Fraaiste duivin oud, Voorburgse Schildkropper van Henk Veenstra

Fraaiste doffer jong, Genuine Homer van Paul van Deelen

Fraaiste duivin van een Jeugdinzender. Arabische Trommelduif van Lennart Albert

Fraaiste doffer van een Jeugdinzender. Arabische Trommelduif van Laura Albert

NBS Beleid Dierenwelzijn

Inleiding:
De Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbersverenigingen, de NBS, stelt zich ten doel: het bevorderen van de sierduiventeelt in Nederland (Stat. Art. 2). Daarbij werkt zij samen met verenigingen en speciaalclubs van sierduiven in Nederland en met de sectie Duiven van de Entente Européenne in Europees verband.
Het aspect dierenwelzijn is een uiterst belangrijk onderdeel van de inspanningen van de NBS omdat het welzijn van de dieren cruciaal is om het beoogde doel te bereiken.
Dierenwelzijn binnen de NBS richt zich op de volgende aandachtsgebieden:

 • Welzijn van sierduiven voor deelname aan tentoonstellingen (huisvesting, klimaat, verzorging en transport)
 • Fokkerijaspecten (fokken op en keuren van specifieke raskenmerken bij sierduiven)
 • Omgaan met fokkerijoverschotten

Beleid:
De NBS volgt de kaders die door de overheid zijn vastgelegd in de Wet Dieren (01-01-2013) en gericht zijn op het houden, fokken, exposeren en doden van sierduiven. Zij stuurt op het implementeren van deze wetgeving bij de regelgeving voor tentoonstellingen en bij het vaststellen van de verschillende ras-standaarden.
Zij maakt gebruik van de adviezen van de onder haar vallende speciaalclubs, (rasverenigingen), de standaardcommissie en waar gewenst externe partijen. Opmerkingen vanuit het werkveld over welzijnsproblemen worden afhankelijk van de aard van de opmerking neergelegd bij het Facilitair Bureau van NBS/KLN en/of de standaardcommissie en/of de betreffende speciaalclub en/of de sectie Duiven van de Entente Européenne d’Avicluture et de Cuniculture.

Uitvoering van het beleid:
De NBS geeft uitvoering aan haar beleid door onder meer het (laten) uitvoeren van de volgende taken:

 • verstrekken van voorlichting over het houden en fokken van sierduiven;
 • bewaken van het tentoonstellingsreglement specifiek gericht op welzijnsaspecten voor sierduiven;
 • verstrekken van kennis over de mogelijkheden gericht op het omgaan met fokoverschotten;
 • het regelmatig houden van bijeenkomsten met sierduivenverenigingen en speciaalclubs met als onderwerp dierenwelzijn;
 • bewaken van de welzijnsaspecten die aan de orde zijn bij verkoopbeurzen van sierduiven op tentoonstellingen;
 • bewaken van de raskenmerken die een positieve impact op het dierenwelzijn hebben, dit voor zover het rassen betreft waarvan Nederland het standaardbepalende land is;
 • aansturen van de standaardcommissie en de keurmeestersvereniging (NVSK) gericht op het welzijn van de sierduivenrassen;
 • overleg binnen de EE (Entente Européene) over welzijnsaspecten bij sierduivenrassen waarvan Nederland niet het standaardbepalende land is;
 • jaarlijks brengt de NBS in haar jaarboek verslag uit van:
  o zaken die in het kader van dierenwelzijn haar aandacht hebben gevraagd;
  o eventuele afspraken die gemaakt zijn over het verbeteren van dierenwelzijn;
  o aanpassingen van ras-standaarden;
  o keurafspraken gericht op welzijnsaspecten.

Keurmeester Fens stopt

De heer M.C.A.M. Fens heeft te kennen gegeven om aan het einde van dit seizoen te stoppen als C-keurmeester sierduiven.

Graag rekening hiermee houden bij het vastleggen en contracteren van keurmeesters voor de komende seizoenen.

Wij danken de heer Fens voor al zijn keuringen die hij sinds 2006 voor de NBS heeft uitgevoerd.

