Om ringen te kunnen bestellen en sierduiven te kunnen insturen op een tentoonstelling hebt u een fokkersnummer nodig. U kunt deze bestellen via een plaatselijke Kleindiervereniging. Secretarissen van kleindierverenigingen kunnen een fokkersnummer voor KLN of NBS  aanvragen via de Aanmelding fokkersnummer. Bij een nieuw fokkersnummer voor seniorleden hoort een verplicht abonnement op het Kleindier Magazine (één per adres).

De prijs van het abonnement Kleindier Magazine in 2017 bedraagt voor NBS leden € 34,50. Bij tussentijds ingaan in de loop van het kalenderjaar € 2,90 per maand. De prijs van een fokkersnummer in 2017 bedraagt: NBS senior € 12,50; NBS jeugd (6 t/m 16 Jaar) € 6,25; Extra combinatienummer € 1,50.

Voor meer informatie zie Ledenadminstratie KLN en NBS