Toekomstbestendig showen (2)

In het afgelopen jaar heeft de commissie “Toekomstbestendig showen” meerdere keren vergaderd en de leden van KLN en NBS geïnformeerd over de ideeën die de commissie in hun rapport heeft gepresenteerd. Een volgende stap is om deze plannen uit te werken tot voorstellen en deze aan de leden voor te leggen tijdens de buitengewone algemene ledenvergaderingen van beide bonden in het begin van het voorjaar van 2022.
Omdat wij de leden grondig willen informeren met concrete voorstellen en omdat dit op dit moment niet goed mogelijk is vanwege de corona-omstandigheden, is door de besturen besloten om dit moment uit te stellen tot de reguliere ledenvergaderingen in juni 2022.
Nadat tijdens de algemene ledenvergaderingen van beide bonden is ingestemd met de voorstellen, zullen de hoofdbesturen van NBS en KLN gelijk starten met de uitvoering van de plannen.

Via de gebruikelijke kanalen stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte van onze vorderingen.

Namens de bonden

Erna Sanders                                                   Dennis Meesters

Secretaris KLN                                                 Secretaris NBS

En weer zit het niet mee

Het is inmiddels wel duidelijk dat de NBS en haar bondsshow de laatste jaren geen gelukkige combinatie is geweest. We dachten dit probleem dit jaar afgesloten te hebben maar toen bleek de Gelderlandshow om alleszins begrijpelijke redenen niet door te kunnen gaan. Gelukkig konden we snel schakelen door onze bondsshow aan de SZN toe te kennen.
Toen bleek gisteravond dat ook deze optie niet realistisch meer was.

Helaas dus ook dit jaar geen bondsshow.

Gezien de ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen heeft het NBS bestuur ook besloten om de voorjaarsdag van 17 februari te annuleren. Het is spijtig maar we kunnen op dit moment geen afspraken voor deze relatief korte termijn maken.

Het betekent dat we elkaar dus weer enige tijd niet zullen zien want of er dit seizoen nog shows zullen plaatsvinden, is maar zeer de vraag. Het zou zo maar kunnen zijn dat we elkaar pas op onze ALV in juni weer lijfelijk in een groter verband kunnen ontmoeten.

Berichten die ons spijten maar we vinden dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ons geen andere keuze laat.

We gaan ons dus weer stilaan richten op het komende fokseizoen. Ga dus op bezoek bij collega-fokkers als dat mogelijk en verantwoord is en houd via allerlei andere middelen contact met elkaar. Het NBS-bestuur zal u zo nodig via de bekende wegen blijven informeren. Wij blijven ons best voor u doen in de dossiers die er liggen zodat we hopelijk vanaf het seizoen 22 – 23

Ik sluit het jaar graag af met u mede namens het NBS-bestuur hele fijne kerstdagen toe te wensen en een bijzonder goed, succesvol en vooral een gezond 2022.

Thom Laming

NBS Bondsshow naar SZN

Na het annuleren van de Gelderlandshow waar de NBS-Bondshow zou worden gehouden heeft het NBS-bestuur maandagavond besloten deze onder te brengen bij:

Sierduivenshow Zuid-Nederland te Waalwijk op 14 en 15 januari 2022.

Voor meer informatie, kijk op de website van SZN

NBS Bondsshow op Gelderlandshow

Wellicht kent u ons al en anders willen wij ons graag aan u voorstellen.
De Gelderlandshow is van oorsprong een kleindiertentoonstelling, welke jaarlijks georganiseerd wordt door 5 kleindierverenigingen uit de omgeving van de Betuwe tot Nijmegen.
De Gelderlandshow is een Nationale tentoonstelling van; konijnen, cavia’s, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, siervogels, watervogels. Tevens wordt bij ons ondergebracht;   NBS Bondsshow, Eendaagse keuring Kleine Knagers en Provinciale Bondsshow Kleindierliefhebbers Gelderland

Jarenlang kon onze organisatie rekenen op de locatie in het Gelderse Wijchen.
Echter door de verkoop van deze hal werden wij genoodzaakt elders een onderkomen te vinden.
Dit leek te lukken in Druten. Echter hebben wij zeer recent moeten vernemen, dat wij geen gebruik meer kunnen maken van deze locatie. De coronapandemie heeft vele sporen nagelaten in onze liefhebberij.
Geen tentoonstellingsseizoen en vele locaties zijn noodgedwongen overgegaan op andere inkomstenbronnen, waardoor vele organisaties niet meer terecht kunnen in hun vertrouwde locaties.