SNN – Sierduivenshow Noord-Nederland 2019

Op 8 en 9 november werd de 5e SNN show weer gehouden in Drachten. SNN prijst zich gelukkig met de geweldige samenwerking met het Fries Congrescentrum, een prachtige showlocatie met voldoende ruimte voor wel veel duiven (we hadden er nu 1400, maar de hal is groot genoeg voor 4000) en een prachtig restaurant.

Overzicht van de show

18 Keurmeesters hadden 1400 sierduiven te keuren. Een flinke competitie dus. Als je dan in staat bent om te winnen is dat een geweldige prestatie.

Hieronder de prijswinnaars. De foto’s zijn gemaakt door Jan Weistra.

Kampioen van Noord-Nederland. Tevens fraaiste duivin jong: Duitse Modena Gazzi, J. van der Vegt, Rouveen

 

Fraaiste duivin oud. Nederlandse Schoonheidspostduif, Haico Bosma, Rohel

 

Fraaiste doffer oud. Oosterse Roller, Willem de Wal, Terwispel

 

Fraaiste doffer jong. Holle Kropper, P.van der Spek, Delft

Keistadshow 2019

Fraaiste doffer oud, Antwerpse Smierel, blauw gekrast M/O, Inzender A. Visser (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste doffer jong. Weense Midsnavelige Tuimelaar, Zwart M/J, Inzender R. Ojevaar (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin oud: Oosterse Roller V/O, Eigenaar J. de Bliek (foto Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin jong Oud Hollandse Kapucijn, geel gemonnikt V/J, eigenaar R. Joosten. (foto Sytze de Bruine)

Provinciaal Kampioenschap Zuid-Holland

Fraaiste doffer: Holle Kropper – zwart – doffer jong – 97 punten – Inzender: Peter van der Spek. Foto Dirk de Zeeuw

Fraaiste duivin: Marchenero Kropper – blauwgekrast – duivin oud – 97 punten. Inzender Andre Verhoork (fotograaf Dirk de Zeeuw)

Provinciaal Kampioenen Zeeland

Delta-Show – Vlissingen – 8, 9 en 10 november 2019

Fraaiste doffer vande show.Italiaanse Meeuw, roodzilver gekrast, doffer jong,  97 pnt. Inzender:  J.D. van Doorn te Middelburg (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin van de show: Kleurpostduif, poederblauw geband, duivin jong,  97 pnt. Inzender: Combinatie Van Vliet te Krimpen aan den IJssel (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste doffer jeugd van de show: Italiaanse Meeuw, ijskleurig zwartgeband, doffer oud. Inzender: Niels Luime te Ouddorp (Foto: Sytze de Bruine)

Fraaiste duivin, jeugd. Italiaanse Meeuw, ijskleurig zwartgeband, duivin jong. Inzender: Niels Luime te Ouddorp (Foto: Sytze de Bruine)

Inschrijven op de Gelderlandshow

Beste sierduivenliefhebbers,

Binnen onze liefhebberij gaan verhalen rond waarin wordt aangegeven dat het niet meer mogelijk zou zijn om duiven in te schrijven op de Gelderlandshow omdat er al te veel inschrijvingen zouden zijn.

Wij willen deze geruchten bij deze ten sterkste ontkrachten! Er is geen sprake van beperking op het inschrijven van sierduiven. U kunt dus allen uw dieren nog gewoon inschrijven naar deze tentoonstelling waar wij onze jaarlijkse NBS Bondsshow hebben ondergebracht.

Meer informatie over de Gelderlandshow kunt u vinden via www.gelderlandshow.nl

Het NBS-bestuur

Podium voor provinciale Kampioenschappen

De Provinciale Kampioenschappen zijn weer in volle gang.

Graag willen we deze winnaars een groter podium geven. Dit willen we gaan doen om de winnende duiven en hun eigenaars te plaatsen op de NBS site , in de NBS nieuwsbrief en op Facebook.

