Om ringen te kunnen bestellen en sierduiven te kunnen insturen op een
tentoonstelling hebt u een fokkersnummer nodig. U kunt deze bestellen via een
plaatselijke Kleindiervereniging. Secretarissen van kleindierverenigingen kunnen een
fokkersnummer voor KLN of NBS aanvragen via de Aanmelding fokkersnummer. Bij
een nieuw fokkersnummer voor seniorleden hoort een verplicht abonnement op het
Kleindier Magazine (één per adres).
De prijs van het abonnement Kleindier Magazine bedraagt voor NBS leden € 36,50.
Bij tussentijds ingaan in de loop van het kalenderjaar € 3,05 per maand. De prijs van
een fokkersnummer bedraagt: NBS senior € 17,50; NBS jeugd (6 t/m 16 Jaar) € 9,00;
Extra combinatienummer € 1,50. Deze prijzen gelden bij automatische incasso,
anders worden ze met € 2,50 verhoogd.