Voor het aanvragen van dispensatie voor een keurmeester met onvoldoende bevoegdheid kunt u dit formulier gebruiken.

Gegevens keurmeesterDispensatie wordt gevraagd voor de volgende rassen:
Gegevens organiserende instantie