Echter, de Gelderlandshow heeft een nieuwe locatie kunnen vinden om in december haar Kleindiertentoonstelling te houden. De Gelderlandshow 2021 zal worden gehouden op donderdag 16 t/m zaterdag 18 december in Hart van Holland te Nijkerk. Dit jaar hopen wij de tentoonstelling een extra feestelijk tintje te geven met de viering van ons 60-jarig jubileum.

U zult begrijpen dat een tentoonstelling met ongeveer 3500 kleindieren, de nodige voeten in de aarde heeft organisatorisch. Ons motto is altijd geweest, vele handen maken licht werk. Met deze instelling gaan wij uiteraard ook deze nieuw uitdaging weer aan. Graag zouden wij u willen vragen als sierduivenliefhebber om ons hierbij te ondersteunen.

Een greep uit de werkzaamheden: 
Woensdag 15 december: opbouw van de tentoonstelling
Donderdag 16 december:  keurdag van de diverse soorten kleindieren / verzorging van de dieren
Vrijdag 17 december:  verzorging van de dieren, diverse werkzaamheden op de vloer
Zaterdag 18 december: verzorging van de dieren en in de loop van de middag, afbreken en opruimen van de tentoonstelling.

Graag zouden wij met “de kracht van samen sterk”, deze nieuwe uitdaging met u aangaan.
Hopelijk mogen wij op uw rekenen en wilt u ons helpen bij één of meerdere taken die op ons liggen te wachten. Zoals een goede gastheer betaamd, kunt u er uiteraard van uitgaan dat er tijdens deze dagen ook voor u gezorgd wordt.

Mogen wij op u rekenen? Laat het ons weten! 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Gelderlandshow,

Reijer Schothorst, voorzitter  
Email; schothorstr@hotmail.com of 06-24416354,
Email; secretaris, annitaschothorst@hotmail.com

Flyer Gelderlandshow 2021

Provinciaal NBS kampioenschap Friesland

Vanwege de afgelasting van de Sierduivenshow Noord-Nederland is het provinciaal NBS kampioenschap voor de provincie Friesland voor het seizoen 2021-2022 eenmalig verplaatst naar de Súdwest-Fryslân show te Sneek. De show wordt gehouden van 25 tot 27 november 2021.
Alle informatie over deze show vindt u hier

Rapport toekomstbestendig showen

Afgelopen jaar hebben KLN en NBS samen de commissie Toekomstgericht showen geïnstalleerd.

Deze commissie heeft in juli haar eindrapport aan een beperkt aantal betrokken organisaties gepresenteerd.
In het rapport staan een aantal voorstellen die het organiseren van tentoonstellingen en het showen ook in de toekomst mogelijk en interessant moeten houden.

KLN en NBS hebben samen afgesproken om iedere belangstellende de mogelijkheid te geven in de komende tijd van dit rapport kennis te nemen.
In het voorjaar van 2022 zullen KLN en NBS, mogelijk middels een buitengewone ALV, een beslissing nemen over de voorstellen die hier gedaan worden zodat deze met de aanvang van het tentoonstellingsseizoen 2022 – 2023 in werking kunnen treden.

Tijdens de komende ALV’s van 2021 zal het rapport door de commissie worden toegelicht.

Het rapport vindt u hier

Keurmeester W. van de Wal is gestopt

A-keurmeester sierduiven de heer W. van de Wal uit Krimpen a/d IJssel heeft aangegeven dat hij vanwege gezondheidsredenen per direct zal moeten stoppen als keurmeester.
Verenigingen die hierdoor problemen ondervinden bij de keuring van de sierduiven op hun tentoonstelling kunnen contact opnemen met de NBS secretaris om een geschikte oplossing te vinden.
Het NBS bestuur dankt de heer Van de Wal voor zijn jarenlange inzet als keurmeester en de keuringen die hij sinds 1986 voor onze bond heeft verricht.

Exposeren in het buitenland

Afgelopen weekend hebben we tijdens de bijeenkomst van de Entente Européenne gevraagd naar de situatie rond de Animal Health Regulation, specifiek de problemen bij het inzenden van dieren op buitenlandse tentoonstellingen (EU verordening 2020/688, art. 67).

