Rapport toekomstbestendig showen

Afgelopen jaar hebben KLN en NBS samen de commissie Toekomstgericht showen geïnstalleerd.

Deze commissie heeft in juli haar eindrapport aan een beperkt aantal betrokken organisaties gepresenteerd.
In het rapport staan een aantal voorstellen die het organiseren van tentoonstellingen en het showen ook in de toekomst mogelijk en interessant moeten houden.

KLN en NBS hebben samen afgesproken om iedere belangstellende de mogelijkheid te geven in de komende tijd van dit rapport kennis te nemen.
In het voorjaar van 2022 zullen KLN en NBS, mogelijk middels een buitengewone ALV, een beslissing nemen over de voorstellen die hier gedaan worden zodat deze met de aanvang van het tentoonstellingsseizoen 2022 – 2023 in werking kunnen treden.

Tijdens de komende ALV’s van 2021 zal het rapport door de commissie toegelicht worden.

Het rapport vindt u hier

Keurmeester W. van de Wal is gestopt

A-keurmeester sierduiven de heer W. van de Wal uit Krimpen a/d IJssel heeft aangegeven dat hij vanwege gezondheidsredenen per direct zal moeten stoppen als keurmeester.
Verenigingen die hierdoor problemen ondervinden bij de keuring van de sierduiven op hun tentoonstelling kunnen contact opnemen met de NBS secretaris om een geschikte oplossing te vinden.
Het NBS bestuur dankt de heer Van de Wal voor zijn jarenlange inzet als keurmeester en de keuringen die hij sinds 1986 voor onze bond heeft verricht.

Exposeren in het buitenland

Afgelopen weekend hebben we tijdens de bijeenkomst van de Entente Européenne gevraagd naar de situatie rond de Animal Health Regulation, specifiek de problemen bij het inzenden van dieren op buitenlandse tentoonstellingen (EU verordening 2020/688, art. 67).

Er is aangegeven dat de wet en de bepalingen uit dit artikel op 21 oktober in werking zal treden.

Dit betekent als men in het buitenland wil exposeren het volgende:

 • De in te zenden duiven moeten drie weken voordat ze naar de buitenlandse show gaan in quarantaine geweest zijn. Dit mag het eigen hok zijn.
 • Een dierenarts van de NVWA moet voor de in te zenden dieren een gezondheidscertificaat, afgeven.
 • De dierenarts moet bij iedere inzender afzonderlijk keuren; verzamelen van dieren bij één liefhebber mag niet (ivm quarantaine).
 • Met dit gezondheidscertificaat kunnen de dieren naar de gewenste show vervoerd worden.
 • Na de show moeten de dieren verplicht weer teruggaan naar het hok van herkomst.
 • Ingezonden dieren op de show verkopen kan dus niet.
 • Quarantaine in het land van de show na afloop hoeft niet.

Het is dus ook na oktober nog mogelijk om op een buitenlandse show in te zenden als aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

De kosten om het doorvoercertificaat te verkregen zijn voor elke inzender zelf.

We hebben bij het NVWA nagevraagd hoe een en ander in zijn werk dient te gaan.

Zij gaven de volgende procedure:

 • Op de website van de NVWA kan men kosteloos een klantnummer aanmaken; dit heeft men nodig om een aanvraag voor keuring te kunnen doen.
 • Met behulp van dit klantnummer kan men een aanvraag doen voor keuring van de dieren die naar een buitenlandse show gaan.
 • Het gaat als volgt:
  • Op de home page van de NVWA (nvwa.nl) gaat men naar het blauwe blokje: Vee laten keuren
  • Na aanklikken hiervan bij Veelgebruikt, gaat men naar Overige keuringen aanvragen
  • Men komt dan op de pagina Aanvraagformulier keuring NVWA. Hier moet men eerst helemaal onderaan gaan naar Aanmelden als nieuwe gebruiker
  • Zo verkrijgt men het klantnummer waarmee men op dezelfde pagina naar Aanvraag keuring kan gaan
  • Nu kan men de keuring aanvragen
 • De kosten van deze keuring zijn als volgt:
  • Basistarief € 116,00
  • Per kwartier € 46,00 (men gaat uit van minimaal een half uur)
  • Opmaak certificaat € 46,00

Dit zijn de regels die vanaf dit najaar gaan gelden. Het maakt geen verschil of de buitenlandse show ver weg of dichtbij is. Hiermee hopen we wel duidelijkheid te hebben. Ondertussen wordt er op allerlei platforms richting de EU aan gewerkt om hier verandering in te brengen.