Hiervoor hebben we wel de hulp nodig van de betreffende tentoonstelling.
De foto’s met de informatie mag worden opgestuurd naar pr@sierduif.nl

Onderstaand de lijst met de provinciale kampioenschappen:

Groningen P.K.C.
Friesland Sierduivenshow Noord-Nederland
Drenthe Noordshow
Overijssel Oneto
Gelderland P.V. Ede (Kernhemshow)
Utrecht Keistadshow
N-Holland KDS Winkel e.o.
Z-Holland Z.H.S.V.
Zeeland Deltashow
N-Brabant Sierduivenshow Zuid-Nederland
Limburg Peelhorstshow

De provinciale kampioenschappen zijn “open” kampioenschappen, dat betekent dat iedere inzender van sierduiven, ongeacht de woonplaats, voor een provinciaal kampioenschap in aanmerking komt.

Per keurmeester een NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif van zijn keuring, Minimaal 96 punten en bij een keuring van minimaal 50 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester

Bij meer dan 1.000 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester een 2e NBS-Erecertificaat voor de fraaiste van zijn keuring op 1 na, bij een keuring van minimaal 60 kooinummers werkelijk ingeschreven sierduiven per keurmeester en bij minimaal 96 punten.

 • Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show.
 • Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show.
 • NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid.
 • NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid.

Erkende rassen en kleurslagen

Regelmatig worden nieuwe rassen en kleurslagen erkend. Het is voor fokkers en tentoonstellingsorganisaties van belang over de juiste gegevens te kunnen beschikken.

In het menu onder downloads is de bijgewerkte lijst te vinden.

Hier ook nog eens een Link

Inspecties BOA op tentoonstellingen

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten (strafrecht/bestuursrecht) mag opsporen op een bepaald werkterrein. Sommige boa’s hebben daarbij politiebevoegdheden en mogen geweldsmiddelen inzetten. De verschillende functies en opsporingsbevoegdheden die boa kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen:

Stappenplan en adviezen hoe om te gaan met inspecties van BOA’s en Inspecteurs tijdens tentoonstellingen en evenementen.

 1. Wijs één persoon aan die deze functionaris(sen) te woord staat. Liefst een bestuurslid.
 2. Zorg, dat alle medewerkers op de hoogte zijn van deze tips/adviezen en ga niet zelf met deze bezoeker(s) praten.
 3. Geef de medewerkers bij de ingang aan, dat ook boa als bezoeker aan een tentoonstelling of evenement zich kunnen ophouden.

Welke instanties kunnen verwacht worden op een onverwacht en onaangekondigd bezoek en hoe daar mee om te gaan.

 1. Een boa kan onverwacht en onaangekondigd als bezoeker bij een tentoonstelling komen. Des gevraagd dient een opsporingsambtenaar in uniform zich te legitimeren. In burger is legitimatie een verplichting. Ook het doel van zijn bezoek moet hij kenbaar maken.
 2. Vraag om legitimatie en noteer de namen en instantie of maak een kopie.
 3. Vraag naar de bedoelingen van dit bezoek en wie eventueel gevraagd heeft dit bezoek te doen of is het een eigen initiatief als routine of als target opgesteld door een opdrachtgever bijvoorbeeld de NVWA, de LID, de gemeente, de politie, de brandweer, e.d.
 4. Bezoek tijdens de keuring:

Wijs op de FB reglementen en vraagprogramma waar vermeld staat wie tijdens de keuring aanwezig mogen zijn. Ook de reglementen van NBS en KLN kunnen via de sites www.sierduif.nl en  www.kleindierliefhebbers.nl tijdens het bezoek bekeken worden.

 1. Bij vragen naar de namen en adressen van de inzenders e.d. verwijs dan naar de AVG (privacy wetgeving).
 2. Geef aan, dat gedelegeerden van het FB ook de interne controle voor de KLN uitvoeren. Daarnaast is altijd de begeleidende dierenarts, die aangewezen is als verlengde arm van de NVWA, aanwezig voor de veterinaire zaken.
 3. De volgende instanties kunnen onverwachts en onaangekondigd op bezoek komen:
  politieagenten die een specifieke taak hebben met betrekking tot dieren (volksmond: dierenpolitie), NVWA, LID, gemeentecontroleurs, Politie en Brandweer.

Wat is de status van de volgende inspecties en wat zijn de bevoegdheden van de controleurs en de gevolgen van hun bevindingen.

Er zijn zes domeinen waarin toezichthouders en boa’s werkzaam zijn. Elke BOA is aangewezen voor één domein! Deze personen hebben geen bevoegdheden uit een ander domein.

