Voor het aanvragen van dispensatie voor een keurmeester met onvoldoende bevoegdheid kunt u dit formulier gebruiken.

    Gegevens keurmeester    Dispensatie wordt gevraagd voor de volgende rassen:
    Gegevens organiserende instantie