Het NBS-bestuur

Steunbetuiging Burgerinitiatief

De maatschappelijke status van dierenliefhebberij

Beste dierenliefhebber,

De laatste week was in kranten en op internet te lezen dat de dierenliefhebberij in het nauw komt omdat bij de Wet Dieren is bepaald dat ieder gehouden dier natuurlijk gedrag moet kunnen vertonen. Daarop moeten verzorging en huisvesting worden afgestemd. Vanzelfsprekend heeft iedere echte dierenliefhebber het beste voor met zijn hond, kat, paard, (sier-)vogels, pluimvee, (sier-)duiven, konijnen, cavia’s, geiten, schapen, (aquarium-)vissen etc.
Het welzijn van uit liefhebberij gehouden dieren staat vanzelfsprekend voorop. Alleen door dieren goed te verzorgen, ze voldoende ruimte en beweging, licht, lucht, passend voer en steeds fris water te geven, beleven wij samen met de dieren plezier. Sinds de recente wetswijziging lijkt het erop dat zelfs deze goede zorg niet meer voldoende is.
Bij de wetswijziging is geen rekening gehouden met de betekenis van uw dierenliefhebberij. Daar hebben ze in het parlement niet bij stil gestaan. Het is nu de hoogste tijd dat dit wel gebeurt. Dierenliefhebberij heeft een belangrijke betekenis voor individuele liefhebbers maar ook voor verenigingen. Dat er dieren uit liefhebberij worden gehouden, hoort bij de Nederlandse cultuur.
Als u als liefhebber wilt dat u op een positieve manier ook in de toekomst met uw dieren kunt blijven omgaan, kom dan nu samen met K.N.V. Ornithophilia op voor dit belang. Onze vereniging zet zich al meer dan 125 jaar in voor dierenliefhebbers. Wij rekenen nu op uw hulp en steunbetuiging. Onderteken daarvoor het formulier in de bijlage (op bladzijde 2) en stuur dit naar: Secretaris K.N.V. Ornithophilia, Claudiuslaan 25, 6642 AE Beuningen of de kleurenscan mailen naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
Alleen bij meer dan 40.000 volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij met dit burgerinitiatief de Tweede Kamer aanspreken. Stuur deze brief met bijlagen dan ook door naar iedere dierenliefhebber en iedere vereniging van dierenliefhebbers die u kent.
We moeten nu schouder aan schouder staan en opkomen voor het belang van de dierenliefhebberij in Nederland!

Het bestuur van K.N.V. Ornithophilia

Toewijzing Provinciale Kampioenschappen

Voor het tentoonstellingsseizoen 2021-2022 zijn de provinciale NBS-kampioenschappen toegekend. Op de lijst kunt u zien welke organisaties ze gaan organiseren.

Het tentoonstellingsrooster kunt u hier downloaden.

ProvincieOrganisatie
GroningenWPKC
FrieslandSierduivenshow Noord-Nederland
DrentheMidden-Drenthe Show
OverijsselOneto
GelderlandEPV Ede
Noord-HollandKDS Winkel e.o.
Zuid-HollandEZHSV
UtrechtKeistadshow
ZeelandDeltashow
Noord-BrabantSierduivenshow Zuid-Nederland
LimburgMaasdalshow

Toekomstbestendig showen

KLN en NBS hebben een commissie ingesteld met als opdracht onderzoek te doen naar het toekomstbestendig showen en met voorstellen te komen.

De commissie bestaat uit Wim Voskamp, Bert Apperlo, Rob Joosten, Alfred Rozemeijer en Alexander van Ittersum. Rob Joosten is voorzitter en Erna Sanders is toegevoegd als secretaris.

In de bijlage het persbericht.

Nico Akkerman is gestopt als keurmeester

Recentelijk heeft de heer Nico Akkerman uit Tollebeek aangegeven te stoppen als A-keurmeester sierduiven.
Gedurende 45 jaar heeft hij voor de Nederlandse Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen keuringen uitgevoerd. Wij bedanken hem voor zijn jarenlange toegewijde inzet voor onze hobby.

Namens het NBS bestuur,
Dennis M. Meesters, secretaris

Dierenparade Noordshow (3)

Wij hebben u vorige week gemeld dat KLN en NBS om een bindend advies hebben gevraagd met betrekking tot de voorgenomen data voor een Dierenparade Noordshow in 2021 – 2022.
Dit bindend advies heeft opgeleverd dat het FB onder de verantwoordelijkheid van KLN en NBS aan Dierenparade Noordshow geen toestemming zal verlenen voor de organisatie van een Dierenparade Noordshow in december 2021.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter NBS
Thom Laming

Het persbericht kunt u hier downloaden