Alleen de politie heeft een ‘algemene’ opsporingsbevoegdheid.

Ook een gemeente ambtenaar dient aangewezen te zijn als toezichthouder door het bevoegd gezag (B&W).

De rvo voert de juridische kant uit van de lid (stichting in opdracht van het ministerie)

Districtsinspecteurs van de LID zijn BOA (strafrecht) en toezichthouder ( bestuursrecht).

 NVWA (Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit):

Wet dieren: o.a. transport, huisvesting, NCD entbewijzen, belastingaangiftes, CITES

Kan bestuurlijke straffen/boetes opleggen. Boetes, proces verbaal

LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming):

Dierenwelzijn, maak een verslag op van de bevindingen. Is niet vrijblijvend.

Kan rapporteren naar NVWA/politie

Kan bij een overtreding een proces verbaal opmaken (strafrecht) en/of een bestuurlijke boete

Politie met specifieke taak met betrekking tot dieren:

Dierenwelzijn, kan verbaal opmaken

Gemeente:

Controle op verordeningen en vergunningen voor het houden en tentoonstellen van dieren en huisvesting dieren, afvoer van producten van dieren zoals mest, kadavers etc.

Brandweer:

brandpreventie, nooduitgangen, breedte hoofdgangpaden, etc.

Vraag om een schriftelijke rapportage. Noteer datum en tijd van het bezoek en wie aanwezig zijn tijdens het bezoek. De rapportage zal bijna altijd na afloop plaats vinden en niet ter plaatse.

Altijd zal gevraagd worden om de rapportage te ondertekenen, maar dit is niet verplicht en beter om niet te doen.

Opnames van geluid of beeld mogen tijdens het bezoek altijd gemaakt worden, maar overleg eerst met de betreffende controleur. Wanneer hier negatief op geantwoord wordt, laat dit dan noteren in de schriftelijke rapportage.

23 augustus 2019
Dierhouderij aangelegenheden + Commissie D & W

Landelijke Jeugdbondsshow Laren

Het vraagprogramma voor onze unieke show, speciaal en alleen voor jeugdleden, staat op www.jeugdshow.nl en uiteraard heeft de NBS hier prijzen beschikbaar gesteld.
We hebben een goed gevulde prijzenpot en bieden de inzenders en bezoekers een compleet verzorgde dag met voor elk wat wils.
Natuurlijk is de TT hal aangekleed in de stijl van ons thema : Jeugdshow Laren goes Wild West.
Voor de beste fokkers is er zeker goud te verdienen op de Larense prairie.
Kortom, de ‘Landelijke Jeugdshow Laren’, mag je niet missen.
Zorg dat jij erbij bent op zaterdag 21 september ! “

 

Met vriendelijke groet,
Namens de Jeugdbondsshow Laren
Marjan Holmer.

Kandidaten NBS Bondsshow 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 juni aanstaande zal de NBS Bondsshow worden toegewezen. Hiervoor hebben wij aanmeldingen ontvangen van:

 • Oneto
 • Noordshow
 • Gelderlandshow

In beginsel willen wij de show toewijzen voor een periode van 2 jaar. Echter, vandaag hebben wij van de organisatie van de Gelderlandshow vernomen dat zij op dit moment niet de mogelijkheid hebben om de show voor 2 jaar aan te vragen. Vandaar dat hun aanvraag beperkt is tot één jaar. Wanneer de Bondsshow aan hen wordt toegewezen, zal dit dan ook maar voor één jaar zijn.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en tevens om u allen te mogen begroeten op onze ALV in Barneveld.

Namens het NBS bestuur,

D.M. Meesters, secretaris

Almanak 2019 is uit

De Almanak 2019 van NBS en KLN is uit. Hierin alle informatie over het nieuwe showseizoen.

U vindt de Almanak hier en via het menu onder Tentoonstellingen.

Erkenningen standaardcommissie

Onderstaand een overzicht van de nieuwe erkenningen welke vanaf het komende tentoonstellingsseizoen zullen ingaan:

 • Exhibition Homer: wit en blauwzilverschimmel
 • Duitse Snavelgekapte Trommelduif: roodzilverschimmel
 • Valenciana: andalusisch blauw
 • Oosterse Roller: indigo gezoomd witpen. Tevens zal de kleurslag indigo worden hernoemd naar indigo gezoomd. De mate van zoming is van geen betekenis voor het predikaat.