Er is aangegeven dat de wet en de bepalingen uit dit artikel op 21 oktober in werking zal treden.

Dit betekent als men in het buitenland wil exposeren het volgende:

 • De in te zenden duiven moeten drie weken voordat ze naar de buitenlandse show gaan in quarantaine geweest zijn. Dit mag het eigen hok zijn.
 • Een dierenarts van de NVWA moet voor de in te zenden dieren een gezondheidscertificaat, afgeven.
 • De dierenarts moet bij iedere inzender afzonderlijk keuren; verzamelen van dieren bij één liefhebber mag niet (ivm quarantaine).
 • Met dit gezondheidscertificaat kunnen de dieren naar de gewenste show vervoerd worden.
 • Na de show moeten de dieren verplicht weer teruggaan naar het hok van herkomst.
 • Ingezonden dieren op de show verkopen kan dus niet.
 • Quarantaine in het land van de show na afloop hoeft niet.

Het is dus ook na oktober nog mogelijk om op een buitenlandse show in te zenden als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

De kosten om het doorvoercertificaat te verkregen zijn voor elke inzender zelf.

We hebben bij het NVWA nagevraagd hoe een en ander in zijn werk dient te gaan.

Zij gaven de volgende procedure:

 • Op de website van de NVWA kan men kosteloos een klantnummer aanmaken; dit heeft men nodig om een aanvraag voor keuring te kunnen doen.
 • Met behulp van dit klantnummer kan men een aanvraag doen voor keuring van de dieren die naar een buitenlandse show gaan.
 • Het gaat als volgt:
  • Op de home page van de NVWA (nvwa.nl) gaat men naar het blauwe blokje: Vee laten keuren
  • Na aanklikken hiervan bij Veelgebruikt, gaat men naar Overige keuringen aanvragen
  • Men komt dan op de pagina Aanvraagformulier keuring NVWA. Hier moet men eerst helemaal onderaan gaan naar Aanmelden als nieuwe gebruiker
  • Zo verkrijgt men het klantnummer waarmee men op dezelfde pagina naar Aanvraag keuring kan gaan
  • Nu kan men de keuring aanvragen
 • De kosten van deze keuring zijn als volgt:
  • Basistarief € 116,00
  • Per kwartier € 46,00 (men gaat uit van minimaal een half uur)
  • Opmaak certificaat € 46,00

Dit zijn de regels die vanaf dit najaar gaan gelden. Het maakt geen verschil of de buitenlandse show ver weg of dichtbij is. Hiermee hopen we wel duidelijkheid te hebben. Ondertussen wordt er op allerlei platforms richting de EU aan gewerkt om hier verandering in te brengen.

Het NBS-bestuur

Steunbetuiging Burgerinitiatief

De maatschappelijke status van dierenliefhebberij

Beste dierenliefhebber,

De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de dierenliefhebberij in het nauw komt omdat bij de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd. Vanzelfsprekend heeft iedere echte dierenliefhebber het beste voor met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven, konijnen, cavia’s, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc.
Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend voorop. Alleen door dieren goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te geven, beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente wetswijziging lijkt het erop dat zelfs deze goede zorg niet meer voldoende is.
Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van uw dierenliefhebberij. Daar hebben ze in het parlement niet bij stil gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt. Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.
Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de toekomst met uw dieren kunt blijven omgaan, kom dan nu samen met K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers. Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging. Onderteken daarvoor het formulier in de bijlage (op bladzijde 2) en stuur dit naar: Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen of de kleurenscan mailen naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij met dit burgerinitiatief de Tweede Kamer aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent.
We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het belang van de dierenliefhebberij in Nederland!

Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia

Toewijzing Provinciale Kampioenschappen

Voor het tentoonstellingsseizoen 2021-2022 zijn de provinciale NBS-kampioenschappen toegekend. Op de lijst kunt u zien welke organisaties ze gaan organiseren.

Het tentoonstellingsrooster kunt u hier downloaden.

ProvincieOrganisatie
GroningenWPKC
FrieslandSierduivenshow Noord-Nederland
DrentheMidden-Drenthe Show
OverijsselOneto
GelderlandEPV Ede
Noord-HollandKDS Winkel e.o.
Zuid-HollandEZHSV
UtrechtKeistadshow
ZeelandDeltashow
Noord-BrabantSierduivenshow Zuid-Nederland
LimburgMaasdalshow