Daarnaast zal de naam Felegyhazer Tuimelaar worden aangepast naat Kiskunfelegyhazer Tuimelaar. Dit is de internationaal gangbare naam onder welke dit ras ook in het Standaard Bepalende Land staat geregistreerd.

Provinciale Kampioenschappen 2019-2020

Onderstaand de toewijzing van de provinciale NBS-kampioenschappen voor het tentoonstellingsseizoen 2019/2020:

Groningen W.P.K.C.
Friesland Sierduivenshow Noord-Nederland
Drenthe Noordshow
Overijssel Oneto
Gelderland Gelderlandshow
Utrecht Keistadshow
Z-Holland KDS Winkel e.o.
Z-Holland E.Z.H.S.V.
Zeeland Deltashow
N-Brabant Sierduivenshow Zuid-Nederland
Limburg Peelhorstshow

 

Als op een van bovenstaande tentoonstellingen de NBS Bondsshow wordt ondergebracht, zal de toewijzing van het provinciale kampioenschap op deze show komen te vervallen en naar een andere organisatie gaan.

Winnaars NBS Bondsshow in Wijchen

Foto’s van de prijswinnaars door Sytse de Bruine

Algemeen kampioen, Thüringer Kropper van Joris Deneire, tevens de fraaiste oude doffer.
Fraaiste oude duivin, Marchenero Kropper van J. Verlaat.
Fraaiste jonge doffer, een Duitse Snavelgekapte Trommelduif van Combinatie Arbeider.
Carrier van H. Voerman, beste jonge duivin van de show.
Jeugdkampioen, Arabische Trommelduif doffer van Mats van Weyck
Jeugdkampioen, Amsterdamse Baardtuimelaar duivin van Quentin Voncken.

Bondsshow NBS definitief naar Gelderlandshow

Met heel veel plezier kunnen wij u melden dat de participerende verenigingen in de Gelderlandshow unaniem toegestemd hebben op ons verzoek om de bondsshow voor de NBS bij hun show onder te brengen die van 14 t/m 16 december in Wijchen wordt gehouden. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Speciaalclubs en individuele fokkers kunnen hier in hun planning rekening mee houden en hun plannen voor het komend tentoonstellingsseizoen hierop aanpassen.

Via de Nieuwsbrief die u eind volgende week zult ontvangen zullen wij u over alle details informeren.

Wij nodigen onze liefhebbers nadrukkelijk uit om de Maasdashow en Oneto die beide in de week voorafgaand aan de Gelderlandshow plaatsvinden ook niet te vergeten en zo mogelijk ook daar enkele dieren in te zenden.

 

Bestuur NBS

NBS Bondsshow 2018-2019

Helaas is in de afgelopen weken gebleken dat er geen vruchtbare samenwerking meer mogelijk is tussen Avicultura en KLN Zuid-Holland die in januari 2019 de NBS-bondsshow in Boskoop zouden organiseren.
Als gevolg daarvan heeft Avicultura de samenwerking met KLN Zuid-Holland beëindigd. Daarom heeft het NBS-bestuur besloten de toekenning van de bondsshow aan Avicultura voor het organiseren daarvan in Boskoop terug te nemen.
Het NBS-bestuur is op zoek gegaan naar een alternatief en is daarvoor terecht gekomen bij de Gelderlandshow die van 14 t/m 16 december 2018 in Wijchen gehouden zal worden. Het bestuur van de Gelderlandshow dat bestaat uit vijf participerende verenigingen,  staat zeer positief tegenover ons verzoek. Zij zullen ons verzoek dan ook met een positief advies aan hun leden voorleggen. De NBS zal intensief bij voorbereiding en uitvoering van deze show betrokken worden.

Binnen twee weken zullen we daar uitsluitsel over krijgen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de participerende verenigingen in de Gelderlandshow zal de NBS-bondsshow dus plaatsvinden bij de Gelderlandshow. Wij vragen individuele liefhebbers en speciaalclubs hier alvast rekening mee te houden in hun plannen.

Het NBS-bestuur